Innehållsförteckning

Andra utgåvor av verket

Grundfakta

Originaltitel Ett rättfärdigt krig? eller Ett folkmord i Gulfen
Filmtyp Långfilm
Kategori Spelfilm
Regi
Producent
Produktionsland
Produktionsbolag
Åldersgräns Tillåten från 11 år
Dialogspråk
Sverigepremiär 1992-04-01

Handling

Ett år har gått efter det att Irak besegrades av de allierade i gulfkriget. Civilbefolkningens situation och särskilt konsekvenserna av att landets infrastruktur systematiskt slogs ut under...

Visa hela handlingen

Press

Den svenska pressen var genomgående vänligt inställd till filmen. Nästan alla recensenter tyckte att den gav en välbehövlig motbild till mediernas nyhetsrapportering under kriget. Många...

Visa all press


Relaterat

Titlar

Originaltitel
Svensk premiärtitel
Alternativtitel

Filmteam

Bolag

Produktionsbolag Produktionsgruppen AB (med stöd från)
Rotonda Film AB
Produktionsstöd Garantinämnden för kort- och barnfilm
Distributör i Sverige (16 mm) Folkets Bio AB
Laboratorium Sveriges Television Filmlaboratoriet
Övrigt bolag Animagica Film & Video AB (texter)

Handling

Ett år har gått efter det att Irak besegrades av de allierade i gulfkriget. Civilbefolkningens situation och särskilt konsekvenserna av att landets infrastruktur systematiskt slogs ut under kriget skildras ingående. Broar, järnvägsstationer, oljeraffinaderier, reningsverk samt stora delar av landets elnät och telenät förstördes eller sattes ur funktion av bombningarna, där bara till en liten del s k smarta bomber användes.

USAs f d justitieminister Ramsey Clark berättar om sin vistelse i Bagdad under bombningarna och om räddningsmanskapens problem. Studenter, läkare, militärer och andra irakier berättar om kriget och dess följder, och följderna av FNs sanktioner.

En historik över Iraks utveckling från fattig kolonialmakt till framgångsrikt självstyrt oljeproducerande land försöker förklara hur landets infrastruktur kunde vara så sårbar. Den sista delen handlar om krigsförbrytelser som de allierade ska ha begått mot retirerande irakiska styrkor.

Censur / granskning

Censurnummer 131326
Datum 1992-03-31
Åldersgräns Tillåten från 11 år
Originallängd 684 meter
Kommentar Aktlängd: 684 m.


Tekniska fakta

Bildformat 1.37:1
Ljudsystem Optisk mono
Bredd 16 mm
Hastighet 24
Längd i meter 684 meter
Längd i minuter 62 min
Akter 1 rullar


Kommentarer

Pressreaktion Svensk filmografi

Den svenska pressen var genomgående vänligt inställd till filmen. Nästan alla recensenter tyckte att den gav en välbehövlig motbild till mediernas nyhetsrapportering under kriget. Många anmälare tog också fasta på den centrala frågan som ställs i filmens början: Hur hårt måste man straffa ett folk därför att det regeras av en tyrann?

Sven Öste, DN: "Filmens titel är naturligtvis avsiktligt provokativ. Ett rättfärdigt krig? eller Ett folkmord i Gulfen. Men den formuleringen är på något sätt missvisande. Maj Wechselmann för i sin film ingen diskussion om bakgrunden till kriget och USA:s - eller rättare president Bushs - motiv för att gå till anfall. (-)

Inte heller ger sig filmen in i den snåriga diskussionen om antalet irakiska dödsoffer, soldater och civila, eller söker ta ställning till hur man skall definiera folkmord.

Med detta vill jag inte säga att Maj Wechselmann borde ha tagit upp dessa problem. Bara att hon inte gör det, även om titeln kanske ger det intrycket.

Nej, filmens tema och styrka är skildringen av hur hela Iraks infrastruktur slogs sönder under de 42 dygnens bombstorm och de avslutande hundra timmarnas offensiv genom öknen. (-)

Det är hela tiden fakta som talar, ofta med torr saklighet. Men Maj Wechselmann har ju alltid jagat militärer med blåslampa - med filmerna om Viggen och ubåtsdramatik - och nu örfilar hon givetvis amerikanska generaler. Med alla deras högtidliga försäkringar om att bara militära mål attackerades."

Bernt Eklund, Expr: "[Maj Wechselmanns] reportage om Irak ett år efter kriget är paradoxalt motsägelsefullt. Bilderna från Bagdad ger inget intryck av pågående katastrof. Men eländet finns i folks berättelser och framför allt i de skakande bilderna från sjukhusen.

Hur hårt ska ett folk behöva straffas för att det styrs av en tyrann? Det tål att diskutera."

Sven E Olsson, Arbetet: "Det är nyttigt för de flesta av oss att få denna ofta renodlade motbild till dem vi redan fått från segrarsidan. Det är viktigt, tror jag, för en fortsatt och nödvändig diskussion om mediernas möjlighet till objektiv krigsrapportering att [Maj Wechselmanns] dokumentation visar det som uteslöts och förträngdes i de nyheter som släpptes igenom av de amerikanska generalerna. Och det är, inte minst, angeläget att visa och bevisa i vilken omfattning det moderna kriget drabbar också de helt oskyldiga.

Å andra sidan finns det nog anledning att här och där se upp med Wechselmanns såväl drivna montageteknik som det den ska bevisa."

Anne Hedén, AB: "Nog fattade man att 2.000 bombuppdrag om dagen skulle ställa till med mer skada än nytta. (-)

Men Maj Wechselmanns nya dokumentär, filmad i Irak under november och december förra året, överträffar ändå de flesta farhågor.

I Ett rättfärdigt krig? eller Ett folkmord i Gulfen visar hon elverk som ser ut som sönderbrända jätteinsekter, kloakvatten som ligger och ruttnar på gatorna, sjukhus utan mediciner och människor som säljer sina sista ägodelar för att få mat.

Bilder som entydigt tar ställning för den utbombade civilbefolkningen - och som i volymstyrka vida överträffar filmens en aning omständliga återblickar på Iraks modernisering under efterkrigstiden.

Som helhet är dock Ett rättfärdigt krig? en välbehövlig motvikt till de amerikanska, propagandistiska b-actionfilmer om gulfkriget som nu börjar poppa upp på hyrvideomarknaden."

Kommentar Svensk filmografi

Maj Wechselmann (f 1942 i Danmark) har en förmåga att skapa debatt med sina oblygt partiska dokumentärfilmer som ofta har udden riktad mot försvarsmakten, t ex Viggen 37 - ett militärplans historia (1973/7) och Ubåt! En till sannolikhet gränsande visshet (1985/13).

Även Ett rättfärdigt krig? eller Ett folkmord i Gulfen vållade debatt när Maria Bergom-Larsson anklagade Sveriges Television för att okritiskt ha visat den officiella amerikanska versionen av kriget i sin nyhetsrapportering, samtidigt som man tackat nej till att visa Wechselmanns film (AB 7.4.1992). Hon bemöttes av SVTs Frank Hirschfeldt som tillbakavisade kritiken och gav ett flertal exempel på andra till kriget kritiskt inställda reportage som visats av SVT och TV 4 (AB 14.4.1992).

Visningar

Sverigepremiär 1992-04-01 Folkets Bio Stockholm Sverige 62 min

Bestånd Film

Uppgifterna här avser filmmaterial i Svenska Filminstitutets arkiv. Arkivets bestånd tillgängliggörs på begäran främst för forskning, andra filmarkiv och rättighetsinnehavare. Vid frågor kontakta filmarkivet@filminstitutet.se

Typ Kopia
Bredd 16 mm
Längd i meter 505


Typ Kopia
Bredd 16 mm


Typ Kopia
Bredd 16 mm


Typ Kopia
Bredd 16 mm


Typ Duplikatpositiv
Bredd 16 mm


Typ Originalnegativ bild
Bredd 16 mm
Längd i meter 684


Typ Tonnegativ
Bredd 16 mm
Längd i meter 684


Typ Slutmix
Bredd 16 mm


Typ Slutmix
Bredd 16 mm


Bestånd Affischer

Storlek Mellan 850 x 700 och 850 x 1100
Affischtitel ETT RÄTTFÄRDIGT KRIG? ELLER ETT FOLKMORD I GULFEN


Bestånd Stillbild

Svartvitt papper 3
Färg papper 8
Album Nej


Bestånd PR-material

Typ Reklamtryck
Språk Svenska


Kontakta redaktionen

Har du frågor om Svensk Filmdatabas eller är det någon uppgift på den här sidan som inte är korrekt eller som saknas? Hör i så fall gärna av dig till oss på redaktionen. Obs! Vi vet inte om det går att få tag på en film för att se den, så fråga oss inte om det, men testa däremot gärna knappen Hitta filmen som du hittar längst upp i högra hörnet på alla databasens filmsidor.

Vad gäller det?