Frågor och svar

Här kan du hitta de vanligaste frågorna kring Svensk Filmdatabas – och våra svar på dem.

Kan jag köpa dvd-filmer från Svensk Filmdatabas?

Nej. Svensk Filmdatabas är enbart en databas som ger faktauppgifter om de filmer som finns registrerade.

Vet Svensk Filmdatabas var jag kan köpa en dvd-film, eller se den strömmad på nätet?

Nej, det vet vi inte men längst upp i högra hörnet av varje filmpost finns länken Hitta filmen. Om du klickar på den kan du komma vidare till externa tjänster som förhoppningsvis kan hjälpa dig.

Var kan jag få veta om en film är utgiven på dvd eller video?

Kungliga bibliotekets Svensk Mediedatabas – www.smdb.se – har uppgifter om vilka filmer som givits ut på dvd och video i Sverige.

Varför kan jag inte finna filmen jag letar efter i Svensk Filmdatabas?

De filmer som har distribuerats på bio i Sverige ska finnas med. Filmen du söker kanske är så ny att den inte hunnits skrivas in än. Om du själv har varit involverad i produktionen så får du gärna hjälpa oss med faktaunderlag för att skapa en filmpost. Hör av dig!

Hur kan det komma sig att det saknas info om nya svenska filmer?

Vi har inte möjlighet att söka aktivt efter all information utan är till stora delar beroende av att produktionsbolagen informerar oss. Ibland släpar den informationen efter. Skicka gärna in kompletterande info om du har arbetat med en produktion.

Kan jag få kontaktuppgifter till personer och bolag som nämns i Svensk Filmdatabas?

Svensk Filmdatabas har inte kontaktuppgifter till de personer eller bolag som nämns i databasen. En möjlighet är att försöka få kontakt via produktionsbolag som har gjort en eller flera filmer som den eftersökta personen har arbetat med. En films produktionsbolag hittar du under modulen Bolag. Bolagens kontaktuppgifter kan du förhoppningsvis få fram genom att söka på nätet.

Läs mer

Om Svensk Filmdatabas