Table of contents

Basic facts

Media (44)

Biography

Skådespelare (filmroller 1922-1983). Född Georg Herman Fredrik Funkquist i Uppsala, död i Hedvig Eleonora församling, Stockholm. Han var uppväxt i ett utpräglat akademikerhem som professorsson. Han gick på gymnasium i Lund och spelade redan då en del teater. Efter gymnasiet 1918 var han till en början anställd vid Hushållningssällskapet. Efter att ha deltagit i en teaterturné började han studera konst- och litteraturhistoria i Lund och därefter utbildade han sig vid Dramatens elevskola 1921-1923.Han spelade vid Svenska Teatern i Stockholm 1924-25 och senare...

Show full biography


Related

Biography

Skådespelare (filmroller 1922-1983). Född Georg Herman Fredrik Funkquist i Uppsala, död i Hedvig Eleonora församling, Stockholm.

Han var uppväxt i ett utpräglat akademikerhem som professorsson. Han gick på gymnasium i Lund och spelade redan då en del teater. Efter gymnasiet 1918 var han till en början anställd vid Hushållningssällskapet. Efter att ha deltagit i en teaterturné började han studera konst- och litteraturhistoria i Lund och därefter utbildade han sig vid Dramatens elevskola 1921-1923.

Han spelade vid Svenska Teatern i Stockholm 1924-25 och senare en mångfald scener som Vasateatern i ett par omgångar 1925-26 och 1936-37, Folkan 1926-27, Svenska Teatern i Helsingfors 1927-28, Blanche 1933-35, Dramaten 1938-43 och 1953-63 samt Nya Teatern i Stockholm 1946-50. Han var också verksam som operettskådespelare efter att ha tagit sånglektioner för von Delwig och Torsten Lennartsson och spelade bl.a. en säsong vid Stora Teatern i Göteborg 1931-32. Han bedrev även utlandsstudier.

Förutom sina stora framgångar på scenen var han ofta anlitad i filmroller där han visade på en förmåga att ofta göra mästerverk i det lilla formatet, vare sig det gällde att göra en liten betjäntroll eller dylikt. När han spelade olika former av chefspersoner gjorde han det på ett sätt som avslöjade både deras krypande maktfullkomlighet och nedlåtande hållning mot underlydande och servilitet mot makten. Den avmätt, distinkta rösten och spelstilen, som var präglad av känslan för det underförstådda, samverkade till att skapa dessa smått arroganta och aristokratiska typer vilka fungerade som en färgklick i varje film.

Mot slutet av karriären kom några annorlunda roller där han spelade vemodiga, åldrande män som fallet var med den främsta av dem, huvudrollen i Vilhelm Moberg-filmatiseringen för TV, Din stund på jorden (1973). Själv ansåg han sig vara påverkad av skådespelare som Gösta Ekman och Ivan Hedqvist samt läraren vid elevskolan, Nils Personne, som lärde honom vad stilteater är för något.

1957 erhöll han Teaterförbundets Gösta Ekman-stipendium och 1980 Svenska Akademiens teaterpris.

P O Qvist (2004)

Films

Cast
Other Crew
Narrator

Contact the editors

Are you missing some information about the movie or is something on this page incorrect? If so, we would really like to know about it. Write a few lines to us editors and we'll take a look at it.

What is it about?