Table of contents

Basic facts

Biography

Danskfödd scenograf. Avled i Stockholm. Anställdes vid Nordiska Kompniet i Stockholm 15 april 1909 som tolk (tyska, engelska och franska) och slutade sin anställning på egen begäran och med goda vitsord 30 november 1915. Ett envist ryke vet berätta att han fick ett tragiskt slut. På SF-personalens årliga fest 1923 skall han och Mauritz Stiller ha råkat in i en dispyt, som snart urartade till ett storgräl. Plötsligt skall Esbensen ha lämnat festen och begett sig hem, där han begick självmord. En dödsruna återfinns i Filmnyheter Nr 2/1923.


Related

Biography

Danskfödd scenograf. Avled i Stockholm. Anställdes vid Nordiska Kompniet i Stockholm 15 april 1909 som tolk (tyska, engelska och franska) och slutade sin anställning på egen begäran och med goda vitsord 30 november 1915. Ett envist ryke vet berätta att han fick ett tragiskt slut. På SF-personalens årliga fest 1923 skall han och Mauritz Stiller ha råkat in i en dispyt, som snart urartade till ett storgräl. Plötsligt skall Esbensen ha lämnat festen och begett sig hem, där han begick självmord. En dödsruna återfinns i Filmnyheter Nr 2/1923.

Films

Screenplay
Art Director
Cast
Propman
Costume Designer

Contact the editors

Are you missing some information about the movie or is something on this page incorrect? If so, we would really like to know about it. Write a few lines to us editors and we'll take a look at it.

What is it about?