Grundfakta

Media (37 st)

Originaltitel Med livet som insats
Filmtyp Långfilm
Kategori Spelfilm
Regi
Manus
Förlaga
Produktionsland
Produktionsbolag
Åldersgräns Tillåten från 15 år
Dialogspråk
Sverigepremiär 1940-01-01

Medverkande

Gösta Cederlund
Sergei, bagaren

Holger Löwenadler
kapten Miller, ledare för husundersökningen

Eivor Landström
Eva, frihetskämpe

Visa alla medverkande

Handling

En kvinna kommer tungt gående med en barnvagn nerifrån hamnen upp genom en stad i ett inte närmare angivet land österut, där en militärregim tagit makten. Hon heter Wanda och en man, Max,...

Visa hela handlingen

Press

Recensenterna i Stockholmspressen var med ett undantag alla angenämt överraskade och dolde det inte heller. Mest positiv var Roderick i SvD, som inleder sin recension med: "Man hade väntat...

Visa all press


Relaterat

Titlar

Originaltitel
Svensk premiärtitel
Distributionstitel

Filmteam

Regi
Manus
Produktionsledare
Foto
Musik
Arkitekt
Klippning
Ljudtekniker
Teknisk regi
Scripta
B-foto

Medverkande

Aino Taube Vanda
Åke Ohberg John
Anders Henrikson Max
Gösta Cederlund Sergei, bagaren
Holger Löwenadler kapten Miller, ledare för husundersökningen
Eivor Landström Eva, frihetskämpe
Erik "Hampe" Faustman frihetskämpe
Bengt Ekerot Dick, frihetskämpe
Torsten Hillberg översten på staben
Ernst Brunman krögaren
Frithiof Bjärne kapten i bageriet
- Ej krediterade:
Anders Ek den blinde positivhalaren
Oscar Åberg officer på staben
Ingrid Luterkort modern i fönstret

Bolag

Produktionsbolag AB Artistfilm
Distributör i Sverige (35 mm) AB Svea Film 1940
Laboratorium AB Film-Labor

Handling

En kvinna kommer tungt gående med en barnvagn nerifrån hamnen upp genom en stad i ett inte närmare angivet land österut, där en militärregim tagit makten. Hon heter Wanda och en man, Max, tar emot henne vid porten och hjälper henne in.

Då avslöjas att hon burit ammunition under kappan och transporterat en kulspruta i barnvagnen. Max är illegal vapenhandlare och väntar en köpare från en grupp frihetskämpar.

Wanda bor hos Max, som älskar henne. De är inte gifta. Wanda är i själva verket spion för den förhatliga militärdiktaturen och har valt bostaden hos Max för att kunna spionera på frihetskämparna.

John, en av frihetskämparna, kommer till Max för att köpa kulsprutan, men de kan inte bli överens om priset. Wanda träffar därvid John och blir entusiasmerad av hans hänförelse för sin sak. Hennes överordnade ger henne order att uppehålla kontakten med John i hopp att avslöja honom och hans kamrater.

Frihetskämparna litar inte på Wanda förrän hon erbjuder sig att skaffa de vapen, de inte har nog pengar att betala för. Hon är därvid nära att bli häktad av sina egna men undslipper och kommer till frihetskämparna med den utlovade kulsprutan.

Mellan John och Wanda utvecklar sig en kärlekshistoria, som Wanda avbryter genom att ge sig av -- eljest måste hon förr eller senare ange John och hans kamrater.

Hon söker skydd hos en gammal vän, en bagare, och där hittar John henne. Bagaren lovar smuggla ut dem i en vagn med brödleveranser till militärregimens trupper. Nya förvecklingar uppstår, men slutligen är frihetskämparna redo för den avgörande kampen. De stormar staden och drar segrande in, hälsade av en jublande befolkning.

Max har försökt fly och när Wanda inte vill följa med honom utan i stället väntar på John, skjuter han henne. I segerns ögonblick finner John henne döende.

Censur / granskning

Censurnummer 60731
Datum 1965-09-14
Åldersgräns Tillåten från 15 år
Originallängd 2355 meter
Kommentar Aktlängder: 420, 375, 455, 430, 365, 310.


Censurnummer 60731
Datum 1939-12-29
Åldersgräns Tillåten från 15 år
Originallängd 2293 meter
Kommentar Granskningskopians aktlängder: 370-375-288-330-265-365-300 = 2293 meter. Visningskopiorna hopklippta till 6 akter med aktlängderna: 420-375-455-430-365-310 = 2355 meter - 86 minuter. Aktlängder: 370, 375, 288, 330, 265, 365, 300.


Tekniska fakta

Bildformat 1.37:1
Ljudtyp Ljud
Ljudsystem Tobis Klangfilm
Färgtyp Svartvit
Bredd 35 mm
Hastighet 24
Längd i meter 2355 meter
Längd i minuter 86 min
Akter 6 rullar


Kommentarer

Pressreaktion Svensk filmografi

Recensenterna i Stockholmspressen var med ett undantag alla angenämt överraskade och dolde det inte heller. Mest positiv var Roderick i SvD, som inleder sin recension med: "Man hade väntat sig få klistra betygsetiketten 'intressant, lovande' på Alf Sjöbergs första ljudfilmsförsök. Inte för en sekund hade man drömt om att få uppleva en filmsensation. (-) Alldeles oväntat finner man sina vildaste filmönskningar förverkligade: dramatisk spänning och artistisk pregnans förenade i en personlig och inspirerad film. Var och en med det minsta sinne för filmkonst måste elektriseras och hänföras av denna starka, mogna, generösa filmskapelse. (-)

Men det är inte intrigen i sig själv utan den intensitet, varmed den upplevs, som adlar filmen. Det är nervspänningen inför det omedelbara stora avgörandet, som genomsyrar varje scen med sin hektiska ångest. Här finns både den ryska och den franska filmens mångomtalade atmosfär. Bildkompositionen är underbart mjuk och nyanserad, ljusbehandlingen känslig och musikalisk som på en rembrandtduk. Harald Berglunds kameraarbete är sällsynt förtjänstfullt. Den gängse anmärkningen mot de 'exklusiva' filmerna -- bristen på dramatiskt liv -- slår här slint. Filmen håller även på den punkten. Den är utan överord lidelsefullt rafflande. Blir Alf Sjöberg en ny Stiller?"

Nils Edgren i SocD menar att filmen "avviker från det mesta som spelats in här hemma och går sina egna vägar. Och den är nästan intill slutet en av de mest spännande svenska filmer som gjorts på mycket länge. Bara detta ställer den ju i en viss klass."

Alla recensenter är eniga om att berömma Alf Sjöbergs och fotografen Harald Berglunds insatser. Filmson i AB talar om Sjöbergs "expressionistiskt suggestiva tolkning". Nils Edgren i SocD talar om "ett nytt, djärvt och suggestivt grepp på regin". Axon i NDA skriver att det är "regien och fotograferingen som göra denna film intressant".

Men sedan kommer kritiken och den utförligaste och mest i detalj motiverade står O R-t i DN för: "Man hade motsett Med livet som insats med särskilda förväntningar. Vad r e g i s s ö r e n Sjöbergs insatser beträffar blevo de infriade, men tyvärr måste det sägas att filmen som helhet blev en besvikelse.

Orsaken är, som så många gånger tidigare, att söka i manuskriptet. (-) Manuskriptförfattarna (-) ha skrivit en film som man aldrig får något grepp om och som aldrig får något grepp om en, utan ständigt glider undan i ny oklarhet. Den stora publiken måste den lämna tämligen likgiltig. Att den ändå på sitt sätt fängslar den som har filmintresse utöver den rena underhållningsdetaljen är helt regissörens förtjänst. Och fotografens -- Harald Berglunds -- måste man tillägga, ty med denna film rycker Berglund verkligen upp i ledet bland våra allra främsta. Tillsammans ha Sjöberg och han skapat bilder med rent av franskt artistiska valörer, ytterligare framhävda genom Moses Pergaments skickligt ackompanjerade musik. Man blev ständigt påmint om vilken utomordentlig film detta kunde blivit -- om inte människorna i den varit en så innerligt likgiltiga!"

Nils Edgren i SocD: "Det är mycket spännande och mystifierande, och varken författare eller regissör visa någon önskan att skingra mystiken, som delvis ligger som en rökridå även efter slutscenerna. Man vet inte riktigt ut eller in. Ibland talas det i filmen om att man slåss för att livet skall bli bättre, ibland om kampens meningslöshet. Berättelsen skulle ha vunnit mycket i värde om den tryckt litet på orsaker och verkan. Den saknar ett verkligt ledmotiv. Nu koncentreras intresset till de rent personliga intermezzona; de sociala, politiska och idealistiska perspektiven suddas ut och filmen förlorar sin ryggrad. Den blir i huvudsak en äventyrs- och kärlekshistoria i en för svensk film ovanlig miljö och som sådan -- utom i sista, svaga avsnittet -- originell och intressant."

Larz i StT betonar starkast av recensenterna i Stockholm det inslag av teater som finns i filmen: "Alf Sjöberg har gjort en säreget fängslande film, delvis (men inte mycket) användande teaterns teknik, delvis (och framför allt) med tillhjälp av den franska filmens uttryckssätt. (-) Det mindre goda är det stänk av teatertonfall och det inslag av 'litterär' replik som ibland kommer i dialogen. Men ofta är replikerna hårda som gevärsskott. Framför allt: denna film kommer med något nytt i fråga om dialogen. Somliga repliker är omöjliga att uppfatta -- och varför skall alla repliker höras?"

Men trots kritiken kallar Larz filmen "det intressantaste svenska filmexperiment som gjorts på mycket länge".

Sontor i Ny Dag var helt negativ: "En så dum, virrig och 'död' handling är en sällsynthet t o m för svenska filmförhållanden. Kanske att den övergödde medelsvensson drömmer något dylikt medan han smälter middagskycklingen. -- Ja, helt säkert går hans önskedröm vis a vis socialismens land i den riktningen. (-) De som är intresserade av ett filmkonstens avskräckande exempel, bör passa på, ty filmen blir nog inte gammal."

Av skådespelarna fick Anders Henrikson utomordentliga lovord för sin vapenhandlare och småskurk. Åke Ohberg, som vid denna tid lanserades som en hjälte- och förste älskartyp i svensk film, fick mera tveksamt beröm. Tveksamma var recensenterna likaledes till Aino Taube i den kvinnliga huvudrollen -- där tyckte man sig alltför ofta höra tonfall från Kungl. Dramatiska Teatern.

Musiken av Moses Pergament (1893--1977) fick genomgående lovord. I SvD skrev tidningens ordinarie musikrecensent Kajsa Rootzén en separat anmälan av musiken, där det bl a heter: "Det hedrar filmens producent, att han känt sitt artistiska ansvar även på denna punkt, att han inte velat överlämna det musikaliska åt godtycket eller nöja sig med habilt andrahandsarrangemang, utan målmedvetet sökt förbindelse med en tonkonstnär, villig och kapabel att skriva en räcka kvalitetsmusik i omedelbar anslutning till skådespelet. I Moses Pergament har han bevisligen också funnit rätter man, en kompositör med levande intresse för genren, med klart filmmedvetande och ett modernt tonspråk som passar utmärkt i filmsammanhang. Pergaments musik fyller helt sin uppgift; den inte bara ackompanjerar, den k o m p l e t t e r a r, den innebär en förtätning av stämningen, verkar alltifrån första upptoningen starkt suggestiv."

Kommentar Svensk filmografi

Skådespelaren Åke Ohberg hade intresserat tandläkaren Elling Nordin och dir Per Håkansson, chef för Svea Film, att gemensamt producera en film med Ohberg i huvudrollen och som regissör. Man hittade emellertid inget bra manuskript och tiden gick.

Svea Film hade vid denna tid inköpt den finska filmen Den stulna döden, inspelad 1938 och regisserad av den unge mycket lovande, avantgarde-betonade finske regissören Nyrki Tapiovaara (1911--1940), stupad under finska vinterkriget 1940.

Den stulna döden byggde på den finske författaren Runar Schildts novell "Köttkvarnen" och blev två år senare utsläppt i Sverige av Svea Film. Svea Film köpte rätten att spela in den på nytt i Sverige. Ohberg fungerade som produktionsledare och spelade huvudrollen, medan Ted Berthels, som vid denna tid var lierad med Svea Film, utarbetade det svenska manuskriptet, efterhand med hjälp av Alf Sjöberg och den danske författaren Christen Jul (1887--1955). Slutligen beslöts att Alf Sjöberg skulle regissera med 'tekniskt' bistånd av Thor Brooks, som dels hade erfarenheter från filmarbete i Hollywood, dels också var lierad med Svea Film, för vilket bolag han tidigare regisserat Min svärmor -- dansösen (1936/17).

Med livet som insats spelades in september-oktober 1939 och exteriörerna togs i gamla delen av Riga endast någon månad innan andra världskriget bröt ut.

När filmen släpptes ut i Danmark angavs dansken Christen Jul som ende manuskriptförfattare. Filmen, som i Norge under titeln Med livet som innsats blivit godkänd (barnförbjuden) av den norska censuren den 8 februari 1940 och börjat visas samma månad, blev efter den 9 april 1940 "på grund av den inntrådte situasjon" (citat från Norsk Filmblad, juni 1940, s 11) förbjuden och nådde fortsatt offentlig visning först i maj 1945. I Danmark hade filmen premiär i mars 1940 under titeln Livet som Indsats och fortsatte att visas även efter den 9 april 1940.

Musiken till Med livet som insats har blivit föremål för utförliga analyser i bl a två seminarieuppsatser vid Stockholms universitet. Lars Sillén: Tre filmer med musik av Moses Pergament. Med utförliga utdrag ur musiken till Med livet som insats, Flickan och djävulen och Barabbas. Musikvetenskap vt 1972.

Lars Sillén: Ton och bild -- en filmkomponists dilemma. Filmvetenskap vt 1972.

Runar Schildts (1888--1925) berättelse "Köttkvarnen" ingår i novellsamlingen "Hemkomsten", utgiven 1919. I novellen är handlingen förlagd till inbördeskrigets Finland.

Förlaga

Originaltitel Köttkvarnen (Novell)
Författare Runar Schildt


Inspelning

1939-09 1939-10
AB Europa Studio Sundbyberg Sverige
Gamla Stan Stockholm Sverige
Riga Lettland

Visningar

Stockholmspremiär 1940-01-18 Royal Stockholm Sverige 86 min
Sverigepremiär 1940-01-01 Saga Jönköping Sverige 86 min
1940-01-01 Saga Örebro Sverige 86 min
TV-visning 1957-05-22 Sverige 82 min
1996-11-01 SVT1 Sverige 82 min
2002-02-26 SVT1 Sverige 82 min
2002-10-09 SVT1 Sverige 82 min
Urpremiär 1940-01-01 Saga Jönköping Sverige 86 min
1940-01-01 Saga Örebro Sverige 86 min

Musikstycken

Originaltitel La paloma
Kompositör Sebastián Yradier (1859)
Textförfattare Sebastián Yradier (spansk text 1859)
Ernst Wallmark (svensk text)
Framförs av Gösta Cederlund (visslar)
Frithiof Bjärne (visslar)


Ämnesord

Frihetskamp
Husundersökning
Medeltidsstad
Militärdiktatur
Spioneri
Stockholm/Gamla Stan
Vapensmuggling
Östeuropa

Bestånd Film

Uppgifterna här avser filmmaterial i Svenska Filminstitutets arkiv. Arkivets bestånd tillgängliggörs på begäran främst för forskning, andra filmarkiv och rättighetsinnehavare. Vid frågor kontakta filmarkivet@filminstitutet.se

Typ Kopia
Bredd 35 mm
Längd i meter 2324


Typ Kopia
Materialbas Acetat
Bredd 35 mm
Längd i meter 2328


Typ Kopia
Materialbas Polyester
Bredd 35 mm


Typ Duplikatnegativ
Bredd 35 mm
Längd i meter 2331


Typ Duplikatpositiv
Bredd 35 mm
Längd i meter 2331


Typ Tonnegativ
Bredd 35 mm
Längd i meter 2331


Bestånd Affischer

Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se

Storlek Mellan 850 x 700 och 850 x 1100
Tryckeri J. Olsén litogr.anst.
Affischdesign Eric Rohman


Storlek Mindre än 850 x 400
Tryckeri Ewes tryckeri AB


Storlek Mindre än 850 x 400
Affischtitel VÖRÖS VIHAR


Storlek Större än 850 x 1100
Affischtitel VÖRÖS VIHAR


Bestånd Manuskript

Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Biblioteket, biblioteksexpeditionen@filminstitutet.se

Typ Inspelningsmanus
Omfång 161 s.
Språk Svenska


Typ Inspelningsmanus
Omfång 164 s. Anteckningssidor (3 s.) inbundet i manuskriptet.
Språk Svenska


Bestånd Stillbild

Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se

Svartvitt papper SET
Bakombild papper 1
Album Ja


Bestånd PR-material

Typ Program/Reklamtryck
Språk Svenska


Typ Program/Reklamtryck
Språk Danska


    Kontakta redaktionen

    Har du frågor om Svensk Filmdatabas eller är det någon uppgift på den här sidan som inte är korrekt eller som saknas? Hör i så fall gärna av dig till oss på redaktionen. Obs! Vi vet inte om det går att få tag på en film för att se den, så fråga oss inte om det, men testa däremot gärna knappen Hitta filmen som du hittar längst upp i högra hörnet på alla databasens filmsidor.

    Vad gäller det?