Innehållsförteckning

 • Bestånd Film
 • Bestånd Affischer
 • Bestånd Arkivalier
 • Bestånd Manuskript
 • Bestånd Stillbild
 • Bestånd PR-material
Andra utgåvor av verket

Grundfakta

Originaltitel Stockholms brandkår
Filmtyp Kortfilm
Kategori Spelfilm
Producent
Produktionsland
Produktionsbolag
Sverigepremiär 1907-10-29

Handling

Den 29 oktober 1907 införde Aftonbladet med anledning av filmens premiär en större artikel, rubricerad "En arrangerad eldsvåda på Söder. Brandkåren i arbete framför biografögat"....

Visa hela handlingen

Press

Se Aftonblads-citatet undet Innehållsreferat.


Relaterat

Titlar

Originaltitel
Svensk premiärtitel
Nypremiär-titel

Filmteam

Producent

Bolag

Produktionsbolag Apollo

Handling

Den 29 oktober 1907 införde Aftonbladet med anledning av filmens premiär en större artikel, rubricerad "En arrangerad eldsvåda på Söder. Brandkåren i arbete framför biografögat". Artikeln är signerad X.X. och innehåller bl a en rätt utförlig innehållsredogörelse:

"Apolloteatern har skaffat sitt program en ny stor attraktion: Stockholms brandkår i verksamhet vid en eldsvåda på Söder.

Biografens direktör hade lyckats aflocka brandchefen ett löfte att få taga några bilder af brandsoldater i elden, och häromdagen fick brandkåren i Katarina brandstation för den skull rycka ut till Siewertska kasernerna, på hvars gård alla facerna i en eldsläckning utfördes.

Nu får publiken på Apolloteatern se en eldsvåda, vid hvilken händelserna tilldragit sig på följande sätt:

En något fumlig äldre dam höll på att fylla lampan i sitt kök, då denna exploderade med stor effektivitet. Den gamla damen blef förstås synnerligt perplex och skyndade sig att slänga hela inrättningen utåt golfvet samt vifta på elden med förklädet för att dymedels göra ett blygsamt släckningsförsök. Det gick dåligt med släckningen och bra med branden, så att man fann för godt alarmera Katarina brandkår.

Där höll man på med exercis, när telegrambudet kom. Det blef lif i luckan. Ut med hästarna och på med kavajerna. Och iväg sen.

I stormande galopp gick det ut ur vagnrummet och ut på gatorna.

De annars fredligt framtraskande stockholmarna blefvo vid åsynen af sin kära brandkår totalt förvirrade och gnodde som yra höns efter de framrusande vagnarna. En velocipedåkande råkade i den allmänna villervillan köra på hufvudet i gatan, men undkom utan svårare skador. Så var brandkåren inom kort framme vid brandstället. Stigstegarna gjordes fast i fönstren i rasande fart, rökhufvorna drogos på, och två brandsoldater klängde upp för att söka rädda den gamla däruppe. Det gick inte så lätt: hon ville rakt inte klättra nedför de svängande stegarna. Upp med räddningssäcken då! Och med lindrigt våld stoppades gumman ned i säcktrumman och fick rutscha ned på gården, där hon omhändertogs och stoppades in i ambulansvagnen under uppsikt af en hygglig poliskommissarie, som sin tjänst likmätigt begifvit sig till brandplatsen. Så släckte man då till slut elden med af ångsprutan framslungade vattenmassor.

Så gick det till framför biografen inne på Siewertska kasernens gård härom dagen. Allt gick som vanligt. Ingen människa -- inte ens polisen -- anade, att brandkåren bara var ute för 'roskull'.

Och allt detta beskådades i går middag på Apollotea!tern af en flock pressmän, brandkårens officerare, två damer och ett barn. Bilderna voro af önskvärd tydlighet och förtjänade mer än väl de applåder pub!liken ägnade dem."

Kommentarer

Pressreaktion Svensk filmografi

Se Aftonblads-citatet undet Innehållsreferat.

Kommentar Svensk filmografi

Att döma av den citerade artikeln i Aftonbladet måste detta reportage ha innehållit flera veritabla spelscener. Vilka som agerat -- och under vilka närmare omständigheter de gjort det -- är inte bekant. "Apolloteaterns energiske föreståndare" Albin Roosval hade därmed åstadkommit vad som synes ha varit den kinematografiskt dittills mest avancerade film som producerats i Sverige. En DN-annons en månad efter premiären ger ett begrepp om hur filmens 13 scener redigerats: 1. Eldsvådans utbrott. 2. Till brandskåpet! 3. Telegramrummet på brandstationen. 4. Alarm! 5. I spruthuset. Utryckning. 6. På Folkungagatan. 7. Ankomsten till brandstället. 8. Brandsoldaterna i arbete. 9. Rökmasken påsättes. 10. Lifräddning. 11. Ambulansvagnen. 12. Det farliga arbetet på taket. 13. Hemfärd.

Inspelning

Katarina brandstation Stockholm Sverige
Siewertska kasernen, Södermalm Stockholm

Visningar

Urpremiär 1907-10-29 Apollo Stockholm Sverige
Sverigepremiär 1907-10-29 Apollo Stockholm Sverige

Ämnesord

Brandkår
Eldsvådor
Stockholm/Katarina brandstation
Stockholm/Siwertska kasernen

  Kontakta redaktionen

  Har du frågor om Svensk Filmdatabas eller är det någon uppgift på den här sidan som inte är korrekt eller som saknas? Hör i så fall gärna av dig till oss på redaktionen. Obs! Vi vet inte om det går att få tag på en film för att se den, så fråga oss inte om det, men testa däremot gärna knappen Hitta filmen som du hittar längst upp i högra hörnet på alla databasens filmsidor.

  Vad gäller det?