Innehållsförteckning

Andra utgåvor av verket

Grundfakta

Media (68 st)

Originaltitel Landshövdingens döttrar : Filmdramatisering i 3 akter
Filmtyp Kortfilm
Kategori Spelfilm
Regi
Manus
Förlaga
Produktionsland
Produktionsbolag
Åldersgräns Tillåten från 15 år
Sverigepremiär 1915-08-25

Medverkande

Alfred Lundberg
Salta, landshövding

Lili Bech
Elvine, Saltas dotter/Daniela, Elvines halvsyster

Margit Sjöblom
Danielas mor

Richard Lund
Henrik Pasch, löjtnant

John Ekman
Douglas Christmas

Visa alla medverkande

Handling

Landshövding Salta har en legitim dotter, Elvine, samt en illegitim, Daniela, vars mor åtnjuter ett månatligt understöd utan att Saltas hustru vet om något. När landshövdingen plötsligt...

Visa hela handlingen

Press

Någon mer genomarbetad kritik av filmen har inte återfunnits. Recensionsnotiserna är i allmänhet mycket kortfattade, och även om de måste betraktas som positiva, visar de inte på någon...

Visa all press


Relaterat

Titlar

Originaltitel
Svensk premiärtitel
Distributionstitel
Manustitel

Filmteam

Regi
Manus
Foto
Inspicient
Musikarrangör
Orkester
Orkesterledare

Medverkande

Alfred Lundberg Salta, landshövding
Jenny Tschernichin-Larsson Saltas hustru
Lili Bech Elvine, Saltas dotter/Daniela, Elvines halvsyster
Margit Sjöblom Danielas mor
Richard Lund Henrik Pasch, löjtnant
John Ekman Douglas Christmas
Knut Schärlund Peter Karell, notarie
Nils Elffors restaurangmusiker
Stina Berg pensionatsgäst

Bolag

Produktionsbolag AB Svenska Biografteatern
Distributör i Sverige (35 mm) AB Svenska Biografteaterns Filmbyrå

Handling

Landshövding Salta har en legitim dotter, Elvine, samt en illegitim, Daniela, vars mor åtnjuter ett månatligt understöd utan att Saltas hustru vet om något. När landshövdingen plötsligt dör, får hon dock reda på detta genom ett brev från Danielas mor, vilket gör henne upprörd.

Daniela är vid denna tid förlovad med en notarie Karell samt arbetar på en modeateljé. En dag får hon order att uppsöka Elvine med en beställd hatt. De slås bägge av likheten med varandra och förstår att de måste vara halvsystrar. Rörd ger Elvine ett vackert smycke till Daniela och lovar att också höra av sig senare.

På väg hem träffar Daniela en löjtnant Pasch som gör henne sin uppvaktning och ber henne besöka honom. Hemkommen kan Daniela inte låta bli att jämföra det enkla hemmet med systerns och hon stöter också bort sin fästman. I vredesmod lämnar hon hemmet, säljer smycket, köper sig dyrbara kläder och söker upp löjtnanten, som förtjust tar emot henne . . . Under tiden planerar Elvine att söka hjälpa sin halvsyster och ber familjens jurist att sända henne en notarie för att göra upp en form av arvsrätt. Notarien råkar bli Danielas f d fästman.

Innan han anländer återkommer dock Daniela för att hälsa på sin syster. Ensam i salongen kan hon inte låta bli att titta i systerns handväska, som innehåller en stor summa pengar. Frestelsen håller på att bli Daniela för stark, men hon motstår den -- dock råkar Elvine i samma ögonblick komma in i rummet och tar då Daniela för en tjuv. De skiljs åt i vrede. . .

Daniela beger sig nu tillbaka till löjtnanten men upptäcks samtidigt av Karell som följer efter henne till löjtnantens våning. Han begär förklaringar och vädjar till Daniela att återvända hem, men hon föredrar att stanna hos Pasch och dennes kamrat Douglas. Bedrövad skriver Karell ett brev till Elvine och berättar att han inte kan stå till tjänst, då han ämnar flytta till London.

En tid därefter är Elvine på en bal, där också löjtnant Pasch och hans vän råkar vara. Pasch har dåliga affärer och finner att Elvine skulle kunna vara ett lämpligt parti -- och hon är inte ointresserad. Inom kort eklaterar de sin förlovning. Detta får Daniela snart reda på och än en gång söker hon upp sin halvsyster, denna gång för att anklaga henne för att ha tagit ifrån henne sin älskare. I detsamma inträder Pasch som struntar i Daniela och söker förklara sig för Elvine, som dock stolt gör slut. Samtidigt har Daniela lämnat huset och stött ihop med Douglas på gatan. Denne som länge varit förtjust i Daniela övertalar nu henne att omedelbart följa honom till London.

Ett år senare möter de vid en promenad Pasch, som måst lämna landet för sina dåliga affärers skull och som nu är på dekis. Kärleken mellan Daniela och Douglas håller samtidigt på att ebba ut och snart lämnar Daniela honom för att åter slå sig ihop med Pasch som övertalar henne att återvända till hotellet där hon bott med Douglas för att ta med sig alla smycken hon fått, vilka Pasch snabbt omsätter i rena pengar.

I och med detta kan han emellertid också återgå till sina gamla vanor och överger så Daniela, som på så sätt blir lämnad ensam och utblottad i den stora världsstaden.

En musiker på ett nattcafé ömkar sig över henne och tar henne med till ett svenskt pensionat, där det visar sig att föreståndarinnans dotter är förlovad med notarie Karell. Ensam på sitt rum begråter hon nu sitt bortslarvade liv.

Karell tycker dock synd om henne och tillskriver Elvine i Sverige och föreslår henne att ta hand om Daniela. Elvine som just grundat ett barnhem för föräldralösa tar med glädje emot henne och så förenas de bägge systrarna till slut och hjälps åt med det behjärtansvärda arbetet. (I programbladet skrivs Elvine Elvina, men i filmens textlista och i andra sammanhang skrivs namnet med e på slutet.)

Censur / granskning

Censurnummer 13100
Datum 1915-07-28
Åldersgräns Tillåten från 15 år
Originallängd 1139 meter


Tekniska fakta

Bildformat 1.33:1
Ljudtyp Stum
Färgtyp Svartvit
Bredd 35 mm
Hastighet 18
Längd i meter 1139 meter
Längd i minuter 55 min
Akter 3 rullar


Kommentarer

Pressreaktion Svensk filmografi

Någon mer genomarbetad kritik av filmen har inte återfunnits. Recensionsnotiserna är i allmänhet mycket kortfattade, och även om de måste betraktas som positiva, visar de inte på någon större entusiasm, inte ens -air i SocD som dock betraktade programmet "som det bästa denna biograf hittills åstadkommit". Men här som i flera andra tidningar konstaterades att filmatiseringen inte gav romanerna rättvisa: "Deras överflyttning från ord till bild har -- som ju alltid brukar vara fallet -- haft till följd att handling och figurer i filmskådespelet verka blott och bart skisserade och sakna det liv som ensamt ordet kan ge dem."

Ganska naturligt fäste man sig vid att "Fru Bech-Sjöström spelar dubbelrollen av de båda halvsystrarna Elvine och Daniela", och för detta får hon många pressrosor men alla är dock eniga om att hon lyckas bäst med Daniela som "har fått blod och färg så det förslår. (-) Elvine verkar i hennes framställning något abderitisk." (NDA) Notisförfattaren i fråga underskattar i vart fall inte sin läsekrets verbala kunskaper. Abderitisk står alltså för dum, enfaldig.

SvD noterar att Marika Stjernstedt själv var närvarande i salongen, men vad hon själv tyckte finns inte redovisat. Hon återvände till filmen först 1942 då hon skrev dialogen till filmatiseringen av hennes roman Man glömmer ingenting (1942/28). Senare filmades "Attentat i Paris" med titeln Den osynliga muren (1944/20) och Banketten (1948/33) utan författarinnans medverkan.

Kommentar Svensk filmografi

Marika Stiernstedt (1875-1954) skrev själv det första manuskriptet till denna film, en fri bearbetning av hennes romaner "Landshövdingens dotter" (1911) och "Daniela Herz" (1912) och det kan vara värt att notera att manuskriptet, betitlat "Tvillingsystrarna" är upptaget som nr 1 i den förteckning över "Inköpta manuskript" som fördes på Svenska Bio från 1913 till april 1918 då Selma Lagerlöfs "Ingmarssönerna" är upptaget som nr 218. Marika Stiernstedt fick 300 kr för detta sitt manus och hon torde därigenom vara den andra svenska författarinna som fått ett filmmanuskript antaget. Den första var Elin Wägner, som redan 1911 skrev Exkonung Emanuel i Stockholm eller Hon fick platsen (1911/5) och Systrarna (1912/2).

Romanerna ifråga tillhör författarinnans tidigaste produktion och har, litterärt sett, föga intresse. Det är därför också betecknande att Sjöström inte tog sig an detta melodramatiska stoff 1913 utan först 1915, när Svenska Bios produktion nästan uteslutande utgjordes av billiga underhållningsmelodramer.

Ursprungligen hade dock en inspelning planerats våren 1914. Personförteckningen ger här vid handen att Lili Bech då endast skulle ha spelat Danielas roll. Vidare förekom en person vid namn Jacobeus som spelar en framträdande roll i boken "Daniela Herz", men som helt försvunnit i den senare filmversionen. Uppenbarligen grep Sjöström möjligheten att bearbeta manuskriptet och samtidigt experimentera med formen eftersom hans hustru, Lili Bech, nu fick till uppgift att spela bägge tvillingsystrarna, vilket (för första gången?) gav Sjöström tillfälle att i kameran fånga två olika scenerier i en enda tagning. Ett ögonvittne har berättat hur det gick till:

"Ena halvan av filmkameran täckes till en början med en pappskiva, varefter man spelar in t ex 20 meter. Skådespelarna få härunder noga akta sig för att endast beträda den halvan av scenen som motsvaras av den obetäckta delen av filmkameran. Regissören får under tiden noga räkna ut bråkdelen av den tid som åtgår härför.

Nu är ju bara den ena halvan av filmen exponerad, varför kameramannen rullar tillbaka filmen 20 meter och i stället täcker för den delan av filmen som redan exponerats. Nu gäller det att spela in motsvarande bilder och det är däri som den stora svårigheten ligger.

Det duger nämligen inte att Elvine nickar på ett ställe och Daniela på ett annat -- utan de båda olika hälfterna måste på det mest minutiösa sätt passa ihop med varandra. Ett fullständigt tålamodsprov från såväl regissörens, fotografens och skådespelerskans sida." (Sign Jason, okänd tidning, okänt datum)

Detta och andra inspelningsreportage ger vid handen att man för denna uppenbarligen påkostade inspelning -- "första intrycket gav sensationen av en stor amerikansk ateljé" -- också tydligen inbjudit pressen att närmare följa filmens tillblivelse, vilket var mindre vanligt vid denna tid. Signaturen Marcelles (jfr ovan) upplevelse av Lili Bech bör inte förmenas en sentida läsare:

"Här var tillfälle att på närmaste håll studera denna filmskådespelerska som alltid fängslar genom sitt klara, intellektuella utseende. Den välformade pannan hade som vanligt lämnats egenartat fri och ögonen tittade själfullt fram ur det ej märkbart tuschade ögonpartiet. Just detta gav åt blicken pupillens uttrycksfullhet som lätt drunknar i en för understruken omgivning. Det är något visst glansfullt, väl modellerat och polerat över Lili Bechs hela figur, hals, nacke, armar etc., som alltid gör henne smakfull att beskåda. Hur mycket mera då på nära håll! Hon bjöd mig utan alla ceremonier under en paus på kaffe ur en ditförd korg, varunder jag njöt av värdinnans naturliga enkelhet, tyvärr så sällsynt hos scenens barn."

Filmen spelades enligt produktionsjournalen in under två perioder, dels 6-20 mars, dels 11-19 april 1915 -- en osedvanligt lång inspelningstid till en totalkostnad av 13.581 kronor. I Sverige tycks filmen inte ha blivit någon större framgång -- den gick endast ut i två kopior och fick en ovanligt sen Stockholmspremiär -- men Charles Magnussons uppenbara satsning på en internationell marknad tycks ha gett ett bättre utfall. Den gick här ut i 29 kopior till -- förutom de nordiska länderna -- England, Frankrike, Holland, Ryssland, Spanien, Tyskland, Ungern, Österrike och USA.

Landshövdingens döttrar finns inte bevarad, inte heller filmens manuskript, men ett kontinuerligt, från originalnegativet kopierat bildmaterial föreligger vid copyrightavdelningen i Library of Congress, Washington D.C. USA.

Förlaga

Originaltitel Landshövdingens dotter (Roman)
Författare Marika Stiernstedt


Originaltitel Daniela Herz (Roman)
Författare Marika Stiernstedt


Inspelning

Svenska Biografteaterns ateljé, Lidingö. Exteriörer i Stockholm: Strandvägen 19-21 och 25, Brännkyrkagatan, Baldersgatan 7 (ej 53 som filmen anger), Restaurang Rosenbads entré. Interiörer på plats: Rosenbad, C G Hallbergs guldsmedsaffär i hörnet Drottninggatan-Fredsgatan.

Visningar

Stockholmspremiär 1916-01-24 Röda Kvarn Stockholm Sverige 55 min
Sverigepremiär 1915-08-25 Malmö Biorama Sverige 55 min
Urpremiär 1915-08-25 Malmö Biorama Sverige 55 min
Annan visning 1915-11-28 Palladsteatret Kristiania Norge 55 min
1915-12-06 Metropol Köpenhamn Danmark 55 min
1917-08-27 Tivoli Helsingfors Finland 55 min

Ämnesord

Bal
Barn/utomäktenskapligt
Barnhem
Ekonomiskt obestånd
Fästman
Förlovningar
Halvsyskon
Handväska
Hotell
Illegitimt barn
Jurist
Landshövding
London, England
Löjtnant
Notarie
Pensionat
Understöd

Bestånd Manuskript

Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Biblioteket, biblioteksexpeditionen@filminstitutet.se

Typ Dialoglista
Manustitel Landshövdingens döttrar
Omfång 2 s.
Språk Svenska


Typ Dialoglista
Manustitel Landshövdingens döttrar. Filmdramatisering i tre akter, efter romanerna Landshöfdingens döttrar och Daniela Herz, af Marika Stjernstedt.
Omfång 2 s.
Språk Svenska


Typ Dialoglista
Manustitel Landshöfdingens dotter.
Omfång 2 s.
Språk Svenska


Typ Dialoglista
Manustitel The governor's daughters.
Omfång 4 s. Innehållsbeskrivning (2 s.) ingår.
Språk Engelska


Typ Dialoglista
Manustitel Die Töchter des Landeshauptmanns.
Omfång 7 s. Innehållsbeskrivning (4 s.) ingår.
Språk Tyska


Typ Dialoglista
Manustitel Les filles du préfet.
Omfång 4 s. Innehållsbeskrivning (2 s.) ingår.
Språk Franska


Bestånd Stillbild

Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se

Svartvitt papper SET
Album Ja


Bestånd PR-material

Typ Program/Reklamtryck
Språk Svenska


Typ Program/Reklamtryck
Språk Svenska


Typ Program/Reklamtryck
Språk Danska


Typ Program/Reklamtryck
Språk Svenska


Typ Program/Reklamtryck
Språk Svenska


Typ Program/Reklamtryck
Språk Svenska


    Kontakta redaktionen

    Har du frågor om Svensk Filmdatabas eller är det någon uppgift på den här sidan som inte är korrekt eller som saknas? Hör i så fall gärna av dig till oss på redaktionen. Obs! Vi vet inte om det går att få tag på en film för att se den, så fråga oss inte om det, men testa däremot gärna knappen Hitta filmen som du hittar längst upp i högra hörnet på alla databasens filmsidor.

    Vad gäller det?