Innehållsförteckning

Andra utgåvor av verket

Grundfakta

Media (77 st)

Originaltitel Dödskyssen : Kriminaldrama i 3 akter
Filmtyp Långfilm
Kategori Spelfilm
Regi
Manus
Produktionsland
Produktionsbolag
Åldersgräns Tillåten från 15 år

Medverkande

Victor Sjöström
Weyler, överingenjör / Lebel, ingenjör

Albin Lavén
doktor Monro, Weylers husläkare

Mathias Taube
doktor Adell

Jenny Tschernichin-Larsson
Anna Harper, doktor Monros hushållerska

Alfred Lundberg
verkstadschefen

Bertil Junggren
doktor Monros betjänt

Visa alla medverkande

Handling

"Överingenjör Weyler är ivrigt sysselsatt med utarbetandet av en serie planritningar, som hans bolag, De förenade verkstäderna, fått beställning på. Den 1 april måste de vara färdiga...

Visa hela handlingen

Press

Dödskyssen fick stockholmspremiär endast 14 dagar före Terje Vigen (1917/3). Det kan förklara den förhållandevis snåla behandlingen i pressen - kvantitativt sett....

Visa all press


Relaterat

Titlar

Originaltitel
Svensk premiärtitel
Alternativtitel
Distributionstitel
Manustitel

Filmteam

Regi
Manus
Produktionsledare
Foto
Arkitekt
Ej inspelat manus
Inspicient
Musikarrangör
Orkester
Orkesterledare

Medverkande

Victor Sjöström Weyler, överingenjör / Lebel, ingenjör
Albin Lavén doktor Monro, Weylers husläkare
Mathias Taube doktor Adell
Jenny Tschernichin-Larsson Anna Harper, doktor Monros hushållerska
Alfred Lundberg verkstadschefen
Bertil Junggren doktor Monros betjänt
Wanda Rothgardt doktor Monros lilla dotter
Emil Bergendorff rannsakningsdomaren
Thure Holm poliskommissarie
Julius Hälsig polis

Bolag

Produktionsbolag AB Svenska Biografteatern
Distributör i Sverige (35 mm) AB Svenska Biografteaterns Filmbyrå 1916
Laboratorium AB Svenska Biografteaterns filmlaboratorium

Handling

"Överingenjör Weyler är ivrigt sysselsatt med utarbetandet av en serie planritningar, som hans bolag, De förenade verkstäderna, fått beställning på. Den 1 april måste de vara färdiga om ej bolaget skall åsamkas en förlust på flera miljoner. Ferunbolaget, De förenades farligaste konkurrent, har ett motsvarande intresse av att ritningarna ej levereras, och det lyckas dess direktör att för sina syften vinna Weylers husläkare, doktor Monro. Då det ej går att övertala Weyler att ta semester, beslutar han att på ett annat sätt omöjliggöra hans arbete. Han gör en ordination, men det stärkande medlet är i själva verket ett farligt gift som så småningom helt och hållet undergräver ingenjörens krafter. Arbetet kommer ingen väg och då slutligen hans hustru tycker sig försummad och reser sin väg faller Weyler alldeles ihop. Ferunbolaget är nära målet.

Då kommer av en händelse en ung ingenjör Lebel för att tala med Weyler om en uppfinning. De båda herrarna ha en förvillande likhet med varandra och så kommer Weyler på den djärva tanken att låta Lebel inta hans plats. Efter någon tvekan går denne in på förslaget. Weyler försvinner, ingen märker bytet, och Lebel ägnar sig med kraft och energi åt uppgörandet av ritningarna.

Så får han en dag besök av Monro, som blir obehagligt överraskad att se honom vid strålande hälsa. För att ej väcka misstankar tar Lebel in av medicinen som Monro haft med sig åt honom med påföljd att han senare på dagen blir häftigt sjuk. Som Monro ej står att träffa blir det en annan läkare som får ta hand om honom. Doktor Adell finner fallet misstänkt och efter en undersökning av medicinen kan han konstatera dess farliga karaktär. Lebel kryar snart på sig och återgår med ny iver till sitt arbete, vari han blott störes genom ett besök av Weylers hustru. Han finner sig emellertid i rollen och hon märker ingenting.

Den 30 mars på kvällen är sista ritningen färdig men på natten blir den bortstulen av Monro. Han har bedövat ingenjören genom att införa en kvävande gas i hans rum, dit han därpå skyddad av en gasmask själv berett sig tillträde.

Påföljande natt tillbringa Adell och Lebel i den senares rum, även de nu försedda med skyddsmasker.

Händelsen från föregående natt upprepas, mannen med den underliga hjälmen kommer in men överraskas av de båda männen, då han är i färd med att bryta upp kassaskåpet för att komma över de andra ritningarna. Tjuven undslipper emellertid och då Lebel förföljer honom uppåt gatan stöter han på -- doktor Monro. Denne får veta vad som förefallit, man söker efter hjälmen och finner den, och så följas de båda till Monros bostad för att undersöka den.

Här kommer Lebel underfund med det rätta sammanhanget och får också veta att Monro, som vid sitt första nattliga besök upptäckt att han ej är Weyler, nu beslutat sig för att oskadliggöra dubbelgångaren. För att ej väcka misstankar tar han emellertid emot Monros inbjudan att stanna över natten.

På morgonen serverar betjänten honom choklad som Lebel dock försiktigtvis lämnar orörd. Monros lilla flicka, som han redan kvällen förut bekantat sig med, kommer strax därpå inspringande. I ivern råkar hon stöta till brickan, denna faller i golvet och den lilla får innehållet i sockerskålen över sig. När doktor Monro strax därpå kommer in, tar han henne i sina armar, kysser hennes hår och -- faller efter några sekunder död till golvet. Sockret innehöll ett starkt gift och brottslingen blev själv offer för sin djävulska plan." (Programmets text in extenso.)

Censur / granskning

Censurnummer 15631
Datum 1916-07-14
Åldersgräns Tillåten från 15 år
Originallängd 1185 meter
Kommentar Annan längduppgift: 1184 m.


Tekniska fakta

Bildformat 1.33:1
Ljudtyp Stum
Färgtyp Svartvit
Bredd 35 mm
Hastighet 16
Längd i meter 1185 meter
Längd i minuter 65 min
Akter 3 rullar


Kommentarer

Pressreaktion Svensk filmografi

Dödskyssen fick stockholmspremiär endast 14 dagar före Terje Vigen (1917/3). Det kan förklara den förhållandevis snåla behandlingen i pressen - kvantitativt sett. Alla förväntningar riktades mot den senare filmen.

Hösten 1916 hade dock Dödskyssen visats ute i landet och fått ett positivt mottagande och så blev också fallet i Stockholm även om man inte tog innehållet riktigt på allvar. Mest fäste man sig vid hur filmen var gjord samt vid Sjöströms dubbelroll:
"Röda Kvarn har denna vecka en ganska märklig svensk filmnyhet, Dödskyssen , i vilken Victor Sjöström spelar en dubbelroll. Filmen är mycket väl hopkommen och har många verkningsfulla och sinnrikt uttänkta detaljer. Vad fotograferingen beträffar bjuder den på en mängd goda belysningseffekter." (DN)
"Ypperlig iscensättning (-) Det är Victor Sjöström som på ett helt enkelt glänsande sätt sköter sina både krävande roller samt regin. I Albin Lavén har han även fått en fullt värdig medspelare och det är då intet under att 'kriminalstudien', som den kallas, blir oerhört spännande och intressant." (SvD)
"En rätt ovanlig nyhet (-) förträffligt konstruerad av A.V. Samsjö och ypperligt inspelad av Victor Sjöström och Albin Lavén. Publiken uttryckte också sin tillfredsställelse på ett sätt som sällan bevittnas i en filmteatersalong - den applåderade." (AT)

Kommentar Svensk filmografi

Det är knappast någon av Sjöströms "försvunna" filmer som man saknar mer än Dödskyssen, och dessvärre finns heller inte vare sig ursprungs- eller inspelningsmanuskriptet bevarade. Det förstnämnda inköptes enligt Svenska Bios journal av en G. Sjöberg den 7 mars 1916. Det kallades då "En annan människa". Vem denne G. Sjöberg var har varit omöjligt att utröna. Manuskriptförteckningen ger vid handen att ytterligare ett manus av honom inköpts i augusti samma år samt två stycken av Gösta Sjöberg i april 1916. Det är möjligt att det kan vara samma person och det är också möjligt att det i så fall rör sig om Birger Sjöbergs bror (f 1880) som senare kom att dramatisera "Kvartetten som sprängdes" och även skrev manuset till filmatiseringen (1936/19).

Klart är emellertid att när filmen gick ut presenterades den som ett verk av pseudonymen A.V. Samsjö, d.v.s. den legendariske överliggaren och skriftställaren Sam Ask (1878-1937), som Sjöström samarbetade med även i Berg-Eyvind och hans hustru (1918/1) och som sedan figurerar i ett stort antal av 20-talsfilmerna, samt Sjöström själv. Filmens formellt mycket intressanta berättargrepp torde också helt vara deras förtjänst och det skulle vara intressant att veta om inte också Julius Jaenzon haft sitt finger med i spelet. Inspelningen ägde rum 25/4 - 18/5 1916.

Innehållsligt är det naturligtvis en melodram, men det intressanta är alltså, vilket redan censurkortet framhåller, att "framställningen har formen av att Monro finnes död och händelseförloppet därefter konstrueras retrospektivt genom illustrerade vittnesberättelser", dvs som Kurosawa långt senare skulle göra det i Rashomon, och att filmen tydligen excellerade i fotografiska effekter som spegelfotograferingar, tricktagningar och dubbelkopieringar.

Svensk press har inte noterat mycket om detta, men i Frankrike upptäcktes faktiskt Sjöström genom just denna film - och inte Terje Vigen - och den inflytelserike kritikern Louis Delluc skrev redan 1918 mycket positivt om filmen - inte minst om Sjöström som skådespelare. Senare har filmhistorikern Georges Sadoul med rätta framhållit att man vid denna tid knappast kan finna någon annan film med så komplex berättarteknik (Histoire général du Cinéma, 1952).

Även i sin närmast föregående film, Therèse (1916/32) hade Sjöström valt att berätta historien i tillbakablickar och det förefaller onekligen som om Sjöström vid denna tid, trött på alla banala historier, föredrog att koncentrera sitt intresse kring till annorlunda sätt att berätta en historia. Ur den synvinkeln blev också dessa filmer betydelsefulla förövningar till det symboliska berättarspråk som vi senare återfinner i bl a Körkarlen (1921/1) och flera av Sjöströms amerikanska filmer.

Det är också intressant att konstatera att denna film blev en ovanligt stor exportframgång. Den såldes i inte mindre än 38 kopior till Danmark, Norge, Finland, Balkanstaterna, Storbritannien, Frankrike, Holland, Spanien, Tyskland, Ungern, Österrike, Ryssland, Japan, Brasilien, Chile och USA.

Ett kontinuerligt, från filmens originalnegativ kopierat bildmaterial föreligger vid copyrightavdelningen i Library of Congress, Washington DC USA.

(Tillägg till kommentar 2003-09-25:)
2002 återfanns fragment av filmen Dödskyssen vid ett arkiv i Frankrike. Fragmenten sändes till Svenska Filminstitutets filmarkiv som restaurerade filmen och, där scener saknade, lade in stillbilder som återfanns bildarkivet. Hela filmen finns så tillvida att den har början och slut, men den är ett fragment. Filmen var 1 185 m vid premiären och är i nuvarande skick 615 m. Nypremiär på Cinemateket, Filmhuset ägde rum den 1 oktober 2003 med nyskriven musik av Matti Bye.

Inspelning

Sverige 1916-04-25 1916-05-18
Svenska Biografteaterns ateljé Lidingö Sverige

Visningar

Stockholmspremiär 1917-01-15 Röda Kvarn Stockholm Sverige 58 min
Urpremiär 1916-08-28 Metropol Malmö Sverige 58 min
Annan visning 1916-09-25 Köpenhamn Danmark 56 min
1916-12-04 Cosmorama Göteborg Sverige 58 min
1917-05-28 Maxim Helsingfors Finland

Ämnesord

Dubbelgångare
Gas
Gasmask
Gift
Husläkare
Ingenjörer
Kassaskåp
Konkurrent
Läkare
Medicin
Ritningar
Sockerskål
Tjuv

Bestånd Film

Uppgifterna här avser filmmaterial i Svenska Filminstitutets arkiv. Arkivets bestånd tillgängliggörs på begäran främst för forskning, andra filmarkiv och rättighetsinnehavare. Vid frågor kontakta filmarkivet@filminstitutet.se

Typ Kopia
Materialbas Polyester
Bredd 35 mm
Längd i meter 602


Typ Kopia
Materialbas Polyester
Bredd 35 mm
Längd i meter 619


Typ Kopia
Materialbas Polyester
Bredd 35 mm
Längd i meter 619


Typ Duplikatnegativ
Materialbas Polyester
Bredd 35 mm


Typ Duplikatpositiv
Materialbas Polyester
Bredd 35 mm


Bestånd Manuskript

Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Biblioteket, biblioteksexpeditionen@filminstitutet.se

Typ Dialoglista
Manustitel The death kiss. The story of a crime. By three witnesses. Author: A.V. Samsjö.
Omfång 4 s.
Språk Engelska


Typ Dialoglista
Manustitel Dödskyssen. Kriminaldrama i 3 akter av A.V. Samsjö. Regie: Victor Sjöström.
Omfång 5 s.
Språk Svenska


Bestånd Stillbild

Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se

Svartvitt papper SET
Album Ja


Bestånd PR-material

Typ Program/Reklamtryck
Språk Svenska


Typ Program/Reklamtryck
Språk Svenska


Typ Program/Reklamtryck
Språk Svenska


Typ Program/Reklamtryck
Språk Danska


Typ Program/Reklamtryck
Språk Svenska


Typ Program/Reklamtryck
Språk Svenska


    Kontakta redaktionen

    Har du frågor om Svensk Filmdatabas eller är det någon uppgift på den här sidan som inte är korrekt eller som saknas? Hör i så fall gärna av dig till oss på redaktionen. Obs! Vi vet inte om det går att få tag på en film för att se den, så fråga oss inte om det, men testa däremot gärna knappen Hitta filmen som du hittar längst upp i högra hörnet på alla databasens filmsidor.

    Vad gäller det?