Grundfakta

Media (3 st)

Originaltitel Såsom i en spegel
Filmtyp Långfilm
Kategori Spelfilm
Regi
Manus
Produktionsland
Produktionsbolag
Utmärkelser
Åldersgräns Tillåten från 15 år
Dialogspråk
Sverigepremiär 1961-10-16

Medverkande

Gunnar Björnstrand
David, författare, Karins far

Max von Sydow
Martin, läkare, gift med Karin

Lars Passgård
Fredrik alias Minus, Karins yngre bror

Om filmen

Oscarsbelönat kammarspel där Harriet Anderssons hudlösa Karin glider allt djupare ner i sinnessjukdomen, vampyriskt iakttagen av sin romanförfattande far i Gunnar Björnstrands...

Visa hela texten

Handling

Filmen tilldrar sig under ett dygn på en ö. I inledningen kommer fyra människor upp på stranden efter ett bad i havet. De fyra är: David, romanförfattare, nyss hemkommen från Schweiz,...

Visa hela handlingen

Press

Allmänt taget mottogs "Såsom i en spegel" enhälligt positivt, ungefär såsom Robin Hood uttryckte det i slutet av sin recension i Stockholms-Tidningen: "Den kan inte mätas med de vanliga...

Visa all press


Relaterat

Om filmen

Oscarsbelönat kammarspel där Harriet Anderssons hudlösa Karin glider allt djupare ner i sinnessjukdomen, vampyriskt iakttagen av sin romanförfattande far i Gunnar Björnstrands gestaltning.

Såsom i en spegel utspelar sig på en ö under ett dygn i fyra människors liv. Vi möter författaren och änklingen David (Gunnar Björnstrand), hans negligerade barn Karin (Harriet Andersson) och Minus (Lars Passgård) samt Karins man Martin (Max von Sydow). Under tiden David bott i Schweiz har Karin legat på mentalsjukhus och han, som enbart är på tillfälligt besök, rids av dåligt samvete. Den 17-årige sonen Minus omsätter sin pubertala kris i kreativitet och tillsammans med Karin och Martin uppför han ett egenskrivet teaterstycke till faderns ära. David, som precis färdigställt en ny roman, krisar i sitt konstnärskap som bygger på popularitet snarare än kvalitet. När Karin under en nattlig vandring smygläser faderns dagbok avslöjas att denne kallsinnigt observerar henne för att använda hennes sjukdom som romanstoff.

Såväl tematik som karaktärer i Såsom i en spegel känns igen från Bergmans övriga filmer, men här dras kammarspelets form till sin spets. Uppbyggnaden är musikalisk där persongalleriets kvartett utgör olika stämmor som möts och skils i olika konstellationer. Den enda faktiska musik som förekommer utgörs av sarabanden från Johann Sebastian Bachs Cellosvit nr 2, som förekommer inte mindre än fyra gånger.

Den klassiska musiken kom från och med denna film att få allt större betydelse i Bergmans filmer till och med det som blev hans sista film Saraband från 2003.
Såsom i en spegel blev väl mottagen i pressen och signaturen Robin Hood skrev exempelvis i Stockholms-Tidningen: ”Den kan inte mätas med de vanliga filmmåtten. Men man kan säga att den är Bergmans väsentligaste film, slutpunkten i en lång karaktärsutveckling.”

Filmen var den första av Bergmans filmer att utspelas på Fårö, en ö som efter det kommit att bli liktydig med Bergmans mentala landskap och där samarbetet med fotografen Sven Nykvist spelade en avgörande roll. Såsom i en spegel var Bergmans andra film med Nykvist efter samarbetet med Jungfrukällan (1960). Fårös säregna miljö utgör här en karg inramning åt de alienerade karaktärerna som kämpar för att nå varandra.

Tillsammans med Nattvardsgästerna (1963) och Tystnaden (1963) kom filmen att utgöra Bergmans trilogi om Guds tystnad. Även om den kan framstå som sträng till tematik och genomförande finns här stunder av närhet och ömhet. Framför allt finns här Harriet Anderssons hyperkänsliga porträtt av Karin. Efter att ha fått sitt publika genombrott i den mer lättsinniga Sommaren med Monika (1953) fick hon här ge prov på hela sin kapacitet.

Såsom i en spegel är något av ett referensverk och utgör tydlig inspirationskälla för filmer som exempelvis Noah Baumbachs The Squid and the Whale (2005) och Arnaud Despechin En julberättelse (2009), samtidigt som den i sin tur lånar tematik från författare som Strindberg och Tjechov.

Anna Håkansson (2015)

Boka filmen

Den här filmen finns i Filminstitutets distribution och finns tillgänglig att boka på dcp för visning på biograf. Filmerna bokas för slutna och öppna visningar till fasta priser

Boka film i Filminstitutets biografdistribution

Titlar

Originaltitel
Svensk premiärtitel
Internationell titel
Distributionstitel
Videotitel i Sverige
Inspelningstitel

Filmteam

Regi
Manus
Produktionsledare
Foto
Musik
Arkitekt
Klippning
Ljudtekniker
Regiassistent
Scripta
Inspelningsledare
B-foto
Exekutör
Rekvisita
Kläder
B-ljud
Specialeffekter, ljud

Medverkande

Harriet Andersson Karin
Gunnar Björnstrand David, författare, Karins far
Max von Sydow Martin, läkare, gift med Karin
Lars Passgård Fredrik alias Minus, Karins yngre bror

Bolag

Produktionsbolag AB Svensk Filmindustri
Distributör i Sverige (35 mm) AB Svensk Filmindustri 1961
Stiftelsen Svenska Filminstitutet 1994
Distributör i Sverige (DCP) Stiftelsen Svenska Filminstitutet 2015
Distributör i Sverige (hyrvideo) (fysisk) Stiftelsen Svenska Filminstitutet 1998
Distributör i Sverige (köpvideo) Stiftelsen Svenska Filminstitutet 1998
Distributör i Sverige (DVD) SF Home Entertainment 2004
Laboratorium FilmTeknik AB

Handling

Filmen tilldrar sig under ett dygn på en ö. I inledningen kommer fyra människor upp på stranden efter ett bad i havet. De fyra är: David, romanförfattare, nyss hemkommen från Schweiz, änkling. Hans dotter Karin, som tidvis varit på sinnessjukhus, och är gift med Martin, som är läkare. Slutligen Davids sjuttonårige son, som kallas Minus.

Efter en argumentering om vem som skall lägga ut näten blir det de två fullvuxna männen, syskonen hämtar mjölken. Minus uttrycker sin avsky för kvinnor. Vid kvällsvarden berättar David att han snart reser till Schweiz igen, därefter skall han vara reseledare för en kulturdelegation i Jugoslavien. Nyheten mottas med en viss bestörtning, David tar fram gåvor till de andra. Det är uppenbart att han inte köpt dem i Schweiz utan på hemväg i Stockholm.

Syskonen uppför en av Minus skriven teaterpjäs om konstnärsrollen. Den handlar om en diktare som vägrar följa kärleken. I stället skriver han en dikt om den. Skådespelet berör David mycket illa. När natten faller sitter David ensam utanför huset.

När det blir gryning sitter David på sitt rum och rättar sitt romanmanuskript. Karin vaknar, går upp på vinden, uppför där en ritual av sexuell natur. David fortsätter att skriva, Karin kommer in i rummet, somnar där. Minus och David går ut för att ta upp näten, Karin vaknar, tjuvläser Davids dagbok, där han berättar om hur han kliniskt iakttar hennes obotliga sjukdom.

När David och Martin åker ut i båten berättar Martin vad Karin avslöjat för honom: dagboken. Martin anklagar David för känslokyla. David berättar då om sitt misslyckade självmordsförsök i Schweiz, hur hans bil stannade vid stupet, hur hans "tomhet" födde någonting som han har svårt att röra vid: "en kärlek - till Karin, Minus - och dig".

Under tiden har Karin fört upp Minus på vinden. Hon vill välja "det andra". Hon försvinner. Minus finner henne i ett vrak på stranden. Det regnar.

När Martin och David kommer hem efter båtturen söker Minus upp dem, för dem till Karin. Hon vill inte ha elchocker, hon vill inte leva i två världar, men Martin beställer ambulanstransport för henne. De börjar packa.

När Martin hämtar en huvudvärkstablett i köket försvinner Karin upp på vinden. De andra finner henne. Hon samtalar med "det andra". Hon vill vara ensam. Martin säger att det inte kommer någon Gud genom dörren som hon stirrar på. Man hör helikoptern komma.

De möts alla i vindstrappan, håller kvar henne, Martin ger henne en spruta. Hon berättar om dörren som öppnades, Guden som kom ut var en spindel. Den klättrade på henne, dess ögon var kalla och lugna. "Jag har sett Gud."

Karin förs bort i helikoptern. David och Minus samtalar, om kärleken som är i Gud, om Gud som är kärleken. Berättelsens avslutningsreplik är Minus: "Pappa talade med mig."

Censur / granskning

Censurnummer 98168
Datum 1961-10-04
Åldersgräns Tillåten från 15 år
Originallängd 2445 meter
Kommentar Aktindelning: 565-665-530-685 = 2445 m - 89 minuter. Aktlängder: 565, 665, 530, 685.


Tekniska fakta

Bildformat 1.37:1
Ljudtyp Ljud
Ljudsystem AGA-Baltic
Färgtyp Svartvit
Bredd 35 mm
Hastighet 24
Längd i meter 2445 meter
Längd i minuter 90 min
Akter 4 rullar
Dialogspråk


Kommentarer

Pressreaktion Svensk filmografi

Allmänt taget mottogs "Såsom i en spegel" enhälligt positivt, ungefär såsom Robin Hood uttryckte det i slutet av sin recension i Stockholms-Tidningen: "Den kan inte mätas med de vanliga filmmåtten. Men man kan säga att den är Bergmans väsentligaste film, slutpunkten i en lång karaktärsutveckl ng."

I flera recensioner diskuterades, delvis kritiskt, den uppfattning om konstnärens moral och person som framskymtar i filmen. Det ambivalenta i kritikerattityden inför problemställningen i filmen antyds av några rader ur Pär Rådströms recension i BLM: "Min uppgift är att recensera film. En del film är konst. Ingmar Bergmans film "Såsom i en spegel" är konst. Och kan alltså recenseras som vore den konst. Låt mig då bara säga att författaren till konstverket uppenbarligen skäms för sitt konstnärskap. Att detta i viss mån skrämmer hans konstnärskap men att det också ger det dess spänning. Problemet är synbarligen olösligt."

Resonemanget utvecklades av Artur Lundkvist i hans recension i Chaplin: "Hur långt har Bergman klart för sig vad han uttryckt eller velat uttrycka med sin film? Det ser ut som om han i det längsta litade till ingivelsen, till konsten som självuppbärande magi. Men sen drar han över den ett mått av mer eller mindre vilseledande rationalisering, utvändiga tillrättalägganden, kanske i syfte att inte förråda för mycket om sig själv. Denna bristande genomlysning av sina egna bevekelsegrunder tycks ge honom den skuldkänsla mot konsten som han ständigt återkommer till. Processen förefaller höra intimt ihop med hans produktiva villkor, en fruktbar mörkläggning av drivkrafterna som ofta märks hos honom som ett drag av kvardröjd "pubertetsneuros".

Oklarheten om innebörd och syften bidrar ofta att göra Bergmans filmer oroande och intressanta, eggande provokativa just genom sin mångtydighet. Det är hans konstnärliga dilemma som både för honom framåt och riskerar att dra ner honom, som både utgör hans styrka och hans svaghet."

Kommentar Svensk filmografi

Såsom i en spegel var Sveriges bidrag till Biennalen i Venedig 1962. Filmen belönades med Oscar som bästa utländska film 1962.

Manuskriptet till Såsom i en spegel som på svenska utkom i "En filmtrilogi", 1963, har även publicerats på flera främmande språk.

Inspelning

1961 1961
Filmstaden Råsunda Sverige
Fårö Gotland Sverige

Visningar

Sverigepremiär 1961-10-16 Fontänen Stockholm Sverige 89 min
1961-10-16 Röda Kvarn Stockholm Sverige 89 min
TV-visning 1970-10-16 TV1 Sverige 85 min
1988-07-13 TV2 Sverige 85 min
2003-08-03 SVT2 Sverige 85 min
Videorelease 1998-03 Sverige 85 min
Annan visning 1970 Warszawa Polen (endast Art Cinemas)
TV-visning 2006-07-25 SVT1 Sverige 85 min
Dvd-release 2004-04-28 Sverige 85 min
Annan visning 1962-03-13 New York City, New York USA (biografpremiär i USA)
FIAF-visning 2018-01-01 British Film Institute London Storbritannien
Annan visning 2018-02-01 Janus Films New York USA
FIAF-visning 2018-05-15 Jerusalem Cinematheque Jerusalem Israel
Utländsk biograf exkl FIAF 2018-08-23 Taipei Golden Horse Film Festival Taipei Taiwan
2018-10-29 LAB111 Amsterdam Nederländerna
2018-09-13 Stadtkino Basel Basel Schweiz
2018-04-13 Beijing Film Festival Beijing Kina
2018-07-13 Babylon Berlin Tyskland
2018-08-29 Kino Rex Bern Schweiz
2018-06-28 FJ Cines, CineSesc São Paulo Brasilien
2018-05-08 Edinburgh Filmhouse Edinburgh Storbritannien
2018-08-06 Metropolis Hamburg Tyskland
FIAF-visning 2018-05-17 Cinema Orion Helsinki Finland
Utländsk biograf exkl FIAF 2018-08-29 HKIFF Hong Kong Kina
2018-11-07 Kolkata Film Festival Kolkata Indien
FIAF-visning 2018-09-17 Det Danske Filminstitut Köpenhamn Danmark
2018-04-28 La Cinemathèque québécoise Montreal Kanada
Utländsk biograf exkl FIAF 2018-09-13 Filmhaus Nürnberg - kommkino Nürnberg Tyskland
2018-02-07 Splendid Palace Riga Lettland
2018-05-23 Art-kino Rijeka Kroatien
2018-09-20 Espaço Itaú de Cinema Rio de Janeiro Brasilien
2018-06-12 Shanghai Film Festival Shanghai Kina
2018-10-19 MTÜ Must Käsi/Kino Sõprus Tallinn Estland
2018-10-19 MTÜ Must Käsi/ Tartu Elektriteater Tartu Estland
2018-05-22 VerdensteatrET Pl Tromsø Norge
2018-09-13 Films by the sea Vlissingen Nederländerna
TV-visning 2018-08-03 SVT2 Sverige
Cinemateksvisning 2018-09-12 Filmhuset Stockholm Sverige

Musikstycken

Utmärkelser

Academy Award-nominering Los Angeles 1963 Ingmar Bergman (bästa manus 1962/Best Writing, Story and Screenplay - Written Directly for the Screen 1962)
British Academy of Film, Television and Arts London 1963 (Best film from any source)
Pris 1963 Harriet Andersson (tyska filmkritikens pris för hennes roll)
Academy Award of Merit (Oscar) Los Angeles 1962 (bästa utländska film 1961/Best Foreign Language Film 1961)
Evangelische Filmgilde 1962 ("Monatsbeste")
Filmbewertungsstelle (Wiesbaden) Wiesbaden 1962 (prädikat: besonders wertvoll)
Office Catholique Internationale du Cinéma Berlin 1962
Svenska Filmsamfundet Stockholm 1962 Harriet Andersson (diplom för hennes roll)

Ämnesord

Fiske
Fårö
Författare
Helikoptrar
Kammarspel
Läkare
Sinnessjukdom
Skådespel
Sommarhus

Bestånd Film

Uppgifterna här avser filmmaterial i Svenska Filminstitutets arkiv. Arkivets bestånd tillgängliggörs på begäran främst för forskning, andra filmarkiv och rättighetsinnehavare. Vid frågor kontakta filmarkivet@filminstitutet.se

Typ Kopia
Materialbas Acetat
Bredd 35 mm
Längd i meter 2413


Typ Kopia
Materialbas Acetat
Bredd 35 mm


Typ Kopia
Materialbas Acetat
Bredd 35 mm
Längd i meter 2417


Typ Kopia
Materialbas Acetat
Bredd 35 mm
Längd i meter 2443


Typ Kopia
Materialbas Polyester
Bredd 35 mm


Typ Kopia
Materialbas Polyester
Bredd 35 mm
Längd i meter 2443


Typ Kopia
Materialbas Polyester
Bredd 35 mm
Längd i meter 2445


Typ Duplikatpositiv
Bredd 35 mm


Bestånd Affischer

Storlek Mellan 850 x 700 och 850 x 1100
Affischtitel En film av Ingmar Bergman SÅSOM I EN SPEGEL
Tryckeri Kopia
Affischdesign Bertil Ranke


Storlek Mellan 850 x 700 och 850 x 1100
Affischtitel En film av Ingmar Bergman SÅSOM I EN SPEGEL
Tryckeri Kopia
Affischdesign Bertil Ranke


Storlek Mindre än 850 x 400
Affischtitel SÅSOM I EN SPEGEL
Tryckeri Zetterlund & Thelanders boktryckeri AB


Bestånd Arkivalier

Typ Kostymskiss
Arkivalietitel Karin
Teknik tusch
Storlek 24 x 33


Typ Museiföremål
Omfång Tapeter, ritade av PA Lundgren till "Såsom i en spegel"


Bestånd Manuskript

Typ Inspelningsmanus
Manustitel Film L-131. En film av Ingmar Bergman.
Omfång 148 s.
Språk Svenska


Typ Synopsis
Manustitel Through a glass darkly (Såsom i en spegel). A film by Ingmar Bergman.
Omfång 2 s. Produktionsuppgifter och rollista ingår.
Språk Engelska


Typ Kringmaterial
Språk Svenska


Typ Dialoglista
Manustitel Through a glass darkly
Omfång 22 s.
Språk Engelska


Bestånd Stillbild

Svartvitt papper SET
Bakombild papper SET
Album Ja


Bestånd PR-material

Typ Program/Reklamtryck


Andra utgåvor av verket

Digitaliserad

Tekniska fakta

Ljudtyp Ljud
Färgtyp Svartvit
Bredd DCP
Längd i minuter 90 min
Dialogspråk


Bestånd Film

Typ Digitalt ljud
Bredd WAV


Typ Digitalt visningsmaterial
Bredd DCP


Typ Digitalt arkivmaterial
Bredd MAP


Typ Digitalt arkivmaterial
Bredd MAP


Typ Digitalt visningsmaterial
Bredd ProRes


Kontakta redaktionen

Har du frågor om Svensk Filmdatabas eller är det någon uppgift på den här sidan som inte är korrekt eller som saknas? Hör i så fall gärna av dig till oss på redaktionen. Obs! Vi vet inte om det går att få tag på en film för att se den, så fråga oss inte om det, men testa däremot gärna knappen Hitta filmen som du hittar längst upp i högra hörnet på alla databasens filmsidor.

Vad gäller det?