Grundfakta

Media (1 st)

Originaltitel Ur kärlekens språk
Filmtyp Långfilm
Kategori Spelfilm
Regi
Producent
Manus
Produktionsland
Produktionsbolag
Åldersgräns Tillåten från 15 år
Dialogspråk
Sverigepremiär 1969-10-02

Medverkande

Inge Hegeler
deltagare i samtalsgrupp

Sten Hegeler
deltagare i samtalsgrupp

Maj-Briht Bergström-Walan
deltagare i samtalsgrupp

Visa alla medverkande

Handling

Filmen inleds med ett bildsvep över en äldre japansk s.k brudrulle där olika erotiska situationer beskrivs. Fyra personer samtalar i ett vardagsrum om sexuallivet: de danska psykologerna...

Visa hela handlingen

Press

Rösterna och åsikterna om Torgny Wickmans film växlade. Margareta Garpe i AB ansåg inte att man gick miste om "någon extra krydda i sexuallivet" om man lät bli att se filmen: "Det enda...

Visa all press


Relaterat

Boka filmen

Den här filmen finns i Filminstitutets distribution och finns tillgänglig att boka på dcp för visning på biograf. Filmerna bokas för slutna och öppna visningar till fasta priser

Boka film i Filminstitutets biografdistribution

Titlar

Originaltitel
Svensk premiärtitel
Alternativtitel
Distributionstitel

Filmteam

Medverkande

Inge Hegeler deltagare i samtalsgrupp
Sten Hegeler deltagare i samtalsgrupp
Maj-Briht Bergström-Walan deltagare i samtalsgrupp
Sture Cullhed deltagare i samtalsgrupp
Barbro Hiort af Ornäs
Stig Johanson
Göthe Grefbo
Gösta Krantz
Julie Bernby
Börje Nyberg
Lennart Lindberg
Margaretha Henriksson i ospecificerade roller
Conny Ling i avsnitt ur "Eva - den utstötta" (1969)

Bolag

Produktionsbolag Swedish Filmproduction Investment AB
Distributör i Sverige (35 mm) Elit-Film AB 1969
Distributör i Sverige (DCP) Stiftelsen Svenska Filminstitutet 2015
Laboratorium AB Nordisk Filmkopia

Handling

Filmen inleds med ett bildsvep över en äldre japansk s.k brudrulle där olika erotiska situationer beskrivs. Fyra personer samtalar i ett vardagsrum om sexuallivet: de danska psykologerna och sexualrådgivarna Inge och Sten Hegeler - kända genom sin bok "Kärlekens ABZ" (Danmark 1961) -Dr Maj-Briht Bergström-Walan, psykolog och det svenska skolväsendets sexualundervisningsexpert, samt dr Sture Cullhed, gynekolog och biträdande överläkare vid Linköpings lasarett.

Efter en kort återblick på de sexuella fördomar och tabuföreskrifter som härskat i Europa under decennier tar filmen i några scener upp bristen på kommunikation mellan par i olika åldersgrupper och de uttryck den tar sig i form av intolerans mot partnern och potensnedtryckning. I motsats härtill demonstreras ett gott erotiskt samliv.

Cullhed redogör för den vetenskapliga sexualforskningens utveckling som varit av sent datum när det gällt människan, och omnämner de amerikanska forskarna Alfred Kinsey (1948) och paret William Masters och Virginia Johnsons undersökningar på 50-talet. Han formulerar därefter filmens syfte: att bryta ned fördomar och minska människors ångest inför det sexuella. Lyckliga par i harmoniska fritidssituationer illustrerar att grunden för erotisk harmoni är gemenskap.

De kvinnliga och manliga könsorganens byggnad och funktion visas schematiskt. Samtalsgruppen understryker att sexuell njutning inte har med de individuella könsorganens utseende att göra samt att onani inte är farligt. En onanerande ung kvinna visas. Sexuella attrapper, sexuella fantasier, petting och förspel kommenteras och exemplifieras. Ett ungt par utför ett samlag i ett efter amerikansk förebild iordningställt rum med dolda kameror. Detaljer visas i split screen bilder och den sexuella spänningens faser anges grafiskt för bägge kontrahenterna.

Olika samlagsställningar illustreras och Sten Hegeler understryker att samlag i naturen är till ringa glädje för kvinnan. Dr Bergström-Walan ger en grundskoleklass undervisning i sexualkunskap och preventivteknik varefter dr Cullhed demonstrerar utprovning och insättning av pessar och livmodersspiral.

Samtalsgruppen kommenterar den puritanskt färgade, sexuella "se men inte röra"-stimulans som föreligger bl a i strip- tease och porrtidningar. Ett ungt par som lyckats nå fram till sexuell harmoni efter 5 års prövningar och vars lycka tar sig uttryck i ett citat från poeten Erik Lindegren får illustrera tålamodets, kunskapens och toleransens seger över fördomar och okunnighet.

Censur / granskning

Censurnummer 108409
Datum 1969-09-22
Åldersgräns Tillåten från 15 år
Originallängd 2755 meter
Kommentar Kopiornas längd: 2795 m (kopiornas aktlängder: 505-440-485-575-515-275 = 2795 m).


Tekniska fakta

Bildformat 1.37:1
Ljudsystem Optisk mono
Färgsystem Eastman Color
Bredd 35 mm
Hastighet 24
Längd i meter 2795 meter
Längd i minuter 103 min
Akter 6 rullar


Kommentarer

Pressreaktion Svensk filmografi

Rösterna och åsikterna om Torgny Wickmans film växlade. Margareta Garpe i AB ansåg inte att man gick miste om "någon extra krydda i sexuallivet" om man lät bli att se filmen: "Det enda originella Torgny Wickman lyckats med i "Kärlekens språk" är att maskera spekulationer i sex genom att förpacka dem som upplysningsfilm. Men det har han inte kommit på själv. Det är redan gjort i Västtyskland och USA." Garpe menade att filmen var ett bevis för svenskarnas känslokyla i sexuallivet: "Det är "love on ice". Svenskar som sammanbitna och tekniskt fulländade arbetar sig fram mot den kliniska orgasmen. (-) Filmen vill sopa bort fördomar och bland annat slå ett slag för de äldres sexualliv. Trots detta får de äldre männen bara vara med i de parodiscener där sexuallivet inte fungerar."

Bernt Eklund (Expr ) hittade däremot positiva sidor: "Föreläsningen är utformad som ett samtal mellan Expressens Inge och Sten Hegeler, dr Maj-Briht Bergström-Walan och dr Sture Cullhed. Ett utmärkt samtal där Inge och Sten tagit med gemytet till tebordet i filmstudion. Det sammanhållande och äkta i filmen (-). Regissören Torgny Wickman har ett gediget kunnande från sina år som reklamfilmare. I sina ansträngningar att undvika det vulgära, det "fula", har han åstadkommit ett skönt foto. Så vackert att det förstärker intrycket av overklighet. Det har alltså inte lyckats att hitta den ideala formen för specialisternas budskap. Det gör inte budskapet mindre intressant eller mindre väsentligt."

Anna Lena Wik-Thorsell i SvD ville inte tvivla på filmskaparnas goda uppsåt men tyckte att filmen var för lång och flickorna alltför lika Sophia Loren.

Kerstin Vinterhed skrev (DN) den längsta kommentaren. Hon fann de kliniska avsnitten utmärkta och betecknade Sture Cullhed som "i det närmaste ett geni i sexualupplysning". Men så snart filmen övergick till att "skildra mera subtila fenomen än erektion och orgasm" blev scenerna "helt spänningslösa, fula, enfaldiga, plågsamt lyxigt inramade, torftiga och dumma". Vidare upplevde kritikern hos Maj-Briht Bergström-Walan "en viss perfektionism", som berörde henne illa. "särskilt som den på något sätt var inlindad i något annat". Det gällde teorin om det perfekta samlaget "där båda parterna når orgasm samtidigt". "Vad är det för skitsnack egentligen", undrade Vinterhed, och fortsatte: "Ett annat skitsnack som verkade ännu mer förvirrande var den gamla kära lögnen att flickor och kvinnor skulle vara mindre sexuella än män. Varför, varför måste detta ständigt sägas? Hur kan sådana repliker tränga in i denna trots allt verkligt upplysta film?"

Kommentar Svensk filmografi

Filmen hade premiär (5.9.1969) i 22 länder innan den distri- buerades i Sverige. den svenska censurens tveksamhet. Enligt Expr 28.8.1969 såg biografbyråns (censuren) chef Erik Skoglund filmen två gång- er och måste därefter ta tre dagars semester. Skolöverstyre- lsen och socialstyrelsen, vilka uppträdde som några slags remissinstanser hade olika uppfattningar i fråga om filmens lämplighet för barn. Den senare styrelsen ville barnförbjuda filmen och censuren följde denna rekommendation.

I Norge stoppades filmen av den statliga filmkontrollen (SvD 27.1.1970) - den fick dock norsk premiär 1972. En tjugo mån- ader lång rättsprocess följde i USA sedan filmen beslagtagi- ts i tullen ral domstolsjury. I den federala domstolen vittnade bl a Maj-Briht Bergström-Walan. Efter överklagande i en appella- tionsdomstol i New York gick målet vidare till Högsta Dom- stolen i Washington där filmen frikändes 1971. Det långa dröjsmålet gjorde filmen i viss mån inaktuell på USA-mark- naden då liknande upplysningsfilmer under tiden kommit ut på biograferna. På Trafalger Square i London demonstrerade 30.000 engelsmän (AB 26.9.1971) med deltagande av bl a popsångaren Cliff Richards, mot att filmen visades på en närliggande biograf. På plakaten kunde exempelvis läsas: "Sverige - mer porr, mer självmord, mer alkoholism och mer gonorré för varje år".

Distribuerad i USA och England under titeln "Language of Love". De svenska tidningarna ägnade filmen betydande utrymme och påpekade att i den ingick "de första autentiska samlagsscen- erna i biograffilmens historia". En flicka som medverkat i en av dessa, Margaretha Henriksson, ville dock ej karaktäri- sera sitt deltagande som "äkta". Kåsören Cello gjorde i Ex- pressen gällande att filmen i efterhand kompletterats med bilden av en styv manslem, "den pampiga bild, vars tidigare frånvaro gjort denna film så ofullgången".

I Stockholm gavs 13 föreställningar per dag efter premiären och 30 kopior visades runt om i landet (Expr 26.10.1969).

I Svenska Filminstitutets verksamhetsberättelse 1969/70 (per 30 juni) redovisades en producentintäkt (brutto) av 6,5 miljoner kronor. Inspelningskostnaden låg enligt bolaget på ca 700.000:-. Därmed torde filmen ha spelat in en betyd- ande roll i den statliga svenska filmpolitiken.

Inspelning

Inspelad på plats i olika lägenheter i Stockholm 1969-02-27 1969-06-06
M.A.E. Studio (Movie Art of Europe AB, Turbinvägen 1) Nacka Sverige

Visningar

Sverigepremiär 1969-10-02 Rigoletto Stockholm (Filmen hade premiär 1969-09-05 i 22 länder innan den distribuerades i Sverige)
1969-10-02 Rival Stockholm
1969-10-02 Riverside Stockholm

Musikstycken

Originaltitel Sarabande
Kompositör Johann Sebastian Bach


Det bästa ur Kärlekens språk-filmerna (1973) Citat ingår från Ur kärlekens språk (1969)
Från spex till sex (1971) Citat ingår från Ur kärlekens språk (1969)
Oidentifierad Sweden Is Love (1971) Citat ingår från Ur kärlekens språk (1969)
Sixten (1994) Citat ingår från Ur kärlekens språk (1969)

Ämnesord

Erotisk film
Filmdebatter
Onani
Samlagsteknik
Sexualhistoria
Sexualundervisning
Sexuell rådgivning
Sexuella mönster
Sexuella svårigheter
Svenskt samhälle: 1960-tal

Bestånd Film

Uppgifterna här avser filmmaterial i Svenska Filminstitutets arkiv. Arkivets bestånd tillgängliggörs på begäran främst för forskning, andra filmarkiv och rättighetsinnehavare. Vid frågor kontakta filmarkivet@filminstitutet.se

Typ Kopia
Materialbas Acetat
Bredd 35 mm
Längd i meter 2923


Typ Kopia
Materialbas Polyester
Bredd 35 mm
Längd i meter 2792


Typ Kopia
Materialbas Acetat
Bredd 35 mm
Längd i meter 2720


Typ Kopia
Materialbas Acetat
Bredd 35 mm
Längd i meter 220


Typ Duplikatnegativ
Bredd 35 mm


Typ Duplikatpositiv
Bredd 35 mm


Typ Duplikatpositiv
Materialbas Acetat
Bredd 35 mm
Längd i meter 2585


Typ Originalnegativ bild
Bredd 35 mm


Typ Originalnegativ bild Neutral bakgrund
Bredd 35 mm


Typ Tonnegativ
Bredd 35 mm


Typ Tonnegativ
Bredd 35 mm


Typ I-band effekter
Bredd 35 mm


Typ Slutmix
Bredd 17,5 mm


Typ Slutmix
Bredd 35 mm


Typ Slutmix
Bredd 17,5 mm


Typ Slutmix
Bredd 17,5 mm


Typ Digitalt ljud
Bredd WAV


Typ Digitalt visningsmaterial
Bredd DCP


Typ Digitalt arkivmaterial
Bredd MAP


Typ Digitalt arkivmaterial
Bredd MAP


Typ Digitalt visningsmaterial
Bredd ProRes


Bestånd Affischer

Storlek Mindre än 850 x 400
Affischtitel Den avancerade svenska sexualfilmen KÄRLEKENS SPRÅK - med det första autentiska samlaget i filmens historia
Tryckeri Ewes Offsettryck


Storlek Mellan 850 x 700 och 850 x 1100
Affischtitel Den avancerade svenska sexualfilmen KÄRLEKENS SPRÅK En film om samlevnad, ömhet och sexuell glädje mellan man och kvinna. En film om fördomars...
Tryckeri Tryckeri AB Småland
Affischdesign Walter Bjorne


Bestånd Manuskript

Typ Dialoglista
Manustitel Kärlekens språk.
Omfång 21 s.
Språk Svenska


Typ Dialoglista
Manustitel Kärlekens språk.
Omfång 30 s.
Språk Svenska


Typ Dialoglista
Manustitel Language of love.
Omfång 21 s.
Språk Engelska


Bestånd Stillbild

Svartvitt papper 9
Färg papper SET
Album Nej


Bestånd PR-material

Typ Program/Reklamtryck
Språk Engelska


Kontakta redaktionen

Har du frågor om Svensk Filmdatabas eller är det någon uppgift på den här sidan som inte är korrekt eller som saknas? Hör i så fall gärna av dig till oss på redaktionen. Obs! Vi vet inte om det går att få tag på en film för att se den, så fråga oss inte om det, men testa däremot gärna knappen Hitta filmen som du hittar längst upp i högra hörnet på alla databasens filmsidor.

Vad gäller det?