Table of contents

  • Holdings Film
  • Holdings Posters
  • Holdings Archive materials
  • Holdings Scripts
  • Holdings Stills
  • Holdings Promotion materials
Other manifestations of this work

Basic facts

Titles

Originaltitel
Svensk premiärtitel
Distribution title

Crew

Director of Photography

Cast

Henry Seemann Erand, sakförare
Philippa Frederiksen Marcelle, hans hustru
Agnes Nyrup-Christensen Susanne, hans kusin
Otto Detlefsen Greve de Raymond
Arnold Christensen Philip, fullmäktige

Companies

Produktionsbolag Frans Lundberg
Distributor in Sweden (35 mm) Stora Biografteatern 1911

Swedish censorship / rating

Censorship number 1148
Date 1911-11-06
Classification Totalförbjuden
Original length 700 meters
Notes Kommentar: Den grova lättfärdigheten, Marcelles mottagande ena ögonblicket av mannens, andra ögonblicket av älskarens smekningar, liksom ömsevis av mannens och älskarens penningar, kulminerande i den kärleksscen som äger rum i mannens hem mellan älskaren och Marcelle ögonblicket efter det den senare måst erkänna för mannen, att hon stulit de honom anförtrodda medlen, samt blivit vittne till hans förkrosselse jämte inbrottet i kassaskåpet, vars planläggande och utförande man tydligt ser, utlöses icke i en så strikt klargörande situation, att man kan låta bli befara att den störa ungdomspublik, som fylla biografteatrarna på många håll (se Kungl. B-s betänkande över Förslag till förordning angående förevisande av biografbilder) kan utöva ett förråande inflytande eller verka till förvillelse av rättsbegreppen. Huvudintrycket torde på många bliva de raffinerade scener, som till två tredjedelar fylla bildserien. Utgjorde nu denna bild ett isolerat fall, kunde man kanske på grund av a) den diskreta ton, som vilar över åtminstone en del av scenerna mellan hustrun och älskaren b) det faktum at förhållandet ej omges med förskönande omklädnad c) slutet där hustrun förskjutes, tolereras men då erfarenheter visat oss att just denna genre (äktenskaplig otrohet) är synnerligen eftersökt inom filmindustrin och bildens godkännande skulle draga med sig godkännandet av en hel del efterföljande, hava vi ansett oss böra förbjudea dess förevisande.


Technical specifications

Aspect ratio 1.33:1
Sound type Stum
Colour type Svartvit
Width 35 mm
Frames per second 16
Length in metres 700 meter
Length in minutes 38 min
Reels 2 rullar


Original work

Original title Betroede Midler (Play)
Author Palle Rosenkrantz


Release dates

Release in Sweden 1911-10-02 Stora Biografteatern Malmö Sweden
First showing 1911-10-02 Stora Biografteatern Malmö Sweden
Other showing 1912-02-12 Biografen Köpenhamn Denmark

Contact the editors

Are you missing some information about the movie or is something on this page incorrect? If so, we would really like to know about it. Write a few lines to us editors and we'll take a look at it.

What is it about?