Grundfakta

Media (161 st)

Originaltitel Ulla, min Ulla... : Ett sångspel kring Carl Michael Bellman
Filmtyp Långfilm
Kategori Spelfilm
Regi
Manus
Förlaga
Produktionsland
Produktionsbolag
Åldersgräns Barntillåten
Dialogspråk
Sverigepremiär 1930-10-27

Medverkande

Torsten Winge
Gustaf III

Åke Claesson
Carl Michael Bellman

Greta Söderberg
Ulla Winblad

Brita Appelgren
Ann-Charlotte von Stapelmohr, hovdam

Artur Cederborgh
Elis Schröderheim, statssekreterare

Olof Widgren
Fredman

Visa alla medverkande

Handling

I källaren Tuppen i Gamla Stan finner vi Bellman med en samling dryckesbröder, bl a Fredman, Mollberg, Mowitz och Fader Berg. De blir uppassade av två flickor som hunsas av Mutter på...

Visa hela handlingen

Press

StT (Robin Hood): "Det ryktas att Filmindustri ursprungligen avsåg bara en Bellmansketch, ett fyllnadsnummer, men tyckte sketchen blev så bra att man beslöt skarva till en bit fram och bak...

Visa all press


Relaterat

Titlar

Originaltitel
Svensk premiärtitel
Söktitel

Filmteam

Regi
Manus
Produktionsledare
Foto
Musik
Arkitekt
Ljudtekniker
Regiassistent
Inspicient
Stillbildsfoto
Orkester
Orkesterledare
Smink
Förtexter

Medverkande

Torsten Winge Gustaf III
Åke Claesson Carl Michael Bellman
Greta Söderberg Ulla Winblad
Brita Appelgren Ann-Charlotte von Stapelmohr, hovdam
- Ej krediterade:
Artur Cederborgh Elis Schröderheim, statssekreterare
Olof Widgren Fredman
Arvid Petersén fader Berg
Arvid Erwall Movitz
Erland Colliander Jergen Puckel
Ernst Brunman korpral Mollberg
Otto Malmberg Bergström
Harald Wehlnor Wingmark
Hugo Lundström Petter Nordström
Georg Blomstedt en gäst på värdshuset Tuppen
Ruth Weijden Mutter på Tuppen
Elsa Ebbesen-Thornblad Kajsa-Stina, servitris på Tuppen
Valborg Svensson Anna-Lisa, servitris på Tuppen
Nils Karlsson rättsbetjänt
Hjalmar Lindblad rättsbetjänt
Knut Lambert Appolonius, ordföranden i Utile Dulci
Gösta Gustafson Ahlquitter, medlem i Utile Dulci
Eric Gustafson Lärkstämma, medlem i Utile Dulci
Greta Hallgren servitris på Blå Porten
Maja Jerlström servitris på Blå Porten
Wictor Hagman Kax Kymmonpylotta
Olga Adamsen Lärkstämmas mor
Georg Fernquist betjänt vid hovet
Tore Ericsson betjänt vid hovet
Nils Granberg betjänt vid hovet
Sven Wahlström betjänt vid hovet
Olle Hilding betjänt vid hovet
Karin Granberg Kolmätar-Lotta
Birgit Chenon en hovdam
Thor Christiernsson en hovman
Paul Hagman en hovman
Edla Rothgardt en hovdam
- Ej identifierade:
Erik "Bullen" Berglund en gäst på Tuppen (bortklippt i den slutliga filmen)
Anders Bengtsson magister Gåse (bortklippt i den slutliga filmen)

Bolag

Produktionsbolag Film AB Minerva
Distributör i Sverige (35 mm) AB Svensk Filmindustri 1930
Laboratorium AB Svensk Filmindustris filmlaboratorium

Handling

I källaren Tuppen i Gamla Stan finner vi Bellman med en samling dryckesbröder, bl a Fredman, Mollberg, Mowitz och Fader Berg. De blir uppassade av två flickor som hunsas av Mutter på Tuppen, som står bakom sin disk. Bland flickorna i källaren märks Ulla Winblad. Bellman strängar sin luta och sjunger.

Samma kväll håller det vittra sällskapet Utile Dulci sammanträde under beskydd av Gustaf III på Slottet. I hans sällskap har han vännen Elis Schröderheim som beter sig mycket nedsättande mot de skalder som deklamerar sina herdakväden. Man behöver nya friska fläktar i den svenska parnassen och därför insisterar Gustaf III på att Schröderheim tar honom till den källare där en viss Bellman brukar sjunga. De två anländer i stora slängkappor anonyma till källaren där Bellman först förlorar i kortspel, sedan ger prov på sin sång och till slut råkar ut för två exekutionsbetjänter som skall sätta Bellman i bysättningshäktet för att han inte betalt en förfallen växel på 250 kr. Den fortfarande anonyme Gustaf III betalar växeln men behåller den. Kungen kräver en gentjänst och Bellman förs med förbundna ögon till slottet. I denna krets sjunger Bellman om Fjäriln på Haga, kungen hyllar honom som ett nytt skaldegeni. Bellman blir rival till Schröderheim om en viss Anne-Charlotte von Stapelmohr, som Bellman uppvaktar. Hans vänner ser honom allt mera sällan sedan han blivit något av en hovman. Kungen hutar åt honom och säger att han måste sluta med sitt festande utanför hovet. Sköter han sig skall han få en plats i solen.

Bellman drar ut på Djurgården med sina vänner en söndag och sjunger för Ulla Winblad en avskedssång. Men stående bland sina vänner ångrar han sig. Han beslutar sig för att bli kvar i kretsen av de sina, åtminstone tills vidare...

Censur / granskning

Censurnummer 45467
Datum 1930-10-22
Åldersgräns Barntillåten
Originallängd 2045 meter
Kommentar Den 31.10.1930 förkortades filmen med 162 meter. Kopiornas längd varierande från 2051 meter till 1856 meter. Längsta kopians aktlängder: 208-190-298-187-324-293-240-311 = 2051 meter.


Tekniska fakta

Bildformat 1.19:1
Ljudtyp Ljud
Ljudsystem Optisk mono
Färgtyp Svartvit
Bredd 35 mm
Hastighet 24
Längd i meter 2051 meter
Längd i minuter 75 min
Akter 8 rullar


Kommentarer

Pressreaktion Svensk filmografi

StT (Robin Hood): "Det ryktas att Filmindustri ursprungligen avsåg bara en Bellmansketch, ett fyllnadsnummer, men tyckte sketchen blev så bra att man beslöt skarva till en bit fram och bak och låta fyllnadsnumret gå som huvudnummer.

Ett konstverk kan det inte bli på det sättet. Men en Bellmankonsert i tidsdräkt och -miljö kan det bli: Bellman sjungande 'Fjäriln vingad' inför Gustaf III:s litterära sällskap Utile Dulci, Bellman sjungande 'Vila vid denna källa' under picknick med Ulla och Mutter på Tuppen. Åke Claesson har ju profilen för sig som Bellman, och Torsten Winge är minst lika fransysk som kung Gustaf behagade vara i livstiden.

Högtalarsång, charmfullt fotograferade tablåer, en sympatisk bagatell."

SvD (Eveo): "I vintras var Edvin Ziedners Bellmanslustspel en av Operans stora framgångar och hela sommaren har Skansens friluftsteater spelat ett Bellmansstycke i besläktad stil, låt vara något bättre än Ziedners ganska anspråkslösa opus. Genom att utnyttja det sämre manuskriptet och den blygsammare ensemblen har Svensk filmindustri kunnat släppa ut en ljudfilm, som har ett tycke av båda dessa teaterrepresentationer, men som är något sämre än dem båda. Filmen har regisserats (och fotograferats) av hr J. Julius, och man förvånar sig över att en så erfaren filmman kunnat så paralyseras av det för en scen tänkta manuskriptet, att han åstadkommit något som gott kan kallas ett skolexempel på filmad teater, ehuru mera stillastående än till och med de av tidens och rummets enhet bundna teaterföreställningarna. I några mycket få uppställningar har han gjort en del operaaktiga grupperingar av ensemblen och för övrigt med fastlåst kamera fotograferat hr Åke Claesson i helfigur, sjungande otaliga Bellmanssånger om minst åtta verser vardera...

Intrycket av amatörmässig villrådighet i regi och manuskript förstärktes av de ändlösa dialogerna, späckade med anakronismer och plattheter. Låt vara att vår svenska rokoko, sådan den framträder hos Bellman, kringsvävas av en doft av finkel, en smula finare och graciösare än här skulle den dock kunna framställas. Akustiskt var filmen icke heller, åtminstone från anmälarens plats, tillfredsställande. Eftersom vi ha hr Claesson ibland oss i vardagslag, skulle det onekligen ha varit trevligare att få honom i original. Han är ju en utmärkt Bellmanssångare i den mera lyriska och mindre dramatiska stilen.

Temperament och gott humör utmärkte fru Greta Söderbergs insatser som Ulla. Vid hennes sida föreföll fröken Appelgren som fröken von Stapelmohr nästan väl skugglik. Rollistan upptog åtminstone trettio namn. Det var nästan en överflödsgärning att trycka dem i programmet, ty endast några få nådde publikens medvetande som individer. Bland dessa få var hr Torsten Winge i kungens skepnad en: en spenslig, men dekorativ figur med kultiverad replikföreing."

Kommentar Svensk filmografi

(Från Filmjournalen 17/1930): "Strax efter det att filmstaden i Råsunda fått sin ljudfilmsinstallation klar, framfördes på Operan i Stockholm Edvin Ziedners sångspel 'Bellman'. I dess kölvatten hittade mycket snart manuskriptet till en liten sketch, 'Bellmans avsked', vägen ut till Råsunda, där det anförtroddes i scenarioförfattaren Sölve Cederstrands sakkunniga vård för en lätt filmisk omarbetning. Denna verkställdes omgående, och efter någon veckas arbete låg sketchen klar, inspelad under Julius Jaenzons erfarna ledning.

Så en dag sutto hrr Bryde och Cederstrand och pratade, just angående sketchen. Man var nöjd med den. Synd bara att den inte var längre. -Var? Nej, men den kunde kanske bli? Sagt och gjort -- för att ha fria händer försäkrade sig hr Bryde om filmrätten till Ziedners sångspel och hr Cederstrand fick i uppdrag att se vad som kunde göras. Och med hjälp av de små trollerier, som tillhöra den moderna scenariotekniken, förelåg snart manuskriptet till en lagom lång Bellmansfilm, som i ett normalt 1 1/2-timmesprogram innehöll ett koncentrat av hr Ziedners 3-timmarsopera. Omedelbart efter detta sattes inspelningen i gång, även nu fortsättningsvis under Julius Jaenzons ledning. Upptagningarna skedde mestadels ute i Råsunda, men även Haga och Drottningholm, såsom gamla Bellmansmiljöer, hemsöktes.

Ulla, min Ulla, såsom Bellmansfilmen definitivt döptes till, tilldrar sig dels på Tuppen, en liten krog i Fredens stil, dels ock på gamla Blå Porten, på Djurgården samt invid Drottningholm."

Vaudevillen "Bellman" av Edvin Ziedner (1892-1951) uruppfördes på Kungliga Operan i Stockholm den 22.2.1930.

Förlaga

Originaltitel Bellman (Musikverk)
Författare Edvin Ziedner


Inspelning

1930-08-12 1930-09-04
1930-07-02 1930-07
Filmstaden Råsunda Sverige

Visningar

Sverigepremiär 1930-10-27 Röda Kvarn Stockholm Sverige 75 min
TV-visning 1996-01-14 SVT1 Sverige
2000-08-29 SVT1 Sverige
Urpremiär 1930-10-27 Röda Kvarn Stockholm Sverige 75 min

Musikstycken

Originaltitel Opp Amaryllis, vakna min lilla
Kompositör Carl Michael Bellman (1791)
Textförfattare Carl Michael Bellman (1791)


Originaltitel Hade jag sextusende daler i kvartaler
Kompositör Carl Michael Bellman (1791)
Textförfattare Carl Michael Bellman (1791)
Sångare Åke Claesson


Originaltitel Har du något i flaskan kvar?
Kompositör Carl Michael Bellman (1791)
Textförfattare Carl Michael Bellman (1791)
Sångare Åke Claesson
Arvid Petersén
Olof Widgren
Erland Colliander
Arvid Erwall
Ernst Brunman
Otto Malmberg


Originaltitel När ni pennan i bläckhornet doppar ...
Kompositör Edvin Ziedner
Textförfattare Edvin Ziedner
Sångare Georg Blomstedt


Originaltitel Vår Ulla låg i sängen och sov
Kompositör Carl Michael Bellman (1790)
Textförfattare Carl Michael Bellman (1790)
Sångare Greta Söderberg (sjungs med ny text av Edvin Ziedner)


Originaltitel Ren calad jag spår och tror
Kompositör Carl Michael Bellman (1790)
Textförfattare Carl Michael Bellman (1790)
Sångare Åke Claesson
Greta Söderberg
Harald Wehlnor
Ernst Brunman


Originaltitel Hör, i Orphei drängar
Kompositör Carl Michael Bellman (1790)
Textförfattare Carl Michael Bellman (1790)
Sångare Åke Claesson


Originaltitel Menuett (Bellman)
Kompositör Carl Michael Bellman
Dansare kör


Originaltitel Fjäriln vingad syns på Haga
Kompositör Carl Michael Bellman (1791)
Textförfattare Carl Michael Bellman (1791)
Sångare Åke Claesson


Originaltitel O, mäktige Febus
Kompositör Edvin Ziedner (1930)
Textförfattare Edvin Ziedner (1930)
Sångare Åke Claesson
Brita Appelgren (dubbad av ?)


Originaltitel Gråt, fader Berg, och spela
Kompositör Carl Michael Bellman (1790)
Textförfattare Carl Michael Bellman (1790)
Sångare Åke Claesson


Originaltitel Undan ur vägen, se hur profossen med plymager
Kompositör Carl Michael Bellman (1790)
Textförfattare Carl Michael Bellman (1790)
Sångare Åke Claesson
kör


Originaltitel Vila vid denna källa
Kompositör Carl Michael Bellman (1790)
Textförfattare Carl Michael Bellman (1790)
Sångare Åke Claesson


Originaltitel Blåsen nu alla
Kompositör Carl Michael Bellman (1790)
Textförfattare Carl Michael Bellman (1790)
Sångare Åke Claesson (strof 2: Fåglarna titta ...)


Originaltitel Ack hör ett roligt giftermål
Kompositör Carl Michael Bellman (1791)
Textförfattare Carl Michael Bellman (1791)
Sångare Greta Söderberg


Originaltitel Se goddag min vän, min frände
Kompositör Carl Michael Bellman (1791)
Textförfattare Carl Michael Bellman (1791)
Sångare Ernst Brunman
Olof Widgren
Arvid Erwall
Arvid Petersén
Erland Colliander


Originaltitel Fader Berg i hornet stöter
Kompositör Carl Michael Bellman (1790)
Textförfattare Carl Michael Bellman (1790)
Sångare Åke Claesson
Dansare Greta Söderberg


Originaltitel La marche du sacre. Ur Le prophète
Kompositör Giacomo Meyerbeer (1849)


Originaltitel Fäll dina ögon och skäms nu, din tossa!
Kompositör Carl Michael Bellman (1790)
Textförfattare Carl Michael Bellman (1790)


Ämnesord

Bellman, Carl Michael (1740-1795)
Exekutionsbetjänt
Fredman, Jean (1712?-1767)
Gustaf III, kung av Sverige (1746-1792)
Gäldstuga
Herdekväde
Kiellström-Winblad, Maja Christina (1744-1798)
Krogar
Luta
Mollberg, Lorens (1734-1772)
Mowitz, Fredrik (1721-1779)
Schröderheim, Elis (1747-1795)
Stapelmohr, Anna Charlotta von (1754-1791)
Stockholm Slottet
Stockholm/Djurgården
Stockholm/Drottningholm
Växel
Winblad, Ulla

Bestånd Film

Uppgifterna här avser filmmaterial i Svenska Filminstitutets arkiv. Arkivets bestånd tillgängliggörs på begäran främst för forskning, andra filmarkiv och rättighetsinnehavare. Vid frågor kontakta filmarkivet@filminstitutet.se

Typ Kopia
Materialbas Acetat
Bredd 35 mm
Längd i meter 1917


Typ Duplikatnegativ
Bredd 35 mm


Typ Duplikatpositiv
Materialbas Acetat
Bredd 35 mm


Typ Duplikatpositiv Huvudtext
Materialbas Acetat
Bredd 35 mm


Typ Tonnegativ
Bredd 35 mm


Bestånd Affischer

Storlek Mellan 850 x 700 och 850 x 1100
Affischtitel ULLA MIN ULLA ett sångspel kring Carl Michael bellman
Tryckeri J. Olsén litogr.anst.


Storlek Mindre än 850 x 400
Affischtitel ULLA MIN ULLA ett sångspel kring Carl Michael bellman
Tryckeri AB Offsettryck


Bestånd Manuskript

Typ Inspelningsmanus
Manustitel Manus av Sölve Cederstrand.
Omfång 29 s.
Språk Svenska


Bestånd Stillbild

Svartvitt papper SET
Album Ja


Bestånd PR-material

Typ Program/Reklamtryck


Kontakta redaktionen

Har du frågor om Svensk Filmdatabas eller är det någon uppgift på den här sidan som inte är korrekt eller som saknas? Hör i så fall gärna av dig till oss på redaktionen. Obs! Vi vet inte om det går att få tag på en film för att se den, så fråga oss inte om det, men testa däremot gärna knappen Hitta filmen som du hittar längst upp i högra hörnet på alla databasens filmsidor.

Vad gäller det?