Basic facts

Media (1)

Original title Undergångens arkitektur : Skönhetskult och barbari i Tredje rike
Film type Feature
Category Documentary
Director
Producer
Screenplay
Production country
Production company
Awards
Classification Allowed from age 11
Dialogue
Swedish release 1989-10-13

About the film

Dokumentär om synen på konst och människor i nazityskland, med fokus på det nationalsocialistiska partiets skönhetskult. Många filmer har handlat om och försökt...

Show full text


Related

Kajsa Hedström
+46 8 665 11 22
kajsa.hedstrom@filminstitutet.se

About the film

Dokumentär om synen på konst och människor i nazityskland, med fokus på det nationalsocialistiska partiets skönhetskult.

Många filmer har handlat om och försökt ge svar på frågan hur det ofattbara kunde ske: Hur kunde sex miljoner judar och många miljoner andra dödas i en systematisk aktion som mobiliserade hundratusentals människor? Peter Cohens film om nazismens dödliga koppling till skönhet, konstideal och estetikdyrkan skiljer sig från många andra verk som – ofta föga överraskande – följer ett antal viktiga personers väg till makten, eller koncentrerar sig på några specifika datum av vikt för historien.
 
För Cohen är nazismen lika mycket ett estetiskt projekt som söker förstöra alla som inte passar in i dess inramning. För att kunna rättfärdiga planer på att utrota hela kollektiv var man tvungen att försöka göra en ideologisk kraftansamling. Man skapade en berättelse som var substanslös så att olika falanger och ideologiskt motsatta rörelser kunde finna sig i den. Nazismen var i mångt och mycket en tom ideologi baserad på populistiska klyschor, som möjliggjorde att individer och grupper kunde läsa in egna preferenser och på det viset blunda för saker de inte sympatiserade med. Den tyska (och den nordiska) kulturhistorien användes och tillrättalades, utnyttjades och kidnappades för att fylla det egna ideologiska innehållets förföriska visioner.
 
Undergångens arkitektur
vilar på idén om att skönhetskulten, en av de bärande visionerna i nazisternas ideologi, också användes som en förevändning för nazisternas barbari. Tankar om renhet och ordning kopplas till en samhällsomvandling med förintelselägren som sin yttersta konsekvens.

Med hjälp av arkivfilm, fotografier och nazistiska filmer försöker Cohen erbjuda ett nytt perspektiv på frågan om hur det ofattbara kunde ske. Enligt Cohen hade Hitler tre områden som ockuperade hans tankar när det kommer till kulturhistorien: hans hemstad Linz, antiken och Wagner. Planer på att förvandla den något provinsiella staden till världskulturcentrum slutade inte ens när det var uppenbart att kriget var förlorat. Vissa byggnader skapades för att utgöra vackra ruiner för framtida arkeologer. Förutom dessa fixeringar vittnar filmen om ytterligare kopplingar mellan å ena sidan dyrkan av den mänskliga vitaliteten, å andra sidan en extrem dödsbesatthet, en dualism karakteristisk för hela nazismens världsbild. Man ser det inte minst i de återkommande besöken i riksskulptören Brekers ateljé, där monumentalfigurerna blir alltmer groteskt förvuxna i takt med svikande krigslycka. 

Två trådar som ofta kopplas samman i filmen är de mellan estetik och genetik. För nazisterna var krig och klassisk konst förbundna med rashälsa och renhet. De såg modern konst som ett hot som skulle förpesta den rena germanska folkkroppen och själen. Redan 1933 började de ge sig på ”kulturförfallet”. Nazisterna producerade utställningar som visade expressionistiska målningar och avantgardistisk konst jämte medicinska fotografier av fysiska deformiteter.
 
Undergångens arkitektur använder sig av dokumentära inslag som ska befästa filmens tes. Två filmer länkas samman, Den evige juden av Fritz Hippler och en film som visar på gasen Zyklon B:s effektivitet som kemikaliskt bekämpningsmedel. 

Den evige juden hade premiär 1940 och framställde judar som bland annat råttor och den judiska konspirationen som en utbredd rörelse som någon måste sätta stopp för. Familjen Rotschild, Albert Einstein (i filmen kallad för relativitetsjuden) och fiktiva karaktärer – alla dessa var enligt Den evige juden skyldiga till att judar sprider sig som råttor. Och den enda lösningen som står att finna med råttor är att förgöra dem – och Zyklon B hade visat sig vara ett effektivt medel i bekämpning av ohyra.
 
Det makabra i dessa filmers avhumanisering av det judiska folket vittnar om en utbredd och väl genomtänkt strategi, som förbereddes under en längre period. Undergångens arkitektur är ett intressant inlägg i debatten om kulturens ideologiska roll och kan användas som diskussionsunderlag såväl i skolor som i andra sammanhang.
 
Filmen har tilldelats flera priser vid internationella festivaler, bland annat första pris på dokumentärfilmfestivalen i Valladolid, Spanien (1991) och kritikerpriset på filmfestivalen i São Paolo, Brasilien (1992). 1993 belönades Cohen med Guldantennen, Sveriges Televisions stora pris till fria filmare, för sin film.

Sanjin Pejkovic (2015)

Titles

Original title
Swedish release title
Distribution title
Title for Swedish Video release

Crew

Director
Screenplay
Producer
Director of Photography
Film Editor
Production Mixer
Research
Color Timer
Negative Cutter
Sound Editor
Re-recording Mixer
Other Crew
Narrator

Companies

Production company Poj Filmproduktion AB
Stiftelsen Svenska Filminstitutet
Sveriges Television AB Kanal 1
Sandrew Film & Teater AB
Distributor in Sweden (35 mm) Sandrew Film & Teater AB 1989
Distributor in Sweden (DCP) Stiftelsen Svenska Filminstitutet 2017
Distributor in Sweden (buy video) Sandrew Film AB
Re-recording Mixer FilmMixarna AB

Swedish censorship / rating

Censorship number 128707
Date 1989-10-09
Classification Allowed from age 11
Original length 3368 meters
Notes Aktlängder: 590-545-500-557-521-527-128 m.


Technical specifications

Aspect ratio 1.37:1
Sound type Sound
Sound system Dolby Stereo
Colour type Black and white + colour
Width 35 mm
Frames per second 24
Length in metres 3368 meter
Length in minutes 124 min
Reels 7 rullar
Dialogue


Production location

1988-09 1988-12

Release dates

Release in Sweden 1989-10-13 Sandrew Gothenburg Sweden 123 min (den tyska dialogen svensktextad)
1989-10-13 Grand Stockholm Sweden 123 min (den tyska dialogen svensktextad)
TV showing 1992-05-05 Kanal 1 Sweden 118 min
Video release 1995-04 Sweden 118 min

Soundtrack listing

Original title Cola Rienzi, der letzte der Tribunen
Composer Richard Wagner (1842)
Lyrics Richard Wagner (1842)
Musical Arrangement Sven Ahlin (bearbetning)
Peter Cohen (bearbetning)
Orchestra Sveriges Radios symfoniorkester
Conductor Okko Kamu


Original title Requiem, kör, orkester, op. 5
Composer Hector Berlioz (1837)
Musical Arrangement Sven Ahlin
Peter Cohen
Orchestra Sveriges Radios symfoniorkester
Conductor Okko Kamu


Awards

Festival Award São Paulo 1992 (kritikerpriset)
Valladolid 1991 (1:a pris i dokumentärfilmklassen)

Holdings Film

The information given here refers to film material in the Swedish Film Institute’s archive. Access to the archive’s stock is given on request, for research, other film archives and rights’ holders. For enquiries please contact filmarkivet@filminstitutet.se

Element type Print
Gauge 35 mm


Element type Print
Item base Acetate
Gauge 35 mm


Element type Print
Item base Acetate
Gauge 35 mm


Element type Duplicate positive
Gauge 35 mm
Length 3368


Element type Original picture negative
Gauge 35 mm


Element type Original picture negative
Gauge 35 mm


Element type Original picture negative
Gauge 35 mm


Element type Original picture negative
Gauge 35 mm


Element type Sound negative
Gauge 35 mm


Element type Sound negative
Gauge 35 mm


Element type Sound negative
Gauge 35 mm


Element type Sound negative
Gauge 35 mm


Element type Intermediate audio recording
Gauge 35 mm


Element type Final mix
Gauge 35 mm


Element type Final mix
Gauge DAT


Element type Final mix
Gauge DAT


Element type Video tape digital
Gauge Digital Betacam (PAL)


Element type Video tape digital
Gauge Digital Betacam (PAL)


Element type Video tape digital
Gauge Digital Betacam (PAL)


Holdings Posters

Size Between 850 x 700 and 850 x 1100


Holdings Scripts

Script type Inspelningsmanus
Script title Undergångens arkitektur (arbetsnamn). Peter Cohen.
Extent 22 s. + 10 s. illustrationer. Introduktion (5 s.) och researchresultat (4 s.) ingår.
Language Swedish


Script type Inspelningsmanus
Script title Undergångens arkitektur. Peter Cohen.
Extent 41 s. + 22 s. illustrationer. Introduktion (5 s.) och researchresultat (4 s.) ingår.
Language Swedish


Script type Dialoglista
Script title Undergångens arkitektur. Textlista.
Extent 12 s.
Language Swedish


Script type Dialoglista
Script title Undergångens arkitektur. Textlista.
Extent 9 s.
Language German


Script type Dialoglista
Script title Undergångens arkitektur.
Extent 62 s.
Language Swedish


Script type Dialoglista
Script title Architektur des untergangs
Extent 68 s.
Language German


Script type Dialoglista
Script title A film by peter Cohen. Narrated by Bruno Ganz. The architecture of doom.
Extent 60 s.
Language English


Holdings Stills

Black and white print 5
Album No


Holdings Promotion materials

Type Program/Promotion material


Other manifestations of this work

Digitized

Technical specifications

Sound type Sound
Colour type Black and white + colour
Width DCP
Length in minutes 124 min
Dialogue


Holdings Film

Element type Digital audio
Gauge WAV


Element type Digitalt visningsmaterial
Gauge DCP


Element type Digitalt arkivmaterial
Gauge MAP


Element type Digitalt arkivmaterial
Gauge MAP


Element type Digitalt visningsmaterial
Gauge ProRes


Element type Digitalt visningsmaterial


    Contact the editors

    Are you missing some information about the movie or is something on this page incorrect? If so, we would really like to know about it. Write a few lines to us editors and we'll take a look at it.

    What is it about?