Table of contents

Basic facts

Biography

Svensk fotograf (filmer 1911-1935). Född Henrik Pontus Jaenzon i Göteborg. Avled i Stockholm. Bror till Julius Jaenzon.-Henrik Jaenzon räknas som en av den svenska stumfilmstidens mest betydelsefulla svenska filmfotografer. Precis som sin mer berömda bror Julius kom Henrik Jaenzon att samarbeta med de två främsta filmregissörerna som var verksamma under den era som har kommit att kallas för den svenska filmens guldålder, Victor Sjöström och Mauritz Stiller. Under deras ledning fotograferade han några av den svenska filmhistoriens mästerverk såsom Tösen...

Show full biography


Related

Biography

Svensk fotograf (filmer 1911-1935). Född Henrik Pontus Jaenzon i Göteborg. Avled i Stockholm. Bror till Julius Jaenzon.

-

Henrik Jaenzon räknas som en av den svenska stumfilmstidens mest betydelsefulla svenska filmfotografer. Precis som sin mer berömda bror Julius kom Henrik Jaenzon att samarbeta med de två främsta filmregissörerna som var verksamma under den era som har kommit att kallas för den svenska filmens guldålder, Victor Sjöström och Mauritz Stiller. Under deras ledning fotograferade han några av den svenska filmhistoriens mästerverk såsom Tösen från Stormyrtorpet (Sjöström, 1917) och Sången om den eldröda blomman (Stiller, 1919).

Fem år efter att brodern hade börjat arbeta i Norge följde Henrik efter och inledde sin filmfotografiska lärobana där 1910. Redan året därpå engagerades han emellertid av Svenska Biografteatern på Lidingö och kom på grund av bolagets höga produktionstakt att under de närmast följande åren fotografera ett stort antal filmer. Hur Jaenzon utvecklades som filmfotograf under först halvan av 1910-talet är svårt att avgöra då samtliga de filmer han fotograferade under dessa år har gått förlorade med undantag för Georg af Klerckers fragmentariskt bevarade Dödsritten under cirkuskupolen (1912), Sjöströms klassiska Ingeborg Holm (1913) samt af Klerckers och Ragnar Rings För fäderneslandet (1914).

När Svenska Bio började satsa på färre men dyrare filmproduktioner kom Jaenzon inte enbart att arbeta med de mer litterära filmerna. Han fotograferade även Stillers komedier om Thomas Graal, Thomas Graals bästa film (1917) och Thomas Graals bästa barn (1918), samt samme regissörs världsberömda Erotikon (1920). Att Jaenzon var en skicklig filmfotograf som hade förmågan att skapa bilder av högsta konstnärlig kvalitet bevisade han i Sjöströms i utlandet så framgångsrika Klostret i Sendomir (1920). Detta verk där en betydande del av handlingen utspelades nattetid och i utomhusscener ställde höga krav på filmfotografen, men så fick filmens foto också lovord i samtida recensioner. En annan krävande produktion var Stillers Johan (1921) med sin berömda färd nedför en forsande älv.

År 1923 lämnade Jaenzon Svensk Filmindustri och övergick istället till bolaget Bewefilm där han kom att stå för fotot i en rad filmer som regisserades av Sigurd Wallén, bland annat den alltjämt bevarade Grevarna på Svansta (1924). Den sista stumfilm som Jaenzon fotograferade var Ester Julins numera förlorade Lyckobarnen (1926) och till skillnad från sin brodern Julius avtog hans karriär i samband med övergången till ljudfilm. Den enda långa svenska ljudfilm med foto signerat Henrik Jaenzon är Äventyr i pyjamas (Ragnar Widestedt, 1935).

Magnus Rosborn (2011)

Films

Director of Photography
Cast
First Assistant Cameraman

Contact the editors

Are you missing some information about the movie or is something on this page incorrect? If so, we would really like to know about it. Write a few lines to us editors and we'll take a look at it.

What is it about?