Grundfakta

Media (67 st)

Originaltitel En äventyrare : En nästan historisk historia
Filmtyp Långfilm
Kategori Spelfilm
Regi
Manus
Produktionsland
Produktionsbolag
Åldersgräns Barntillåten
Dialogspråk
Sverigepremiär 1942-09-11

Medverkande

Sture Lagerwall
Lars Wivallius, poet/baron Eric Gyllenstierna, svenskt sändebud i Paris

Ingrid Backlin
Gertrud Grijp

Margit Manstad
Theresa Palditska

Wiktor "Kulörten" Andersson
Jesper Bock, Wivallius ridknekt

Thor Modéen
Wulff Grijp, lantjunkare på Björkeberga, Gertruds far

Gull Natorp
Helena Daa

Visa alla medverkande

Handling

Filmen är en mycket fri fantasi kring den svenske skalden och äventyraren Lars Wivallius (1605--1669) med ett obetydligt historiskt underlag. Tiden är trettioåriga kriget. Gustaf II...

Visa hela handlingen

Press

"Spexig äventyrsfilm" hade P E L satt som rubrik över sin recension i NDA och sedan han påpekat att mycket i filmen närmar sig studentspexet gav han den i alla fall en hel del beröm. I SvD...

Visa all press


Relaterat

Titlar

Originaltitel
Svensk premiärtitel
Nypremiär-titel
Distributionstitel

Filmteam

Regi
Manus
Foto
Musik
Koreograf
Arkitekt
Klippning
Ljudtekniker
Assistent till inspelningsledare
Inspicient
Musikarrangör
Scenografiassistent
Kläder
B-ljud

Medverkande

Sture Lagerwall Lars Wivallius, poet/baron Eric Gyllenstierna, svenskt sändebud i Paris
Ingrid Backlin Gertrud Grijp
Margit Manstad Theresa Palditska
Wiktor "Kulörten" Andersson Jesper Bock, Wivallius ridknekt
Thor Modéen Wulff Grijp, lantjunkare på Björkeberga, Gertruds far
Gull Natorp Helena Daa
Hilding Gavle mäster Peder, slottskaplan
Henrik Dyfverman Gustaf II Adolf
Olof Sandborg kardinal Richelieu
Tore Lindwall general Wallenstein
Willy Peters Rönnow Bille, lantjunkare på Öretorp
Bror Bügler Casten Bille, Rönnows bror
Gunnar Björnstrand greve Conti
Olle Hilding pater Josef
Tord Stål chevalier de Trevillac
Blenda Bruno Agnete
Arne Lindblad Charlot, tjänare hos Gyllenstierna
Hartwig Fock skeppare (ej identifierad)
Gunnel Broström Alice
Ingemar Holde Anders, Grijps betjänt
Charlie Almlöf astrolog
Erik Rosén domare
Ann-Margret Bergendahl Kätchen, Wallensteins kammarsnärta
Åke Claesson doktor Schonæus
- Ej krediterade:
Margareta Grimberg tärna på Björkeberga
Hugo Jacobson Nikodemus, Grijps betjänt
Harald Wehlnor den starke bonddrängen hos Grijp
Eric Engstam den trätgirige bonddrängen hos Grijp
Carl Ericson fängelsefogde
Georg Fernquist mäster Raath, Wallensteins skrivare
Tryggve Jerneman Pierre, Palditskas spannryttare
Gösta Lycke Gustaf II Adolfs kammarherre
Gideon Wahlberg krögare på Alla Syndares Härbärge
Curt Masreliez betjänt hos Gyllenstierna
Frithiof Bjärne knekt hos Wallenstein
Anna-Stina Wåglund värdinna på gästgiveriet
Artur Cederborgh bröllopsgäst
Tage Almqvist bröllopsgäst
Olov Wigren bonddräng hos Grijp
Stig Johanson bonddräng hos Grijp
Gösta Grip bröllopsgäst
Lilly Kjellström tjänstekvinna hos Grijp
Agda Helin Margareta, kammarjungfru hos Grijp
Manetta Ryberg bröllopsgäst
Millan Olsson bröllopsgäst
Gunnel Wadner bröllopsgäst
Wilma Florice bröllopsgäst
- Ej identifierade:
Nils Dahlgren ceremonimästaren
Sten Lindgren befälhavaren för musketörerna
Hans Bjerkeling ej identifierad roll
Solveig Lagström ej identifierad roll
Mary Gräber ej identifierad roll

Bolag

Produktionsbolag AB Europa Film
Distributör i Sverige (35 mm) AB Europa Film 1942
Laboratorium AB Film-Labor

Handling

Filmen är en mycket fri fantasi kring den svenske skalden och äventyraren Lars Wivallius (1605--1669) med ett obetydligt historiskt underlag.

Tiden är trettioåriga kriget. Gustaf II Adolf gör sig beredd att gripa in i kriget och runt om i Europa konspirerar man. Många vill ha den svenske kungen som bundsförvant.

En dag år 1629 är den svenske lycksökaren Lars Wivallius tillsammans med sin ridknekt Jesper Bock på väg till Paris, sina drömmars mål. Under romantiska omständigheter blir han därvid bekant med den vackra polska grevinnan Theresa Palditska. Hon blir överraskad av hur lik han är hennes nära vän, den svenske ambassadören i Paris, greve Eric Gyllenstierna.

I Paris företräder drottning Anna energiskt katolicismen men Richelieu, som är en iskall realpolitiker, anser att det för hela landets bästa vore lämpligare att sluta förbund med protestanternas Gustaf II Adolf.

Både greve Gyllenstierna och grevinnan Palditska tar livlig del i intrigerna och konspirationerna vid det franska hovet. En dag är greven illa ute. Han måste besöka drottningen med anledning av en hemlig kurir från Wien, men han måste också samtidigt delta i kardinalens fest, dit han är speciellt inbjuden. Det är grevinnan Palditska som löser dilemmat. Gyllenstierna går till drottningen, Wivallius deltar i kardinalens fest.

Alla tar honom där för greve Gyllenstierna, alla utom kardinalen. Han genomskådar bluffen men låter nåd gå före rätt och ger Wivallius i uppdrag att -- fortfarande som greve Gyllenstierna -- rida som kurir med en hemlig depesch till svenske kungen. Han skall även överlämna ett budskap till fältherren Wallenstein, som leder en av de katolska arméerna i kriget, och därvid försöka skaffa sig vissa informationer. Wallenstein och den riktige Gyllenstierna har nämligen konspirerat med varandra mot kardinalen.

Så rider Wivallius norrut som greve Gyllenstierna. Han kommer till det då danska Skåne och på godset Björkeberga träffar han och förälskar sig i dottern i huset, jungfru Gertrud Grijp, med vilken han också som greve Gyllenstierna i all hast blir gift.

Men just när bröllopet är över, kommer den äkta greve Gyllenstierna och avslöjar honom. Efter ett flyktförsök blir han fast, döms till döden i galgen men räddas av sin knipsluge ridknekt Jesper. Tillsammans hinner de över svenska gränsen och är räddade.

Wivallius avlämnar kardinalens depesch till svenske kungen och får av honom ett nytt uppdrag. Men när han skall ge sig av, talar Jesper om att nu är han trött på att flacka omkring och vill ha lugn och ro på gamla dar. Men han kan skaffa Wivallius en ny ridknekt.

Det gör Jesper. Det visar sig vara Gertrud, som övergett sin familj för att följa sin äkta make ut i världen, ut mot nya äventyr.

Censur / granskning

Censurnummer 64751
Datum 1942-09-09
Åldersgräns Barntillåten
Originallängd 3235 meter
Kommentar Granskningskopian (3235 meter) saknade förtexter. Till premiären lät bolaget klippa ner filmen till 3195 meter. Senare kopior kortades till 3040 meter (111 minuter). Granskningskopians aktlängder: 550-520-555-565-465-580 = 3235 meter. Premiärkopians aktländer: 615-520-555-460-465-580 = 3195 meter - 117 minuter. Aktlängder: 550, 520, 555, 565, 465, 580.


Tekniska fakta

Bildformat 1.37:1
Ljudtyp Ljud
Ljudsystem Tobis Klangfilm
Färgtyp Svartvit
Bredd 35 mm
Hastighet 24
Längd i meter 3195 meter
Längd i minuter 117 min
Akter 6 rullar
Dialogspråk


Kommentarer

Pressreaktion Svensk filmografi

"Spexig äventyrsfilm" hade P E L satt som rubrik över sin recension i NDA och sedan han påpekat att mycket i filmen närmar sig studentspexet gav han den i alla fall en hel del beröm. I SvD satte Esq som sin rubrik: "Lars Wivallius -- farsfigur på Saga" och sedan kallade han filmen "en fars i kostym". Men, fortsatte han, "även som sådan har den sina påfallande svagheter, främst i det långsamma tempot och i den torftiga uppfinningsförmåga, som ideligen måste ta sin tillflykt till ålderstigna tricks ur filmens puddingkastarperiod för framkallandet av skratteffekter. På förtjänstsidan kan uppföras diverse parodiska roligheter -- medvetna eller omedvetna må lämnas därhän -- kring de levande tablåer i vilka agera bl a Richelieu, Wallenstein, Gustaf Adolf och baron Gyllenstierna, den sistnämnde såsom svenskt sändebud vid sextonhundratalshovet i Paris konverserande tvättäkta ekenssnack uppblandat med franska fraser. Att Thor Modéen är en betydande komisk karaktärsskådespelare har han alltför sällsynta tillfällen att visa. Här föreligger dessbättre ett sådant. Som Ulf Grijp, herren till Björkeberga, sväller han ena ögonblicket av uppblåst egenkärlek för att strax krympa till devotaste kryperi -- bäggedera lika illusoriskt, så illusoriskt att man skulle önska att en gång få se honom som Jeppe på Berget."

Men samtidigt förebrår Esq både filmens författare och dess regissör att de "handskats lindrigt sagt lättvindigt med den historiska verkligheten. Vårdslöst är kanske ett adekvatare uttryck. Wivallius var en storskojare, en knepens och köpenickiadens braverande mästare, både under ungdomsåren då han gjorde kontinenten och de skånska storgodsen osäkra och under sin senare verksamhet som brännvinsadvokat i Stockholm; och ur denna synpunkt kan det förefalla obefogat att protestera mot en köpenickiad riktad mot hans eget minne. Men han var mer än skälm och fräckus, mer än lyckojägare och bondfångare -- han var en skald som gjort sig förtjänt av namnet som vårt lands förste lyriker i modern mening. I och för sig kunde naturligtvis filmens förvrängning av hans levnadshistoria lämnas opåtald, hur onödig och godtycklig den än tycks vara -- den var dock dramatisk tillräckligt för att utan alla broderier lämna önskestoff för en präktig äventyrsfilm. Den verkliga, den svårursäktliga profaneringen ligger varken i avvikelserna från det autentiska händelseförloppet eller i mängden av anakronismer, utan i filmens så gott som totala oförmåga att fånga Wivalliusgestaltens gäckeri och djärvhet, lyriska skimmer och tragiska skuggor. Frågan är om man ens försökt, om man inte med avsikt förvandlat gascognaren och poeten Lars Wivallius till enkelt publikfriande farsfigur."

S Almqvist i AT: "När en depesch överlämnas i En äventyrare, säger uppdragsgivaren till kuriren 'Rid i natt!' och frågas det, hur en studiosus från Stockholm lämpligen bör uppträda i kardinal Richelieus salonger, blir svaret: 'En svensk tiger'. (-)

Europa Film har raskt utvecklat sig till vår särskilda producent av livliga och friska filmer i historisk kostym -- där kostymen icke tynger utan ger färg och fest och frihet åt fantasin. Manuskripten levereras omväxlande av Karl Ragnar Gierow och Torsten Flodén.

Flodén är ingen Gierow, han är heller ingen Vilhelm Moberg, och det är hans styrka. Han är ogenerad, fräck och pojkaktig.

Nu har han satt ihop en vild musketörhistoria om Lars Wivallius som Richelieus budbärare till Gustav Adolf och broderat ymnigt på den äventyrsälskande skaldens dubbelgångarskap med en friherre Erik Gyllenstierna. (-)

Denne äventyrare klarar sig på det hela taget undan svårare klämmor överraskande lätt -- icke så lätt som Lasse-Maja i fjor, men Flodén är fortfarande alltför villig att hjälpa sin hjälte. Lars Wivalt behöver aldrig vara orolig. Manuskriptet ordnar allt, och det tycks han veta.

Efter Lasse-Maja och Snapphanar är En äventyrare den tredje film, där det rides i karriär på granna hästar genom yppiga svenska sommarlandskap -- som fångats magnifikt av Thermaenius' kamera.

Klädprakten och arkitekturen är imponerande och ökar feststämningen. Ögonfröjd har man hela tiden. En äventyrare slösar på ett angenämt sätt med rekvisita -- i tidens och slottsherrarnas anda.

Gunnar Ohlsson är nu en rask och svajig regissör, som rör sig ledigt bland mycket folk och pampiga dekorationer. Hästar i galopp är hans bästa sujetter. Annars händer det, att spelscenerna är litet tunna.

Sture Lagerwall trivs i kostym, i spetsmanschetter och kragstövlar, och han har det snabba humöret. Men poeten Lars Wivalt försvann -- trots de poetiska tiraderna. Och egendomligt nog spelar inte Lagerwall älskare bra. Han giljar med yttre verve men utan inre övertygelse.

Hans nya motspelerska Ingrid Backlin är ett friskt och robust ungt fruntimmer med både ömma och kavata tonfall -- men hade inte rollen ännu hellre fordrat en spädare figur, ett mer glittrande pucklynne?"

O R-t har i DN synpunkter på både filmens författare och Sture Lagerwalls rolltolkning: "Författaren aktar sig noga för att ta alltför högtidligt på sitt filmäventyr, och det är mycket välgörande. Säkert hade det varit till fördel om han kunde fått ut litet mera av amouren i filmen, där bränns det inte tillräckligt, men det amorösa har ju aldrig precis varit svensk films styrka, så det är kanske bara lyckligt att Flodén låtit denna detalj i historien stanna vid en skiss. I stället har han med så mycket frejdigare mod givit sig i kast med de äventyrliga förvecklingarna och förväxlingarna. Han tar oförfärat en hel uppsättning av gamla pålitliga filmknep i sin tjänst, men han turnerar dem mycket fyndigt och personligt; det är nära på det bästa med En äventyrare att filmen hela vägen har en personlig touche. Dessutom är den en v ä l g j o r d film. Den hänger ihop, och den tar ut precis så mycket som bör tas ut av de olika scenerna; trots att filmen är i längsta laget finns det knappast någon longör i den. Handlingen går raskt undan. Gösta Bjurman, som skött klippningen, har säkert en stor andel däri: det är sällan man ser en svensk film som är så skickligt klippt."

Nils Beyer i BLM: "Sällan har ett så tacksamt uppslag fått ett så barnsligt utförande.

Felet ligger nära nog helt hos manuskriptförfattaren. Torsten Flodén har inte förmått ge sin hjälte så mycket som tillstymmelsen till en originell replik, inte kunnat sätta in honom i en enda situation, där det klart framgick att det var fråga om en ovanlig människa, en poet och äventyrare av genialiska mått. I stället har han -- troligen för att göra filmen barntillåten -- på ett närmast skrattretande sätt bemödat sig om att hyfsa Wivallius' moral efter alla söndagsskolemässiga begrepp."

Men om en rollprestation i filmen var i alla fall alla recensenter eniga. Wiktor "Kulörten" Andersson, en av svensk films trotjänare under många år, spelade Lars Wivallius' ridknekt och ständige följeslagare, Jesper. Recensenterna drog parallellen med Don Quijote och Sancho Panza och i NDA kallade P E L honom "verkligt kostlig, och det kan för hans del tas som beröm."

Chat skrev i SocD att han hade "en roll efter sitt sinne, där hans litet surkartiga uppsyn och drastiska humor kniper applåd", och Larz säger i StT att det är han som "tar hem filmens roligaste poänger -- utan att en sekund falla ur den konsekvent gjorda rollen."

Kommentar Svensk filmografi

Lars Wivallius' liv hade i romantiserad form redan på stumfilmens tid lagts till grund för en svensk film: En lyckoriddare (1921), regi John W Brunius och med Gösta Ekman i titelrollen. Det var en på sin tid mycket uppmärksammad film, där ett av huvudmotiven var äktenskapet, som han ingick i falskt namn. Det var en ren äventyrsfilm utan fars- eller spexinslag och utan de anakronismer och aktuella anspelningar i bl a dialogen, av vilka En äventyrare är full.

"Rid i natt" åsyftar givetvis Vilhelm Mobergs motståndsroman med samma titel, som samtidigt filmades i Sverige (1942/27). "En svensk tiger" var den slogan, som stod på en under andra världskriget i Sverige mycket spridd teckning av en blå- och gulrandig tiger av tecknaren Bertil Almqvist (1902--1972). Uttrycket blev ett populärt slagord med en enkel och lättfattlig dubbelmening.

Inspelningen av En äventyrare började i mitten av maj 1942 och drog ut över hela sommaren. Först i slutet av augusti var den avslutad. Filmen hade talrika exteriörscener, bland annat mycket ryttarbilder, som togs på olika håll i Sverige.

För rollen som de Trevillac var från början Gunnar Sjöberg avsedd.

En tid efter premiären ändrades filmens titel till Kungens kurir.

Inspelning

1942-05-15 1942-09-07
AB Europa Studio Sundbyberg Sverige (ateljé)

Visningar

Sverigepremiär 1942-09-11 Saga Stockholm Sverige 117 min
TV-visning 1989-09-17 Kanal 1 Sverige 113 min
1992-12-29 Kanal 1 Sverige 113 min
1997-05-16 SVT1 Sverige 113 min
Urpremiär 1942-09-11 Saga Stockholm Sverige 117 min

Musikstycken

Originaltitel Djäknevisa
Textförfattare Nils Ferlin (ny text 1942)
Bearbetning Knut Brodin
Sångare Björn Berglund (dubbar Sture Lagerwall)


Originaltitel Loppvisa
Textförfattare Nils Ferlin (1942)
Bearbetning Erik Baumann (1942)
Sångare Björn Berglund (dubbar Sture Lagerwall)
Instrumentalist Lille Bror Söderlundh (dubbar Sture Lagerwalls lutspel)


Originaltitel Amarilli, mia bella
Kompositör Giulio Caccini (1601)
Bearbetning Nathan Görling (1942)
Sångare Olle Björling (dubbar okänd skådespelare)


Originaltitel Ballet favori
Bearbetning Knut Brodin (1942)


Originaltitel Menuett à la Bellman
Kompositör Erik Baumann (1942)


Originaltitel Liebestraum
Kompositör Erik Baumann (1942)


Originaltitel Du hjärtans tröst och lilja
Kompositör Knut Brodin (1942)
Textförfattare Nils Ferlin (bearbetning av Lars Wivallius dikt)
Sångare Björn Berglund (dubbar Sture Lagerwall)


Originaltitel Svärdsdans
Bearbetning Knut Brodin (1942)


Originaltitel Gaillarde
Bearbetning Nathan Görling (1942)
Knut Brodin (1942)


Originaltitel Tysk dans
Bearbetning Knut Brodin (1942)


Ämnesord

Anna/drottning
Dubbelgångare
Fallucka
Gustaf II Adolf
Historisk film
Konspiration
Krig/trettioåriga
Kurir
Musketör
Richelieu, Armand Jean du Plessis de (1585-1642)
Väpnare
Värjfäktning
Wallenstein, Albrecht von (1583-1634)
Wivallius, Lars (1605-1669)

Bestånd Film

Uppgifterna här avser filmmaterial i Svenska Filminstitutets arkiv. Arkivets bestånd tillgängliggörs på begäran främst för forskning, andra filmarkiv och rättighetsinnehavare. Vid frågor kontakta filmarkivet@filminstitutet.se

Typ Kopia
Materialbas Acetat
Bredd 35 mm
Längd i meter 3008


Typ Duplikatpositiv
Bredd 35 mm
Längd i meter 3008


Typ Tonnegativ
Bredd 16 mm


Bestånd Affischer

Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se

Storlek Mellan 850 x 700 och 850 x 1100
Tryckeri J. Olsén litogr.anst.


Storlek Mellan 850 x 700 och 850 x 1100
Tryckeri Ljunglöfs


Storlek Större än 850 x 1100
Tryckeri Ljunglöfs
Affischdesign Eric Rohman


Storlek Mellan 850 x 400 och 850 x 690
Affischtitel KARDINALENS KURÉR
Affischdesign [?] Lundvald


Storlek Mindre än 850 x 400
Affischtitel KUNGENS KURIR
Tryckeri Ewes tryckeri AB


Bestånd Arkivalier

Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Biblioteket, biblioteksexpeditionen@filminstitutet.se

Typ Kostymskiss
Storlek 10 st


Typ Kostym
Arkivalietitel En äventyrare
Omfång Dräkt i svart siden: jacka byxa, ordensband (3 delar)


Bestånd Manuskript

Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Biblioteket, biblioteksexpeditionen@filminstitutet.se

Typ Synopsis
Manustitel Der Abenteurer.
Omfång 1 s.
Språk Tyska


Typ Synopsis
Manustitel Rhe Adventurer.
Omfång 1 s.
Språk Engelska


Typ Synopsis
Manustitel Un aventurier - le courrier du roi.
Omfång 2 s.
Språk Franska


Typ Inspelningsmanus
Manustitel En film av Torsten Flodén.
Omfång 149 s. roll- och miljölista (17 s.) ingår.
Språk Svenska


Typ Synopsis
Manustitel Synopsis till en film om Gustaf II Adolf.
Omfång 25 s.
Språk Svenska


Typ Synopsis
Manustitel Synops till en film om Gustaf II Adolf.
Omfång 13 s.
Språk Svenska


Typ Inspelningsmanus
Manustitel Konungens ring. Fritt efter Fältskärens berättelser av Z. Topelius för filmen bearbetat av Rudolf Rasch.
Omfång 65 s.
Språk Svenska


Typ Inspelningsmanus
Omfång 60 s.
Språk Svenska


Typ Inspelningsmanus
Manustitel En film av Torsten Flodén.
Omfång 132 s.
Språk Svenska


Typ Inspelningsmanus
Manustitel En film av Torsten Flodén.
Omfång 149 s. roll- och miljölista (17 s.) ingår.
Språk Svenska


Typ Dialoglista
Omfång 26 s. produktionsuppgifter (1 s.) ingår.
Språk Tyska


Bestånd Stillbild

Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se

Svartvitt papper SET
Bakombild papper 3
Dia 1
Album Ja


Bestånd PR-material

Typ Program/Reklamtryck


    Kontakta redaktionen

    Har du frågor om Svensk Filmdatabas eller är det någon uppgift på den här sidan som inte är korrekt eller som saknas? Hör i så fall gärna av dig till oss på redaktionen. Obs! Vi vet inte om det går att få tag på en film för att se den, så fråga oss inte om det, men testa däremot gärna knappen Hitta filmen som du hittar längst upp i högra hörnet på alla databasens filmsidor.

    Vad gäller det?