Innehållsförteckning

Grundfakta

Media (54 st)

Originaltitel Fiskebyn
Filmtyp Långfilm
Kategori Spelfilm
Regi
Manus
Förlaga
Produktionsland
Produktionsbolag
Åldersgräns Tillåten från 15 år
Sverigepremiär 1920-03-15

Medverkande

Karin Molander
Martina, 18 år, fosterdotter hos skolläraren

Lars Hanson
Thomas Rilke, 21 år, student, Martinas fosterbror

Carl Helleman
Rilke, Thomas far, byskollärare

Egil Eide
Jakob Vindås, änkeman i 50-årsåldern, fiskare

Hildur Carlberg
mor Vindås, Jakobs mor

Käte Schnitzer
Jakob Vindås dotter, 10 år

Visa alla medverkande

Handling

Ett litet, kargt fiskeläge på västkusten, genomsyrat av puritansk anda och schartauanism. Prästen är en hård man som styr sina församlingsbor med järnhand. Där bor Jakob...

Visa hela handlingen

Press

Den stockholmska kritiken var med några undantag mycket negativ. Man anmärkte på ämnet och dess utformning redan i manuskriptet, på en rad enskildheter i regin, på att Karin Molander...

Visa all press


Relaterat

Titlar

Originaltitel
Svensk premiärtitel
Alternativtitel
Distributionstitel
Inspelningstitel

Filmteam

Regi
Manus
Foto
Musik
Arkitekt
Manusbearbetning
Orkesterledare

Medverkande

Karin Molander Martina, 18 år, fosterdotter hos skolläraren
Lars Hanson Thomas Rilke, 21 år, student, Martinas fosterbror
Carl Helleman Rilke, Thomas far, byskollärare
Egil Eide Jakob Vindås, änkeman i 50-årsåldern, fiskare
Hildur Carlberg mor Vindås, Jakobs mor
Käte Schnitzer Jakob Vindås dotter, 10 år
Nils Arehn präst
Jenny Tschernichin-Larsson Jans-Karin, byns skvallerkäring
Herman Lantz kyrkobesökare
Edla Rothgardt kyrkobesökare
Tor Wallén en man

Bolag

Produktionsbolag AB Svenska Biografteatern
Distributör i Sverige (35 mm) AB Svenska Biografteaterns Filmbyrå

Handling

Ett litet, kargt fiskeläge på västkusten, genomsyrat av puritansk anda och schartauanism. Prästen är en hård man som styr sina församlingsbor med järnhand.

Där bor Jakob Vindås, som blivit änkeman, med sin dotter och sin mor, den senare är mer ofördragsam än prästen själv. Där bor också skolläraren Rilke, vars son Thomas i tre år studerat vid universitet, och Martina, en föräldralös flicka som Jakob tagit hand om.

Jakob vill gifta om sig med Martina och prästen ger honom lov till det, men hans mor nekar hårdnackat.

Martina och Thomas har redan förälskat sig i varandra. De träffas på en undanskymd plats på ön och badar där tillsammans, helt nakna men i all kyskhet. De kysser inte ens varandra.

Men likväl har någon sett dem utan kläder, och skvallret går som en löpeld genom samhället. Prästen befaller skolläraren att genast skicka bort Thomas eller själv se sig om efter ett annat arbete.

Thomas reser, men en dag är han tillbaka igen. Martina är nu gift med Jakob och försäkrar denne att det gamla är dött och glömt. Lugnad ger sig Jakob ut på en fisketur, som skall vara i 14 dagar.

Först kvällen innan Jakob väntas tillbaka, träffas Thomas och Martina igen efter den långa skilsmässan. Thomas får nu veta med vilka medel prästen tvingat Martina att gifta sig med Jakob. "Men nu är ändå allt för sent", säger Martina.

Thomas går resignerat, men vid dörren kysser han Martina till avsked. Dörren öppnas och Mor Vindås står på tröskeln. Hon rusar ut och återvänder strax med prästen. Ett hetsigt uppträde följer, som prästen avslutar med orden: "I morgon skall hela byn få veta din skam!"

Nästa dag är söndag. Hela byn sitter i kyrkan, även Martina, Thomas och dennes far. Från predikstolen håller prästen en svavelosande straffpredikan över förföraren Thomas och den trolösa hustrun Martina. Sedan vill han jaga dem ut ur kyrkan och gemenskapen.

Men de behöver inte gå ensamma. Thomas' far sluter sig till dem och Jakobs lilla dotter springer också ut efter Martina.

Under tiden har Jakob kommit hem, och av sin mor får han veta vad som hänt. Thomas och Martina har tagit sin tillflykt till skollärarens hus, utanför vilket nu uppretade bybor samlats och kastar sten på huset.

Men när Jakob kommer dit, gör han inte vad alla väntar. Han kör i stället bort folket, går sedan in och ber Martina om förlåtelse: "Du är fri att följa honom. Det borde aldrig varit annorlunda. Jag var för gammal, mina händer för grova för dig -- ".

Censur / granskning

Censurnummer 23612
Datum 1920-02-18
Åldersgräns Tillåten från 15 år
Originallängd 1833 meter
Kommentar Kopiornas längd varierar mellan 1817 m och 1878 m.


Tekniska fakta

Bildformat 1.33:1
Ljudtyp Stum
Färgtyp Svartvit
Bredd 35 mm
Hastighet 18
Längd i meter 1878 meter
Längd i minuter 91 min
Akter 5 rullar


Kommentarer

Pressreaktion Svensk filmografi

Den stockholmska kritiken var med några undantag mycket negativ. Man anmärkte på ämnet och dess utformning redan i manuskriptet, på en rad enskildheter i regin, på att Karin Molander tilldelats en allvarlig roll, för vilken man inte tyckte att hon passade, på fotot som man inte ansåg var i klass med vad Svenska Bio brukade prestera. Några recensenter anmärkte särskilt på filmens texter att de var långa och mycket svårlästa genom att man satt dem med frakturstil för att understryka det ålderdomliga i konflikt ochmiljö.

Skarp i kritiken av Stiller var Z-k-s i StT, som frågar: "Var finns det blånande havet och dess poesi? Var finns den svenska västkusten? Ty intet hade väl varit lämpligare än att här -- som bakgrund för de mörka silhuetterna i händelseförloppet och såsom befordrande i just den motsättning, man uppger sig åsyfta -- ingående och trovärdigt och med glansfulla detaljer av havets skiftande karaktär skildra västkustens fiskarliv."

Recensenten inleder med att konstatera att om Fiskebyn inte varit en svensk film, skulle den aldrig ha kommit upp på någon svensk biograf, och han slutar med att kritisera författare och regissör för deras skildring av "den religiösa fanatismen", som får "ta sig uttryck i stenkastning -- bokstavligen. Aldrig i livet skulle schartauaner komma därhän."

Än skarpare är Damsel i StD, som skriver: "För den som beundrat hr Stillers av artistisk smak och säkerhet präglade filmer är det nästan obegripligt att detta är ett verk av honom. Man söker förgäves verklighet och liv i skildringen och mötes i stället av en tomhet, en brist på perspektiv inåt mot det pulserande människohjärtat, som verkar nästan beklämmande och ovillkorligen för tanken på ytlig teater. (--) Filmen har flera starka och gripande moment, men det ytliga och oäkta är för mycket för att de skola kunna ge filmen bärighet."

I SvD skriver M Lst att man har "en känsla av att hr Stiller här knappast förefaller att ha varit lika intresserad av sin uppgift, som han eljest brukar".

Bertil Malmbergs och Stillers skildring av västkusten fick kritik på flera håll. I SocD skrev Co att man har "litet svårt att förstå varför inte hr Stiller filmatiserat en berättelse av Gustaf Ullman, Ejnar Hedeman eller någon författare, som verkligen känner västkusten och dess befolkning. Den gymnasistromantik, som kallas Fiskebyn, har föga motsvarighet i nutida förhållanden på västkusten. Nog kunna de schartaunska prästerna vara svåra, men kriminaldårar, som prästen i Fiskebyn äro de ändå knappast. Möjligen stenade man förmodade eller verkliga äktenskapsbryterskor där ute i havsbandet på 16- och 1700-talen, men i ångbåtarnas och de moderna sportkostymernas tidevarv brukas det inte.

(--) Hela historien är skrivbordsromantik utan underlag i det verkliga livet."

Beröm får egentligen endast scenerna i kyrkan i filmens slut, som kallas "starka" (DN) och "skakande" (SvD).

Av skådespelarna fick endast birollerna bra kritik och främst av dem Nils Aréhn, om vilken Jens Flik skrev i NDA att hans "präst med den bistra masken är plågsamt osympatisk, men genomförd med nerv och konsekvens".

Damsel i StD har också mest fäst sig vid birollerna: "Mest trovärdiga äro egentligen Hildur Carlberg som gamla mor Vindås, en präktig gummtyp med sitt stränga, oförlåtande sinnelag präntat i sina fårade drag, Carl Helleman som byskolläraren, den enda riktiga människan i denna hårda församling och lilla Käte Schnitzer i styckets barnroll, som hon gör naturligt och rart med barnslig mjukhet och värme."

Men varken Karin Molander, Lars Hanson eller Egil Eide i de tre bärande rollerna får något helhjärtat beröm och i SvD skriver M Lst rakt på sak: "Hade Eide utbytts mot Svennberg, Karin Molander mot Greta Almroth och Lars Hanson mot Gösta Cederlund, hade detta blivit en trio, som till punkt och pricka stämt överens med filmmiljön."

Greta Almroth var ju efter Tösen från Stormyrtorpet (1917) den seriösa svenska filmens unga olyckliga flicka, Tore Svennberg hade gjort en rad psykologiskt fullödiga karaktärsroller, senast i Klostret i Sendomir (1920/1) och Gösta Cederlund var en ung, virilt manlig skådespelare på snabbt uppåtgående.

Kommentar Svensk filmografi

Fiskebyn, som spelades in under sensommaren och början av hösten 1919, med exteriörtagningarna förlagda till Bohuslän, angavs vid premiären bygga på ett speciellt för filmen skrivet originalmanuskript av författaren Bertil Malmberg. Under och efter inspelningen utarbetade Malmberg även sitt manuskript till en roman med samma namn, utgiven strax före jul 1919.

Filmen bygger emellertid på en pjäs av den tyske författaren Georg Engel (1866--1931), "Im Hafen", tryckt i Berlin 1905, mindre känd och sällan spelad i Tyskland, veterligt aldrig uppförd i Sverige. Först när filmmanuskriptet låg färdigt och antagits till inspelning, meddelade Malmberg detta till Svenska Bio, som fick brått att inköpa filmrätten till den tyska pjäsen. Men inte ens i Malmbergs senare skrivna och utgivna roman finns någon referens till den tyska förlagan.

I sin recension i SocD framför sign Co synpunkten att en roman av Gustaf Ullman (1881--1945) eller Ejnar Hedeman, pseudonym för författaren Ejnar Larsson (1894--1919), hade varit lämpligare som underlag för en film i västkustsmiljö. Man kan därvid erinra om att Svenska Bio under hela 1917 försökte övertala Stiller att filma Gustaf Ullmans korta roman "Elin Krampa", till vilken man köpt filmrätten, men att Stiller varit måttligt intresserad. Samma år hade Hedeman erbjudit Svenska Bio två manuskript, men bolaget hade avböjt båda.

Fiskebyn fick mycket bättre kritik utomlands än i Sverige. Men i flera katolska länder blev i texterna prästen ändrad till kommunalstämmeordförande (!) och alla scener i kyrkan klipptes bort, enligt vad Svenska Bios representant i Paris, Folke Holmberg, rapporterat till bolaget. Man frågar sig onekligen hur filmen såg ut efter det.

Däremot förefaller nakenbadet i filmen inte ha väckt något större uppseende. En och annan kritiker nämner det visserligen, men bara i föregående. Sannolikt visades det endast i en stor avståndsbild, till skillnad från nästa nakenbad i svensk film 31 år senare i Hon dansade en sommar (1951/27). Därom vet man emellertid ingenting bestämt, ty Fiskebyn är inte bevarad, varken filmen eller dess ursprungliga manuskript.

Filmen såldes för visning i Danmark, Norge, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckoslovakien, Storbritannien, Irland, Holland, Belgien, Portugal, Tyskland, Österrike, Ungern, Jugoslavien, Rumänien, Grekland, Egypten, Sudan, Syrien, Palestina, Sydamerika (bl a Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela), Brittiska Indien, Burma, Ceylon, Australien, Nya Zeeland och USA. Några fullständiga uppgifter om antalet försålda kopior eller filmens slutliga ekonomiska resultat är inte bevarade.

I sin uppsats "När jag började se film" i Svenska Filminstitutets Filmbok 77, Stockholm 1978, s 14, berättar författaren Artur Lundkvist om hur han som mycket ung såg Fiskebyn, stående på tå i trängseln på en höstmarknad i Örkelljunga.

Förlaga

Originaltitel Jim Hafen (Pjäs)
Författare Georg Engel


Inspelning

Svenska Biografteaterns ateljé på Lidingö. Fiskebäckskil, Gåsö m_fl platser i Bohuslän.

Visningar

Sverigepremiär 1920-03-15 Röda Kvarn Gävle Sverige 91 min
Urpremiär 1920-03-15 Röda Kvarn Gävle Sverige 91 min
Sverigepremiär 1920-03-15 Cosmorama Göteborg Sverige 91 min
Urpremiär 1920-03-15 Cosmorama Göteborg Sverige 91 min
Sverigepremiär 1920-03-15 Röda Kvarn Helsingborg Sverige 91 min
Urpremiär 1920-03-15 Röda Kvarn Helsingborg Sverige 91 min
Sverigepremiär 1920-03-15 Metropol Malmö Sverige 91 min
Urpremiär 1920-03-15 Metropol Malmö Sverige 91 min
Sverigepremiär 1920-03-15 Röda Kvarn Stockholm Sverige 91 min
Urpremiär 1920-03-15 Röda Kvarn Stockholm Sverige 91 min

Musikstycken

Ämnesord

Bohuslän
Fiskare
Fiskebäckskil
Fiskelägen
Fosterbarn
Gåsö
Lärare
Nakenbad
Oförsonlighet
Präst
Puritanism
Schartauaner
Skvallerkäring
Student
Västkusten

Bestånd Affischer

Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se

Storlek Mellan 850 x 400 och 850 x 690
Affischtitel FISKEBYN
Tryckeri Ivar Hæggströms lito
Affischdesign Hjalmar Grahn


Storlek Större än 850 x 1100


Storlek Större än 850 x 1100


Bestånd Manuskript

Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Biblioteket, biblioteksexpeditionen@filminstitutet.se

Typ Dialoglista
Manustitel Skådespel i fem akter. För filmen av Mauritz Stiller och Bertil Malmberg.
Omfång 7 s.
Språk Svenska


Typ Dialoglista
Manustitel Chains. Adapted by Mauritz Stiller and Bertil Malmberg.
Omfång 5 s.
Språk Engelska


Typ Dialoglista
Manustitel La vengeance de Jacob Vindås.
Omfång 4 s.
Språk Franska


Typ Dialoglista
Manustitel La vengeance de Jacob Vindås.
Omfång 5 s.
Språk Franska


Bestånd Stillbild

Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se

Svartvitt papper SET
Bakombild papper 1
Album Nej


Bestånd PR-material

Typ Program/Reklamtryck
Språk Svenska


Typ Program/Reklamtryck
Språk Danska


Typ Program/Reklamtryck
Språk Danska


Typ Program/Reklamtryck
Språk Danska


Typ Program/Reklamtryck
Språk Engelska


Typ Övrigt tryck
Språk Svenska


Typ Program/Reklamtryck


Typ Program/Reklamtryck
Språk Engelska


    Kontakta redaktionen

    Har du frågor om Svensk Filmdatabas eller är det någon uppgift på den här sidan som inte är korrekt eller som saknas? Hör i så fall gärna av dig till oss på redaktionen. Obs! Vi vet inte om det går att få tag på en film för att se den, så fråga oss inte om det, men testa däremot gärna knappen Hitta filmen som du hittar längst upp i högra hörnet på alla databasens filmsidor.

    Vad gäller det?