Grundfakta

Media (1 st)

Originaltitel Badarna
Filmtyp Långfilm
Kategori Spelfilm
Regi
Manus
Förlaga
Produktionsland
Produktionsbolag
Utmärkelser
Åldersgräns Tillåten från 15 år
Dialogspråk
Sverigepremiär 1968-04-06

Medverkande

Ingrid Thulin
kokerskan på alkoholistanstalten

Halvar Björk
järnhandlare "Knoppen" Berglund

Betty Tuvén
Minni, Knoppens fru

Åke Lindström
socialtjänsteman Kjellgren

Björn Gustafson
kioskägare Gott-Melker

Visa alla medverkande

Handling

Det är en het, kvalmig sommardag i Näsviken, ett litet norrlandssamhälle på väg att utplånas i strukturomvandlingens Sverige. Sågen, järnhandeln och alkoholistanstalten erbjuder ett...

Visa hela handlingen

Press

Många skiftande synpunkter kom till uttryck i kritiken av Gamlins glesbygdsskildring. Per Gunnar Evander kallade den i Biodags (25.4.1968) "ett slags socialpornografi som i he- la sin...

Visa all press


Relaterat

Titlar

Originaltitel
Svensk premiärtitel

Filmteam

Regi
Manus
Produktionschef
Produktionsledare
Foto
Musik
Klippning
Ljudtekniker
Scripta
Inspelningsledare
B-foto
Stillbildsfoto
Negativklippning
Musikarrangör
Rekvisita
B-ljud
Effektläggning
Mixning

Medverkande

Ingrid Thulin kokerskan på alkoholistanstalten
Halvar Björk järnhandlare "Knoppen" Berglund
Gunilla Olsson Bua
Betty Tuvén Minni, Knoppens fru
Åke Lindström socialtjänsteman Kjellgren
Björn Gustafson kioskägare Gott-Melker
Gustaf Färingborg Löfgren, Buas far
Leif Hedberg Sam
Lars "Lasse" Andersson Karl
Göthe Grefbo förmannen
Stig Engström raggaren
Tommy Johnson intern på alkoholistanstalten
Alf Nilsson intern på alkoholistanstalten
Mats Dahlbäck intern på alkoholistanstalten
Bruno Sörwing intern på alkoholistanstalten
Mads Rydman intern på alkoholistanstalten
Erik Hemmingsson intern på alkoholistanstalten
Gottfrid Spaak intern på alkoholistanstalten
John Book intern på alkoholistanstalten
Rune Ottoson en lastbilschaufför
Lennart Pilotti en tavelförsäljare
Lars-Åke Bergman en kund i järnhandeln

Bolag

Produktionsbolag Sandrew Film & Teater AB
Stiftelsen Svenska Filminstitutet
Distributör i Sverige (35 mm) Sandrew Film & Teater AB
Laboratorium Filmmakarna AB (ljud)
AB Film-Labor

Handling

Det är en het, kvalmig sommardag i Näsviken, ett litet norrlandssamhälle på väg att utplånas i strukturomvandlingens Sverige. Sågen, järnhandeln och alkoholistanstalten erbjuder ett fåtal osäkra arbetsplatser. Sommarens turister ger en del extra inkomster men järnhandlare Berglund - kallad "Knop- pen" - kan inte hålla det sortiment de tillfälliga gästerna kräver. Knoppen är en ansvarstyngd och jäktad samhällsmedborgare, vars hustru Minni försjunkit i alkoholism till följd av mannens bristande intresse. Knoppen tröstar sig med alkoholistanstaltens kokerska, en stark, livsduglig kvinna med okomplicerade erotiska vanor.

En socialtjänsteman, byråsekreterare Kjellgren, anländer till orten i bil för att inspektera anstalten. Föreståndaren är emellertid ute och fiskar och Kjellgren blir i stället omhändertagen av kokerskan. Hon väcker hans sexuella hunger, varför han bestämmer sig för att inte omedelbart utfärda en dödsdom över anstalten och därmed byn.

I detta samhälle driver den 15-åriga flickan Bua omkring, för fet, håglös, utan arbete och utan vänner i sin egen ålder. Hennes mor är död och fadern gammal och hjärtsvag. Hettan tvingar de arbetande att söka svalka i älvens vatten men stegrar också drifterna. Bua blir vitt- ne till ett samlag mellan Knoppen och kokerskan på en vind. Det väcker hennes åtrå samtidigt som hon känner sig utestängd från de vuxnas värld. I sin ensamhet söker hon sig till arbetarna på sågen eller till internerna på anstalten och till kokerskan som är vänlig emot henne. Internerna lever upp i hennes närhet, de leker med henne och gör halvt brutala närmanden.

Mot kvällen gör döden sitt intåg i byn. Bua hittar sin far död på en hög sågspån och Kjellgren dömer ut anstalten enligt sina "direktiv". På sitt tafatta sätt försöker Knoppen gjuta mod i Bua. Hon berättar att hon sett honom med kokerskan på vinden. Knoppen känner sig ställd inför krav som han inte behärskar och tar Bua med våld på spånhögen. Förtvivlad efter övergreppet börjar Knoppen gråta men Bua tröstar honom. Hon känner att hon äntligen är på väg att lämna barndomen.

Censur / granskning

Censurnummer 106645
Datum 1968-03-25
Åldersgräns Tillåten från 15 år
Originallängd 2685 meter
Kommentar Aktlängder: 555, 600, 510, 545, 475.


Tekniska fakta

Bildformat 1.66:1
Ljudtyp Ljud
Ljudsystem Optisk mono
Färgtyp Svartvit
Bredd 35 mm
Hastighet 24
Längd i meter 2685 meter
Längd i minuter 98 min
Akter 5 rullar


Kommentarer

Pressreaktion Svensk filmografi

Många skiftande synpunkter kom till uttryck i kritiken av Gamlins glesbygdsskildring. Per Gunnar Evander kallade den i Biodags (25.4.1968) "ett slags socialpornografi som i he- la sin respektlöshet är lika osaklig som hänsynslös". Hälsingen Jonas Sima (Chaplin) fann däremot, frånsett slutet, "en unik svensk film, engagerad, nyttig, gripande, underhållande och - användbar" och kallade den "en svensk just nu-verklighet bevittnad".

Göran O. Eriksson (BLM) analyserade filmens re- alism och fann den även han mycket övertygande: "Yngve Gamlin är en av de få svenska filmregissörer som lyckas upprät- ta en naturlig förbindelse med nuet och de äkta traditioner- na. Följaktligen har hans filmer svårt att nå en omedelbar publikkontakt, eftersom biopubliken idag har svårare att känna igen sig själva än de bilder av sig själva som de matas med till vardags. Hans och Lars Ardelius "Badarna" är ett av de intressantaste arrangerade reportage jag har sett." Eriksson stördes inte av det osammanhängande och fragmentariska i berättelsen utan tyckte att Gamlin flätade samman regi och motiv till en enhet: "Gamlin går under det anekdotiska och visar dess råmaterial, och på så sätt når han ner till den punkt där gränsen mellan filmen och dess motiv plånas ut. Han är fullständigt osentimental mot det förgångna. Han ser det som delar av nuet, vitala eller döende. Därför ger han hela tiden stoff till handling, underlag för påverkan. Jag är beredd att uppfatta "Badarna" i första hand som en fullkomligt korrekt beskrivning av det här landet eller av en väsentlig bit av det".

Mauritz Edström (DN) framhävde Gamlins styrka i detaljarbetet, i beskrivningen av människorna, den sociala situationen och "den svettiga, instängda sinnligheten": "Det utmärkande för Gamlins sätt att arbeta är att han satsar hårt på varje enskild detalj eller episod. Han åstadkommer en sorts förstoringar, groteska tillspetsningar, där komiken - som finns både i bild och dialog - inte döljer utan framhåller det allvarliga. Det finns ett stort mått av kunskap om miljön och av drastisk iakttagelse i filmen." Men något riktigt centrum i filmen kunde Edström inte finna, den blev därför "rapsodisk".

De mest negativa omdömena stod Jurgen Schildt (AB) för. Visserligen fann han den i ett par avseenden vara en bra film, men han undrade vad den skulle användas till. Han tyckte den borde kallas "Jämtlands sällsamheter" och menade att det som var bra hade rymts inom ramen för "en längre kortfilm". Schildt tyckte inte om inlagda "frodigheter av det slaget som antas locka till garv". Till dessa räknade han bl.a. antändningen av en av internernas tarmgasuttömningar på en mörk toalett och kokerskans och järnhandlarens vindssamlag på en luftmadrass. Kritikern sammanfattade: "Så det är nog, allt sammantaget, min trista plikt att tycka att det här numret har sina oklarheter och avigsidor. Gamlin må vara hur hemma i Jämtland som helst, men bara hälften av hans film är användbar. Det är femtio procent för litet."

Kommentar Svensk filmografi

I Film in Sweden 2/1968 redogjorde Lars Ardelius för svårig- heterna vid genomförandet av projektet "Badarna". Författa- rens språkligt avancerade roman "Rök" utkom 1964. Den beskrev en stagnerad Gotlandsmiljö och väckte omedelbart Yngve Gam- lins intresse. Han tog kontakt med Ardelius i februari 1965 och bad att få göra en film på boken. Tillsammans utarbetade de ett manus under arbetstiteln "Fet" i vilket handlingen förflyttats till Jämtland. Gamlin eftersträvade att ersätta det drag av overklighet och lätt bondsk surrealism som fanns i Ardelius roman med det hårt dokumentära och verklighetsbeskrivande.

Gamlin hade kontrakt med Europa Film men bolaget tvekade att engagera sig då ämnet ansågs för smalt ur publiksynpunkt och man blivit bränd av misslyckandet med "Jakten" (1965/9). För att gå bolaget till mötes förfärdigade Ardelius och Gamlin ett underlag till en fars kallat "Vampyr -65" eller "Droppen Dripp" med en ledande roll vikt för den amerikanske filmkomikern Buster Keaton. Denne avled emellertid 1966.

Mot slutet av sommaren 1966 kom det till brytning mellan Gamlin och bolaget sedan Gamlin offentligen brännmärkt bolagets litterära rådgivare (SvD 8.7.1966) som okunniga. I en senare intervju (Kvällsposten 29.7.1967) kallade han dem "trindskallar". Våren 1967 ingick Sandrews och Filminstitutet som lika intressenter i projektet och inspelningen i Näsviken utanför Strömsund kunde starta på sommaren.

Urpremiären på Sagabiografen i Strömsund ägde rum under högtidliga former. I egenskap av president för "Jemtländska frihetsrörelse" anlände Gamlin till Frösön i chartrat flygplan. Efter visningen av filmen hölls fest på källaren "Hörnet" i Strömsund, från vilken landstingets budget inte hade repat sig ett år senare.

Filmen gick dåligt men erhöll av Filminstitutets kvalitetsjury 1,25 poäng (6:10) vilket gav 297.201 kronor i bidrag. Halvar Björk erhöll en "Guldbagge" av Filminstitutet 1968 "för det med återhållen intensitet och intelligent nyansrikedom tecknade porträttet av järnhandlaren".

Förlaga

Originaltitel Rök (Roman)
Författare Lars Ardelius


Inspelning

Strömsund i Jämtland

Visningar

Stockholmspremiär 1968-04-08 Cinema Stockholm Sverige 98 min
Sverigepremiär 1968-04-06 Saga Strömsund Sverige 98 min
TV-visning 1979-02-15 TV2 Sverige
1993-07-21 TV3 Sverige
1995-12-02 Femman Sverige
Urpremiär 1968-04-06 Saga Strömsund Sverige 98 min
TV-visning 2012-06-04 SVT1 Sverige
2014-02-25 SVT1 Sverige
2016-02-08 SVT1 Sverige
2019-11-04 SVT1 Sverige

Utmärkelser

Guldbagge Stockholm 1968 Bästa skådespelare Halvar Björk (för det med återhållen intensitet och intelligent nyansrikedom tecknade porträttet av järnhandlare)
Svenska Filminstitutets kvalitetsbidrag Stockholm 1968 (ett bidrag om 297.201,35)

Ämnesord

Alkoholistanstalt
Alkoholister
Avfolkningsbygd
Döden
Främlingskap
Glesbygd
Jämtland
Kvinnoskildring
Otrohet
Samhällskritik
Svenskt samhälle: 60-tal
Tonåringar
Våldtäkter

Bestånd Film

Uppgifterna här avser filmmaterial i Svenska Filminstitutets arkiv. Arkivets bestånd tillgängliggörs på begäran främst för forskning, andra filmarkiv och rättighetsinnehavare. Vid frågor kontakta filmarkivet@filminstitutet.se

Typ Kopia
Bredd 35 mm


Typ Kopia
Materialbas Acetat
Bredd 35 mm
Längd i meter 2676


Typ Kopia
Materialbas Acetat
Bredd 35 mm
Längd i meter 2676


Typ Kopia
Materialbas Acetat
Bredd 35 mm


Typ Duplikatnegativ
Bredd 35 mm
Längd i meter 2685


Typ Duplikatpositiv
Bredd 35 mm
Längd i meter 2685


Typ Originalnegativ bild
Bredd 35 mm
Längd i meter 2685


Typ Tonnegativ
Bredd 35 mm
Längd i meter 2685


Bestånd Affischer

Storlek Mellan 850 x 700 och 850 x 1100
Affischtitel BADARNA
Tryckeri Tryckeri AB Småland


Storlek Större än 850 x 1100
Affischtitel Yngve Gamlins BADARNA
Tryckeri Tryckeri AB Småland


Storlek Mellan 850 x 700 och 850 x 1100
Affischtitel Halvar Björk i Yngve Gamlins BADARNA
Tryckeri Tryckeri AB Småland


Storlek Mellan 850 x 700 och 850 x 1100
Affischtitel Ingrid Thulin i Yngve Gamlins BADARNA
Tryckeri Tryckeri AB Småland


Storlek Mindre än 850 x 400
Affischtitel BADARNA
Tryckeri Robert E. Petersen offset-bogtryck


Bestånd Manuskript

Typ Synopsis
Manustitel Filmsynopsis av Lars Ardelius.
Omfång 28 s.
Språk Svenska


Typ Synopsis
Manustitel Filmmanus av Lars Ardelius.
Omfång 44 s.
Språk Svenska


Typ Inspelningsmanus
Manustitel Filmmanus av Lars Ardelius.
Omfång 88 s.
Språk Svenska


Typ Dialoglista
Omfång 56 s.
Språk Svenska


Bestånd Stillbild

Svartvitt papper SET
Bakombild papper 2
Dia SET
Album Nej


Bestånd PR-material

Typ Program/Reklamtryck
Språk Svenska


Typ Program
Språk Engelska


    Kontakta redaktionen

    Har du frågor om Svensk Filmdatabas eller är det någon uppgift på den här sidan som inte är korrekt eller som saknas? Hör i så fall gärna av dig till oss på redaktionen. Obs! Vi vet inte om det går att få tag på en film för att se den, så fråga oss inte om det, men testa däremot gärna knappen Hitta filmen som du hittar längst upp i högra hörnet på alla databasens filmsidor.

    Vad gäller det?