Grundfakta

Media (208 st)

Originaltitel En natt
Filmtyp Långfilm
Kategori Spelfilm
Regi
Manus
Produktionsland
Produktionsbolag
Åldersgräns Tillåten från 15 år
Dialogspråk
Sverigepremiär 1931-09-14

Medverkande

Gerda Lundequist
överstinnan Beckius

Uno Henning
Vilhelm Beckius, överstinnans son, löjtnant

Björn Berglund
Armas Beckius, överstinnans andre son

Visa alla medverkande

Handling

Vid ryska gränsen ett par mil från byn Salo ligger familjen Beckius gamla egendom Koistula. Överstinnan Beckius har två söner, Wilhelm och Armas. Den äldre upprätthåller släktens gamla...

Visa hela handlingen

Press

StT (Robin Hood): "Ämnet är inte originellt -- man har sett temat i andra filmer. Förtjänsten ligger ej i originaliteten, utan i den intensitet varmed natten i kvarnen gestaltas. Svenska...

Visa all press


Relaterat

Titlar

Originaltitel
Svensk premiärtitel
Distributionstitel
Manustitel

Filmteam

Regi
Manus
Foto
Musik
Arkitekt
Ljudtekniker
Regiassistent
Scripta
Inspicient
B-foto
Stillbildsfoto
Passare
Ljussättare
Musikarrangör
Orkesterledare

Medverkande

Gerda Lundequist överstinnan Beckius
Uno Henning Vilhelm Beckius, överstinnans son, löjtnant
Björn Berglund Armas Beckius, överstinnans andre son
Ingert Bjuggren Marja
Karin Swanström Minka
Sture Lagerwall Nikku
Carl Ström kaptenen (namnet Karr förekommer ej i filmen)
Mathwey Schischkin rysk soldat på marknadsplatsen
Tom Walter rysk soldat på marknadsplatsen
Gösta Kjellertz sjungande fanbärare
Nils Lundell en röd soldat i godsvagnen
Emil Fjellström löjtnant vid förhöret av Armas
Carl Winsberg Lindberg, Beckius betjänt
Harald Wehlnor en revolutionär på marsch
Bertil Ehrenmark en revolutionär på marsch
Carl-Harald en revolutionär på marsch
Herman Lantz en revolutionär på marsch
Richard Lindström en kapten vid förhöret av Armas
Harry Ahlin en löjtnant vid förhöret av Armas
Wilhelm Haquinius en officer vid förhöret av Armas
Charlie Almlöf en röd soldat i godsvagnen
Hugo Lundström en röd soldat i godsvagnen
Uno Larsson en röd soldat i godsvagnen
Tor Borong rysk soldat som skjuter efter Armas
Folke Algotsson soldat

Bolag

Produktionsbolag AB Svensk Filmindustri
Distributör i Sverige (35 mm) AB Svensk Filmindustri 1931
Laboratorium AB Svensk Filmindustris filmlaboratorium

Handling

Vid ryska gränsen ett par mil från byn Salo ligger familjen Beckius gamla egendom Koistula. Överstinnan Beckius har två söner, Wilhelm och Armas. Den äldre upprätthåller släktens gamla traditioner av en smula militärt stram pliktkänsla, av allvar och självbehärskning. Den yngre, Armas, har ett hetare blod och en hetare hjärna. Tidens nyaste politiska ideal omfattar han med lidelsefullt svärmeri. Hans mor tror att Armas får stöd för sina drömmar om proletariatets seger hos den vackra ryskflickan Marja, som med sin släkting, gamla gumman Minka, håller till där nere i kvarnen. Intet är mera orättvist. Marja har inte en aning om politik. Så mycket mera vet hon om kärlek. Kärleken är hennes element, den luft hon andas, det språk hon talar. Just nu sjunger hon för Armas visan om riddaren, som steg upp ur graven för att ej låta sin älskade vänta och tråna förgäves.

En dag kommer det till brytning mellan Armas och hans familj. Armas förklarar sig öppet för proletariatets sak och för den ryska revolutionen, i vars tjänst han träder. Han tröstar Marja: Han skall komma tillbaka om han än låge djupt under jorden...

Något år senare är han, oförmodat för honom själv, på återväg till sitt hemland. Men nu är han på deras sida som står hela hans klass och hans familj emot i bitter kamp. Att det inte är någon liten pacificeringsexpedition -- såsom hans ryska kamrater trott -- det visar sprängningen av järnvägsbron under honom. Han råkar i motståndarnas våld och dömes, gripen med vapen i hand, till döden. Arkebuseringen är utsatt till kl 7 nästa morgon. Stum, med orörligt ansikte, har Wilhelm, som kämpar på motsatt sida, måst bevittna hur hans bror förhöres och dömes. Han hör Armas av domstolen utbedja sig en sista tjänst: att få besöka en "någon", som uppehåller sig i trakten vid Koistula. Men Koistula befinner sig för närvarande i fiendens våld. Hans bön avslås. På natten besöker Wilhelm i hemlighet sin bror: "Jag förstår att du vill en sista gång se vår mor -- du ska gå", och han hjälper honom att smyga sig bort. "Jag svär att komma tillbaka", det är Armas avskedsord till sin bror.

Det blir inte hos sin mor Armas tillbringar den sista natten i sitt liv. Överstinnan Beckius räknar honom förresten ej mer som sin son. Hon har numera bara en enda, sin son Wilhelm. Armas väg går till Marja. Om det öde som väntar honom, har Marja ingen aning.

Men kärleken är skarpsynt och Armas kvävda utbrott av dödsskräck för Marja på det rätta spåret: hon finner och läser Wilhelms brev till sin mor, där han förbereder henne på Armas öde. Och kärleken vill sitt och ingenting annat i världen -- Marja beslutar att rädda Armas mot hans vilja. Hon lockar honom med till sin sovkammare, ett källarrum halvt under jorden...

När morgonen gryr och avskedets stund är inne visar Marja sitt innersta väsen. Armas må som en vansinnig bulta på dörrens tjocka plankor: Han slipper inte ut. Han må rasa, hota eller ropa: "Vet du inte vad en mans heder vill säga"? Kärleken vill sitt och intet annat i världen. Marja svarar Armas: "Du, älskade, du har ingen aning om en kvinnas kärlek!" Intet skulle rädda Armas ut till den död han svurit att möta, om inte gamla Minka, som på Marjas befallning låst in dem, sviktat inför Armas hotelser -- i sista minuten öppnar hon Armas fängelse.

Under tiden har förläggningen i Salo i morgongryningen väckts med order att bryta upp och anfalla och erövra fiendens ställning vid Koistula. Så blir Wilhelms djärva frigivning av Armas upptäckt. Sin vredgade befälhavare kan Wilhelm blott svara med ett dystert och trotsigt: "Kapten, klockan är inte 7 ännu!" Ty han känner Armas.

Och verkligen: Genom fiendens egna linjer, förföljd av deras kulor, rider Armas i rasande fart mot fiendens läger och mot sin egen död. Och punktligt på slaget 7 är han framme vid målet. När han utmattad, blödande av såren från förposternas kulor, glider ur sadeln, kan han blicka sin broder i ögonen och med triumf, blandad med en gnista vekhet viska i hans öra: "Ser du, Wilhelm, jag kom i alla fall tillbaka!"

Men på Koistula gård ligger Marja på knä framför överstinnan Beckius och bekänner sin kärleks vanmakt. Och modern har mitt i sin smärta ändå kraft att viska: "Så var han ändå min son -- så var han i alla fall en av de våra..." (Efter filmbolagets innehållsbeskrivning.)

Censur / granskning

Censurnummer 46727
Datum 1931-09-11
Åldersgräns Tillåten från 15 år
Originallängd 2281 meter
Kommentar Av bolaget 1931 nedklippt till 2150 m. Visningskopiornas längd varierar mellan 2148-2145 m.


Tekniska fakta

Bildformat 1.37:1
Ljudtyp Ljud
Ljudsystem Optisk mono
Färgtyp Svartvit
Bredd 35 mm
Hastighet 24
Längd i meter 2150 meter
Längd i minuter 78 min
Akter 6 rullar


Kommentarer

Pressreaktion Svensk filmografi

StT (Robin Hood): "Ämnet är inte originellt -- man har sett temat i andra filmer. Förtjänsten ligger ej i originaliteten, utan i den intensitet varmed natten i kvarnen gestaltas. Svenska manuskript brukar flöda ut i en för stor rikedom på handling. Ingenting hinner fördjupas. Men här har Hyltén-Cavallius koncentrerat sig in i ämnets kärna, och skildrar kvarnen med fascinerande djup och bredd. Helt visst har filmen falskt patos på sina ställen ('Atenarnas sång' i slutet), helt visst kan man bena fram många underligheter i krigshistorien kring den mystiska ryska flickan i den finska kvarnen med vattenhjul. Men man glömmer svagheterna för den dramatiska styrkan.

Den unge fotografen Åke Dahlqvist och regissör Molander ha kastat sig över historien med verklig lidelse. Varje scen skriker ut:

-- Filmesteterna ha ropat efter rysk film. Här ska de få sitt lystmäte.

Om man ville kunde man peka ut förebilderna till en rad effektfulla kamerainställningar och bildval. Eisensteins lilla ljudfilm och hans Dagar som skakade världen gå igen, Pudovkins St. Petersburgs sista dagar och några tyska filmer. Den rörliga kameran och den hackiga ryska klippningen ha utnyttjats nästan för mycket, verkan blir rörig och tröttande. Men vad betyder detta mot det glada faktum att en svensk filmfotograf äntligen visar kunskap om den moderna filmens mästare. En natt är utsökt vackert och expressivt fotograferad. Varje bild gör intryck och har artistisk mening. Man glömmer inte den ryska flickans huvud, mjukt fotograferat mot stockväggen med en gloria av ljus.

Ingert Bjuggren är storartad, ej i röstbehandlingen men i den intensiva mimiken, Gerda Lundequist dekorativ, Uno Hennings officer har utmärkt hållning. Personinstruktionen är hela vägen god, och musiken vackert vald och inflätad. Särskilt minnes man Tjajkovski-symfonien vid morgonstämningen då dimman ligger över de våta fälten och hästen gnäggar i stallet."

SvD (Siglon): "Vad som emellertid fullkomligt förhäxar är den tekniska utformningen. Impulserna komma alldeles tydligt från Ryssland, men ryssarnas kamerateknik har modererats och tillämpats på ett i stort sett fullkomligt riktigt sätt. Den dramatiska stegring, som härigenom utvunnits, är oerhörd. Det är inga stora och revolutionerande idéer man kommit med. Bara en intelligent eftersägning av de filmfilosofiska satser, som ryssarna lancerat. Och det är vackert så. Konflikten mellan kärleken och hederskänslan -- historien rör sig i randstaterna under striderna mellan vita och röda -- ha skickligt stramats åt, och i den filmatiska skildringen av revolutionsutbrottet har man fått fram ett patos och en skakande kraft, som inte kan undgå att gripa starkt. Bildmontaget, som förbereder den för övrigt synnerligen illusoriskt återgivna tågkatastrofen, är ett annat skickligt regidrag.

En smula skeptisk ställer man sig mot själva personinstruktionen. Talet är övervägande deklamatoriskt och uppstyltat och replikerna falla hårda och kalla. På många ställen, där dialogen icke varit nödvändig för den logiska utvecklingen, hade man rentav önskat den ersatt med eftersynkroniserad musik. Ingert Bjuggren är ett löfte; hon inregistrerar känsligt ehuru något monotont. Men man saknar den inneboende glöden. Björn Berglund är också -- ett löfte; han har ett pregnant filmansikte, man har svårt att bemästra mimiken. Gerda Lundeqvist hade förlänat sin överstinna Beckius de erforderliga sträva tonfallen, och för övrigt spelades och talades det vederhäftigt av Uno Henning, Karin Swanström, Carl Ström och Sture Lagerwall.

Om En natt inte är ett mästerstycke annat än i de yttre arrangemangen, är filmen i varje fall en triumf för regissörer (Gustaf Molander med Gösta Hellström som assistent) och fotograf (Åke Dahlqvist). Dessutom bådar den gott för framtiden."

Kommentar Svensk filmografi

Som samproduktion med Films Jacques Haïk inspelades samtidigt en fransk version av denna film, Serments. Den hade franska skådespelare i de ledande rollerna och regisserades av Henri Fescourt.

Inspelning

1931-03-21 1931-08-19
Filmstaden Råsunda Sverige (ateljé)
Bromma prästgård Bromma Sverige

Visningar

Sverigepremiär 1931-09-14 Röda Kvarn Stockholm Sverige 78 min
TV-visning 1973-11-02 TV1 Sverige
Urpremiär 1931-09-14 Röda Kvarn Stockholm Sverige 78 min
Annan visning 1931-10-30 Olympia Paris Frankrike
Cinemateksvisning 2014-04-13 Filmhuset Stockholm Sverige

Musikstycken

Originaltitel Hjärtat gråter
Kompositör Peter Lebedjeff
Textförfattare Sverker Ahde
Sångare Ingert Bjuggren (dubbad av ?)


Originaltitel L'Internationale
Kompositör Pierre Degeyter (1887)
Textförfattare Henrik Menander (svensk text 1902)
Eugène Pottier (fransk text 1871)


Originaltitel Romeo och Julia
Kompositör Pëtr Čajkovskij


Originaltitel Sobre las olas
Kompositör Juventino Rosas (1888)


Originaltitel Aténarnes sång, op.31, a-moll
Kompositör Jean Sibelius (1899)
Textförfattare Viktor Rydberg (dikt 1882)
Martti Parantainen (finsk text)


Originaltitel Glory Hallelujah


Originaltitel Römisches Wagenrennen
Kompositör Giuseppe Becce


Ämnesord

Arkebusering
Finland
Inbördeskrig/Finland
Proletariat
Ryssland
Röd/vit
Spion
Överstinna

Bestånd Film

Uppgifterna här avser filmmaterial i Svenska Filminstitutets arkiv. Arkivets bestånd tillgängliggörs på begäran främst för forskning, andra filmarkiv och rättighetsinnehavare. Vid frågor kontakta filmarkivet@filminstitutet.se

Typ Kopia
Bredd 35 mm
Längd i meter 2090


Typ Kopia
Bredd 35 mm
Längd i meter 2092


Typ Kopia
Bredd 35 mm
Längd i meter 1988


Typ Kopia
Materialbas Acetat
Bredd 35 mm
Längd i meter 2090


Typ Duplikatnegativ
Bredd 35 mm


Typ Duplikatpositiv
Bredd 35 mm


Typ Tonnegativ
Bredd 35 mm


Bestånd Affischer

Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se

Storlek Mellan 850 x 700 och 850 x 1100
Affischtitel EN NATT
Tryckeri J. Olsén litogr.anst.


Storlek Mellan 850 x 700 och 850 x 1100
Affischtitel EN NATT
Tryckeri J. Olsén litogr.anst.
Affischdesign John Jon-And


Storlek Mindre än 850 x 400
Affischtitel EN NATT
Tryckeri AB Offsettryck


Bestånd Manuskript

Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Biblioteket, biblioteksexpeditionen@filminstitutet.se

Typ Dialoglista
Manustitel One night.
Omfång 10 s.
Språk Engelska


Typ Dialoglista
Manustitel En natt
Omfång 9 s.
Språk Svenska


Typ Synopsis
Manustitel Originalmanuskript. Skiss till filmmanuskript av Ragnar Hyltén-Cavallius.
Omfång 10 s.
Språk Svenska


Typ Synopsis
Omfång 13 s.
Språk Svenska


Typ Synopsis
Omfång 4 s.
Språk Svenska


Typ Inspelningsmanus
Manustitel En natt i Karelen.
Omfång 111 s. Rollista (1 s.) ingår.
Språk Svenska


Typ Inspelningsmanus
Manustitel En natt i Karelen. Originalfilm i fem avdelningar av Ragnar Hyltén-Cavallius.
Omfång 111 s. + 1 s. kommentarer med blyerts. Rollista (1 s.) ingår.
Språk Svenska


Typ Inspelningsmanus
Omfång 111 s. Rollista (1 s.) ingår.
Språk Svenska


Typ Dialoglista
Manustitel Die letzte Nacht.
Omfång 3 s.
Språk Tyska


Typ Synopsis
Manustitel Fate's night.
Omfång 1 s.
Språk Engelska


Typ Dialoglista
Manustitel A night.
Omfång 14 s.
Språk Engelska


Typ Synopsis
Manustitel Seine letzte Nacht.
Omfång 1 s.
Språk Tyska


Typ Dialoglista
Manustitel A night.
Omfång 12 s.
Språk Engelska


Typ Dialoglista
Manustitel One night.
Omfång 4 s. + 1 s.
Språk Engelska


Typ Dialoglista
Manustitel En nat.
Omfång 4 s.
Språk Danska


Typ Synopsis
Omfång 2 s.
Språk Svenska


Typ Dialoglista
Manustitel En natt/Eine Nacht.
Omfång 14 s.
Språk Svenska


Typ Dialoglista
Omfång 11 s.
Språk Svenska


Typ Dialoglista
Omfång 11 s. + 2 s.
Språk Tyska


Typ Kringmaterial


Bestånd Stillbild

Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se

Svartvitt papper SET
Bakombild papper 10
Album Ja


Bestånd PR-material

Typ Program/Reklamtryck


    Kontakta redaktionen

    Har du frågor om Svensk Filmdatabas eller är det någon uppgift på den här sidan som inte är korrekt eller som saknas? Hör i så fall gärna av dig till oss på redaktionen. Obs! Vi vet inte om det går att få tag på en film för att se den, så fråga oss inte om det, men testa däremot gärna knappen Hitta filmen som du hittar längst upp i högra hörnet på alla databasens filmsidor.

    Vad gäller det?