Table of contents

Basic facts

Biography

Svensk skådespelare. Född Lars Gustav Kenneth Svensson i Gävle.-Han var född och gjorde skådespelardebut som Kenneth Svensson. Redan som tioåring spelade han teater i skolan men efter examen gick han en tid till sjöss. Tillbaka i land utbildade han sig till dekoratör och arbetade vid NK i Stockholm. Samtidigt började han studera teater vid Teaterstudion där förebilden var den polske regissören Jerzy Grotowski och dennes "fysiska teater". Milldoff började vid Pistolteatern där han blev upptäckt av Gösta Folke som 1973 tog honom till Malmö dramatiska teater...

Show full biography


Related

Biography

Svensk skådespelare. Född Lars Gustav Kenneth Svensson i Gävle.

-

Han var född och gjorde skådespelardebut som Kenneth Svensson. Redan som tioåring spelade han teater i skolan men efter examen gick han en tid till sjöss. Tillbaka i land utbildade han sig till dekoratör och arbetade vid NK i Stockholm. Samtidigt började han studera teater vid Teaterstudion där förebilden var den polske regissören Jerzy Grotowski och dennes "fysiska teater". Milldoff började vid Pistolteatern där han blev upptäckt av Gösta Folke som 1973 tog honom till Malmö dramatiska teater där han förblev och där han till en början var verksam vid dess avdelning för barn- och ungdomsteater, Unga Teatern. Han gästspelade också vid Riksteatern.

Han var även en ofta anlitad uppläsare och dubbare av animerad film. Med sin grovhuggna fysionomi och måhända Grotowskiinspirerade "fysiska" spelstil placerades han ofta placerats i roller som maktmänniskor på skilda samhällsplan som fallet var i TV-versionen av Vasasagan (1998) eller som chef för fondkommissionsfirman i Lukas 8:18 (1999) och var också den onde fogden i den beryktade Vargens tid (1988). Han var även en genomgående figur i serien Offer och gärningsmän (1999) efter Klas Östergren. Han erhöll 1985 Teaterförbundets Daniel Engdahlstipendium. Under 2000- och 2010-talet spelade Mildoff vid två tillfällen svensk statsminister. Först en fiktiv sådan i TV-serien Kronprinsessan (2006) för att sedan gestalta Per-Albin Hansson i Jan Troells Dom över död man (2012).

P O Qvist (2004), redigerad 2013-11-11, och igen 2015-09-30.

Films

    Contact the editors

    Are you missing some information about the movie or is something on this page incorrect? If so, we would really like to know about it. Write a few lines to us editors and we'll take a look at it.

    What is it about?