Table of contents

Basic facts

Alternative names
Director
Unit Manager
Show all films

Biography

Svensk regissör, producent, manusförfattare och stillbildsfotograf. Född Bo Arne Vibenius i Solna. - En fot i det bästa och en i det värsta. Ungefär så har Bo A. Vibenius själv beskrivit sin medverkan i svenskt filmliv. Somrarna 1965 och 1966 tjänstgjorde han, till översvallande vitsord, som biträdande inspelningsledare hos Ingmar Bergman på Persona (1966) och Vargtimmen (1968). Därefter utbildade han sig på Svenska Filminstitutets filmskola i Stockholm och långfilmsdebuterade 1969 med barnfilmen Hur Marie...

Show full biography

Biography

Svensk regissör, producent, manusförfattare och stillbildsfotograf. Född Bo Arne Vibenius i Solna.

-

En fot i det bästa och en i det värsta. Ungefär så har Bo A. Vibenius själv beskrivit sin medverkan i svenskt filmliv. Somrarna 1965 och 1966 tjänstgjorde han, till översvallande vitsord, som biträdande inspelningsledare hos Ingmar Bergman på Persona (1966) och Vargtimmen (1968). Därefter utbildade han sig på Svenska Filminstitutets filmskola i Stockholm och långfilmsdebuterade 1969 med barnfilmen Hur Marie träffade Fredrik, åsnan Rebus, kängurun Ploj och... Filmen var egenfinansierad efter att Vibenius hade fått avslag från Filminstitutet, en inrättning han fortsättningsvis skulle ta avstånd från. Förstlingsverket gick med ekonomisk förlust och för att täcka upp denna levererade Vibenius nu vad han själv kallade en "dödskommersiell skitfilm". Thriller - en grym film (1974, regisserad under den illustra pseudonymen Alex Fridolinski) var klar 1972 men totalförbjöds av Statens Biografbyrå. Nerklippt fick filmen så småningom svensk premiär och exporterades bland annat till USA där den hade viss framgång. I samarbete med Ralph Lundsten planerade Vibenius nu en science fiction-film med Eddie Constantine, "Cosmic Lovers", men trots att den fransk-amerikanske stjärnan sades vara kontrakterad såg filmen aldrig dagens ljus. Istället kom Breaking Point (1975, denna gång i regi av "Ron Silberman Jr."), som även den totalförbjöds i sitt originalskick, kortades inför sin Borås-premiär och återigen gick på export. Efter ett par insatser som produktionsledare, bland annat på Bo Widerbergs Mannen på taket (1976), där Vibenius arbetade med helikopterkraschen på Odenplan, lämnade han filmen och arbetade som mäklare.

Vibenius har på senare år skaffat sig ett allt växande rykte via Thriller, efter att 1990-talets tilltagande intresse för äldre genrefilm förlänat filmen närmast mytiska proportioner. Filmens stjärna Christina Lindberg tillhör också nuförtiden en av de mest firade gästerna under de ofta ambitiösa mässor som hålls världen över för sådan filmkultur. Att Thriller-fenomenet fick en rejäl skjuts framåt då Quentin Tarantino hyllade den som inspiration till sina Kill Bill-filmer 2003-2004 är en underdrift. Hos oss uppmärksammades det faktum att Tarantino sökte "audiens" hos Lindberg under ett Stockholmsbesök. Nu släpptes filmen även på DVD i oklippt version.

Under tiden har Vibenius själv gått ut och annonserat "Thriller 2" men i skrivande stund har en sådan inte materialiserats.

Jan Lumholdt (2013)

Films

Contact the editors

Are you missing some information about the movie or is something on this page incorrect? If so, we would really like to know about it. Write a few lines to us editors and we'll take a look at it.

What is it about?