Digitaliserad film

Här listar vi alla filmer som Svenska Filminstitutet har digitaliserat, i 2K eller 4K. Digitaliseringen av det svenska filmarvet är ett löpande arbete som påbörjades 2013. I våra samlingar finns 2600 svenska långfilmer och 6700 svenska kortfilmer och målet är att genom digitalisering göra dem tillgängliga för allmänheten. Alla digitaliserade filmer går att boka för biografvisning och att se på plats i Filminstitutets bibliotek i Stockholm. Många går också att streama genom Filminstitutets biblioteks tjänst Cineasterna och andra streaming-tjänster. Ett flertal finns även utgivna på dvd.

Det sjunde inseglet