Table of contents

Basic facts

Cast
Narrator

Biography

Skådespelare (film- och tv-roller 1938-1989). Född på Rödlöga. Avled i Hedvig Eleonora församling, Stockholm. Han var uppväxt på Rödlöga i Stockholms skärgård som son till bokförläggaren Karl-Johan Lindqvist och började med teaterstudier för Georg Funkquist innan han blev elev vid Dramatens elevskola 1939. Därefter var han från 1942 anställd vid Dramaten ett stycke in på 1950-talet med mellanspel vid stadsteatrarna i Malmö, Göteborg och Uppsala. Under början av 1960-talet var han verksam vid tv-teatern. Han var också flitig i radioteatersammanhang....

Show full biography


Related

Biography

Skådespelare (film- och tv-roller 1938-1989). Född på Rödlöga. Avled i Hedvig Eleonora församling, Stockholm.

Han var uppväxt på Rödlöga i Stockholms skärgård som son till bokförläggaren Karl-Johan Lindqvist och började med teaterstudier för Georg Funkquist innan han blev elev vid Dramatens elevskola 1939. Därefter var han från 1942 anställd vid Dramaten ett stycke in på 1950-talet med mellanspel vid stadsteatrarna i Malmö, Göteborg och Uppsala. Under början av 1960-talet var han verksam vid tv-teatern. Han var också flitig i radioteatersammanhang.

Trots att han var verksam som skådespelare under många decennier och hade många filmroller och senare i tv förblev han i mycket en som verkade i det fördolda. Till stor del hade detta sin grund i hans eftertänksamma och lågmälda spelstil som sällan pockade på uppmärksamhet. En av hans första mer bemärkta filmroller var som den försagde och lite efterblivne drängen i Salje-filmatiseringen Människors rike (1949). Han blev därför ofta placerad i sådana biroller som krävde lite mer diskretion i framförandet som äldre auktoriteter och motsvarande, "gubbar med karaktär", som han själv karaktäriserade det. Detta var t.ex. fallet med ett par filmer i den långa serien Roland Hassel-filmer, Anmäld försvunnen (1986) och Beskyddarna (1986) som den ständigt piprökande kommissarie Ruda. Samma filosofiska lugn vilade över en annan stor tv-karaktär som gamle Abraham i Hedebyborna (1978). Någon gång kunde han komma mer i förgrunden som den varsamt tecknade styvpappan i filmen Lejon på stan (1959).

P O Qvist (2004)

Films

Contact the editors

Are you missing some information about the movie or is something on this page incorrect? If so, we would really like to know about it. Write a few lines to us editors and we'll take a look at it.

What is it about?