Table of contents

Basic facts

BiographySvensk skådespelare (filmroller 1937-1968) och regissör (filmer i Sverige 1955-1962). Född Alf Gunnar Helgesson Kjellin i Lund. Död i Beverly Hills, Kalifornien, gravsatt i Filipstad.

-

Han var son till en konsthistoriedocent som en tid var professor i Dorpat och senare verksam i Lund och Karlstad. Den unge Alf växte upp i Karlstad och flyttade som sjuttonåring hemifrån till Stockholm för att bli skådespelare. Han misslyckades dock på grund av sin låga ålder att komma in vid Dramatens elevskola. Han gav sig inte utan tog kontakt med Karin Swanström vid SF och fick ett elevkontrakt. Redan samma år fick han en liten roll i filmen John Ericsson - segraren vid Hampton Roads (1937) och så småningom växte rollerna samtidigt som han utbildade sig vid Willy Koblancks teaterskola.

Han fick statistuppdrag vid Dramaten och fick roller vid privatscener som Vasateatern och Folkan. Sina största filmframgångar fick han mot mitten och slutet av 1940-talet. Han fick ett stort genombrott i Hets (1944) och senare i bondedramat Driver dagg, faller regn (1946).

1947 gjorde svenska Gallup en publikundersökning där Alf Kjellin visade sig vara den mest populäre manlige svenske skådespelaren, till stor del på grund av sistnämnda film som blev en av de mer framgångsrika någonsin i svensk filmhistoria. Detta ledde också till att den amerikanska filmindustrin fick upp ögonen för honom och han fick ett kontrakt. Han gjorde sin amerikanska debut under pseudonymen Christopher Kent i Minnellis Madame Bovary (1949) men fick aldrig någon egentlig skådespelarkarriär i Hollywood. Däremot blev han så småningom en eftersökt regissör, inte minst inom amerikansk tv, där han regisserade en mängd avsnitt i olika serier från Alfred Hitchcock Presents fram till Dallas på 1980-talet och hade även en hel del tv-roller. Han regisserade även några filmer i Sverige på 1950- och 60-talen. Han återkom i slutet av sin karriär även en gång som skådespelare i hemlandet i tv-serien Vid din sida (1983).

Hans utstrålning gjorde honom på 1940-talet särskilt lämpad för ungdomsroller eller som romantiska unga män som i Alf Sjöbergs Iris och löjtnantshjärta (1947). Detta gäller inte minst en film som Hets, där han var en ung och känslig borgaryngling fångad i en repressiv borgerlighet. Hela denna film var på sätt och vis en symbolisk frigörelseakt för en hel generation och Alf Kjellin kom på sitt sätt att förkroppsliga denna nya ungdom, präglad av modernitet, och det nya samhälle som var på väg att växa fram.

Han var under 1940- och början av 1950-talet gift med skådespelerskan Karin Nordgren.

P O Qvist (2004)

Awards

Folket i Bild Magazine Award Stockholm 1957 Möten i skymningen (regi)

Films

Director
Screenplay
Cast

Soundtrack listing

Contact the editors

Are you missing some information about the movie or is something on this page incorrect? If so, we would really like to know about it. Write a few lines to us editors and we'll take a look at it.

What is it about?