Innehållsförteckning

Andra utgåvor av verket

Grundfakta

Media (2 st)

Originaltitel Livets konflikter
Filmtyp Långfilm
Kategori Spelfilm
Regi
Manus
Produktionsland
Produktionsbolag
Åldersgräns Barntillåten
Sverigepremiär 1913-11-10

Medverkande

Nils Arehn
Charles von Barton, greve, politiker

Jenny Tschernichin-Larsson
Charles von Bartons hustru

Richard Lund
Berchtold, Charles von Bartons son

Greta Pfeil
Lila, Charles von Bartons dotter

Victor Sjöström
Otto Berner

Ivar Kåge
Carsten Berner, Ottos son

Visa alla medverkande

Handling

I prologen skildras hur Otto Berner har dragit på sig en stor spelskuld och hur han för att kunna betala den förfals!kar sin gode vän Charles von Bartons namn på en växel. Men när...

Visa hela handlingen

Press

Tre av Stockholms dagstidningar recenserade filmen, ingen av dem dock omedelbart efter premiären. AB lät recensionen ingå i ett kåseri under rubriken "En blixtturné på biograferna", där...

Visa all press


Relaterat

Titlar

Originaltitel
Svensk premiärtitel
Distributionstitel
Manustitel

Filmteam

Regi
Manus
Idé
Foto
Manusbearbetning
Inspicient
Musikarrangör
Orkester
Orkesterledare
Rekvisita

Medverkande

Nils Arehn Charles von Barton, greve, politiker
Jenny Tschernichin-Larsson Charles von Bartons hustru
Richard Lund Berchtold, Charles von Bartons son
Greta Pfeil Lila, Charles von Bartons dotter
Victor Sjöström Otto Berner
Ivar Kåge Carsten Berner, Ottos son
Carl Barcklind spelare på spelklubben
Olof Ås spelare på spelklubben
William Larsson spelare på spelklubben

Bolag

Produktionsbolag AB Svenska Biografteatern
Distributör i Sverige (35 mm) AB Svenska Biografteaterns Filmbyrå

Handling

I prologen skildras hur Otto Berner har dragit på sig en stor spelskuld och hur han för att kunna betala den förfals!kar sin gode vän Charles von Bartons namn på en växel. Men när förfallodagen är inne, kan han inte lösa växeln utan privatdiskontören presenterar den för Barton. Denne ser genast att hans namn på växeln är förfalskat, men håller god min och löser in växeln.

Men därmed är vänskapen mellan dem bruten, och de skiljs för alltid.

När filmens första akt börjar, har trettio år gått. Otto Berner har arbetat sig fram till en ledande ställning i det politiska och ekonomiska livet och sitter som chef för den stora stålkoncernen. Nu senast har han ställt sig i spetsen för det liberala oppositionspartiet.

Charles von Barton har också gjort en inte mindre framgångsrik karriär som politiker. Han är chef för den konservativa regeringen.

Allt drar ihop sig till en konfrontation mellan de två f d vännerna i spetsen för var sin sida. Korridorpolitiken är i full gång.

Men samtidigt händer mycket i de bägge huvudpersonernas familjer. Berchtold von Barton, regeringschefens son, är en passionerad spelare och har ådragit sig en spelskuld som han inte kan betala. Hans syster Lila räddar honom genom att sälja sina juveler. Men det hjälper föga. Några dagar senare har han en ny spelskuld, och ingen som kan betala den för honom.

Hans syster Lila har blivit bekant med och förälskad i den unge Carsten Berner och utan att ana sammanhanget berättat det för fadern. Denne förbjuder kategoriskt varje vidare umgänge mellan dottern och Carsten Berner. Men det bryr sig de unga naturligtvis inte om. De överväger t o m att gifta sig i hemlighet.

Politiskt har det dragit ihop sig till en storkonflikt mellan liberalerna och de konservativa. Regeringen är nära att falla, som ny regeringschef är Berner redan vidtalad.

Då spelar von Barton ut sin sista trumf. Han ringer upp en av tidningarna och berättar om händelsen för trettio år sedan, då Berner förfalskade en växel med hans namn.

Samtidigt har von Bartons son ådragit sig nya spelskulder och för att kunna betala dem har han förfalskat sin fars namn på en växel. Men privatdiskontören, som är densamme som för trettio år sedan, går direkt upp till fadern med växeln.

Plötsligt inser fadern vad han gjort. Han lyckas få den redan tryckta upplagan av tidningen makulerad. Han har förlorat en son. Han vill inte förlora både sin dotter och sin f d vän.

Han söker upp Berner och räcker honom handen: "Låt oss bli vänner igen!"

Censur / granskning

Censurnummer 9310
Datum 1913-10-18
Åldersgräns Barntillåten
Originallängd 1304 meter
Kommentar Kopiornas längd 1300 m och 1310 m.


Tekniska fakta

Bildformat 1.33:1
Ljudtyp Stum
Färgtyp Svartvit
Bredd 35 mm
Hastighet 18
Längd i meter 1310 meter
Längd i minuter 64 min
Akter 2 rullar


Kommentarer

Pressreaktion Svensk filmografi

Tre av Stockholms dagstidningar recenserade filmen, ingen av dem dock omedelbart efter premiären. AB lät recensionen ingå i ett kåseri under rubriken "En blixtturné på biograferna", där tonvikten låg på skämt med de stora, då moderna damhattarna, som ofta skymde synfältet. Livets konflikter, skriver AB, "är något svulstig till sitt innehåll" men fortsätter: "Om spel och regie är däremot icke annat än gott att säga."

NDA berömmer speciellt Victor Sjöström: Han "ger oss ett nytt prov på sin skicklighet som karaktärsskådespelare och regissör".

AT refererar utförligt filmens motiv och handling och avslutar sina långa redogörelse med: "Spelet hos de inspelande, där vi särskilt märka hr Arehn, som utförde sin roll charmant, var över huvud taget mycket gott. Hr Sjöström förtjänar dessutom en eloge för sin goda mask. Regien var utmärkt och några störande regifel fanns icke."

I Göteborg, där filmen hade sin svenska premiär, recenserades den endast av Göteborgs Morgonpost, som dagen efter skrev mycket kortfattat och som enda omdöme anförde att Victor Sjöström "visade prov på en kolossalt uppdriven mimik" och att Greta Pfeil "glänste".

Efter premiären i Malmö överraskade emellertid Arbetet, som sällan brytt sig om att recensera film, med en lång och ingående recension, ur vilken följande kan anföras: "Pjäsen må jag erkänna smakar mig i ovanlig hög grad av biograf. Dess handling är den enklaste och mot sannolikhetskraven mest suveräna, man kan tänka sig. Regien gör det inte bättre. (-) Det stora folkmötet, där Otto Berner, oppositionens ledare, talar, är i c k e ett svenskt möte. Undertecknad har under tolv års praktik som referent varken sett en så parisiskt livlig publik eller en så teatralisk talare som Berner i Victor Sjöströms gestalt.

Eljes må det gärna erkännas, att inte minst hr Sjöström lyckats i denna film. Hållningen är värdi!gare, behärskningen av medlen betydligt närmare det verkligt konstnärliga än förut. Ännu funnes där kvar drag, som undertecknad för sin del finner banala som en pigroman, men denna gång finnes där å andra sidan åter den manlighet och inbitna samlade kraft, som en gång gjorde Sjöström så populär på den verkliga scenen.

För första gången -- så vitt anmälaren vet -- får man i denna film se en av Stockholmsscenens prydnader, hr Nils Ahrén. (-) Uppgiften (-) bjuder ej allt för mycket. Men av det lilla, som kan finnas, har hr Ahrén gjort en av sina vanliga helgjutna, kraftöverfyllda figurer, som behöva så lite av yttre apparat för att verka övertygande."

Kommentar Svensk filmografi

Den norske författaren Peter Lykke-Seest (1868-1948), som ibland publicerade sig under signaturen Benvenuti, var en flitig manuskriptförfattare i dansk och svensk film. Han var även Svenska Bios utan all jämförelse bäst betalde författare med i genomsnitt två eller tre gånger så höga honorar för varje manuskript som andra samtida författare. Totalt torde Svenska Bio under dessa år ha köpt minst ett 20-tal manuskript av honom, av vilka dock inte ens hälften spelades in. Manuskriptet till Livets konflikter köptes 23.11.1912.

Det står utom allt tvivel att Stiller från början var avsedd som regissör för filmen. Han hade bearbetat manuskriptet och planlagt inspelningen. Hans namn på omslaget till ett av de bevarade manuskriptexemplaren, hans handstil i uppställningen av förslag till rollinnehavare (delvis andra än det senare blev), visar det liksom anteckningar i produktionssammanhang, som kan bedömas ha skett omedelbart före eller i anslutning till inspelningens igångsättande, jämte andra omständigheter, som kan betraktas som indicier.

Men samtidigt står det klart att han inte var i stånd att fullfölja inspelningen, som ägde rum på sensommaren 1913. Orsaken har sannolikt varit sjukdom. Sjöström har då övertagit även rollen som regissör i avvaktan på att Stiller skulle tillfriskna.

Notiser, programblad och publicitet, som kan dateras till senare delen av inspelningen, anger vanligen Sjöström som regissör. Men när filmen var färdig, saknade den som enda svenska film detta år varje uppgift om vem som var regissör. Där har Stiller och Sjöström kollegialt delat anonymiteten.

Filmen Livets konflikter får ej förväxlas med den samma sommar inspelade film som vid premiären fick titeln Halvblod (1914/5). Manuskriptet till den hade sålts av Lykke-Seest till Svenska Bio 15.1.1913 och i det bevarade kontraktet haft titeln "Livets konflikter". Denna titel följde filmen, vars regissör även var Victor Sjöström, under hela inspelningen. Filmen Halvblod fick sin urpremiär i Kristiania 5.11.1913, alltså 14 dagar efter premiären där på Livets konflikter.

Men det handlar här om två helt olika filmer, olika ämnen och miljöer och olika skådespelare. I samband med Halvblod förekommer inte Stillers namn någonstans.

Livets konflikter är inte bevarad.

Inspelning

Svenska Biografteaterns ateljé, Lidingö. Stockholms omgivningar.

Visningar

Stockholmspremiär 1913-12-01 Röda Kvarn i Regina Stockholm Sverige 64 min
Sverigepremiär 1913-11-10 Cosmorama Göteborg Sverige 64 min
Urpremiär 1913-10-24 Verdensspeilet Kristiania Norge 64 min
Annan visning 1914-07-27 Metropol Köpenhamn Danmark 64 min

Ämnesord

Föräldrar som kärlekshinder
Industrichef
Karriärister
Namnförfalskning
Penningskulder
Politik
Procentare
Regeringschef
Spelklubb
Spelmani
Stålkoncern
Tidning
Ungdomsvänner
Växelförfalskning

Bestånd Manuskript

Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Biblioteket, biblioteksexpeditionen@filminstitutet.se

Typ Inspelningsmanus
Manustitel Lifvets konflikter.
Omfång 26 s.
Språk Svenska


Bestånd Stillbild

Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se

Svartvitt papper 2
Album Nej


Bestånd PR-material

Typ Program/Reklamtryck
Språk Svenska


Typ Program/Reklamtryck
Språk Svenska


Typ Program/Reklamtryck
Språk Svenska


    Kontakta redaktionen

    Har du frågor om Svensk Filmdatabas eller är det någon uppgift på den här sidan som inte är korrekt eller som saknas? Hör i så fall gärna av dig till oss på redaktionen. Obs! Vi vet inte om det går att få tag på en film för att se den, så fråga oss inte om det, men testa däremot gärna knappen Hitta filmen som du hittar längst upp i högra hörnet på alla databasens filmsidor.

    Vad gäller det?