Innehållsförteckning

 • Bestånd Film
 • Bestånd Affischer
 • Bestånd Arkivalier
 • Bestånd Manuskript
 • Bestånd Stillbild
 • Bestånd PR-material
Andra utgåvor av verket

Grundfakta

Originaltitel Olympiska Spelen i Stockholm 1912
Filmtyp Kortfilm
Kategori Dokumentär
Produktionsland
Produktionsbolag
Sverigepremiär 1912-07-06

Handling

Reportage från högtidligheter och tävlingar under Stockholmsolympiaden 1912, fördelade på ett tjugofemtal kortfilmer.

Press

Afton-Tidningen noterar gång på gång att de enskilda olympiareportagen är mycket vällyckade och samlar sig 17.7.1912 till ett mer sammanfattande omdöme: "Brunkebergsteaterns program...

Visa all press


Relaterat

Titlar

Originaltitel
Svensk premiärtitel

Filmteam

Produktionsledare

Bolag

Handling

Reportage från högtidligheter och tävlingar under Stockholmsolympiaden 1912, fördelade på ett tjugofemtal kortfilmer.

Censur / granskning

Datum 1912-07-05
Kommentar Varierande för de enskilda delarna mellan 137 och 448 m Röd


Kommentarer

Pressreaktion Svensk filmografi

Afton-Tidningen noterar gång på gång att de enskilda olympiareportagen är mycket vällyckade och samlar sig 17.7.1912 till ett mer sammanfattande omdöme: "Brunkebergsteaterns program upptager så gott som uteslutande bilder från Olympiska spelen, alla synnerligen väl tagna. Brunkebergsstadion har efter det verkliga Stadion tagit hand om idrottsmännen, tävlingarna, prisutdelningarna -- och sist men inte minst Stadions talrika publik. Ett synnerligen gott tillfälle för dem som icke kunnat bevista tävlingarna i Stadion erbjudes här."

Kommentar Svensk filmografi

De femte olympiska spelen i modern tid hölls i Stockholm 1912, invigdes av Gustaf V den 6 juli och avslutades den 15 juli. Denna historiska händelse gav anledning till den mest omfattande reportagesatsning som dittills förekommit i den svenska filmhistorien. Hos Statens Biografbyrå finns registrerade ca 25 filmer från olympiaden, producerade av Svensk Amerikanska Filmkompaniet och inlämnade dels av Biograf AB Victoria, dels av Svenska Bio. För den tekniska produktionen ansvarade Pathé. Den första filmen tycks ha visats redan på invigningsdagens kväll.

Svensk Amerikanska Filmkompaniet var en svensk filmfirma, som redan 1910 vållat Svenska Bio och Charles Magnusson stora konkurrensbekymmer såsom varande ett starkt expanderande filmuthyrningsföretag. Olympiadbevakningen blev dess mest storslagna satsning. Om detta skriver AT i en stor och informativ förhandsartikel 28.6.1912:

"All kinematografering av de olympiska tävlingarna är som bekant med ensamrätt för hela världen överlåten åt aktiebolaget Svensk-amerikanska Film-kompaniet i Stockholm, som för denna rätt fått betala åtskilliga tiotusental kronor. Bolaget har i sin tur lierat sig med den stora världsfirman Pathé Frères, som åtagit sig tillverkningen av de tusentals meter films, vilka efter hand komma att skickas ut till all världens biografteatrar.

Kinematograferingen av de olympiska tävlingarna är den största som någonsin ägt rum i Sverige, och film-kompaniet liksom monsieur Popert har måst vidtaga vidlyftiga anstalter för att kunna ombesörja fotograferingen, filmframställningen och distributionen.

Inne på Stadionbanan komma icke mindre än sex upptagningsapparater att ständigt vara i verksamhet. Pathé frères har sänt tre av sina bästa 'operatörer', såsom de kallas, i elden. De tre experterna anlände under torsdagen från Paris och äro nu som bäst sysselsatta med att orientera sig på respektive valplatser. (-)

För att vederbörande skola vara säkra på att allt kommer med, arbeta filmappraterna två och två på samma mål. Skulle sålunda en mankera, fungerar den andra i stället.

Sedan de sex operatörerna vevat tillräckligt på Stadion och filmen är utgången, tas den om hand av kemigraferna hos Pathé frères, som i mörkrummen framkalla bilderna. Man har nu två negativ, av vilka det ena går direkt till Amerika. Av det andra skickas en kopia till Pathé frères fabriker utanför Paris. De kopior som förfärdigas här hemma äro avsedda för biograferna i Skandinavien och Finland. De för det det övriga Europa -- omkring 400 stycken -- framställas i Paris, liksom de vilka skola visas utom Europa, med undantag av Amerika."

I den ensamrätt som Svensk Amerikanska Filmkompaniet förvärvat ingick tydligen också ytterligare ett storslaget evenemang, nämligen invigningen av Stockholms Stadion den 1 juni 1912 och de därtill knutna uttagningstävlingarna till olympiaden. Ett långt filmreportage därifrån (508 m) granskades av censuren den 11 juni 1912 (censurnummer 5228) och fick premiär på Brunkebergsteatern 8.6.1912.

Tre år efter Stockholmsolympiaden sammanställde Svenska Bio en tvåaktersfilm om 543 m av material från de ursprungliga kortfilmerna. Den granskades på Statens Biografbyrå 7.9.1915 (censurnummer 13.422).

Hos SVTs filmarkiv finns bevarade stora mängder av reportagen från olympiaden.

Inspelning

Stadion m_fl tävlingsplatser i Stockholm.

Visningar

Sverigepremiär 1912-07-06 Apollo Stockholm Sverige (sannolik premiär för öppningsprogrammet)
Urpremiär 1912-07-06 Apollo Stockholm Sverige (sannolik premiär för öppningsprogrammet)
Sverigepremiär 1912-07-06 Brunkebergsteatern Stockholm Sverige (sannolik premiär för öppningsprogrammet)
Urpremiär 1912-07-06 Brunkebergsteatern Stockholm Sverige (sannolik premiär för öppningsprogrammet)

Ämnesord

Dokumentärfilm
Hembygdsgårdar
Stockholms Stadion

  Kontakta redaktionen

  Har du frågor om Svensk Filmdatabas eller är det någon uppgift på den här sidan som inte är korrekt eller som saknas? Hör i så fall gärna av dig till oss på redaktionen. Obs! Vi vet inte om det går att få tag på en film för att se den, så fråga oss inte om det, men testa däremot gärna knappen Hitta filmen som du hittar längst upp i högra hörnet på alla databasens filmsidor.

  Vad gäller det?