Innehållsförteckning

Grundfakta

Media (23 st)

Originaltitel Fänrik Ståls sägner
Filmtyp Kortfilm
Kategori Spelfilm
Regi
Förlaga
Produktionsland
Produktionsbolag
Åldersgräns Barntillåten
Sverigepremiär 1910-02-07

Medverkande

Wilgot Ohlsson
fänrik Stål och general Sandels

Axel de la Motte
student (dikternas berättarjag)

Gottfrid Hallberg
officer i första återblicken och i Sven Dufva-avsnittet/Läkare i Döbeln-avsnittet

Ellen Hallberg
Ann-Sofi, kyrkoherdens dotter (se kommentar)

Käthie Jacobsson
Gertrud, kyrkoherdens hushållerska (se kommentar) och fostersyster till Molnets broder

Georg Dalunde
Molnets broder och General von Döbeln

Visa alla medverkande

Handling

Programblad och annonser, förmodligen även numera försvunna texter i själva filmen, angav följande struktur: 1. Hos den gamle fänriken 2. Minnen från flydda dar 3. Kriget bryter ut 4....

Visa hela handlingen

Press

"En kinematografisk debut i Malmö Malmö gamla biograf har förskaffat sig rätten till att vara den första i Sverige till att framvisa aktiebolaget svenska biografteaterns...

Visa all press


Relaterat

Titlar

Originaltitel
Svensk premiärtitel
Censurtitel

Filmteam

Medverkande

Wilgot Ohlsson fänrik Stål och general Sandels
Axel de la Motte student (dikternas berättarjag)
Gottfrid Hallberg officer i första återblicken och i Sven Dufva-avsnittet/Läkare i Döbeln-avsnittet
Ellen Hallberg Ann-Sofi, kyrkoherdens dotter (se kommentar)
Käthie Jacobsson Gertrud, kyrkoherdens hushållerska (se kommentar) och fostersyster till Molnets broder
Georg Dalunde Molnets broder och General von Döbeln
Ellen Ströbäck torpflicka
Ellen Wiktorin torpflickans mor
Gotthard Jacobsson torparflickans far och Sandels' adjutant
Torsten Jacobsson ordonnans i avsnittet Torpflickan, Ilbud i Sandels-avsnittet
Carl Engdahl pastorn i Pardala
Oscar Söderholm Sven Dufva
Frida Greiff Lotta Svärd
Idof Bergqvist Molnets broders fosterfader samt man som passar upp vid Sandels frukost

Bolag

Produktionsbolag AB Svenska Biografteatern
Distributör i Sverige (35 mm) AB Svenska Biografteatern 1910

Handling

Programblad och annonser, förmodligen även numera försvunna texter i själva filmen, angav följande struktur: 1. Hos den gamle fänriken 2. Minnen från flydda dar 3. Kriget bryter ut 4. Björneborgarnes marsch 5. Den första skärmytslingen 6. Molnets broder 7. Torpflickan 8. Sandels 9. Döbeln vid Juutas 10. Sven Dufva 11. Sägnernas skald Johan Ludvig Runeberg.

I likhet med den litterära förlagan har filmen en ramberättelse: Studenten (Runeberg) besöker gamle fänrik Stål och får honom att berätta en rad minnen från det finsk-ryska kriget 1808-1809, minnen som alltså utgör själva sägnerna. I filmen kan åtta av avsnitten knytas till motsvarande dikter: 1, 2, 4, samt 6 t o m 10.

Sven Dufva-avsnittet inleds med Lotta Svärd och hennes markententeri. Avsnitten 3 och 5 har ingen direkt motsvarighet hos Runeberg (se kommentar), men knyts här samman med Molnets broder.

3: Den unge Stål och en kamrat till honom är på besök i en prästgård. Prästens dotter spelar för dem på en spinett. Man sätter sig till bords. Måltiden avbryts av ett brådskande bud. De unga officerarna tar farväl, hästarna väntar utanför. De sitter upp och rider iväg. 5: Retirerande ryssar närmar sig prästgården under skottlossning. Några av dem rusar in i huset.

I avsnitt 6, Molnets broder, ses de sedan komma utsläpande med prästen. Finnarna kommer till undsättning och prästen kan fly striden.

Filmen återvänder efter Sven Dufvas död till ramberättelsen. Studenten tackar den gamle fänriken och går. Så slutar själva filmen. Men punkt 11 antyder att man som effektfull slutbild kan ha lagt in ett porträtt av den stålbågade skalden.

Censur / granskning

Censurnummer 4885
Datum 1912-04-12
Åldersgräns Barntillåten
Originallängd 420 meter


Tekniska fakta

Bildformat 1.33:1
Ljudtyp Stum
Färgtyp Svartvit
Bredd 35 mm
Hastighet 16
Längd i meter 420 meter
Längd i minuter 23 min
Akter 2 rullar


Kommentarer

Pressreaktion Svensk filmografi

"En kinematografisk debut i Malmö

Malmö gamla biograf har förskaffat sig rätten till att vara den första i Sverige till att framvisa aktiebolaget svenska biografteaterns mästerverk Fänrik Ståls sägner. Serien omfattar: Fänrik Stål, Molnets broder, Torpflickan, Sandels, Döbeln vid Juutas och Sven Dufva. Bilderna, som äro fullt jämförliga med de bästa utländska äro inspelade på skilda platser, i det fria, i tidstrogna dräkter, de komma helt visst att hjärtligt mottagas och i minnet återkalla Johan Ludvig Runebergs dikter om det folk, som frös och svalt och segrade tillika.

För öfrigt upptages programmet af flera utmärkta naturbilder m m." (SDS)

"Olympia insatte i går nytt program, hvars förnämsta n:r var bilder ur Fänrik Ståls sägner. I allmänhet voro de bra hopkomna, men naturligt var att en och annan lustighet skulle insmyga sig vid en framställning af detta slag. Ett gruffält med guldvaskning var av nästan större intresse." (Borås Tidning.)

Kommentar Svensk filmografi

Förutom Runebergs sägner tycks också en dramatisering, "Fänrik Stål", av pseudonymen Berndt Fredgren (Peter Fristrup och Hjalmar Selander) ha använts som underlag för filmen. Selanders sällskap hade framfört den då ganska nyskrivna pjäsen på Kristianstads teater i början av september 1907. I detta folkskådespel utspelar sig andra akten i Nykarleby prästgård hos prosten Sommelius och hans dotter Ann-Sofi. En spinett ingår i rekvisitan. Furir Stål träffar där sin gamle vän, löjtnant Ramsay. Ann-Sofi och Ramsay är förälskade i varandra, liksom flickan och officeren i filmens avsnitt 3. Kristianstadsbladet noterar i sin recension av teaterföreställningen, att Herr Georg af Klercker, den unge man som "utbytt militärens ärofyllda yrke mot aktörens törneströdda bana", debuterade i Ramsays roll. Den kristianstadsbördige debutanten fick sedermera en hel del med filmkonsten att göra. Filmen Fänrik Ståls sägner är bäst i några alls inte oävna utomhusscener. Fotografen hade fått god övning när han filmat den stora blekingemanövern några månader tidigare. Den sortens filmande behärskade Svenska Bio.

Interiörerna framstår däremot som skäligen enkla; samma torftiga vävkuliss får t ex föreställa fyra olika timmerstugor. I Svenska Bios inventarieförteckning av den 30.6.1909 står endast de fåtaliga kulisser och den rekvisita som använts i Fänrik Ståls sägner upptagna. Kyrkointeriören till Värmlänningarne, riddarrekvisitan till Bröllopet på Ulfåsa m m, har tillkommit först nästa inventering. Det tyder på att Fänriken projekterades, kanske också inspelades, först av de tre filmerna.

Amatörernas spel liknar mera glada charader än högstämd dramatik. Det syns också tydligt, att de agerande tar regi under själva tagningarna. Ibland tvekar någon, tittar mot kameran ett slag, för att sen fortsätta med förnyade krafter.

En lustig anakronism: Läkaren i Döbeln-avsnittet bär Röda Kors-armbindel, trots att detta emblem tillkom först ett drygt halvsekel efter finsk-ryska kriget. (Danskarna gjorde samma blunder i den samtidigt inspelade Den lille Hornblæser.)

Fänrik Ståls sägner är den bäst bevarade av 1909 års inspelningar. Utan texter mäter den i dag 378 meter.

Se även kap III i förordet till denna volym.

Förlaga

Originaltitel Fänrik Ståls sägner. Del 1 (Dikt)
Författare Johan Ludvig Runeberg


Originaltitel Fänrik Ståls sägner. Del 2 (Dikt)
Författare Johan Ludvig Runeberg


Originaltitel Fänrik Stål (Pjäs)
Författare Berndt Fredgren


Inspelning

Svenska Biografteaterns ateljé Kristianstad Sverige
Ekestad
Kjugekull

Visningar

Stockholmspremiär 1910-03-03 Biografen i Blanch's
Urpremiär 1910-02-07 Malmö Gamla Biograf Malmö
Sverigepremiär 1910-02-07 Malmö Gamla Biograf Malmö
Kristianstadtiden (1970) Citat ingår från Fänrik Ståls sägner (1910)
Minns du? (1935) Citat ingår från Fänrik Ståls sägner (1910)
Kristianstad - Filmstaden (1964) Citat ingår från Fänrik Ståls sägner (1910)
Klassiska svenska filmer (1959) Citat ingår från Fänrik Ståls sägner (1910)

Ämnesord

Adel
Desertering
Dufva/Sven
Döbeln, Georg Karl von (1758-1820)
Ekestad
Finland
Fosterbarn
Författare
Hjältedöd
Hjältemod
Kjugekull
Krig
Kristianstad
Läkare
Markententerska
Minnesbilder
Officer
Patriotism
Präst
Prästgårdar
Runeberg/Johan Ludvig
Ryssar
Röda korset
Sandels, Johan August (1764-1831)
Sjukbädd
Soldater
Stål/fänrik
Svärd/Lotta

Bestånd Film

Uppgifterna här avser filmmaterial i Svenska Filminstitutets arkiv. Arkivets bestånd tillgängliggörs på begäran främst för forskning, andra filmarkiv och rättighetsinnehavare. Vid frågor kontakta filmarkivet@filminstitutet.se

Typ Kopia
Bredd 35 mm
Längd i meter 391


Typ Duplikatnegativ
Bredd 35 mm
Längd i meter 378


Typ Duplikatpositiv
Bredd 35 mm
Längd i meter 378


Typ Duplikatpositiv
Bredd 35 mm


Bestånd Manuskript

Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Biblioteket, biblioteksexpeditionen@filminstitutet.se

Typ Dialoglista
Omfång 1 s.
Språk Svenska


Bestånd Stillbild

Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se

Svartvitt papper 11
Färg papper NEJ
Bakombild papper NEJ
Dia NEJ
Album Nej


Bestånd PR-material

Typ Program/Reklamtryck
Språk Svenska


Typ Program/Reklamtryck


Typ Program/Reklamtryck
Språk Svenska


Typ Program/Reklamtryck
Språk Svenska


Typ Program/Reklamtryck
Språk Svenska


Typ Program/Reklamtryck
Språk Svenska


Typ Program/Reklamtryck
Språk Svenska


Typ Program/Reklamtryck
Språk Svenska


    Kontakta redaktionen

    Har du frågor om Svensk Filmdatabas eller är det någon uppgift på den här sidan som inte är korrekt eller som saknas? Hör i så fall gärna av dig till oss på redaktionen. Obs! Vi vet inte om det går att få tag på en film för att se den, så fråga oss inte om det, men testa däremot gärna knappen Hitta filmen som du hittar längst upp i högra hörnet på alla databasens filmsidor.

    Vad gäller det?