Innehållsförteckning

 • Bestånd Film
 • Bestånd Affischer
 • Bestånd Arkivalier
 • Bestånd Manuskript
 • Bestånd Stillbild
 • Bestånd PR-material
Andra utgåvor av verket

Grundfakta

Titlar

Originaltitel

Filmteam

Medverkande

Victor Arfvidson ej identifierad roll
Eric Malmberg ej identifierad roll
Lilly Jacobsson ej identifierad roll
Lars Björck ej identifierad roll

Bolag

Produktionsbolag AB Svenska Biografteatern

Handling

Eftersom denna produktion förmodligen aldrig slutfördes och definitivt aldrig släpptes ut, är det omöjligt att säga något bestämt om handlingen. Något manuskript finns ej bevarat.

Bevarade stillbilder och enstaka filmscener ger underlag för t ex följande handlingsförlopp:

Victor Arfvidson och Erik Malmberg på sommarvisit i sambadandets "syndiga" Mölle får syn på badnymfen Lilly Jacobsson. Victor och Lilly blir närmare bekanta och lämnar senare tillsammans Mölle. Lilly visar sig vara en dam av det nöjeslystna och kostnadskrävande slaget.

Det bär av ner på kontinenten. Lilly tycks överge Victor. En scen inspelad framför operan i Paris visar henne vid Lars Björcks arm. Båda är festklädda. De möter Victor, som ser långt och förtvivlat efter Lilly. Även Monte Carlo besöks, kanske i ett försök att återupprätta ekonomin. Men det går daligt. En stillbild visar hur Victor på en parksoffa just förhindras att skjuta sig en kula för pannan.

Victor reser sedan, ensam och övergiven, till Amerika. Där drivs han i sin förtvivlan till kineskvarterens opiumhålor i New York.

Detta är ett i högsta grad hypotetiskt handlingsskelett, som förutsätter att hela det bevarade materialet verkligen hör till den produktion vi kalla Opiumhålan och inte till ytterligare något eller några, numera okända, ofullbordade projekt.

Tekniska fakta

Bildformat 1.33:1
Ljudtyp Stum
Färgtyp Svartvit
Bredd 35 mm
Hastighet 16


Kommentarer

Kommentar Svensk filmografi

En ej utsläppt film från resan sommaren 1911 med titeln Opiumhålan har alltsedan 1910-talet nämnts i kretsarna kring Svenska Bio och Svensk Filmindustri. I en inventarieförteckning över långfilmsnegativ från 1923 finns titeln Opiumhålan t o m med en längduppgift: 300 m. Inga av de stillbilder eller rörliga bilder som förknippas med denna film har tagits i ateljé. Det kan tyda på att de ansvariga lagt denna film på hyllan redan på ett ganska tidigt stadium efter hemkomsten från resan. (Se även kapitel III i förordet till denna volym.)

Det material som finns bevarat i SVTs filmarkiv, ger vid handen att denna film var avsedd att presenteras i åtmins!tone sex alternativa versioner, där huvudpersonens hemstad av publiken lätt kunde igenkännas som Borås, Göteborg, Kalmar, Karlskrona, Kristianstad respektive Malmö.

Inspelning

(sommaren) 1911 1911
Mölle Höganäs, Skåne Sverige
Borås Sverige
Göteborg Sverige
Kalmar Sverige
Karlskrona Sverige
Kristianstad Sverige
Malmö Sverige
Paris Frankrike
Monte Carlo Monaco
S/S Lusitania New York, New York USA

Ämnesord

Atlantångare
Borås
Göteborg
Kalmar
Karlskrona
Kineser
Kineskvarter
Kristianstad
Malmö
Monte Carlo
Mölle
New York
Opium
Paris (Frankrike)
Resa
S/S Lusitania
Självmordsförsök
Sjöar
Svartsjuka

Bestånd Stillbild

Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se

Svartvitt papper 14
Album Nej


  Kontakta redaktionen

  Har du frågor om Svensk Filmdatabas eller är det någon uppgift på den här sidan som inte är korrekt eller som saknas? Hör i så fall gärna av dig till oss på redaktionen. Obs! Vi vet inte om det går att få tag på en film för att se den, så fråga oss inte om det, men testa däremot gärna knappen Hitta filmen som du hittar längst upp i högra hörnet på alla databasens filmsidor.

  Vad gäller det?