Innehållsförteckning

Grundfakta

Media (1 st)

Originaltitel Skottet
Filmtyp Långfilm
Kategori Spelfilm
Regi
Producent
Manus
Produktionsland
Produktionsbolag
Utmärkelser
Åldersgräns Tillåten från 15 år
Dialogspråk
Sverigepremiär 1969-09-22

Medverkande

Peter Schildt
Ronny Lindberg, 18 år

Cia Löwgren
Len, 14 år

Kent-Arne Dahlgren
Bertil "Kompis" Johansson

Halvar Björk
Lens far

Tord Peterson
chauffören

Visa alla medverkande

Handling

Ronny Lindberg, 18 år, gör tillsammans med Bertil "Kompis" Johansson, narkoman och nyss frigiven från ett fängelse, in- brott i ett vapenförråd. Under provskjutning av två stulna...

Visa hela handlingen

Press

Torsten Manns i AB och Lasse Bergström i Expr avfärdade fil- men kortfattat. Den förre tyckte att Fellbom tillhörde de "små efteraparna" som "trots en påtaglig teknisk briljans och ett...

Visa all press


Relaterat

Boka filmen

Den här filmen har ingen aktuell distributör men med tillåtelse från filmens rättighetshavare kan den bokas på dcp för biografvisning genom Filminstitutets arkiv.

Boka film ur filmarkivets digitala samlingar

Titlar

Originaltitel
Svensk premiärtitel
Distributionstitel

Filmteam

Regi
Manus
Producent
Produktionsledare
Foto
Musik
Klippning
Ljudtekniker
Teknisk rådgivare
Scripta
Inspelningsledare
B-foto
Stillbildsfoto
Orkester
Mixning

Medverkande

Peter Schildt Ronny Lindberg, 18 år
Cia Löwgren Len, 14 år
Kent-Arne Dahlgren Bertil "Kompis" Johansson
Solveig Ternström Lens mor
Halvar Björk Lens far
Tord Peterson chauffören
Leif Ahrle fixaren
Harry Ahlin den gamle mannen
Hans Strååt Ronnys far
Gunnel Wadner Ronnys mor
Pia Myrberg Lens bästa väninna
Diana Kjaer Maggan, flickvän till Kompis
Arne Svensson kriminalkommissarie
Göte William Larsson kriminalkommissarie
Sten Sture Sandberg kriminalkommissarie
Göte Jägenstedt kommissarie
Sven-Olof Lidholm rättsläkare
Gunnar Granqvist kriminalinspektör
Karl Göthe Ohlsson kriminalkonstapel
Kurt Krantz kriminalkonstapel
Arne Irvell kriminalkonstapel
Bengt Andersson kriminalkonstapel
Bo Larsen kriminalkonstapel
Karl Erik Augustsson kriminalkonstapel
Karl Erik Jonsson kriminalkonstapel
Carl Gunnar Larsson kriminalkonstapel
Olle Leth kriminalkonstapel

Bolag

Produktionsbolag Omegafilm AB
Distributör i Sverige (35 mm) Columbia Film AB 1969
Laboratorium Nordisk Films Teknik A/S

Handling

Ronny Lindberg, 18 år, gör tillsammans med Bertil "Kompis" Johansson, narkoman och nyss frigiven från ett fängelse, in- brott i ett vapenförråd. Under provskjutning av två stulna kulsprutepistoler råkar Ronny döda Kompis. Skräckslagen flyr han i kuppbilen men kör av vägen. Den enda person han kan gå till är flickvännen Len, 14 år. Hon tillämpar inte familjens, skolans och samhällets normer utan vännernas. I hennes gömmor finns p-piller och hasch.

Polisen har fått fram Ronnys namn och börjar sökandet efter honom. Föräldrarna reagerar med bitterhet och förakt, Ronnys far kallar sonen narkoman och rötägg. Ronny och Len beslutar att hålla sig gömda tills uppståndelsen lagt sig och Len ber sin väninna sprida ut att hon farit till mormodern. Hon hjäl- per Ronny att ta sina föräldrars bil. De beger sig till en sommarstuga som familjen äger. Snart tar maten och värmen slut. Ronny överfaller en lanthandlare och tar kassan. Len ställer upp, hennes solidaritet är kompromisslös och genomsy- rad av ömhet.

Polisen håller presskonferens och meddelar att Ronny anhålli- ts i sin frånvaro misstänkt för rån och grov stöld. Ronny och Len efterlyses. De får en tillflyktsort i ett narkotikanäste, där "Fixaren" pressar av dem pengar och hasch. För fem tusen kronor lovar han att ordna pass och färd ur landet. Ronny börjar ta narkotikainjektioner trots att Len försöker få ho- nom att avstå. Förgäves försöker hon bromsa utvecklingen mot allt grövre brott. För att skaffa pengar rånar de ett post- kontor. En oväntat uppdykande kvinnlig tjänsteman träffas av ett skott i armen.

Polisen är dem nu i hälarna. Den har identi- fierat en kula från Ronnys stulna armévapen. Ungdomarna lyc- kas dock komma undan. Hos narkomanerna får Ronny en lugnan- de spruta och Len ordnar affären med Fixaren. Denne under- rättar dock polisen, eftersom han och hans vänner vill bli av med det stora spaningspådraget, men Ronny upptäcker fäl- lan i tid.

Len skaffar lift söderut med en biltransport. Under färden försöker chauffören tilltvinga sig samlag med Len, men hon skriker på Ronny som gömt sig i en av bilarna på flaket. Han angriper chauffören och lyckas efter ett häf- tigt slagsmål slå ned honom. De flyr genom skogen undan po- lishundarna och får en fristad i ett litet torp hos en äldre man. Han behandlar dem vänligt och bjuder på mat. Den bil- burne livsmedelshandlaren på orten anar oråd inför den gamles inköp och varskor polisen. Torpet omringas av ett stort uppbåd po- lis och militär. Lens mor uppmanar henne i megafon att lämna Ronny. När poliserna bryter sig in finner de Ronny svårt medtagen i en soffa och Len i stum förtvivlan vid hans si- da.

Censur / granskning

Censurnummer 108354
Datum 1969-09-03
Åldersgräns Tillåten från 15 år
Originallängd 2720 meter


Tekniska fakta

Bildformat 1.66:1
Ljudsystem Optisk mono
Färgsystem Eastman Color
Bredd 35 mm
Hastighet 24
Längd i meter 2720 meter
Längd i minuter 99 min
Akter 5 rullar


Kommentarer

Pressreaktion Svensk filmografi

Torsten Manns i AB och Lasse Bergström i Expr avfärdade fil- men kortfattat. Den förre tyckte att Fellbom tillhörde de "små efteraparna" som "trots en påtaglig teknisk briljans och ett glödande intresse för filmens medium (-) redan kört fast". Med svåra brister i manuskriptet, obefintlig person- instruktion och ryckig redigering fann Manns "Skottet" vara "hopklippta planscher utan sammanhang". Bergström skrev att filmen hade "ett visst berättartempo som kan berömmas" men i övrigt "ytterst litet att säga av intresse".

Lennart Jönsson (DN) ägnade större utrymme åt Fellbom och tyckte sig finna hans styrka "snarast på det vardagsnära pla- net, i detaljskildringen" men efterlyste balans mellan film- ens olika element: "Varje gång Fellbom avviker från den rena thrillerintrigen och i kortare avsnitt koncentrerar sig på dokumentation och autenticitet bryter han sönder thrillern samtidigt som man då blir klar över hur nödtorftig den soci- ala skildringen är." Kritikern vände sig mot tanken att en film skulle bli "automatiskt realistisk" genom att den använ- de sig av autentiska poliser. Han kritiserade även den glät- tade ytan: "'Skottet' rymmer en innehållslig osäkerhet som står svagt mot en ambitiös formell säkerhet. Jag har svårt att uppfatta vad Fellbom vill säga med hjälp av sin eleganta teknik."

Elisabeth Sörenson (SvD) uttryckte sig mest positivt: "Hans (Fellboms) medel är justa, hans film är inte en meningslös produkt, (-) själv har han karaktäriserat den som en socialt realistisk thriller och det är ungefär så den fungerar - även om ordet thriller känns lite för strömlinjeformat i sammanh- anget. Det bör betonas att det är en thriller som manar till reflexion, inte minst därför att Fellbom undviker alla över- drifter och alla understrykningar i sin skildring av samhäl- let kring de båda ungdomarna. Han har filmat ett system som det är och verkar."

Jonas Sima i Chaplin jämförde "Skottet" med Jan Halldoffs "En dröm om frihet" (1969/17). Trots att Sima fann en brist på i- déer och större torftighet i debatthänseende hos Fellbom an- såg han att "Skottet" hade en kvalitet som i hans tycke var överlägsen Halldoffs film: "en nyansrika- re och inkännande berättelse". "Jag tror få svenska regissö- rer med en sådan inlevelse skildrat de avklippta förbindel- serna mellan tonåring och föräldrar i det moderna folkhem- met", skrev kritikern.

Den mest ingående strukturella analysen av de bägge filmerna utfördes av Harald Stjerne i BLM. Den utmynnade i en hård kritik av "Skottet": "Det finns hos Fellbom en irrite- rande ytlighet, ett slags resignation över den egna oförmå- gan till strukturerad regi som han försöker lappa över med klippningen. Den avgörande klyvnaden i hans film uppstår gi- vetvis i mötet mellan den schablonmässiga historien och den form han gett den. För att den enkla historien och psykolo- gin skulle ha fungerat hade krävts ett helt annat lyft i formen. Fellbom saknar en dialektisk inställning gentemot sin form, och hans film blir allt plattare. Han har en för- ledande lätthet i klippningen (-) men i princip har han klippt som för en helt annan film. Men allvarligare än den formellt-tematiska splittringen är den Fellbomska ideologin, hans sätt att tappa samhällskritiken till förmån för sin e- laborerade historia."

Kommentar Svensk filmografi

Enligt reportage i FIB-Aktuellt (36/1969) medverkade medlem- mar i den svenska mordkommissionen i filmen mot vanlig över- tidsersättning. Kriminalkommissarie Arne Svensson ansåg med- verkan motiverad emedan filmen gav en "riktig" bild av poli- sens dagliga arbete. Replikerna och agerandet skedde i poli- sens regi utan manuskript. Förutom Svensson medverkade krimi- nalkommissarierna Gösta William Larsson och Sten Sture Sand- berg, kommissarie Göte Jägenstedt, rättsläkaren Sven-Olof Lidholm, kriminalinspektör Gunnar Granqvist, kriminalkonsta- plarna Karl Göthe Ohlsson, Kurt Krantz, Arne Irvell, Bengt Andersson, Bo Larsen, Karl Erik Augustsson, Karl Erik Jons- son, Carl Gunnar Larsson samt Olle Leth.

Cia Löwgren, jazzsångerska och medverkande i bl a uppsätt- ningen av rockmusicalen "Hair" på Scala-teatern i Stockholm (hösten 1968) tilldelades ett av tidskriften Chaplins (96/1/1970) priser för hennes "porträtt av den stumma och bittra solidariteten med ett av det sociala systemets offer".

Inspelning

Omega Films ateljéer Stockholm Sverige 1969-02-10 1969-05-21

Visningar

Sverigepremiär 1969-09-22 Cinema Stockholm 99 min
Urpremiär 1969-09-22 Cinema Stockholm 99 min
Sverigepremiär 1969-09-22 Roxy Stockholm 99 min
Urpremiär 1969-09-22 Roxy Stockholm 99 min
Sverigepremiär 1969-09-22 Victoria Stockholm 99 min
Urpremiär 1969-09-22 Victoria Stockholm 99 min
TV-visning 2016-12-19 SVT1 Sverige

Utmärkelser

Chaplin-priset Stockholm 1969 Cia Löwgren (debutpris för hennes roll)

Ämnesord

Föräldrar och barn
Narkomaner
Narkotikanäste/knarkarkvart
Poliser
Polisjakt
Rån
Svenskt samhälle: 1960-tal
Thriller
Tonåringar
Ungdomsbrottslighet
Vådaskott

Bestånd Film

Uppgifterna här avser filmmaterial i Svenska Filminstitutets arkiv. Arkivets bestånd tillgängliggörs på begäran främst för forskning, andra filmarkiv och rättighetsinnehavare. Vid frågor kontakta filmarkivet@filminstitutet.se

Typ Kopia
Materialbas Acetat
Bredd 35 mm


Typ Kopia
Materialbas Acetat
Bredd 35 mm


Typ Kopia
Bredd 35 mm


Typ Kopia
Materialbas Acetat
Bredd 35 mm


Typ Kopia
Materialbas Acetat
Bredd 35 mm


Typ Kopia
Materialbas Acetat
Bredd 35 mm


Typ Duplikatnegativ neutral bakgrund
Bredd 35 mm


Typ Duplikatpositiv
Materialbas Acetat
Bredd 35 mm


Typ Duplikatpositiv Neutral bakgrund
Bredd 35 mm


Typ Originalnegativ bild
Bredd 35 mm
Längd i meter 2720


Typ Tonnegativ
Bredd 35 mm
Längd i meter 2720


Typ Digitalt ljud
Bredd WAV


Typ Digitalt visningsmaterial
Bredd DCP


Typ Digitalt arkivmaterial
Bredd MAP


Typ Digitalt arkivmaterial
Bredd MAP


Typ Digitalt visningsmaterial
Bredd ProRes


Bestånd Affischer

Storlek Mellan 850 x 700 och 850 x 1100
Affischtitel SKOTTET en thriller i färg av Claes Fellbom med...


Storlek Mindre än 850 x 400
Affischtitel Omega film presenterar SKOTTET
Tryckeri Robert E. Petersen offset-bogtryck


Bestånd Manuskript

Typ Synopsis
Manustitel Av Yvonne Floyd och Claes Fellbom.
Omfång 19 s. + 1 s. kort presentation av några av filmens ledande roller.
Språk Svenska


Bestånd Stillbild

Svartvitt papper SET
Färg papper SET
Album Nej


Bestånd PR-material

Typ Program
Språk Svenska


Typ Program
Språk Engelska


Typ Reklamtryck
Språk Svenska


Kontakta redaktionen

Har du frågor om Svensk Filmdatabas eller är det någon uppgift på den här sidan som inte är korrekt eller som saknas? Hör i så fall gärna av dig till oss på redaktionen. Obs! Vi vet inte om det går att få tag på en film för att se den, så fråga oss inte om det, men testa däremot gärna knappen Hitta filmen som du hittar längst upp i högra hörnet på alla databasens filmsidor.

Vad gäller det?