Grundfakta

Media (59 st)

Originaltitel En kvinna ombord
Filmtyp Långfilm
Kategori Spelfilm
Regi
Producent
Manus
Förlaga
Produktionsland
Produktionsbolag
Åldersgräns Tillåten från 15 år
Dialogspråk
Sverigepremiär 1941-10-29

Medverkande

Edvin Adolphson
kapten Ulf Åkesson, befälhavare på lastångaren Ethel

Karin Ekelund
Ingrid Ekberg, sjukgymnast

Erik "Hampe" Faustman
Martin Frost, skeppsbruten

Sten Larsson
Anton Stillman, skeppsbruten

Sigge Fürst
Johansson, förste styrman

Billy Bourgh
andre styrman

Visa alla medverkande

Handling

Det är i andra världskrigets första dagar. En nordfransk hamnstad utsätts för ett överraskande tyskt flyganfall. I hamnen ligger ett svenskt fartyg, "Ethel", färdigt att avgå....

Visa hela handlingen

Press

Axon i NDA: "Kvinna ombord är enligt presentationen en film från havet, och den karakteriseras också av havets hårda tag och brutala kraft. Den inrymmer mustiga bilder och mustiga ord, och...

Visa all press


Relaterat

Titlar

Originaltitel
Svensk premiärtitel
Distributionstitel
TV-titel i Sverige
Censurtitel

Filmteam

Medverkande

Edvin Adolphson kapten Ulf Åkesson, befälhavare på lastångaren Ethel
Karin Ekelund Ingrid Ekberg, sjukgymnast
Erik "Hampe" Faustman Martin Frost, skeppsbruten
Sten Larsson Anton Stillman, skeppsbruten
Sigge Fürst Johansson, förste styrman
Billy Bourgh andre styrman
- Däcksfolk:
Åke Grönberg Andersson, matros
Gunnar Sjöberg Blomqvist, matros
Björn Berglund Fredlund, matros
Julia Cæsar Mammy, kocka
Emil Fjellström Gustav Emanuel Blom, matros
Tom Walter Jakobson, matros
Wiktor "Kulörten" Andersson Boman, matros
Artur Rolén Jansson, rorgängare
- Maskinfolk:
Yngwe Nyquist Mäster, maskinchef
Gunnar Höglund Nilsson, maskinelev
Per Bergström Berggren, maskinist
Nils Karlsson Henrikson, maskinist
- Ej krediterade:
Tusse Lindqvist Fredriksson, matros
Anna Lindahl Magda, Åkessons döda frus syster (bortklippt) (bortklippt vid premiären 1941)

Bolag

Produktionsbolag Terrafilms Produktions AB
Distributör i Sverige (35 mm) AB Terrafilm 1941
Distributör i Sverige (DVD) Studio S Entertainment 2016
Laboratorium AB Film-Labor

Handling

Det är i andra världskrigets första dagar. En nordfransk hamnstad utsätts för ett överraskande tyskt flyganfall. I hamnen ligger ett svenskt fartyg, "Ethel", färdigt att avgå. Kaptenen Ulf Åkesson är i land för att skaffa tillstånd att lätta. Men myndigheterna gör svårigheter. Då tar han under bombanfallets virrvarr chansen och sticker till sjöss.

Under samma virrvarr har en fripassagerare smugit sig ombord. Det är den svenska sjukgymnasten Ingrid Ekberg som här ser en chans att komma hem till Sverige.

Fartyget löper ut och undgår lyckligt bombanfall och minfält. Ombord sätts Ingrid i arbete i köket.

På väg över Nordsjön uppfångar man nödsignaler och efter ett dramatiskt möte med hela besättningen beslutar alla enhälligt att vända om in i minfältet och försöka rädda de skeppsbrutna. Det visar sig vara två man, Martin och Anton, från en minsprängd svensk ångare.

Men med Martin kommer också nya konflikter ombord. Han förälskar sig i Ingrid, och när han inte har någon framgång utan i stället ser att hon och kaptenen mer och mer dras till varandra och slutligen inleder en kärlekshistoria, försöker han hämnas genom att bryta den påbjudna radiotystnaden.

Fartyget uppbringas då av en brittisk ubåt med dramatiska följder; både Martin och Anton mister livet.

Men komplikationerna löses, fartyget kan fortsätta och en dag siktar man svenska kusten. Resan är slut.

Censur / granskning

Censurnummer 63603
Datum 1941-10-27
Åldersgräns Tillåten från 15 år
Originallängd 2305 meter
Kommentar Aktindelning: 500-515-585-520-185 = 2305 meter. Aktlängder: 500, 515, 585, 520, 185.


Tekniska fakta

Bildformat 1.37:1
Ljudtyp Ljud
Ljudsystem Optisk mono
Färgtyp Svartvit
Bredd 35 mm
Hastighet 24
Längd i meter 2305 meter
Längd i minuter 84 min
Akter 5 rullar
Dialogspråk


Kommentarer

Pressreaktion Svensk filmografi

Axon i NDA: "Kvinna ombord är enligt presentationen en film från havet, och den karakteriseras också av havets hårda tag och brutala kraft. Den inrymmer mustiga bilder och mustiga ord, och både hjärtan och sinnen skapa vreda vågor. Den är en äventyrsfilm, där sjöfarandet av i dag, det bistra vardagslivet ombord på ett fartyg i krigszonen och kapplöpningen undan u-båtar, flygplan och sprängminor utgör det stora äventyret. (-)

Filmen är storartad med avseende på sin ram och skildringen av livet ombord (-) men dessa scener ha ett annat och större mål än att endast vara 'stiliga' bilder och yttre knalleffekter, nämligen att knyta åskådarens intresse starkare till livet och folket ombord.

Det är besättningen, som spelar filmens största roll, och det är detaljerna från denna, scenerna från däck, skans och maskinrum, som gör filmen till något mer än en äventyrsfilm. (-) Det finns ingenting av sjömansvisans glada och banala våg och håg, havets brus och vindens sus i denna berättelse utan det är den nakna verkligheten, som rullas upp i oromantiserad form."

Filmson i AB: "Först och främst är Kvinna ombord en medryckande äventyrsfilm med en brännande aktuell bakgrund. (-) Det finns nyanser i den här filmen och även därvidlag skiljer den sig fördelaktigt från svensk film i gemen som gärna breder på lite ensidigt i vitt eller svart."

O R-t i DN berömmer Gunnar Skoglund som iscensättare: "Det finns en teknisk brio som man sannerligen inte möter var dag i svensk film."

Men för övrigt är O R-t mycket kritisk, framför allt mot det sätt på vilket Dagmar Edqvists roman "Rymlingen fast" fått lämna stoff till filmen: "Visserligen utger sig inte filmen för att vara en direkt dramatisering av romanen, den har bara hämtat sitt 'uppslag' därifrån. Men ändå måste man säga att det säkert varit på alla sätt lyckligare om författarinnan, som själv medverkat vid utformandet av manuskriptet, inte låtit det som är det väsentliga i hennes bok alldeles trollas bort i filmen. Kvinna ombord har nämligen trots många goda enskildheter knappast blivit någon god film, medan däremot 'Rymlingen fast' borde haft alla utsikter att bli det: åtminstone har jag för min del sällan läst en svensk roman som det rymts så mycket stark och levande film i.

Kärlekshistorien i romanen är med sin sunda sensualism och det val den ställer kaptenen i mellan den tappra, starka älskarinnan ombord och den svaga, hysteriska hustrun i land ett präktigt stoff till en verklig Jean Gabin-film, om man så får uttrycka sig. Själva upplösningen är inte riktigt tillfredsställande, men det skulle säkert inte ha märkts så mycket i filmen som i boken. Huvudsaken är att man här verkligen har en psykologisk konflikt som griper våldsamt tag om en. I filmen är denna konflikt alldeles eliminerad, hustrun är död för flera år sedan. Huvudpersonerna i skådespelet har blivit två människor som stöter samman under ovanliga yttre förhållanden och förälskar sig i varandra, men vilkas enda bekymmer är om de över huvud taget skall nå svensk hamn igen med livet i behåll. (-) Men hur spännande resan än är, blir dess äventyr dock till sist bara utanverk, därför att människorna i filmen inte ställs i någon personlig dramatisk konflikt i förhållandet till dem."

O R-t är kritisk även mot Gunnar Skoglund som personinstruktör och om det redan tidigare lanserade kärleksparet i film Adolphson-Ekelund skriver han nu: "Adolphsons rutin och maskulina självsäkerhet hjälper honom dock naturligtvis att klara rollen. Karin Ekelund är blekare. Hon måste ha en driven personregissör för att komma riktigt till sin rätt. Och en prima roll! Det var ofta förfärligt banala repliker, filmen lagt i hennes mun -- om man t. ex. strukit ett halvt dussin av de 'älskade!' hon ständigt måste undslippa sig i alla ömma scener, hade det tvivelsutan genast blivit bättre."

För övrigt uppmärksammade recensionerna över lag två skådespelare, som här hade sina första större och mer karaktärsbetonade roller: Erik Faustman och f d barnskådespelaren Gunnar Höglund.

Axon i NDA: "Erik Faustman spelar med lidelse och intensitet sitt nervknippe till skeppsbrutne. Det sprakar gnistor ur varje ord, han säger, och även om hans Martin stundom slår över, är han dock en av filmens bästa figurer."

Larz i StT: "Erik Faustman, t. ex., som här gör sin första stora roll, är ypperlig som en nervtrasig och torpederad sjöman, uppfiskad från en flotte mitt i Nordsjön. Bra är också maskineleven Gunnar Höglund, vars nerver bryter samman inför fasornas enformighet."

Bägge skulle sedermera göra sig mest kända som regissörer.

Kommentar Svensk filmografi

Filmen byggde på motiv från "Rymlingen fast" (1933) av författarinnan Dagmar Edqvist (f 1903), men romanens handling, vars yttre skeenden byggde på en resa, som hon gjorde med en lastångare till Medelhavet vintern 1933, hade kraftigt omstuvats och framför allt "med hänsyn till tidsläget", som producenten uttryckte det, aktualiserats.

Det var Dagmar Edqvists andra roman som på kort tid lades till grund för en svensk film. Den förra var "Kamrathustru", på vilken Livet går vidare (1941/07) byggde.

En kvinna ombord uppgavs av olika recensenter vara Gunnar Skoglunds andra långfilm. Det var i själva verket hans fjärde. Men det var den första som han gjorde, sedan han efter en personlig schism med SF:s verkställande direktör Olof Andersson plötsligt tvingats lämna det bolaget.

Filmen spelades in under senare hälften av juli, hela augusti och första veckan i september 1941. Scenerna med bombanfallet i den franska hamnen togs i Gävle och scenerna ombord på fartyget under en resa utmed svenska ostkusten.

Filmen innehöll några av samtiden som överraskande djärva och realistiska uppfattade kärleksscener mellan kaptenen och Ingrid, där de låg nakna i en säng. Upprörda insändare i olika tidningar kritiserade censuren för dess slapphänthet och begärde att scenerna i efterhand skulle klippas, vilket givetvis inte skedde. Men i filmens korta barntillåtna trailer togs de bort av censuren. Filmen hade ursprungligen en epilog, som spelade i land och där Anna Lindahl förekom som Adolphsons svartsjuka trotjänarinna Magda. Denna epilog klipptes emellertid före filmens premiär, varvid Magdas roll bortföll ur filmen.

Förlaga

Originaltitel Rymlingen fast (Roman)
Författare Dagmar Edqvist


Inspelning

1941-07-21 1941-09-05
AB Sandrew-Ateljéerna Stockholm Sverige
Gävle Sverige (samt till sjöss längs svenska ostkusten)

Visningar

Sverigepremiär 1941-10-29 Grand Stockholm Sverige 84 min
Urpremiär 1941-10-29 Grand Stockholm Sverige 84 min
TV-visning 1956-11-21 TV (Stockholmssändaren) Stockholm Sverige 81 min Stockholmssändaren
1956-11-23 TV Göteborg Sverige 81 min Göteborgssändaren
1998-07-24 SVT1 Sverige 81 min
2001-11-13 SVT1 Sverige 81 min
2003-08-11 SVT1 Sverige 81 min
2004-05-25 SVT1 Sverige 81 min
2012-09-11 SVT1 Sverige
Dvd-release 2016-11-21 Sverige
TV-visning 2015-06-30 SVT1 Sverige
2017-12-04 SVT1 Sverige

Ämnesord

Bombanfall
Fripassagerare
Gävle
Hamn/fransk
Handelsfartyg
Kabyss
Krigsutbrott/1939
Minfält
Minsprängning
Nervsammanbrott
Neutralitet
Sjukgymnast
Sjökaptener
Skeppsbrutna

Bestånd Film

Uppgifterna här avser filmmaterial i Svenska Filminstitutets arkiv. Arkivets bestånd tillgängliggörs på begäran främst för forskning, andra filmarkiv och rättighetsinnehavare. Vid frågor kontakta filmarkivet@filminstitutet.se

Typ Kopia
Bredd 35 mm
Längd i meter 2300


Typ Duplikatpositiv
Bredd 35 mm
Längd i meter 2300


Bestånd Affischer

Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se

Storlek Mellan 850 x 700 och 850 x 1100
Tryckeri Ljunglöfs
Affischdesign Gösta Åberg


Storlek Mindre än 850 x 400
Tryckeri Wernqvist & Co boktr. AB


Storlek Mellan 850 x 400 och 850 x 690
Affischtitel EN KVINDE OMBORD


Bestånd Manuskript

Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Biblioteket, biblioteksexpeditionen@filminstitutet.se

Typ Inspelningsmanus
Manustitel En kvinna ombord.
Omfång 143 s.
Språk Svenska


Typ Inspelningsmanus
Manustitel En kvinna ombord.
Omfång 143 s. + 2 s. tillägg, löst.
Språk Svenska


Typ Inspelningsmanus
Manustitel En kvinna ombord.
Omfång 143 s. + lösa anteckningar.
Språk Svenska


Typ Inspelningsmanus
Manustitel En kvinna ombord.
Omfång 143 s. + lösa anteckningar.
Språk Svenska


Typ Dialoglista
Manustitel En kvinna ombord. Dialoglista.
Omfång 20 s.
Språk Svenska


Typ Dialoglista
Manustitel Frau an Bord. Dialogliste.
Omfång 49 s.
Språk Tyska


Typ Dialoglista
Manustitel Eine Frau en Bord. Dialogliste.
Omfång 22 s. Innehållsbeskrivning (1 s.) ingår.


Typ Inspelningsmanus
Manustitel En kvinna ombord.
Omfång 143 s. Spelschema och miljölista (4 s.) löst i manus.
Språk Svenska


Bestånd Stillbild

Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se

Svartvitt papper SET
Bakombild papper 6
Album Ja


Bestånd PR-material

Typ Program/Reklamtryck
Språk Svenska


Typ Program/Reklamtryck
Språk Danska


    Kontakta redaktionen

    Har du frågor om Svensk Filmdatabas eller är det någon uppgift på den här sidan som inte är korrekt eller som saknas? Hör i så fall gärna av dig till oss på redaktionen. Obs! Vi vet inte om det går att få tag på en film för att se den, så fråga oss inte om det, men testa däremot gärna knappen Hitta filmen som du hittar längst upp i högra hörnet på alla databasens filmsidor.

    Vad gäller det?