Innehållsförteckning

Grundfakta

Media (111 st)

Originaltitel Det omringade huset
Filmtyp Långfilm
Kategori Spelfilm
Regi
Manus
Förlaga
Produktionsland
Produktionsbolag
Åldersgräns Tillåten från 15 år
Sverigepremiär 1922-10-23

Medverkande

Meggie Albanesi
Mary Lixton

Uno Henning
Jeff Gordon, löjtnant

Ivan Hedqvist
Cyril Ward, major

Richard Lund
Harry Lixton, officer, Marys bror

Wanda Rothgardt
Aima, arabisk tjänsteflicka

Victor Sjöström
Davies, kapten

Visa alla medverkande

Handling

Unge löjtnant Jeff Gordon är förlagd i en engelsk garnisonsstad där han träffat sin älskade, den föräldralösa Mary, syster till hans officerskamrat Harry Lixton. Jeffs karriär...

Visa hela handlingen

Press

Stockholmskritikerna tog emot Det omringade huset med all den respekt som tillkommer en filmregissör med världsrykte. Någon menade att den var "att räkna bland våra starkaste och bästa...

Visa all press


Relaterat

Titlar

Originaltitel
Svensk premiärtitel
Distributionstitel

Filmteam

Medverkande

Meggie Albanesi Mary Lixton
Uno Henning Jeff Gordon, löjtnant
Ivan Hedqvist Cyril Ward, major
Richard Lund Harry Lixton, officer, Marys bror
Wanda Rothgardt Aima, arabisk tjänsteflicka
Victor Sjöström Davies, kapten
Axel Nilsson hovmästare
Kurt Welin soldat
Gösta Gustafson soldat
Hilda Forsslund hushållerska
Olof Ås en arab
Thecla Åhlander den gamla
Arthur Natorp korpral
Edvin Adolphson shejk
Bror Berger shejk
Hugo Björne officer
Gösta Hillberg officer
Ragnar Arvedson officer
S.T. Buchanan officer
Nils Brambeck officer
Sven Bergvall officer
Ollars-Erik Landberg ej identifierad roll

Bolag

Produktionsbolag AB Svensk Filminspelning
Distributör i Sverige (35 mm) AB Svenska Biografteaterns Filmbyrå 1922

Handling

Unge löjtnant Jeff Gordon är förlagd i en engelsk garnisonsstad där han träffat sin älskade, den föräldralösa Mary, syster till hans officerskamrat Harry Lixton.

Jeffs karriär och kärlekshistoria får ett plötsligt slut när hans fader översten begår självmord efter att ha förskingrat ur regementskassan. Vanärad beslutar Jeff att lämna regementet och sin käresta. Efter en tid gifter sig Mary med major Cyril Ward, en äldre officer som så småningom avancerar till överste.

När det blir krig i Afrika och regementet kommenderas ut i öknen med Ward som chef följer Mary med sin make. Som sällskap får hon en arabisk tjänsteflicka som är henne mycket tillgiven men som framför allt dyrkar hennes bror Harry.

En dag uppenbarar sig Jeff Gordon i lägret och anhåller att få bli återupptagen i regementet, eftersom han nu efter år av försakelser lyckats sona sin faders alla skulder. Översten tillmötesgår hans önskan och gör honom till underrättelseofficer. När Mary och Jeff vid en fest igenkänner varandra flammar deras förträngda kärlek åter upp, men de försöker att i ärbarhet låta det förgångna vara förgånget, eftersom båda inser situationens hopplöshet.

Överste Ward förbereder ett anfall och behöver en officer som förklädd till arab ska stjäla sig in bakom fiendens linjer, låta sig överrumplas och avsiktligt tappa en falsk anfallsplan för att vilseleda fienden. Överlevnadschanserna är inte stora, men den deprimerade Jeff Gordon mottar villigt uppdraget. När Mary informeras om detta grips hon av en irrationell impuls och skickar sin tjänsteflicka efter Jeff. Denne som redan klätt ut sig till arab tror att budet är från översten och infinner sig i Wards hem, där han tas emot av Mary. Det hemliga mötet ger honom nytt livsmod, men när han skall ge sig ut på sitt uppdrag visar det sig att huset är omringat av engelska soldater, eftersom man observerat att en misstänkt person i arabdräkt smugit sig in. För att inte kompromettera överstinnan måste Jeff gömma sig och sålunda avstå från att utföra sin mission. Mary ber sin bror Harry om hjälp och denne övertar Jeffs uppdrag.

Den arabiska tjänsteflickan har emellertid avslöjat överste Wards krigslist för sina rasfränder och därmed ytterligare reducerat möjligheterna för den engelska spionen att klara sig. När hon upptäcker att det inte är Jeff Gordon utan hennes älskade Harry Lixton som genom hennes svek blivit arabernas fånge offrar hon sitt liv för att befria honom.

Nästa dag återvänder Jeff till lägret och anmäler att han svikit sitt uppdrag. I en summarisk rättegång döms han som förrädare till arkebusering, eftersom han ståndaktigt vägrar att uppge några skäl för sitt handlingssätt. För att rädda Jeff till livet avslöjar Mary i en upprörd scen hela bakgrunden för sin make. Rov för stridiga känslor väljer gentlemannen Ward i sista ögonblicket att förhindra exekutionen.

I ett blodigt slag strax därefter blir överste Ward sårad. Jeff Gordon kommer till hans undsättning men hans liv står inte att rädda. Innan han dör lägger han välsignande sin hustrus hand i Jeffs. (Bearbetning av engelskt och svenskt program.)

Censur / granskning

Censurnummer 30103
Datum 1922-10-12
Åldersgräns Tillåten från 15 år
Originallängd 1890 meter
Kommentar Kopiornas längd varierar mellan 1888 m och 1922 m.


Tekniska fakta

Bildformat 1.33:1
Ljudtyp Stum
Färgtyp Svartvit
Bredd 35 mm
Hastighet 24
Längd i meter 1890 meter
Längd i minuter 69 min
Akter 5 rullar


Kommentarer

Pressreaktion Svensk filmografi

Stockholmskritikerna tog emot Det omringade huset med all den respekt som tillkommer en filmregissör med världsrykte. Någon menade att den var "att räkna bland våra starkaste och bästa svenska filmverk". Man talade om en nästan olidlig spänning, om en av de vackraste och gedignaste prestationer en svensk filmregissör kan berömma sig av, och recensenten i Arbetaren ansåg, att filmen "når vad spelets konstnärlighet angår upp till det plan där endast det bästa finnes".

Den enda tidning som utan omsvep deklarerade att det inte var någon bra film var FDP: "Filmen höjer sig icke över medelmåttan. Innehållet är banalt." Ändå anar man också hos övriga kritiker en besvikelse och en misstänksamhet mot de nya osvenska och kommersiella tendenserna.

"Den svenska filmen har under senare tid i påfallande grad internationaliserats. Handling och miljö ha förlagts till för världspubliken mera kända områden än tidigare, och på sistone ha även främmande skådespelare anlitats för inspelningarna. Det må vara förklarligt, måhända rent av nödvändigt ur affärssynpunkt, men någon konstnärlig vinst för vad man vant sig att betrakta som 'svensk film' innebär det knappast.

Victor Sjöströms första film för säsongen, Det omringade huset som på måndagen hade premiär på Röda Kvarn, ådagalägger detta till fullo. Den är en habilt gjord film, icke utan vare sig förtjänster eller fel, intressant och spännande och väl inspelad, men den kunde lika väl vara utgången från vilket annat land som helst som från Sverige. Naturligtvis har den för svensk publik sitt speciella intresse genom de svenska skådespelarna, liksom den har det för engelsk genom miss Albanesis deltagande, men i sig själv har den mycket litet, som kan göra anspråk på att anses som specifikt svenskt." (P-l i AB)

"Manuskriptet är mycket skickligt tillrättalagt av regissören själv och Ragnar Hyltén-Cavallius, vilken senare haft en hand med i flera av de senaste årens förnämligaste filmer. Iscensättningen visar prov på Victor Sjöströms bästa egenskaper: gedigenhet, smak, frihet från sentimentaliet och raffel. Varje scen är utarbetad med stark känsla för det dramatiska, och allteftersom handlingen skrider framåt laddas den med en nästan andlös spänning, som kulminerar i arkebuseringsscenen. Sedan komma stridsscenerna, vilka ur rent filmteknisk synpunkt äro det mest anmärkningsvärda i filmen, samt själva upplösningen, som ju alltid brukar vara det svagaste, ehuru här berömvärda ansträngningar ha gjorts att undvika den hotande banaliteten." (Marfa i DN)

"Givetvis har det varit svårt för en svensk regissör att på svensk mark iscensätta en film i engelsk och afrikansk miljö. Hr Sjöström har dock på det hela taget lyckats förträffligt, även om anmärkningar kunnat göras mot några detaljer. Det omringade husets exteriör verkar sålunda alltför mycket kulissartad, beduinlägret är föga illusoriskt och alltför många av dess invånare härstamma, av näsorna att döma, från Norrköping. Men detta är, som sagt, endast några relativt obetydliga detaljer. Engelska seder och bruk ha noggrant iakttagits; trupperna uppträda i reglementsenlig engelsk tropikuniform och äro drillade på engelskt sätt. Stridsscenerna ha även gjorts med verkningsfull effekt." (-ck i SocD)

Kommentar Svensk filmografi

I januari 1922 bildas AB Svensk Filminspelning, ett dotterbolag till Svensk Filmindustri men med Victor Sjöström och Mauritz Stiller som meddelägare och ekonomiskt medansvariga.

De båda regissörerna uppfattade möjligen det nybildade bolaget som en garanti för större personlig frihet men fann snart att det i praktiken tvärtom låste dem ännu fastare till moderföretagets krav och förväntningar. Tre filmer producerades inom Svensk Filminspelnings ram, Sjöströms Det omringade huset och Eld ombord (1923/2) samt Stillers Gunnar Hedes saga (1923/1). Därefter hade Sjöström redan lämnat Sverige och bolaget i praktiken upphört att fungera.

Det omringade huset är en av den "mogne" Sjöströms minst välrenommerade filmer. Den tillkom på förslag av SF:s direktion i ett läge, när den planerade inspelningen av Eld ombord blivit uppskjuten. Förberedelsetiden för denna snabbt beslutade ersättningsinspelning blev följaktligen mycket kort. Produktionen genomfördes motvilligt av Sjöström med början tidigt i juni månad 1922. I slutet av juli var han klar att ägna sig åt Eld ombord.

Ökenstriderna i Afrika spelades in på Munsö i Mälaren, på ett område som sedan åtskilliga gånger kommit till användning som ökenmiljö i svenska filmer. Vid sin sida som "regimedhjälpare i exotica och engelsk militärteknik" hade Sjöström den engelske majoren S T Buchanan som också spelade en liten roll i filmens officerskollektiv.

Den engelska aktrisen Meggie Albanesi som haft några teateruppgifter i sitt hemland tidigare engagerades för den kvinnliga huvudrollen i förhoppningen att filmen därmed skulle bli attraktiv på den engelska filmmarknaden. Något större gensvar utomlands fick den emellertid inte.

Teaterpjäsen "La maison cernée" av fransmannen Pierre Frondaie (1884--1948) uruppfördes på Théâtre Sarah Bernhardt i Paris den 11.12.1919.

Förlaga

Originaltitel La maison cernée (Pjäs)
Författare Pierre Frondaie


Inspelning

1922-06 1922-07
Filmstaden Råsunda Sverige
Munsö Ekerö Sverige

Visningar

Sverigepremiär 1922-10-23 Regina Gävle Sverige 69 min
Urpremiär 1922-10-23 Regina Gävle Sverige 69 min
Sverigepremiär 1922-10-23 Röda Kvarn Gävle Sverige 69 min
Urpremiär 1922-10-23 Röda Kvarn Gävle Sverige 69 min
Sverigepremiär 1922-10-23 Cosmorama Göteborg Sverige 69 min
Urpremiär 1922-10-23 Cosmorama Göteborg Sverige 69 min
Sverigepremiär 1922-10-23 Röda Kvarn Helsingborg Sverige 69 min
Urpremiär 1922-10-23 Röda Kvarn Helsingborg Sverige 69 min
Sverigepremiär 1922-10-23 Metropol Malmö Sverige 69 min
Urpremiär 1922-10-23 Metropol Malmö Sverige 69 min
Sverigepremiär 1922-10-23 Röda Kvarn Stockholm Sverige 69 min
Urpremiär 1922-10-23 Röda Kvarn Stockholm Sverige 69 min
Sverigepremiär 1922-10-23 Röda Kvarn Örebro Sverige 69 min
Urpremiär 1922-10-23 Röda Kvarn Örebro Sverige 69 min

Ämnesord

Araber
Exekution
Förskingring
Munsö
Regementen
Shejker
Soldater
Stockholms garnison

Bestånd Affischer

Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se

Storlek Större än 850 x 1100
Affischtitel Honour


Storlek Större än 850 x 1100
Affischtitel Honour


Bestånd Manuskript

Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Biblioteket, biblioteksexpeditionen@filminstitutet.se

Typ Dialoglista
Manustitel Efter skådespelet med samma namn av Pierre Frondaie.
Omfång 8 s.
Språk Svenska


Typ Dialoglista
Manustitel Honour. Reviderad engelsk textlista.
Omfång 8 s.
Språk Svenska


Typ Dialoglista
Manustitel La maison cernée.
Omfång 9 s.
Språk Franska


Bestånd Stillbild

Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se

Svartvitt papper SET
Bakombild papper 14
Album Nej


Bestånd PR-material

Typ Program/Reklamtryck
Språk Svenska


Typ Program/Reklamtryck
Språk Engelska


Typ Program/Reklamtryck
Språk Svenska


Typ Program/Reklamtryck
Språk Danska


Typ Program/Reklamtryck


Typ Övrigt tryck
Språk Engelska


    Kontakta redaktionen

    Har du frågor om Svensk Filmdatabas eller är det någon uppgift på den här sidan som inte är korrekt eller som saknas? Hör i så fall gärna av dig till oss på redaktionen. Obs! Vi vet inte om det går att få tag på en film för att se den, så fråga oss inte om det, men testa däremot gärna knappen Hitta filmen som du hittar längst upp i högra hörnet på alla databasens filmsidor.

    Vad gäller det?