Table of contents

Basic facts

Media (2)

Alternative names
Director of Photography
Director
Show all films
Awards

Biography

Svensk fotograf, författare och redaktör. Född Lars Herman Svanberg i Nederkalix, Norrbotten. 2002 tilldelades han av regeringen titel professor av regeringen.-Lars Svanberg gick fotoutbildningen i nystartade Filmskolans första årskull 1964-1966 men det var genom att samla på sig och effektivt förmedla kunnande om teknik och den senaste tekniska utvecklingen som han gjorde sin viktigaste insats för svensk film.Han kom till filmen via bildintresse. Han hade studerat vid såväl Konstfackskolan som Fotoskolan och var utbildad stillbildsfotograf då...

Show full biography


Related

Biography

Svensk fotograf, författare och redaktör. Född Lars Herman Svanberg i Nederkalix, Norrbotten. 2002 tilldelades han av regeringen titel professor av regeringen.

-

Lars Svanberg gick fotoutbildningen i nystartade Filmskolans första årskull 1964-1966 men det var genom att samla på sig och effektivt förmedla kunnande om teknik och den senaste tekniska utvecklingen som han gjorde sin viktigaste insats för svensk film.

Han kom till filmen via bildintresse. Han hade studerat vid såväl Konstfackskolan som Fotoskolan och var utbildad stillbildsfotograf då han 1964 kom in på filmfotografutbildningen vid nystartade Filmskolan. Där träffade han Jonas Cornell som gick regilinjen, och de inledde ett samarbete som skulle utvecklas under många filmer. Cornell uppskattade Svanberg som en fotograf som också var en intellektuell; till utformingen av Grisjakten (1970) bidrog Svanberg så mycket att han även kom att anges som manusmedarbetare.

Svanberg var en av de svenska fotografer som vid denna tid inspirerades av den franska nya vågen. Till Puss & kram (1967) införskaffade Cornell och Svanberg film av franska märket Dupont, för att få lite extra kornighet i det svartvita fotot.

I ett par filmer samarbetade Svanberg senare med Hans Alfredson och Tage Danielsson. I succén Äppelkriget (Tage Danielsson, 1971) finns de mest sedda Svanbergbilderna. Då den gjordes hade Lasse Svanberg redan börjat växa in i den roll i vilken han skulle bli ännu mer känd, vägledare i filmteknikutvecklingen.

1968 hade han grundat Filminstitutets tidskrift TM. Den kom till sedan han redan som filmskolelev för Filminstitutets räkning åkt till USA för att studera filmteknik. Ett av resultaten blev första numret av Tekniskt meddelande, TM, en i etthundra exemplar stencilerad utgåva, speciellt avsedd att informera Filmskolans elever om det från Sergio Leones filmer kända nya formatet Techniscope, idag benämnt 2 perf. TM kom med tiden att bli navet i en verksamhet som även innefattade författande av fakta- och debattböcker och arrangerande av seminarier om det senaste på film- och TV-teknikens område.

Svanberg fortsatte som redaktör in på 1990-talet. Efter ett par årgångar deklarerade han att skriftens initialer framgent skulle tolkas Teknik och människa, ett uttryck för hans föresats att teknikbevakningen även skulle ha en humanistisk aspekt. 1971 hölls det första TM-seminariet, ett endagsevenemang där bl.a. färgfilm i TV granskades. Dessa teknikmönstringar blev årligen återkommande, ett sätt för fackmän att hålla sig up to date med nya metoder för inspelning, visning och distribution. De var även menade att granska och ställa under debatt utvecklingen av mediakonsumtionen.

Utifrån stort tekniskt kunnande ville Lars Svanberg starta diskussion om vad utvecklingen tog och gav. Som skribent hade han sälta, och en språkkänsla som gjorde att hans ord tog skruv och blev citerade. Han skrev om hemunderhållningens intåg som "bekvämlighetens triumf", och myntade uttrycken "Skit är skit om än per satellit", där "satellit" med tidens gång byttes till "megabit".

Mårten Blomkvist (2012)

Awards

Prize New Orleans 1995 (Fellow of Society of Motion Picture and Television Engineers)
The Guldbagge Award Stockholm 1995 Creative Achievement
Award from Nordic Film & TV Union Stockholm 1992 (15.000 kr)
Filmkameran Grant Stockholm 1987 (15.000 kr)
The Silver Core (Sweden) Stockholm 1984
The Swedish Film Academy's Silver Plaquette Stockholm 1984
Chaplin Magazine Award Stockholm 1967 (hedersomnämnande)

Films

Contact the editors

Are you missing some information about the movie or is something on this page incorrect? If so, we would really like to know about it. Write a few lines to us editors and we'll take a look at it.

What is it about?