Innehållsförteckning

Grundfakta

Originaltitel Karl XII/senare delen
Filmtyp Långfilm
Kategori Spelfilm
Regi
Producent
Manus
Produktionsland
Produktionsbolag
Åldersgräns Barntillåten
Sverigepremiär 1925-11-16

Medverkande

Gösta Ekman
Karl XII

Nicolai de Seversky
tsar Peter I

Bengt Djurberg
Sven Björnberg, kapten

Mona Mårtenson
Anna Björnberg, hans hustru

Augusta Lindberg
majorskan Kerstin Ulfclou

Harry Roeck-Hansen
Erik Ulfclou

Visa alla medverkande

Handling

Den hårt ansatte tsar Peter är på ursinnigt humör. Han läxar upp tronföljaren Alexej för att denne bara intresserar sig för nöjen. Han får besök av ett antal bojarer som han kallar...

Visa hela handlingen

Press

"Ett faktum är, att man här står inför ett verkligt betydelsefullt filmverk, som levande och tidstroget skildrar en hjältekonungs saga på ett så fascinerande sätt, att man lever med...

Visa all press


Relaterat

Titlar

Originaltitel
Svensk premiärtitel
Alternativtitel
Distributionstitel

Filmteam

Regi
Manus
Producent
Foto
Arkitekt
Regiassistent
Scenario
Inspicient
Musikarrangör
Smink
Förtexter

Medverkande

Gösta Ekman Karl XII
Nicolai de Seversky tsar Peter I
Bengt Djurberg Sven Björnberg, kapten
Mona Mårtenson Anna Björnberg, hans hustru
Augusta Lindberg majorskan Kerstin Ulfclou
Harry Roeck-Hansen Erik Ulfclou
Palle Brunius Lasse Ulfclou, löjtnant
Tyra Dörum Kajsa, piga
Nika de Seversky Aysha
Mignon Georgian Abisag, Ayshas syster, sultanens favoritgemål
Rudolf Wendbladh sultanen
Josef Fischer storvesiren
Sten Lindgren Alexej, den ryske tronföljaren
Birger Lyne Sachar, tsarens tjänare
Paul Lane Stanislaw Poniatowski, polack
Thor Christiernsson Hultman, kungens kammartjänare
Thor Modéen baron von Görtz
Sven Bergvall Ivan Mazepa, kosackernas hetman
Gustav Runsten Christopher Polhem
Gabriel Alw Emanuel Swedenborg
Georg Funkquist överstelöjtnant Düring
Märta Ekström Katarina, tsarens gemål
Artur Cederborgh överste Grothusen
Seth Hesslin generalmajor Creutz
Erik Bergman fältmarskalk Rehnskiöld
B. Ingelman general Lewenhaupt
John Melin ena eunucken
Anne-Marie Brunius den lilla flickan vid likfärden
Nils Wahlbom svensk officer i kungshuset i Bender
Uno Küller drabant
John Ericsson karolin vid kalabaliken i Bender/fogdens knekt
Hugo Jacobson karolinofficer
Karl Jonsson karolinofficer
Olof Krook ett av bojarernas sändebud hos tsar Peter
Axel Jacobsson en karolinofficer utanför tältet vid mötet med Mazepa
Knut Frankman kosack i tältet vid mötet med Mazepa
Ernst Marcusson fänrik Piper
Concordia Selander Kama, Ayshas gudmor
Eric Gustafson andra eunucken
Carl Browallius fogden
Thure Holm en man i Stralsund
Albert Ståhl värdshusvärden i den lilla ungerska staden
Axel Ring stand-in för Gösta Ekman i ridscener
- Ej identifierade:
John Botvid turk
Bertil Brusewitz
Tor Borong
Axel Janse
Uno Larsson karolin i Bender som kysser en gris

Bolag

Produktionsbolag AB Historisk Film
Herman Rasch
Distributör i Sverige (35 mm) AB Svenska Biografteaterns Filmbyrå 1925

Handling

Den hårt ansatte tsar Peter är på ursinnigt humör. Han läxar upp tronföljaren Alexej för att denne bara intresserar sig för nöjen. Han får besök av ett antal bojarer som han kallar asiatiska svin. Han skär av skägget på en av dem.

Bland de svenska soldaterna finns det dem som är krigströtta och knorrar och vill hem. Sven Björnberg invänder att Sverige är viktigare än hemlängtan.

Karl XII står vid den ryska gränsen och har att välja marschriktning. Han bestämmer sig för att ta omvägen genom Ukraina för att nå tsarrikets huvudstad. I Ukraina är hetmanen Mazepa beredd att förena sig med svenskarna i kampen mot tsaren. Av kosackerna får svenskarna en beslöjad vacker kvinna som gåva, den turkiska Ayscha. Hon tas om hand av gamla Kajsa, som numera är marketenterska i den svenska armén.

Vintern blir fruktansvärd. Lasse Ulfclou är nära att omkomma men räddas av sin kung. Andra av karolinerna förfryser ute i den ukrainska vildmarken. Mazepa anar att kungens lycka är på upphällningen.

Vid Vorskla bereder sig de svenska och ryska härarna för ett avgörande. Under en rekognoscering blir Karl XII skjuten i foten av tsarens tjänare Sachar, som i sin tur dödas av den vaksamme fänrik Björnberg. Till följd av skadan kan kungen inte föra befälet under Poltava-slaget, som trots svenskarnas tapperhet blir ett bittert nederlag.

Efter slaget håller Lasse Ulfclou på att förblöda men räddas till livet. Däremot dör hans trogna gamla Kajsa, skjuten i ryggen.

Med en ringa skara går Karl över Dnjepr in på turkiskt område. Overksamma lever dessa svenskar ett glatt liv i Bender, till hälften som gäster, till hälften som fångar.

Till följd av den intrigerande storvesirens fientligheter blir förhållandet till turkarna spänt. Det kommer till väpnad konflikt vid kalabaliken i Bender.

Iklädd turkiska kvinnokläder lyckas Lasse Ulfclou tillsammans med Ayscha ta sig in till Konstantinopel för att framföra ett bud till sultanen från Karl XII. Ayscha själv smyger sig in i Seraljen och tar sig in till sin syster, som är sultanens favorithustru. Denna övertygar sultanen om att den svekfulle storvesiren och hans svenskfientliga anhang ska avrättas.

Lasse och Ayscha, som vid det här laget blivit mycket fästade vid varandra, tar avsked och Lasse återvänder till sin konung. Denne står nu i begrepp att efter många år lämna Turkiet för att försöka ta sig hem till Sverige. Tillsammans med överstelöjtnant Düring börjar han sin ritt genom Siebenbürgen och Ungern.

Vid polska gränsen byter de hästar vid ett värdshus, där kungen håller på att bli igenkänd av värden. Kungen presenterar sig som den svenske soldaten Peter Frisk och dricker för en gångs skull ett glas vin för att avvärja alla misstankar. Utpumpade anländer de svenska ryttarna till Stralsund. Härifrån styr kungen en tid sitt land, men staden är illa utsatt för bombardemang.

Hemma i Sverige har fattigdomen nått till Berga gård. Kronofogden och hans knekt kommer med skattekrav och slås halvt fördärvade av den hetlevrade Erik Ulfclou, som fattar beslutet att döda den kung som dragit olycka över gården och över landet. Systern Anna kan inte hindra honom och moder Kerstin dör.

Vid Fredrikssten är konungen ute med Lasse Ulfclou och rider, när en brisad kreverar och sårar Lasse. Glömsk av den egna faran riskerar kungen livet för att kunna rädda Lasse. Situationen bevittnas av Erik Ulfclou som just i samma ögonblick som han ska sätta sin föresats i verket drabbas av hängivenhet för den kung som så osjälviskt delar sina soldaters väl och ve. Han faller på knä framför kungen som efterskänker honom hans skatteskulder.

Trots varningar från de närstående och trots kalfaktorn Hultmans onda aningar vägrar kungen att uppträda försiktigt i löpgravarna. En kula genomborrar hans huvud.

Död bärs han genom snö och fjäll hem mot Sverige.

Censur / granskning

Censurnummer 49840
Datum 1933-11-10
Originallängd 2527 meter
Kommentar (Ljudversionen av hela Karl XII-materialet. Den 26.2.1940 censurerades en smalfilmskopia på 926 m.)


Censurnummer 36188
Datum 1925-11-20
Originallängd 2776 meter
Kommentar (utgör en förkortad version av 36.123 och 36.124)


Censurnummer 36124
Datum 1925-11-14
Åldersgräns Barntillåten
Originallängd 1829 meter
Längd efter klipp 1813 meter
Kommentar I fjärde avdelningens I akt: en stridsscen inomhus i Bender. I IV (fjärde): närbilden av den döda mormodern och gossens förskräckelse samt texten: "jag är så rädd, mormor..."


Censurnummer 36123
Datum 1925-11-14
Åldersgräns Barntillåten
Originallängd 1736 meter
Längd efter klipp 1733 meter
Kommentar I tredje avdelningens III akt: visningen framifrån av den förfrusna vid trädet.


Tekniska fakta

Bildformat 1.33:1
Ljudtyp Stum
Färgtyp Svartvit
Bredd 35 mm
Hastighet 24
Längd i meter 3565 meter
Längd i minuter 130 min
Akter 10 rullar


Kommentarer

Pressreaktion Svensk filmografi

"Ett faktum är, att man här står inför ett verkligt betydelsefullt filmverk, som levande och tidstroget skildrar en hjältekonungs saga på ett så fascinerande sätt, att man lever med från början till slut och samtidigt längtar efter att, sedan man sett filmen, ytterligare fördjupa sig i denna intressanta och väckande period i Sveriges historia. Var första delen stark, kan man lugnt påstå, att andra delen är ännu starkare. (-) När historiska personligheter på ett så överlägset sätt ryckas oss in på livet, kunna vi icke annat än tacksamt erkänna filmens stora betydelse, ty denna film kommer att åskådas av tusen sinom tusen, och den hör icke till dem, som man likgiltigt åser. Den höjer sig milshögt över de vanliga förströelsefilmerna. Den fångar och griper och belyser klart för den stora publiken förfädernas hjältemod, seghet och nöd." (Hake i SvD)

"Mången kommer kanske att tycka, att denna senare del inte är så 'rolig' som den första. Där voro de romantiska, idylliska inslagen flera och måhända också naturligare infogade i helhetsbilden än här. Men å andra sidan är filmens sista del präglad av ett kärvt allvar, ett manligt betonat patos, som göra den ofantligt fängslande, ofta djupt gripande. Ett manligt redbart grepp om det hela gör sig förnimbart. Svenska mäns konstnärliga tribut till en av de största svenska män som levat. En sträng verklighet träder åskådaren till mötes ur filmen, karolinernas hårda liv tecknas med ofta isande realism. Vad som gör det minst övertygande intrycket äro de onödigt många detaljbilderna av handgemäng vid olika tillfällen. De verka för beskedliga, de sakna den frenesi, som bestämt måste gripa de stridande öga mot öga med fiendens vapen. Det är mången gång mera fart över de större krigsscenerna, ehuru man även beträffande dem nödgas konstatera, att de ej äro iscensatta med den djärvhet och intensitet som skulle krävas. Det är fingerad strid, manöver, men inte blodigt allvarligt krig. I det sammanhanget frestas man också till en stilla undran om karolinerna verkligen voro så välklädda, så litet medfarna i sin yttre habitus, efter åratals fejder på utländsk mark?

Men sådant blir i helhetsomdömet bagateller gent!emot de värden filmen skänker.

Många scener ha en rent majestätisk skönhet. Oförgätlig är sålunda bilden av kung Karl, där han ensam, omgjuten av en månstrimmas kyliga glans, med blottat huvud knäböjer i snön bland sina ihjälfrusna karoliner. Karls gestalt får över huvud taget en mångsidig belysning genom talrika mänskliga smådrag, som författare och regissör förstått att skickligt infläta. Hans omtanke om sina soldater och deras kärlek till sin konung, hans gudsfruktan, hans oförskräckthet, hans sträva rättframhet, hans enkelhet i vanor och uppträdande och i allt detta: hans konungslighet -- det ena efter det andra träder fram till att fullständiga bilden av den Karl XII som man lärt känna i historia och dikt." (StT)

"Beträffande de enskilda skådespelarna, är det egentligen blott en enda, som presterat ett verkligt karaktärsspel, ehuru det upptager endast en ringa del av filmen, nämligen Nicolai de Seversky såsom tsar Peter. Även Nika de Seversky måste lovordas för hennes fascinerande behag i den vackra ryskans roll. Gösta Ekman, som föreställer Karl XII, saknar fullständigt den filmatiska andan. Det blir bara vanliga fotografier, för all del mycket vackra, men vi ha svårt för att tro att Karl XII var en sådan där teaterkung. Inte heller ha vi föreställt oss kung Karl ständigt gå omkring med plutläpp. Han hade ju tunna, smala läppar. De stora ögonen stirrade väl knappast fullt så idiotiskt, men det må vara, ty kanske att just det där idiotiska var grundväsendet hos den förflugne hjälten. Såsom den svenska dåraktighetens personifikation har han rest sig ett monument i vårt egendomliga folks historia. I denna mening är Karl den tolfte-filmen en högst lärorik skildring." (Arbetaren)

"Att en person som likt mig större delen av sitt liv sysslat med den epok, som i denna film behandlas, kan hitta på ett och annat detaljfel, såsom att infanteriets rockar äro för långa, är ju ej att undra på. Men i stort finner jag filmen storartad och lyckad.

I ett fall står den framför sin föregångare, nämligen att huvudpersonen är överlägsen samme framställares prestation i den förra avdelningen.

Måhända ligger den mera tragiska delen av Karl XII:s liv bättre för hans röst. (-)

Men det märkvärdigaste är, att han lyckats även ge sitt ansikte en helt annan karaktär, som mera liknar originalet. Huru detta tillgått är svårt att säga, men det är nog kanske med honom som med mig, att han under det långa sysslandet med den karolinska tiden så levat sig in i den, att han börjat känna karolinskt." (Gustaf Cederström i NDA)

Kommentar Svensk filmografi

(Fortsättning på kommentar från första delen av Karl XII)

Filmens grepp om sin publik kan i efterhand förefalla något överraskande. Helt säkert har en avgörande faktor i sammanhanget varit den musik som sammanställdes av Palladiums kapellmästare Otto Trobäck och som enligt flera vittnesskildringar gjorde ett utomordentligt intryck. Den framfördes även på åtskilliga landsortsbiografer och finns bevarad i form av ett utförligt "musikprogram" i SFI:s arkiv. Johan Hellmich Romans "Drottningholmsmusik" och den nyligen restaurerade karolinermarschen "Marcia Carolus XII Svecorum Rex" hörde till de musikaliska dominanterna i första delen, som dock inrymde inte mindre än 74 musikaliska byten. En utförlig analys av Trobäcks musik till "Karl XII" återfinns i Rune Waldekranz essä "Stumfilmens musik", s. 179-200 i festskriften "Skriftfest", tillägnad Martin Tegen 1979.

En förkortad och koncentrerad version av "Karl XII" med synkroniserad musik och ljudeffekter iordningställdes 1933 och premiärvisades på Garbio och Lyran i Stockholm den 27 november. Musiken till den versionen var arrangerad av Eric Bengtson och ansågs inte kunna mäta sig med den levande musik som Trobäcks 30-mannaorkester bjöd till stumfilmen. 1933 års version gick också ut som skolfilm, ingående i Norstedts utbud.

Inspelning

1925-03 1925-07
Filmstaden Råsunda Sverige
Uppsalaslätten Uppsala Sverige
Östersund Sverige
Åreskutan Åre, Jämtland Sverige
Halden (f.d. Fredrikshald) Norge
Istanbul (f.d. Konstantinopel) Turkiet

Visningar

Sverigepremiär 1925-11-16 Cosmorama Göteborg Sverige 130 min
Urpremiär 1925-11-16 Cosmorama Göteborg Sverige 130 min
Sverigepremiär 1925-11-16 Victoria Göteborg Sverige 130 min
Urpremiär 1925-11-16 Victoria Göteborg Sverige 130 min
Sverigepremiär 1925-11-16 Palladium Stockholm Sverige 130 min
Urpremiär 1925-11-16 Palladium Stockholm Sverige 130 min

Ämnesord

Adel
Ahmed III, sultan av Turkiet (1673-1736)
Alexej, tronföljare av Ryssland (1690-1718)
Bender
Bonde
Bondgårdar
Creutz, Carl Gustaf, generalmajor (1660-1728)
Düring, Otto Friedrich von (1694-1715)
Ekonomiskt obestånd
Eunucker
Falska identiteter
Fältslag
Förklädnad/man som kvinna
Grothusen, Christian Albrecht, överste (1680-1715)
Görtz, Georg Heinrich von (1668-1719)
Harem
Hultman, Johan, lakej, taffeltäckare (ca 1666-1735)
Hämnd
Jämtlands fältjägarregemente
Karl XII, kung av Sverige (1682-1718)
Katarina, kejsarinna av Ryssland (1684-1727)
Kosacker
Krig
Krogar
Kungligheter
Lewenhaupt, Adam Ludvig, general (1659-1719)
Likvakor
Mazepa, Ivan, kosackhetman av Ukraina (1640-1709)
Mordförsök
Norge/Fredrikshald
Norrflärke
Norrlands artilleriregemente
Officer
Patriotism
Peter I, tsar av Ryssland (1672-1725)
Polhem, Christopher (1661-1751)
Poniatowski, Stanislaw (1676-1762)
Rehnschiöld, Carl Gustaf, fältmarskalk (1651-1722)
Ryssar
Räddningsbragd
Skånska Husarregementet
Soldater
Swedenborg, Emanuel (1688-1772)
Tsar
Turkiet/Konstantinopel
Ukraina
Upplands artilleriregemente
Upplands infanteriregemente
Uppsala
Vräkningshot
Åreskutan
Östersund

Bestånd Film

Uppgifterna här avser filmmaterial i Svenska Filminstitutets arkiv. Arkivets bestånd tillgängliggörs på begäran främst för forskning, andra filmarkiv och rättighetsinnehavare. Vid frågor kontakta filmarkivet@filminstitutet.se

Typ Duplikatpositiv
Bredd 35 mm


Typ Kopia
Bredd 35 mm
Längd i meter 3179


Typ Duplikatnegativ
Materialbas Acetat
Bredd 35 mm


Bestånd Affischer

Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se

Storlek Mellan 850 x 700 och 850 x 1100
Affischtitel Carl XII ANDRA AVDELNINGEN


Storlek Större än 850 x 1100
Affischtitel KARL XII fjärde och sista avdelningen
Affischdesign Gunnar Håkansson


Bestånd Manuskript

Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Biblioteket, biblioteksexpeditionen@filminstitutet.se

Typ Synopsis
Manustitel Karl XII, der schwedische Napoleon. II. Teil: Die Tragödie des Herrschers, Die geschichtlichen Ereignisse, Die Spielhandlung.
Omfång 4 s.
Språk Svenska


Typ Synopsis
Manustitel Järnhuvudet. Filmnovell. Detta torde vara Uddgrens utkast till del II.
Omfång 30 s.
Språk Svenska


Typ Synopsis
Manustitel Vorschlag für Filmmanuskript für die 2. Abteilung Karl XII-Film.
Omfång 4 s.
Språk Tyska


Typ Inspelningsmanus
Manustitel Carl XII. Tredje delen. Första akten.
Omfång Ca 35 s.
Språk Svenska


Typ Inspelningsmanus
Manustitel Carl XII. Tredje delen.
Omfång 81 s.
Språk Svenska


Typ Inspelningsmanus
Manustitel Manuskript till Karl XII-filmen del III o. IV av Hjalmar Bergman. Tillhör Herman Rasch.
Omfång 103 s.
Språk Svenska


Typ Dialoglista
Manustitel Textlista till Karl XII-filmen. Skådespel för filmen av Hjalmar Bergman.
Omfång 7 s.
Språk Svenska


Typ Dialoglista
Manustitel Carl XII. Skådespel för filmen av Hjalmar Bergman.
Omfång 7 s.
Språk Svenska


Typ Dialoglista
Manustitel Textlista till Karl XII-filmen. Karl XII. Skådespel för filmen av Hjalmar Bergman.
Omfång 9 s.
Språk Svenska


Typ Dialoglista
Manustitel Definitiv textlista till Karl XII-filmen. Karl XII. Skådespel för filmen av Hjalmar Bergman.
Omfång 11 s.
Språk Svenska


Typ Dialoglista
Manustitel Charles XII. Second section.
Omfång 9 s.
Språk Engelska


Typ Dialoglista
Manustitel Karl XII. Schauspiel für den Film von Hjalmar Bergman. Dritter Teil.
Omfång 7 s.
Språk Tyska


Typ Dialoglista
Manustitel Charles XII. Troisiéme partie.
Omfång 6 s.
Språk Franska


Typ Dialoglista
Manustitel XII. Károly. Történelmi szinmü. Irta: Hjalmar Bergman.
Omfång 6 s.
Språk Ungerska


Typ Dialoglista
Manustitel Karl XII. Skådespel för filmen av Hjalmar Bergman. Tredje delen.
Omfång 11 s.
Språk Svenska


Typ Kringmaterial


Typ Dialoglista
Manustitel Carl XII. Textlista för restaurerade versionen med bägge delarna sammanslagna (1964).
Omfång 33 s.
Språk Svenska


Typ Dialoglista
Manustitel Textlista för synkroniserade upplagan. Karl XII. Skådespel för filmen av Hjalmar Bergman.
Omfång 9 s.
Språk Svenska


Typ Dialoglista
Manustitel A warrior king. A Swedish historical epic.
Omfång 7 s.
Språk Engelska


Typ Dialoglista
Manustitel Karl XII. Del I.
Omfång 21 s.
Språk Svenska


Typ Dialoglista
Manustitel Carl XII. Del 2.
Omfång 20 s.
Språk Svenska


Bestånd PR-material

Typ Program/Reklamtryck
Språk Svenska


Typ Program/Reklamtryck
Språk Svenska


Typ Program/Reklamtryck
Språk Svenska


    Kontakta redaktionen

    Har du frågor om Svensk Filmdatabas eller är det någon uppgift på den här sidan som inte är korrekt eller som saknas? Hör i så fall gärna av dig till oss på redaktionen. Obs! Vi vet inte om det går att få tag på en film för att se den, så fråga oss inte om det, men testa däremot gärna knappen Hitta filmen som du hittar längst upp i högra hörnet på alla databasens filmsidor.

    Vad gäller det?