Table of contents

Basic facts

Director of Photography
First Assistant Cameraman
Show all films
Awards

Biography

Svensk fotograf. Född Gösta Roland Sterner i Nyköping, Södermanland.-Roland Sterner fick sin utbildning på Christer Strömholms fotoskola 1965-1966 och på 1970-talet var han flitigt verksam som stillbildsfotograf och B-foto på en rad filmer av bl.a. HasseåTage , Halldoff, Ahrne, Bergenstråhle och Lars Molin. Parallellt arbetade han som fotograf på flera av vänsterrörelsens provokativa filmer, exempelvis Christian Lunds Badjävlar, 1971, Öyvind Fahlströms Du...

Show full biography


Related

Biography

Svensk fotograf. Född Gösta Roland Sterner i Nyköping, Södermanland.

-

Roland Sterner fick sin utbildning på Christer Strömholms fotoskola 1965-1966 och på 1970-talet var han flitigt verksam som stillbildsfotograf och B-foto på en rad filmer av bl.a. HasseåTage , Halldoff, Ahrne, Bergenstråhle och Lars Molin. Parallellt arbetade han som fotograf på flera av vänsterrörelsens provokativa filmer, exempelvis Christian Lunds Badjävlar, 1971, Öyvind Fahlströms Du gamla, du fria, 1972,  och kollektivfilmen Vi har vår egen sång, 1976.

Som A-fotograf inledde han 1980-talet framgångsrikt med Kay Pollaks Barnens ö och den följdes av bl.a. Tage Danielssons Sopor och Molins Höjdhopparen, 1981, Pollaks Älska mig och Anders Wahlgrens Moa, 1986, och Harald Hamrells Vinterviken, 1996. Vid det laget hade dock Sterner redan upptäckt att hans främsta kapacitet låg på det praktiska planet, som lärare och mentor, administratör och organisatör. Här togs hans kunnande i anspråk av såväl Filminstitutet (1985-1988) som Stockholms Filmskola (från 1985) och Dramatiska Institutet, där han var filmtekniskt ansvarig och filmarkivarie 1996-2010. Sterner medverkade även som filmteknisk expert i NE och Bra Böckers Filmlexikon och gav 1999 ut "Ordbok för filmare". 1991 fick han av Tidskriften TM priset Arbetshästen och när han 2008 fick Filmbanan, Filmfotografernas pris, var det med motiveringen "Konstnär, informatör, pedagog".

Bengt Forslund (2018)

Awards

Award from Nordic Film & TV Union Stockholm 1993
Arbetshästen Award Stockholm 1991

Films

Director
Director of Photography
Film Editor
Cast
Voice
Camera Operator
First Assistant Cameraman
Still Photographer
Assistant Camera Operator
Assistant Cameraman
Other Crew
Thanks to

    Contact the editors

    Are you missing some information about the movie or is something on this page incorrect? If so, we would really like to know about it. Write a few lines to us editors and we'll take a look at it.

    What is it about?