Grundfakta

Media (66 st)

Originaltitel När seklet var ungt
Filmtyp Långfilm
Kategori Spelfilm
Regi
Manus
Förlaga
Produktionsland
Produktionsbolag
Åldersgräns Barntillåten
Dialogspråk
Sverigepremiär 1944-12-26

Medverkande

Edvard Persson
patron Munthe

Stina Hedberg
fru Elisabet Munthe, född Gyllehök

Marianne Gyllenhammar
Hillevi Munthe, dottern

Claes Thelander
magister Ynge Sjöö, skolläraren

Walter Sarmell
Ferdinand, dräng hos Munthe

Mim Persson
Hanna, piga hos Munthe

Visa alla medverkande

Handling

Året är 1903. Många skånska storjordbrukare har börjat använda billig utländsk arbetskraft. Från Galizien sker systematisk import. I stället växer arbetslösheten bland svenska...

Visa hela handlingen

Press

AT (S Almqvist): "Man studsar när man läser introduktionen till Edvard P:s nya film, som utspelas 1903. Socialismen bröt fram i landet, sägs det, svåra arbetskonflikter utbröt, galizier...

Visa all press


Relaterat

Titlar

Originaltitel
Svensk premiärtitel
Distributionstitel

Filmteam

Regi
Manus
Foto
Musik
Arkitekt
Klippning
Ljudtekniker
Scripta
Dialog
Inspicient
Musikarrangör
Scenografiassistent

Medverkande

Edvard Persson patron Munthe
Stina Hedberg fru Elisabet Munthe, född Gyllehök
Marianne Gyllenhammar Hillevi Munthe, dottern
Claes Thelander magister Ynge Sjöö, skolläraren
Walter Sarmell Ferdinand, dräng hos Munthe
Mim Persson Hanna, piga hos Munthe
Fritiof Billquist bankkamrer Alexander Meijer
Ivar Kåge godsägare Severin på Fagersjö
John Norrman Fahlén, Severins förvaltare
Nils Nordståhl Läns, diversehandlare
Erik Rosén pastorn
Axel Högel länsman
Bullan Weijden Malin, krögerska
Karl Erik Flens den låghalte, statare
Karl Nygren-Kloster Mats
- Ej krediterade:
Thure Carlman fjärdingsman
Wiktor "Kulörten" Andersson dräng hos Munthe
Jullan Jonsson Munthes kokerska
Gösta Lycke förmannen på sockerfabriken
Georg Fernquist betjänt på Fagersjö
Harald Svensson gäst på festen på Fagersjö
Eric von Gegerfelt kortspelande gäst på festen på Fagersjö
Eric Dahlström gäst på gästgiveriet
Uno Larsson biografmaskinisten
Bo Hederström officer på festen på Fagersjö
Brita Billsten flicka som tar farväl av Hanna och Ferdinand
Gunnar Almqvist gäst på gästgiveriet
- Bortklippta i den slutliga filmen:
Erik Forslund
Hugo Tranberg
Edvard Danielsson
Martin Sterner
Karl Gustav Ossiannilsson

Bolag

Produktionsbolag AB Europa Film
Distributör i Sverige (35 mm) AB Europa Film 1944
Laboratorium AB Film-Labor

Handling

Året är 1903. Många skånska storjordbrukare har börjat använda billig utländsk arbetskraft. Från Galizien sker systematisk import. I stället växer arbetslösheten bland svenska lantarbetare.

Patron Munthe, som börjat med två tomma händer och byggt upp en stor egendom, är motståndare till galizierimporten. Munthes granne Severin, nuvarande herre över fru Munthes fädernegods Fagersjö, utnyttjar däremot systematiskt den billigare arbetskraften.

Munthe lär känna och uppskatta den nye skolläraren Yngve Sjöö, en ung nykterhetskämpe och socia!listagitator. Vid ett stort nykterhetsmöte i det fria, där ändå ingen behöver lida brist på brännvin, håller Yngve ett flammande tal mot patroner, som kör i väg sina svenska arbetare, därför att det finns billigare utlänningar att tillgå, och som låter arbetarna bo sämre än svin. Orden upprör många, och Yngve blir avbruten i talet av pastorn.

Yngve fattar tycke för patron Munthes dotter Hillevi, som också besvarar hans känslor. Men Hillevi uppvaktas sedan tidigare av bankkamrer Meier. Meier konspirerar med diversehandlare Läns, som har trassliga bankaffärer, om att komma åt Yngve, och Läns luskar ut att läraren varit redaktör för en socialisttidning.

När Yngve försöker agitera på ett salutorg, möter han uppretade människor som går till angrepp. Patron Munthe protesterar hos länsman, som passiv står och ser på misshandeln, och räddar Yngve upp på sin vagn.

Länsman kommer hem till patron Munthe för att anhålla Yngve. Han står under läkares beskydd, säger Munthe och visar länsman på dörren.

Familjen Munthe har tagit med sig Yngve på stor fest hos Severin. Meier, som också är där, får av Läns mycket lägligt en ny upplysning om Yngve och serverar genast nyheter: läraren har suttit i fängelse. Yngve avvisas från festen.

Yngve berättar för Munthe att han fått straffet som ansvarig utgivare för en tidning och för en artikel han inte ens skrivit själv. Munthe anser ett sådant straff vara rent ärofullt.

Yngve avskedas från lärartjänsten. Han lånar 500 kronor av patron Munthe för att resa på agitationsturné. Före avfärden tar han ett ömt farväl av Hillevi.

Snart kommer det rapporter om att Yngve efter en tveksam start har fått allt fler att lyssna på sitt budskap.

Meier, som inte gett upp hoppet att vinna Hillevis hand, avslöjar för fru Munthe att han planerar överta Fagersjö. Severin kan inte klara inteckningarna.

Severin erbjuder patron Munthe att köpa Fagersjö för inteckningsvärdet, 400 000 kronor. Annars tar banken över i morgon. Munthe slår till. Strax efteråt kommer Meier hem till Munthe. I ett rum intill kan Severin höra Meier bjuda ut Fagersjö för 550 000 kr.

Ett ögonblick senare avslöjas hela omfattningen av Meiers skurkaktighet. Han ligger bakom ett stort bedrägeri, som bidragit till Severins obestånd. De galizier som invandrat till Skåne är inte alls så många som de som stått på avlöningslistorna. Meier anhålls.

Under banderoller med orden Frihet, Jämlikhet, Broderskap håller Yngve tal. Han har åhörarna med sig och får hjälp av patron Munthe, som underhåller med sång.

Yngve och Hillevi går lyckliga mot en framtid tillsammans.

Censur / granskning

Censurnummer 67977
Datum 1944-12-11
Åldersgräns Barntillåten
Originallängd 2960 meter
Kommentar Kopiorna 1944 hade en längd av 3080 meter. Den 25 januari 1945 förlängdes filmen (sången "Ett hem") till 3114 meter. Fr.o.m. 20 november kortades kopiorna i akt 2 och 3 och fick längden 3085 meter. Granskningskopians aktlängder: 570-470-485-435-570-430 = 2960 meter. Visningskopiornas aktlängder 1944: 570-470-355-545-650-490 = 3080 meter - 113 minuter. Visningskopiorna aktlängder 1945: 570-413-446-545-650-490 = 3114 meter - 114 minuter. Visningskopiornas aktlängder 1946: 570-400-430-545-650-490 = 3085 meter - 113 minuter. Aktlängder: 0, 0, 0, 0, 0, 0.


Tekniska fakta

Bildformat 1.37:1
Ljudtyp Ljud
Ljudsystem Tobis Klangfilm
Färgtyp Svartvit
Bredd 35 mm
Hastighet 24
Längd i meter 3114 meter
Längd i minuter 114 min
Akter 6 rullar


Kommentarer

Pressreaktion Svensk filmografi

AT (S Almqvist): "Man studsar när man läser introduktionen till Edvard P:s nya film, som utspelas 1903. Socialismen bröt fram i landet, sägs det, svåra arbetskonflikter utbröt, galizier importerades till skånska landsbygden och plockade betor för svältlöner. Och i sista bilden sjunger Edvard en sorts variation på Arbetets söner framför ett standar med inskriptionen Frihet, jämlikhet och broderskap. Han själv är patron, gift med en grevinna, och gifter bort sin enda dotter till en socialistisk agitator med studentmössa på huvudet.

Edvard har blivit social. Men han är alltjämt den gamle Edvard. Det betyder ungefär: patriarkaliskt konservativ, farbroderligt välvillig mot varje utveckling som redan hävdat sig som sund, det rättas förfäktare, de svagas beskyddare, evig besserwisser, belåtet kvickhuvud, lätt herre på täppan mot dumhuvuden och knölar, djurvän, patriot, aktningsfull mot Vår Herre, sträng och förstående husfader, allestädes ingripande deus ex machina, sentimental och varmhjärtad vissångare, livsnjutare med måtta, idyllens väktare men stridbar i nödfall.

Sedan tio år och mer har Edvard P funnit sin stil, det mästerliga lagom av allt som svenska folket håller kärt. Som ideal är han vår närmaste motsvarighet till Gary Cooper. (-)

När seklet var ungt når icke upp till Livet på landet, Edvards förra film. Det är ej en lika ambitiös och omsorgsfullt genomförd film, om också bättre än de underhaltiga lustspelen i hans produktion. Men varför taga ett steg nedåt igen?"

DN (Jerome): "Det tacksamma med När seklet var ungt är att filmen givet hör till den populäre skådespelarens bäst genomarbetade och balanserade verk. Gunnar Olssons regi har ett gott grepp på den kulturhistoriska återblick som filmen ger, eftersom händelserna är förlagda till 1903. Naturligtvis blir inte den sociale agitatorn magister Sjöö mycket mera än en romantisk hjälte i epokens kostym, men Claes Thelanders röst har i alla fall rum för både patetiska och förälskade tonfall. Prestationen är väl genomförd och visar att Thelander är en användbar kraft. Även Marianne Gyllenhammer ses med nöje, inte bara för apparitionens skull, utan också för mjukheten och behaget i spelet. Stina Hedberg som fru Munthe född Gyllenhöök, går också bra in i tavlan, hon är angenämt lagom i sin före detta grevliga förnämitet."

Ny Dag (T H-n): "Nå, vad sorts socialism som predikas och vad sorts kamp som föres kan man ju förstå när K.G. Ossiannilsson är författaren. Man har också med en agitator, en ung skollärare, som en gång varit redaktör i en socialisttidning. En sorts blåögd, vek idealist och godtemplare, som aldrig i sitt liv varit i kontakt med arbetarklassen och vars stora framgång krönes med att han gifter sig med rike patrons dotter.

Men vi ska inte spilla ord på detta! Bara konstatera att historien saknar rim och reson."

Kommentar Svensk filmografi

Inspelningen av När seklet var ungt påbörjades 21.7.1944 och avslutades 27.11.1944.

Karl Gustav Ossiannilssons (1875--1970) roman "Slätten", som filmen bygger på, kom ut 1909.

I en osignerad intervju i Expressen 11.1.1945 förklarade sig Ossiannilsson nöjd med filmatiseringen av hans roman: "De enda obetydliga missräkningarna var ett par klipp. Sålunda kom det inte med en kvartettsång, som jag gjort för filmens utflyktsscener, och inte heller en prolog, en hyllning till s l ä t t e n, som jag själv läst in iförd min gröna ungdoms krigsmålning: hög hatt, helskägg och pincenez."

Inom nykterhetsrörelsen och på flera håll i pressen angreps När seklet var ungt kraftigt för sin grovt publikfriande och kränkande skildring av nykterhetsrörelsen. Angreppen gav synbart resultat, ett gemensamt uttalande undertecknat av Einar "Texas" Ljungberg för IOGT och SGU och av Gustaf Scheutz för Europa Film, vilket inflöt i Göteborgs-Posten (7.1.1945) m fl tidningar: "Delegater från IOGT och SGU samt AB Europa-Film sammanträdde under torsdagen i Stockholm, varvid filmen När seklet var ungt diskuterades. Sedan deputationen från nykterhetsrörelsen framlagt sina synpunkter på berörda film, beklagade Europa Films representanter livligt, att filmen uppfattats såsom nedsättande för nykterhetsrörelsen. Detta hade inte alls varit avsikten. En anledning till att denna missuppfattning uppkommit, var den, att i den ursprungliga filmen en del blivit bortklippt på grund av filmens längd och denna bortklippta del innehöll just det positiva för nykterhetsrörelsen. Deputationen sattes i tillfälle att se detta avsnitt, som bl a innehöll en sång av Edvard Persson. Efter överläggningen, som fördes i all gemytlighet, förklarade sig Europa Film redo att genom omklippning snarast åter infoga dessa scener i filmen så att filmen, som avsett är, blir propaganda för sann nykterhet. På grund av tekniska svårigheter och nödvändigheten av förnyad censurgranskning komma dessa ändringar att ta viss tid. Deputationen fick ett starkt intryck av att vederbörande inom Europa Film voro villiga att gå nykterhetsvännernas berättigade anspråk till mötes, varför några konfliktanledningar mellan Godtemplarorden å ena sidan och AB Europa Film och skådespelaren Edvard Persson å den andra alltså icke förefinnes."

Förlaga

Originaltitel Slätten (Roman)
Författare Karl Gustav Ossiannilsson


Inspelning

1944-07-22 1944-11-27
AB Europa Studio Sundbyberg Sverige
Viken Sverige
Krapperup med omgivningar Sverige
Lessebo Sverige

Visningar

Sverigepremiär 1944-12-26 Göta Göteborg Sverige 113 min
1944-12-26 Saga Göteborg Sverige 113 min
1944-12-26 Odéon Helsingborg Sverige 113 min
1944-12-26 Rio Malmö Sverige 113 min
1944-12-26 Grand Norrköping Sverige 113 min
1944-12-26 Rialto Norrköping Sverige 113 min
1944-12-26 Saga Stockholm Sverige 113 min
1944-12-26 China Sundsvall Sverige 113 min
1944-12-26 Grand Uppsala Sverige 113 min
1944-12-26 Saga Örebro Sverige 113 min
TV-visning 1989-03-12 TV2 Sverige 108 min
1993-07-26 Kanal 1 Sverige 108 min
1996-06-09 SVT2 Sverige 108 min
1999-11-16 SVT1 Sverige 108 min
Urpremiär 1944-12-26 Göta Göteborg Sverige 113 min
1944-12-26 Saga Göteborg Sverige 113 min
1944-12-26 Odéon Helsingborg Sverige 113 min
1944-12-26 Rio Malmö Sverige 113 min
1944-12-26 Grand Norrköping Sverige 113 min
1944-12-26 Rialto Norrköping Sverige 113 min
1944-12-26 Saga Stockholm Sverige 113 min
1944-12-26 China Sundsvall Sverige 113 min
1944-12-26 Grand Uppsala Sverige 113 min
1944-12-26 Saga Örebro Sverige 113 min

Musikstycken

Originaltitel Blott mänskor sluta kivas
Kompositör Alvar Kraft (1944)
Textförfattare Karl Gustav Ossiannilsson (1944)
Sångare Edvard Persson
Marianne Gyllenhammar


Originaltitel Skeppets namn det var Viktoria
Bearbetning Alvar Kraft
Sångare - (okänd sångerska - ej i bild)


Originaltitel Romans
Kompositör Ingo Frölich


Originaltitel Ett hem
Kompositör Alvar Kraft (1944)
Textförfattare Berco (1944)
Sångare Edvard Persson


Originaltitel Polka (Kraft)
Kompositör Alvar Kraft


Originaltitel Jag vill - vill icke
Kompositör Alvar Kraft (1944)
Textförfattare Karl Gustav Ossiannilsson (1944)
Sångare - (ej identifierad sångerska - i bild)


Originaltitel Den gamla kvarnen
Kompositör Alvar Kraft (1944)
Textförfattare Karl Gustav Ossiannilsson (1944)
Sångare Edvard Persson


Originaltitel Frihetssång
Kompositör Alvar Kraft (1944)
Textförfattare Karl Gustav Ossiannilsson (1944)
Sångare Edvard Persson
kör


Ämnesord

Agitator
Ansvarig utgivare
Arbetare
Arbetslöshet
Bankkamrer
Bedrägerier
Diversehandlare
Drängar
Förvaltare
Inteckning
Invandrare/galizier
Klasskamp
Krapperup
Landsfiskaler
Lessebo
Lärare
Nykterhetsrörelse
Patroner
Piga
Socialism
Viken

Bestånd Film

Uppgifterna här avser filmmaterial i Svenska Filminstitutets arkiv. Arkivets bestånd tillgängliggörs på begäran främst för forskning, andra filmarkiv och rättighetsinnehavare. Vid frågor kontakta filmarkivet@filminstitutet.se

Typ Kopia
Bredd 35 mm
Längd i meter 3099


Typ Duplikatpositiv
Bredd 35 mm
Längd i meter 3099


Bestånd Affischer

Storlek Större än 850 x 1100


Storlek Mellan 850 x 700 och 850 x 1100


Storlek Mindre än 850 x 400


Bestånd Arkivalier

Typ Kostymskiss
Storlek 1 st skiss


Bestånd Manuskript

Typ Synopsis
Manustitel P.M. av K. de M. beträffande När seklet var ungt.
Omfång 3 s.
Språk Svenska


Typ Synopsis
Manustitel P.M. angående När seklet var ungt.
Omfång 3 s.
Språk Svenska


Typ Inspelningsmanus
Omfång 127 s.
Språk Svenska


Typ Dialoglista
Manustitel Fritt efter K.G. Ossiannilssons roman, Slätten. Tillrättalagd för filmen av Henry Richter under medverkan av författaren.
Omfång 30 s. Produktionsuppgifter (1 s.) ingår.
Språk Svenska


Bestånd Stillbild

Svartvitt papper SET
Album Ja


Bestånd PR-material

Typ Program
Språk Svenska


Typ Program
Språk Danska


Typ Reklamtryck
Språk Svenska


Kontakta redaktionen

Har du frågor om Svensk Filmdatabas eller är det någon uppgift på den här sidan som inte är korrekt eller som saknas? Hör i så fall gärna av dig till oss på redaktionen. Obs! Vi vet inte om det går att få tag på en film för att se den, så fråga oss inte om det, men testa däremot gärna knappen Hitta filmen som du hittar längst upp i högra hörnet på alla databasens filmsidor.

Vad gäller det?