Grundfakta

Media (1 st)

Originaltitel Prinsessan
Filmtyp Långfilm
Kategori Spelfilm
Regi
Manus
Förlaga
Produktionsland
Produktionsbolag
Utmärkelser
Åldersgräns Tillåten från 15 år
Dialogspråk
Sverigepremiär 1966-12-26

Handling

Den unge journalisten Gunnar träffar på en dansrestaurang en flicka, Seija. Hon är sjuksköterska och intresserar honom spontant med sitt öppna, friska sätt. Men mitt i en dans bl- ir hon...

Visa hela handlingen

Press

Stockholms recensenter föll sannerligen inte i farstun för Åke Falcks regiarbete och därmed inte heller för filmen. Barbro Hähnel skriver i Dagens Nyheter under rubriken "Gans- ka...

Visa all press


Relaterat

Titlar

Originaltitel
Svensk premiärtitel
Distributionstitel

Filmteam

Medverkande

Ann-Kristin Molvig Seija, "Prinsessan"
Lars Passgård Gunnar, författare
Monica Nielsen Pirjo
Birgitta Valberg
Tore Bengtsson
Thore Segelström Läkare
Tore Lindwall Förlossningsläkare
Heinz Spira Kompisen
Axel Düberg Prästen
Satu Östring En miss

Bolag

Produktionsbolag AB Europa Film
Distributör i Sverige (35 mm) AB Europa Film

Handling

Den unge journalisten Gunnar träffar på en dansrestaurang en flicka, Seija. Hon är sjuksköterska och intresserar honom spontant med sitt öppna, friska sätt. Men mitt i en dans bl- ir hon plötsligt häftigt illamående och störtar därifrå- n.

Han får veta att hon lider av cancer, har svåra plågor och bara en kort tid att leva, trots de smärtsamma strålbehandl- ingar som hon undergår.

Gunnar träffar sedan den mera varmblodiga Pirjo, en vacker kvinna med nymfomana anlag som intresserar sig för honom.

Men när han träffar Seija igen på en badstrand, märker han hur bunden han har blivit vid henne. Han kallar henne sin "prinsessa".

Trots alla varningar gifter de sig. Seija vill till varje pris ha ett barn; hon är fixerad vid tanken på att få ett barn. Läkarna avråder bestämt. Bestrålningen kommer att skada fos- tret.

När Seija får veta att hon blivit gravid avbryter hon därför strålbehandlingen. Det är viktigare för henne att få barnet än att själv bli frisk.

Då sker undret. Hon föder ett friskt och välskapat gossebarn och samtidigt visar sig hennes sjukdomssymptom ha för- svunnit. Graviditeten har botat hennes sjukdom.

Men om det är en definitiv bot - det får framtiden utvisa.

Censur / granskning

Censurnummer 105102
Datum 1966-12-19
Åldersgräns Tillåten från 15 år
Originallängd 2815 meter


Tekniska fakta

Bildformat 1.66:1
Ljudtyp Ljud
Ljudsystem Optisk mono
Färgtyp Färg
Bredd 35 mm
Hastighet 24
Längd i meter 2815 meter
Längd i minuter 103 min
Akter 6 rullar


Kommentarer

Pressreaktion Svensk filmografi

Stockholms recensenter föll sannerligen inte i farstun för Åke Falcks regiarbete och därmed inte heller för filmen.

Barbro Hähnel skriver i Dagens Nyheter under rubriken "Gans- ka affekterat": "Ämnet är patetiskt, och när nu Åke Falck gjort film av boken skulle man önska att han hade hållit en lugnare ton. Att en ung människa slåss mot en allvarlig sju- kdom, ja, rent av vandrar i dödsskuggans dal, är i och för sig något så upprörande att det är överflödigt att överdram- atisera. Men alldeles bortsett från det skulle det rent män- skliga ha kommit mycket bättre till sin rätt i en enkel, o- konstlad framställning.

Åke Falck är en expansiv och fantasifull person, det faller sig naturligt för honom att bre på och smycka ut. Hans bild- sinne är märkligt och gör sig lyckligt gällande i begåvade detaljer. Men ofta förs han på avvägar av sin lust att fros- sa i effekter."

I fortsättningen kallar hon resultatet "ganska tillgjort".

Även Lasse Bergström i Expressen talar om filmens "falska formgivning" och skriver bl a : "Gunnar Mattssons bok om sin cancersjuka hustru som upplevde det dubbla undret att få ett barn och mot alla läkarodds bli helt frisk från sin sju- kdom är ett vardagsreportage, som lever på författarens när- het och kärlek till en kvinna.

Denna rapport från ett privat område har nu omskrivits för filmen och förlorat både närheten och kärleken. (-)

Åke Falck har som regissör föredragit att berätta den med fel stilsort. I stället för att söka en enkel form arbetar han som om vardagssagan vore ett ödesdrama. Närhet - det är konstfotograferad hud i plåga och befrielse. Idén är konsek- vent genomförd men verkar förtvivlad."

Elisabeth Sörenson i Svenska Dagbladet är mera sympatiskt inställd till filmen, men även hon kritiserar både regissör och manusförfattare: "Filmen följer boken mycket tätt och i- bland blir denna trohet mot förlagan en belastning för fil- men."

Grynet Molvig i titelrollen får skiftande omdömen. Lasse Be- rgström skriver i Expressen: "Hennes ansikte speglar äkta smärta och kärlek och inte bara artistiska ambitioner."

Barbro Hähnel i Dagens Nyheter är mera kritisk: "Ibland har en handfast realism eftersträvats och uppnåtts. Den unga hu- strun, vars lidandes historia man bevittnar, får emellertid nästan hela tiden visa upp ett förtjusande ansikte, strålan- de av fräschör och omärkt av sjukdom.

Det underlättar inte skådespelerskans uppgift. Filmen är bä- st i de stillsamma momenten, då närbildsraseriet inte grass- erar och då de två makarna nalkas varandra i ömhet eller o- ro."

Jurgen Schildt i Aftonbladet sammanfattar sin recension i slutorden: "Om hennes insats kan fastslås detsamma som om Å- ke Falcks: den är respektabel men ingalunda betydande."

Den kraftigaste nedvärderingen av Åke Falcks insats som reg- issör står emellertid Jonas Sima för i en längre recension i Chaplin. Han kallar filmer "en fruktansvärt stillös filmati- sering" och fortsätter: "Falck har misslyckats i sitt arbete helt enkelt därför att han inte insett, eller förstått, att allvarligt sätta sig in i de rätta innebörderna av den tekn- ik han valt. Detta är en moralisk fråga; en filmetik som sv- enska filmregissörer måste tänka på, åtminstone en gång i livet! (-)

Falck berättar (-) historien med en övertydligt symbolisk bildstil, i stället för att använda ett tydligt och symbolf- ritt språk. De dokumentära intentionerna övergår i bildfros- sande: närbilder, närbilder, närbilder. Varje por i huden, varje smärtspasm söker Falck registrera i sin vilseförda am- bition. Det vardagliga och det kroppsligt intima blir för filmen ett slags dokumentär expressionism; Falcks bildbråte är notorisk.

Regissören överdimensionerar det han ska betrakta på avstån- d, han understryker gärna det som redan i sig är uppenbart. Hans symbolspråk ter sig sentimentalt och funktionslöst då själva historien redan är så affekterad, så fantastisk om man så vill. Hans bildspråk är fyllt av tautologier.

Resultatet har blivit avskräckande: vräkiga bilder, med ett grumligt och känslotungt budskap - den oövervinnerliga kär- leken, kärleken som Under! "Prinsessan" har blivit känslosam intill det outhärdliga, rytmen är långsam på ett anspråksfu- llt ödesdramatiskt sätt.

Popsångerskan Grynet Molvig gör filmens enda godtagbara in- sats. (-) Hon gestaltar flickan med stort allvar, men också med intelligens. Hon kan, antar jag, inte hjälpa att rollen helt saknar charm. (-) Jag har aldrig förstått vad Lars Wid- ding har för speciella kvalifikationer som författare av fi- lmmanuskript.

Jag upplevde "Prinsessan" som omoralisk, formellt såväl som idémässigt."

Kommentar Svensk filmografi

Den finlandssvenske författaren Gunnar Mattssons bok "Prin- sessan", utgiven 1965, var en mycket närgången skildring av hans egen hustru och hennes sjukdom och havandeskap. Boken är översatt till flera språk och har blivit en internatione- ll bestseller.

Från början var det meningen att Jörn Donner skulle regisse- ra filmen och han hade också i olika avseenden förberett in- spelningen, som skulle ske i Finland och av ett finskt bola- g, när Europa Film i Stockholm i maj 1966 plötsligt köpte filmrätten.

Filmen spelades in i augusti och september 1966. Den var Åke Falcks 3:dje regiarbete för filmen efter "Adam och Eva" (1963/11) och "Bröllopsbesvär" (1964/8).

Filmen visades vid filmfestivalen i Moskva i juli 1967 och där fick Grynet Molvig priset som bästa utländska skådespel- erska. Filmen har distribuerats både i Öst- och Väst-Tyskla- nd, i DDR under titeln "Die Prinzessin", i BRD distribuera- des den under tre olika titlar: "Prinzessin", "Meine Prinze- ssin" och "Es begann am Strand".

Förlaga

Originaltitel Prinsessan (Roman)
Författare Gunnar Mattsson


Visningar

Sverigepremiär 1966-12-26 Saga Stockholm Sverige 103 min
Urpremiär 1966-12-26 Saga Stockholm Sverige 103 min
Annan visning 1968 Warszawa Polen

Utmärkelser

Festivalpris Moskva 1967 Grynet Molvig (bästa skådespelerska)
Filmbewertungsstelle (Wiesbaden) Wiesbaden (prädikat: wertvoll)

Ämnesord

Badstrand
Cancer
Dansrestaurang
Expressens redaktion
Förlossningar
Graviditeter
Sjukhusmiljö
Strålbehandling

Bestånd Film

Uppgifterna här avser filmmaterial i Svenska Filminstitutets arkiv. Arkivets bestånd tillgängliggörs på begäran främst för forskning, andra filmarkiv och rättighetsinnehavare. Vid frågor kontakta filmarkivet@filminstitutet.se

Typ Kopia
Bredd 35 mm
Längd i meter 2815


Typ Kopia
Bredd 35 mm
Längd i meter 2815


Typ Duplikatnegativ
Materialbas Polyester
Bredd 35 mm


Typ Duplikatnegativ
Materialbas Acetat och polyester
Bredd 35 mm


Typ Originalnegativ bild
Materialbas Acetat
Bredd 35 mm


Typ Originalnegativ bild Neutral bakgrund
Materialbas Acetat
Bredd 35 mm


Typ Tonnegativ
Materialbas Acetat
Bredd 35 mm


Typ Tonnegativ
Materialbas Acetat
Bredd 35 mm


Typ I-band effekter
Bredd 17,5 mm


Typ I-band musik
Bredd 17,5 mm


Typ Slutmix
Bredd 35 mm


Bestånd Affischer

Storlek Mellan 850 x 700 och 850 x 1100
Affischtitel PRINSESSAN
Tryckeri Uddeholms Offset


Storlek Mellan 850 x 400 och 850 x 690
Affischtitel En gribende og positiv beretning om en ung kvinde, der for enhver pris vil fode sit barn! PRINSESSEN...
Tryckeri Parrot Litho A/S


Storlek Mindre än 850 x 400
Affischtitel mitosc zwycieza smierc...film szwedzki nagrodzony na MFF w Moskwie KSIEZNICZKA
Tryckeri WDA-3
Affischdesign ? Rapnicki


Storlek Mellan 850 x 400 och 850 x 690
Affischtitel Gunnar Mattsson's waar gebeurde verhaal MIJN PRINSES
Tryckeri WDA-3


Storlek Mindre än 850 x 400
Affischtitel PRINSESSAN
Tryckeri Ewes O.B. -tryck


Storlek Mellan 850 x 700 och 850 x 1100


Bestånd Manuskript

Typ Inspelningsmanus
Manustitel Av Lars Widding och Åke Falck efter Gunnar Mattsons bok.
Omfång 181 s.
Språk Svenska


Typ Inspelningsmanus
Omfång Ca 350 s.
Språk Svenska


Typ Inspelningsmanus
Omfång 130 s.
Språk Engelska


Typ Dialoglista
Omfång 38 s. Produktionsuppgifter (2 s.) ingår.
Språk Svenska


Typ Dialoglista
Manustitel Die Prinzessin.
Omfång 33 s. Produktionsuppgifter (1 s.) ingår.
Språk Tyska


Bestånd Stillbild

Svartvitt papper SET
Album Nej


Bestånd PR-material

Typ Program folio
Språk Tyska


Typ Program
Språk Engelska


Typ Reklamtryck
Språk Danska


Typ Reklamtryck
Språk Finska


Typ Program
Språk Svenska


Typ Program/Reklamtryck
Språk Tyska


Typ Program
Språk Nederländska


    Kontakta redaktionen

    Har du frågor om Svensk Filmdatabas eller är det någon uppgift på den här sidan som inte är korrekt eller som saknas? Hör i så fall gärna av dig till oss på redaktionen. Obs! Vi vet inte om det går att få tag på en film för att se den, så fråga oss inte om det, men testa däremot gärna knappen Hitta filmen som du hittar längst upp i högra hörnet på alla databasens filmsidor.

    Vad gäller det?