Grundfakta

Media (92 st)

Originaltitel Johan : Skådespel i 5 akter. Med motiv ur Juhani Ahos roman "Johan"
Filmtyp Långfilm
Kategori Spelfilm
Regi
Manus
Förlaga
Produktionsland
Produktionsbolag
Åldersgräns Tillåten från 15 år
Sverigepremiär 1921-02-28

Medverkande

Mathias Taube
Johan, bonde i obygden

Jenny Hasselquist
Marit, föräldralös flicka

Urho Somersalmi
främlingen

Hildegard Harring
Johans mor

Lilly Berg
Johans lillpiga

Nils Fredrik Widegren
den gamle fiskargubben

Handling

Bönderna längs en strid älv har svårigheter med sin timmerflottning på grund av den starka och långa forsen. De anställer främmande folk för att gräva en flottningskanal. En av...

Visa hela handlingen

Press

Filmen togs vid sin premiär i Stockholm emot med mycket blandade omdömen. Översvallande lovord växlade med tveksamma, ibland rent negativa bedömningar. Flera recensenter var även...

Visa all press


Relaterat

Titlar

Originaltitel
Svensk premiärtitel
Alternativtitel
Distributionstitel
Censurtitel

Filmteam

Regi
Manus
Foto
Arkitekt
Inspicient
B-foto
Stillbildsfoto
Musikarrangör
Smink

Medverkande

Mathias Taube Johan, bonde i obygden
Jenny Hasselquist Marit, föräldralös flicka
Urho Somersalmi främlingen
Hildegard Harring Johans mor
Lilly Berg Johans lillpiga
Nils Fredrik Widegren den gamle fiskargubben

Bolag

Produktionsbolag AB Svensk Filmindustri
Distributör i Sverige (35 mm) AB Svenska Biografteaterns Filmbyrå

Handling

Bönderna längs en strid älv har svårigheter med sin timmerflottning på grund av den starka och långa forsen. De anställer främmande folk för att gräva en flottningskanal. En av främlingarna blir inkvarterad hos Johan.

Utom Johan bor på gården hans gamla mor och en 18-årig flicka, Marit, som Johan en gång fann i en snödriva en julnatt och tagit hand om. Främlingen försöker på olika sätt närma sig Marit men utan att lyckas.

En dag är kanalen färdig och främlingen ger sig av.

Johan arbetar med flottningstimmer, då han en dag skadar sig så svårt i benet att han blir sängliggande en längre tid.

Han berättar för sin mor att han älskar Marit och vill gifta sig med henne. Men modern, som ser sin ställning som gårdens härskarinna hotad, beslutar skicka i väg Marit.

I sista minuten lyckas Johan hindra det. Hans mor flyttar till en liten stuga på andra sidan älven, och trots att Marit inte älskar honom, går hon med på att gifta sig med honom. Han ger henne fortsatt trygghet.

Plötsligt kommer främlingen tillbaka och ber om natthärbärge. Han har presenter med sig till dem och för en fläkt av liv och äventyr med sig in i deras isolerade tillvaro.

Nästa dag, när Johan rott över till sin mor på andra sidan älven, prövar främlingen åter sina gamla förförartag på Marit: "Stanna inte här! Följ med mig ut i världen!"

Marit vill inte lyssna, men när sedan Johans mor kommer och förebrår henne för både det ena och det andra och slutligen säger: "Passar det dig inte här, så ge dig iväg! Ingen skall sakna dig!" - då, i en plötslig impuls, springer hon efter främlingen, som redan stött ut sin forsbåt, ropar honom tillbaka och hoppar i båten.

Johan, som sett alltsammans, börjar springa efter dem längs stranden, men förgäves.

Främlingen styr båten genom den långa, vitskummande forsen och lägger i land vid en liten holme med en timmerkoja. Där är de säkra, och nu får främlingen äntligen sin vilja fram.

Men snart upptäcker Marit andra sidor hos honom, bland annat att han varje sommar kommer tillbaka till holmen med en ny "sommarflicka".

Johan har sent omsider hittat holmen och lägger i land där. Det blir en våldsam uppgörelse mellan honom och främlingen, och när Johan vill stöta ut sin båt för att återvända hem, klamrar Marit sig fast vid honom och bönfaller att få följa med hem.

Johan tar henne med i båten och under hemfärden förstår nu bägge att deras ömsesidiga kärlek har bestått sitt dittills svåraste prov.

Censur / granskning

Censurnummer 26397
Datum 1921-02-21
Åldersgräns Tillåten från 15 år
Originallängd 2204 meter
Kommentar Kopiornas längd varierar mellan 2156 och 2260 m.


Tekniska fakta

Bildformat 1.33:1
Ljudtyp Stum
Färgtyp Svartvit
Bredd 35 mm
Hastighet 18
Längd i meter 2260 meter
Längd i minuter 110 min
Akter 5 rullar


Kommentarer

Pressreaktion Svensk filmografi

Filmen togs vid sin premiär i Stockholm emot med mycket blandade omdömen. Översvallande lovord växlade med tveksamma, ibland rent negativa bedömningar. Flera recensenter var även likgiltiga och avfärdade filmen med allmänna fraser, referat av innehållet och till sist några vänliga ord om skådespelarna.

Bes i FDP kallar Johan "ett fängslande filmdrama". Jens Flik i NDA går ett steg längre: "ett verk av fängslande inre halt och yttre glans". Han tillägger att filmen har "både djup och glimtar av vackraste poesi". Till sist sammanfattar han: "Kort och godt. Mauritz Stiller kan registrera en ny seger, som säkert kommer att erkännas både här hemma och å främmande dukar."

Liknande tankar för R-n i AB fram i sina slutord: "Regissör Stiller och fotograf H. Jaenzon ha åstadkommit en sällsynt vacker och spännande film av den världsberömda svenska typen."

Även Marfa i DN är mycket positiv: "Handlingen är (-) enkel, men regissören har givit den en ursprunglighet och kraft och en koncentration i uttrycksmedlen som gör att man följer dessa människors öde med ett aldrig slappnande intresse. Stiller har kanske aldrig förut åstadkommit något så starkt och samlat som Johan; allt oväsentligt är borta, scen fogas till scen så fast som stenarna i en byggnad."

I SvD är Quelqu'une ännu positivare och därmed utförligare. Hon börjar med att konstatera att filmen "är ett av sin regissörs bästa verk och i alla avseenden en film av hög rang" och att ämnet behandlats "övertygande äkta och sant". Sedan fortsätter hon: "Man gör naturligtvis genast jämförelser med Sången om den eldröda blomman, med vilken denna film äger en hel del gemensamt, och man förbluffas över det ofantliga svalg, som i konstnärligt hänseende är befäst mellan de båda filmerna. Vad som i den Den eldröda blomman var matt, konstlat och osammanhängande, det är i Johan starkt, äkta och fast byggt. Denna film kommer icke som Den eldröda blomman att leva på sin forsfärd, änskönt denna sistnämnda icke är fusk som i Den eldröda blomman, utan dödligaste allvar och därtill i motsats till den förra filmen är infilmad så, att man omedelbart kan iakttaga skådespelarna och i deras ansikten avläsa spänningen inför leken med döden. Nej, denna senaste Stillerfilm är utrustad med egenskaper av högre valör än skickliga filmtrick, och detta gäller både innehåll, regi och spel. (-)

Stillers regi visar en konstnärlig behärskning, som gör sig förnimbar från första ögonblicket och sedan icke släpper taget en enda gång. Framförallt har han uppnått en koncentration som är i högsta grad berömvärd. Inga sentimentala utlöpare, intet onödigt plotter vid sidan av; som en tystlåten enstörings ordkarga berättelse fortgår filmen, buren av en obeskrivlig stämning av svårmodig ödemarksmystik, ytterligare starkt förmedlad av de norrländska landskapsbildernas ödsliga, storvulna skönhet."

Men andra recensenter är så mycket negativare. I StD:s osignerade recension heter det: "Johan (-) är dock rätt och slätt ett filmdrama med en till leda spännande forsepisod, vildmarkskärlek och bondetrohet à la Eldröda blomman, men sämre gjord, en billigt skildrad kärlekshistoria, som tusen andra filmditon."

Inte heller den anonyme recensenten i SocD skräder orden: "Om Johan kommer att bli en publikfilm återstår att se. Den går i svenskt och sävligt tempo utan alla billiga regitrick ända till den vågsamma forsfärden, vilken ju icke lämnar något övrigt att önska i fråga om nervkittlande moment."

Även Z-k-s i StT är negativ. Han talar om "torftigheten hos filmens inre dramatiska kärna", säger att händelseförloppet "flyter tämligen sävligt och långsamt fram" och tillägger att det totala intrycket därför blir "ganska tungt".

Av skådespelarna får Mathias Taube i titelrollen odelat, ibland t.o.m. entusiastiskt beröm. Recensenten i StD kallar honom "filmens bästa och naturligaste typ". Både Marfa i DN och Quelqu'une i SvD jämför honom med Victor Sjöström som skådespelare och dennes "ursvenska kraft och sunda ärliga konstnärskap" (Marfa), "en kultiverad skådespelare, som fullt verklighetstroget förmår återge en man av folket, en uppgift, vari de bästa av våra skådespelare misslyckats" (Quelqu'une).

Även Jenny Hasselquist, vid denna tid en firad premiärdansös i Stockholm, får många lovord. Quelqu'une skriver i SvD: "Jenny Hasselqvist gör likaså med förvånande säkert grepp på rollen en obygdsflicka, fruset stel till det yttre men med hjärtats oro skälvande i varje fiber i de knutna ansiktsdragen."

Z-k-s i StT är inte så negativ till hennes rollprestation som till mycket annat i filmen: "I personalförteckningen ståtar i samband med den kvinnliga huvudrollen namnet Jenny Hasselqvist. Man misstar sig emellertid fullständigt, om man på grund härav väntar sig ett nytt prov på den konstnärlighet, som speciellt lyft namnet till rykte och rang. Här är dansösen alldeles borta, och i stället träder i en allmogekvinnas enkla skepnad skådespelerskan fram - och detta med bjudande nödvändighet att som sådan erkännas som en storhet att räkna med, åtminstone när det gäller filmens framställningskonst. Här blir det nu icke fråga om primadonnans later, här gör sig den enkla naturlighet gällande, som kännetecknar ädel halt - ingen skimrande yta, men bakom livets hårda skrovlighet ett klappande och lidande hjärta."

Kommentar Svensk filmografi

Johan bygger på några av motiven i den finske författaren Juhani Ahos (1861-1921) roman "Juha", som kom ut på finska 1911 och samma år publicerades i svensk översättning under titeln "Johan". Redan på filmens förtext, där det heter "Med motiv ur Juhani Ahos roman Johan", värjer sig Stiller mot att kalla filmen en filmatisering av romanen.

Stiller och hans medarbetare Arthur Nordén (jfr Kommentar till Erotikon, 1920) har bara tagit upp några motiv från romanen, samtidigt som de förlagt dess handling till nutid. Romanen tilldrar sig under den tid, då Finland hörde till Sverige, och inte alls uppe i lappmarken utan i mellersta Finland strax innanför den svensk-finska gränsen till norra Karelen, som hörde till Ryssland. Tiden är inte närmare angiven men av olika referenser framgår att det rent allmänt rör sig om sen medeltid.

Främlingen, som i romanen heter Shemeika men i filmen inte har något namn, kommer från den lilla staden Uhtua i Karelen och Marit, som i romanen heter Marja, är ett hittebarn av rysk börd, vilket sägs bidra till hennes starka dragning till Shemeika. I romanen får hon ett barn med förföraren och kommer som piga bland hans andra f.d. sommarälskarinnor till hemgården i Uhtua.

Det är alltså väsentliga förändringar som skett vid utarbetandet av filmmanuskriptet och dit hör även den tilldiktade prologen om grävningen av flottningskanalen samt införandet av folkvisan med refrängen "Vallevan, vallevan, han seglar ej ärligt", varav filmens tredje och femte strof härrör från en uppteckning på 1800-talet av den betydligt äldre visan och de övriga tre nyskrivits för filmen, sannolikt av Arthur Nordén.

Romanen har en rad mycket brutala inslag, som faller utanför filmens handling. Den slutar även med att Johan till sist låter sig viljelöst driva utför det stora fallet i forsen och omkomma där. Närmare bestämt är det romanens tre första och delar av dess två sista kapitel som inspirerat filmen.

Johan spelades in i juli och augusti 1920 längs Kalixälven i Lappland. Även interiörerna togs på plats. Man hade en stor belysningsbil med sig, varför t.o.m. vinterbilderna kunde arrangeras på platsen. De var nattbilder och snön var bomull, vilket framgår av bevarade inspelningsbilder. Endast smärre kompletteringar behövde senare tas i ateljéerna på Filmstaden i Råsunda.

Inga skådespelare hade någon stand-in vid inspelningen av forsfärden, men forsbåten vilade på en bastant, osynlig flotte, som var sammankopplad med en större flotte, på vilken filmkamerorna var uppställda. Trots detta hände flera otäcka olyckstillbud, därav minst ett mycket allvarligt.

Filmen ansågs länge helt försvunnen men större delen av ett av originalnegativen hittades överraskande i början av 1960-talet. Med det som utgångspunkt har filmen restaurerats (1974 och 2001) av SFI i en kopia som inberäknat de svenska texterna är 1721 m. Fortfarande saknas dock ca 450 m av den ursprungliga filmen. Filmens manuskript är inte bevarat.

Johan såldes för visning i Danmark, Norge, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Storbritannien, Holland, Belgien med kolonier, Frankrike, Schweiz, Italien, Spanien, Tyskland med Danzig och Saar, Ryssland med Sibirien, Indien, Ceylon, Burma, Japan, Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela, USA, Canada. Totala antalet utomlands sålda kopior är obekant. Inte heller är några uppgifter bevarade om filmens slutliga ekonomiska resultat.

Juhani Ahos roman "Juha" har senare filmats tre gånger, alla tre gångerna i Finland:

Juha (1936), regi Nyrki Tapiovaara, Juha (1956), regi R.J. Särkkä och Juha (1999), regi Aki Kaurismäki. Endast de två senare versionerna är visade i Sverige, 1956 års version fick premiär i Sundsvall 28.1.1957 under titeln Kärlek i ödemarken, 1999 års version fick premiär på biografen Zita i Stockholm 3.9.1999.

Förlaga

Originaltitel Juha (Roman)
Författare Juhani Aho


Inspelning

1920-07 1920-08
Morjärv Kalix kommun Sverige
Flakaträsk Kalix kommun Sverige
Kamlungeforsen i Kalix älv Kalix kommun Sverige

Visningar

Sverigepremiär 1921-02-28 Cosmorama Göteborg Sverige 110 min
1921-02-28 Röda Kvarn Helsingborg Sverige 110 min
1921-02-28 Metropol Malmö Sverige 110 min
1921-02-28 Röda Kvarn Norrköping Sverige 110 min
1921-02-28 Röda Kvarn Stockholm Sverige 110 min
Urpremiär 1921-02-28 Cosmorama Göteborg Sverige 110 min
1921-02-28 Röda Kvarn Helsingborg Sverige 110 min
1921-02-28 Metropol Malmö Sverige 110 min
1921-02-28 Röda Kvarn Norrköping Sverige 110 min
1921-02-28 Röda Kvarn Stockholm Sverige 110 min

Musikstycken

Ämnesord

Barn/föräldralöst
Flottningsränna
Forsbåt
Forsfärder
Främlingar
Förförare
Inkvartering
Julnatt
Kalixälven
Lappland
Morjärv
Nordisk sommar
Obygd
Röksignaler
Slagsmål
Timmerflottning
Ödemark

Bestånd Film

Uppgifterna här avser filmmaterial i Svenska Filminstitutets arkiv. Arkivets bestånd tillgängliggörs på begäran främst för forskning, andra filmarkiv och rättighetsinnehavare. Vid frågor kontakta filmarkivet@filminstitutet.se

Typ Kopia
Materialbas Acetat
Bredd 35 mm
Längd i meter 1715


Typ Kopia
Materialbas Acetat
Bredd 35 mm
Längd i meter 1721


Typ Kopia
Materialbas Polyester
Bredd 35 mm
Längd i meter 1710


Typ Kopia
Materialbas Polyester
Bredd 35 mm
Längd i meter 1721


Typ Duplikatnegativ
Bredd 35 mm


Typ Duplikatnegativ
Materialbas Acetat
Bredd 35 mm


Typ Duplikatpositiv
Bredd 35 mm


Typ Duplikatpositiv för OP
Materialbas Acetat
Bredd 35 mm


Typ Duplikatpositiv
Bredd 35 mm


Bestånd Affischer

Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se

Storlek Mellan 850 x 700 och 850 x 1100


Storlek Större än 850 x 1100


Storlek Större än 850 x 1100


Storlek Större än 850 x 1100


Bestånd Manuskript

Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Biblioteket, biblioteksexpeditionen@filminstitutet.se

Typ Dialoglista
Manustitel Johan. Skådespel i 5 akter. Med motiv ur Juhani Ahos roman "Johan". För filmen av Mauritz Stiller och Arthur Nordeén.
Omfång 14 s.
Språk Svenska


Typ Dialoglista
Manustitel Johan. Med motiv ut Juhani Ahos roman Johan.
Omfång 6 s.
Språk Svenska


Typ Dialoglista
Manustitel Rapids of life (Johan). Adapted from the novel by the Finnish author Juhani Aho.
Omfång 10 s.
Språk Engelska


Typ Dialoglista
Manustitel A travers les rapides. (Johan).
Omfång 5 s.
Språk Franska


Bestånd Stillbild

Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se

Svartvitt papper 14
Bakombild papper 14
Album Nej


Bestånd PR-material

Typ Program/Reklamtryck
Språk Engelska


Typ Program/Reklamtryck
Språk Svenska


Typ Program/Reklamtryck
Språk Svenska


Typ Program/Reklamtryck
Språk Danska


Typ Program/Reklamtryck
Språk Danska


Typ Program/Reklamtryck
Språk Svenska


Typ Program/Reklamtryck
Språk Finska


    Kontakta redaktionen

    Har du frågor om Svensk Filmdatabas eller är det någon uppgift på den här sidan som inte är korrekt eller som saknas? Hör i så fall gärna av dig till oss på redaktionen. Obs! Vi vet inte om det går att få tag på en film för att se den, så fråga oss inte om det, men testa däremot gärna knappen Hitta filmen som du hittar längst upp i högra hörnet på alla databasens filmsidor.

    Vad gäller det?