Innehållsförteckning

 • Bestånd Film
 • Bestånd Affischer
 • Bestånd Arkivalier
 • Bestånd Manuskript
 • Bestånd Stillbild
 • Bestånd PR-material
Andra utgåvor av verket

Grundfakta

Originaltitel Two-step : Svensk konstfilm
Filmtyp Kortfilm
Kategori Spelfilm
Regi
Produktionsland
Produktionsbolag
Sverigepremiär 1910-10-28

Medverkande

Oscar Tropp
Oscar

Lisa Holm
Lisa

Handling

Filmen inleds med förtexten: "TWO-STEP indansad af Solodansören OSCAR TROPP, Kungl. Teatern, Solodansösen LISA HOLM, Oscars-Teatern". Därpå följer ett inramat porträttfoto av Tropp och...

Visa hela handlingen

Press

Stockholmspressen hade uppenbarligen blivit utsatt för en effektiv propagandadrive från Apollo-biografens sida före premiären, efterson flera av tidningarna i likartade ordalag framhåller...

Visa all press


Relaterat

Titlar

Originaltitel
Svensk premiärtitel

Filmteam

Medverkande

Oscar Tropp Oscar
Lisa Holm Lisa

Bolag

Produktionsbolag Apollo
Distributör i Sverige (35 mm) Apollo 1910

Handling

Filmen inleds med förtexten: "TWO-STEP indansad af Solodansören OSCAR TROPP, Kungl. Teatern, Solodansösen LISA HOLM, Oscars-Teatern". Därpå följer ett inramat porträttfoto av Tropp och ett av Lisa Holm.

Efter ännu en text, "Ett rendez-vous", kommer en exteriör från Kärleksudden, där Oscar patetiskt gestikulerande sätter sig på en bänk och läser ett brev som han fått från Lisa. Brevet återges som inserat och innehåller en försäkran att hon går med på ett sammanträffande eftersom han dansar two-step så utsökt. Oscar tar några danssteg i väntan på sin förälskelse. Lisa kommer in från vänster i bild, Oscar möter och kysser på hand. "Hvart ska' vi fara? -- Dansa förstås!" Paret promenerar i väg arm i arm och försvinner ut till vänster.

Text: "På väg till danssalongen."

En lyxbil med nr A 928 kör fram (kameran panorerar en aning med bilen). Lisa och Oscar stiger in och far iväg.

Text: "Two-step. 'Amerikansk'."

Lisa och Oscar dansar -- ensamma -- en amerikansk variant i ett rum med scendekor. Kameran är orörlig, och när paret dansat färdigt bugar de sig framför den och drar sig mot fonden.

Text: "Two-step. 'Som den dansas hos oss'."

Lisa och Oscar fortsätter dansa, nu i något annorlunda turer.

Text: "Jag följer dig hem."

Panorering kring villa med grind.

Text: "Afskedsidyll."

Något närmare bild kring grinden. Samma lyxbil som tidigare kör in i bild från vänster. Lisa och Oscar kliver ur och bilen fortsätter ut åt höger. Paret tar avsked av varandra med öm kyss vid grinden. Lisa går in i villan och Oscar demonstrerar sin lycka pantomimiskt.

Tekniska fakta

Bildformat 1.33:1
Ljudtyp Stum
Färgtyp Svartvit
Bredd 35 mm
Hastighet 16
Längd i meter 120 meter
Längd i minuter 7 min


Kommentarer

Pressreaktion Svensk filmografi

Stockholmspressen hade uppenbarligen blivit utsatt för en effektiv propagandadrive från Apollo-biografens sida före premiären, efterson flera av tidningarna i likartade ordalag framhåller hur viktigt det är att få till stånd en svensk filmproduktion i konkurrens fr a med den danska film som nu översvämmar landet.

"En början har verkligen gjorts. Sålunda ha ett par biografer låtit någon af våra främsta operettartister agera framför kinematografkameran, och i somras inspelades, som bekant, flera dramer i Kristianstad af endast svenska artister. Men bilderna dröja, och under tiden få vi nöja oss med utländska.

Nu senast har emellertid Apolloteatern vid Hamngatan låtit ett par stockholmska konstnärer utföra en del saker. Det är solodansören hr Oscar Tropp vid Operan och fröken Lisa Holm vid Oscarsteatern, hvilka för denna biografs räkning utfört dels några karaktäristiska danser, dels en pantomim.

Bilderna äro väl utförda och pantomimen, kallad 'Ett rendez-vous', mycket nätt inspelad.

Gifvetvis ställer sig en dylik bild betydligt dyrare än att hyra en utländsk film; sträfvandet att låta svenska artister och svensk industri komma till sin rätt är då så mycket mera aktningsvärdt.

En biografateljé i Stockholm, som försåge oss med uteslutande svenska bilder, bör vara nästa steg." (Ln i StT)

"Först bliver man vittne till ett rendez-vous -- en alldeles utmärkt pantomimisk framställning -- som resulterar i automobilfärd till en danssalong, där de båda steppa av hjärtans lust. Det hela slutar med en liten avskedsidyll, så trevlig att den säkerligen föranleder 'Svenska Morgonbladet' till en upprörd artikel om dansens fruktansvärda följder för vår tids ungdom.

Sen kom en cowboy-dans, komponerad av hr Tropp och dansad av honom och fröken Holm, vilken gick med fart och kläm och var särdeles lyckad.

Meningen är att fortgå på den nu inslagna vägen att tillverka konstfilm här hemma i stället för att importera från utlandet. En sådan industri skulle säkerligen få ett betydelsefullt inflytande på turisttrafiken, därigenom att bilder från vår härliga svenska natur på film skickades ut över världen." (El i SocD)

"Den skicklige dansörens och den vackra dansösens prestationer gjorde sig i det hela bra också i den kinematografiska framställningen." (X i StD)

Kommentar Svensk filmografi

Two-step innehåller ett anmärkningsvärt litet foto!trick i det andra avsnittet: paret dansar ut ur bilden till vänster och kommer omedelbart därpå indansande igen från höger.

Något synkronljud på skiva har inte förekommit till filmen, vilket ibland påståtts i äldre filmlitteratur.

Delar av Two-step ingick i den klippfilm med citat ur gamla svenska filmer som SF 1935 visade under titeln Minns du?

Som extranummer till Two-step visades en annan liten dansfilm med Oscar Tropp och Lisa Holm, inspelad med fast kamera i en enda tagning vid en utedansbana (förmodligen i Sickla park). Den filmen har titeln Trans-Atlantic och uppges vara "komponerad af Oscar Tropp". Paret uppträder här i cowboy-utstyrsel. Båda filmerna finns bevarade hos SVT, där huvudfilmen (med markerade texter) är 110 m, extranumret 55 m.

Inspelning

Sverige 1910 1910
Kärleksudden på Djurgården Stockholm
Lidingö Stockholm

Visningar

Urpremiär 1910-10-28 Apollo Stockholm Sverige
Sverigepremiär 1910-10-28 Apollo Stockholm Sverige
Minns du? (1935) Citat ingår från Two-step : Svensk konstfilm (1910)

Ämnesord

Dans

  Kontakta redaktionen

  Har du frågor om Svensk Filmdatabas eller är det någon uppgift på den här sidan som inte är korrekt eller som saknas? Hör i så fall gärna av dig till oss på redaktionen. Obs! Vi vet inte om det går att få tag på en film för att se den, så fråga oss inte om det, men testa däremot gärna knappen Hitta filmen som du hittar längst upp i högra hörnet på alla databasens filmsidor.

  Vad gäller det?