Grundfakta

Media (68 st)

Originaltitel Lång-Lasse i Delsbo : En krönika i bilder om en väldig Herrans stridsman
Filmtyp Långfilm
Kategori Spelfilm
Regi
Producent
Manus
Produktionsland
Produktionsbolag
Åldersgräns Barntillåten
Dialogspråk
Sverigepremiär 1949-10-29

Medverkande

Sten Lindgren
Lars Landgren, kallad Lång-Lasse, präst i Delsbo socken

Anna Lindahl
Matilda, Lång-Lasses hustru

Ulla Andreasson
Margit Bryngel

Peter Lindgren
Klas Hägglund i Backa

Arthur Fischer
Tratt-Lasse Bryngel, Margits fosterfar

Nils Hultgren
Mickel Hansson

Visa alla medverkande

Handling

Tiden är 1840-tal. Lars Landgren är ny kyrkoherde i Delsbo. Med hästskjuts förd av Mickel Hansson färdas han genom socknen och kan med egna ögon se det beryktade förfallet hos många av...

Visa hela handlingen

Press

AB (Filmson): "Ingen svensk filmman står den storsvenska enkelheten så nära som Ivar Johansson och här berättar han i breda drag med underbart vackra bilder och en på en gång mustig och...

Visa all press


Relaterat

Titlar

Originaltitel
Svensk premiärtitel
Distributionstitel

Filmteam

Regi
Manus
Producent
Produktionsledare
Foto
Musik
Arkitekt
Klippning
Ljudtekniker
Regiassistent
Scripta
Inspicient
B-foto
Stillbildsfoto
Passare
Musikarrangör
Kostymör
Smink
Chaufför
Förtexter
Övrig medarbetare
Speaker

Medverkande

Sten Lindgren Lars Landgren, kallad Lång-Lasse, präst i Delsbo socken
Anna Lindahl Matilda, Lång-Lasses hustru
Ulla Andreasson Margit Bryngel
Peter Lindgren Klas Hägglund i Backa
Arthur Fischer Tratt-Lasse Bryngel, Margits fosterfar
Nils Hultgren Mickel Hansson
Axel Högel Tuvesson i Häggnäset, Björns far
Eric Laurent Näslund, ordförande i kommunalnämnden
Wilma Malmlöf Lotta Bryngel, Margits fostermor
Eric Sundquist Björn Tuvesson, Margits fästman
- Samt i alfabetisk ordning:
Margit Andelius fru Näslund
Torgny Anderberg Halvar i Bakmossen
Marianne Anderberg Hästskojar-Nisses käring
Per-Axel Arosenius Ekstedt, pastorsadjunkt
Josua Bengtson Tjyv-Pelle
Greta Berthels Brännar-Antes käring
Astrid Bodin Klas Hägglunds mor
Helga Brofeldt Björns mor
Julia Cæsar fru Andersson från Bergsbyn, en grälande kvinna hos Landgren
John Ekman Brännar-Ante
Sture Ericson en av Tratt-Lasses kumpaner
Albin Erlandzon Skinnar-Jonte
Siegfried Fischer Per Olsson i Överälven
Tyra Fischer Skinnar-Jontes käring
Ivar Hallbäck Niklas, Landgrens dräng
Gustaf Hiort af Ornäs den ogifte mannen på förhör hos Landgren
Lissi Holmqvist den ogifta kvinnan på förhör hos Landgren
Arne Lindblad Törnberg i Rismyra
Adèle Lundvall Johanna, hushållerska hos Landgren
Erik Molin Hästskojar-Nisse
Bellan Roos fru Anderssons styvdotter
Edla Rothgardt en gumma hos Skinnar-Jonte
Nina Scenna kvinnan som fört ett otuktigt leverne
Hanny Schedin Törnbergs Malena i Rismyra
Georg Skarstedt Kjellstedt, folkskoleinspektör
Erik Sundquist en besökande kollega till Landgren
Ivar Wahlgren doktor Martin Johansson
Maud Walter en kvinna hos Skinnar-Jonte
Tom Walter Olle Pryl
Birger Åsander Pelle Borst
Alf Östlund Hägglund i Backa, Klas far
- Ej krediterade:
Folke Walder Erik Jansson, frikyrkopredikanten
Rune Ottoson pastorsadjunkt
Sten Mattsson Fridolf, Landgrens son
Jan Christensson Algot, Landgrens son
Eric Öst spelman
Erik Forslund Petter i Lilltorp
Emmy Albiin Petters hustru
Sven Ericsson Jonas Hedlund
Frithiof Bjärne Jonas far
Anna-Lisa Fröberg mamsell Borg, skollärarinnan
Lillie Wästfeldt barnmorskan
Carl Ericson Söderblom, prost i Bjuråker
Mary-Anne Gyllenstierna Tilda, Landgrens dotter
Wiange Törnkvist en av Landgrens drängar
Carl Andersson en man i rätten
Ulla Persson flickan bredvid Jonas i skolbänken

Bolag

Produktionsbolag AB Kungsfilm
Distributör i Sverige (35 mm) AB Kungsfilm 1949
Laboratorium AB Kinocentralen

Handling

Tiden är 1840-tal. Lars Landgren är ny kyrkoherde i Delsbo. Med hästskjuts förd av Mickel Hansson färdas han genom socknen och kan med egna ögon se det beryktade förfallet hos många av församlingsmedlemmarna.

Lars stannar till hos Tratt-Lasse i Rackarbygden, där det går vilt till. Brännvinet har tydligen flödat en god stund, och slagsmål håller på att bryta ut. Lars ryter åt de hetsiga att sansa sig, kallar dem fähundar och talar om att han är den nye kyrkoherden. Då de festande tycks beredda att kasta sig över Lars, demonstrerar han sina kroppskrafter genom att lyfta upp en tung stock från marken, och de nyss så hotfulla drar sig tillbaka.

Lars griper sig omedelbart an med de stora problemen i Delsbo, och ryktet om hans kraftfulla uppträdande i alla upptänkliga sammanhang sprider sig snabbt inom socknen. Kyrksamheten ökar.

Tratt-Lasse har en fosterdotter, Margit, som vill gifta sig med den välartade storbondesonen Björn Tuvesson i Häggnäset. Men Tratt-Lasse har andra planer. Han har lovat bort Margit till Klas Hägglund i Backa, en av Lasses vänner runt den ständigt puttrande brännvinsapparaten.

Lars pläderar för förbättrad skolundervisning i Delsbo, vilket kräver att man bygger flera nya skolhus, samtidigt som han lidelsefullt bekämpar de församlingsmedlemmar som kokar brännvin. Han drar sig inte ens för att självsvåldigt konfiskera apparater inför törstande ägares ögon.

Lars råder Margit och Björn att snarast gifta sig. I kretsen kring Tratt-Lasse gör detta inte hatet till Lars mindre.

Tratt-Lasse och Klas beslutar ordna ett överfall på Björn under en tur till stan. För att dådet ska kunna genomföras ostört, låser man in Margit -- som dock lyckas ta sig ut och skyndar till Lars för att få hjälp.

Lars och Margit finner Björn till synes livlös. Hans liv kan räddas, men hans ben har blivit obrukbara.

Margit vittnar mot Klas inför rätta och han döms till fängelse.

Åren går. Lars fortsätter att kämpa för byggande av fler skolhus. När motståndet mot hans idéer om ökad folkfostran verkar kompakt, sätter han i gång ett bygge helt på egen hand.

Något bröllop mellan Margit och Björn har det ännu inte blivit. Han säger blankt nej så länge han inte kan använda benen.

Lars hustru Matilda ska föda ett barn till. På väg hem med läkaren, berättar denne om en ny operationsmetod man kommit på nere i Stockholm som säkert skulle kunna göra Björns ben brukbara igen.

Matilda föder honom en son. Men läkaren säger att någon mer födsel kommer hon inte att orka med.

Björn opereras framgångsrikt. Han och Margit kan äntligen gifta sig. Lars är givetvis med på den glada bröllopsfesten.

På väg hem från festen med häst och vagn kommer Lars till en bro, där hästen plötsligt stannar och vänder. Bron är en dödsfälla gillrad av kretsen kring Tratt-Lasse. Hästen har räddat Lars.

I december 1861 dör Matilda.

I mars 1876 får Lars telegram från exklesiastikdepartementet i Stockholm. Han har blivit utnämnd till biskop i Härnösand.

Lars tar avsked av sina kära församlingsbor -- och av hustru och barn, alla döda i lungsot och begravda i Delsbo.

Censur / granskning

Censurnummer 76045
Datum 1949-10-27
Åldersgräns Barntillåten
Originallängd 2755 meter
Kommentar Censuren har troligen ej medräknat filmens ca 20 meter långa ridåmusik. Aktlängder: 0, 0, 0, 0, 0.


Tekniska fakta

Bildformat 1.37:1
Ljudtyp Ljud
Ljudsystem AGA-Baltic
Färgtyp Svartvit
Bredd 35 mm
Hastighet 24
Längd i meter 2755 meter
Längd i minuter 101 min
Akter 5 rullar


Kommentarer

Pressreaktion Svensk filmografi

AB (Filmson): "Ingen svensk filmman står den storsvenska enkelheten så nära som Ivar Johansson och här berättar han i breda drag med underbart vackra bilder och en på en gång mustig och en smula uppstyltad dialog om prostens duster med hembrännare, tattare och läsare och han kysser och slår ihjäl med samma varma själ. En aning fyrkantig är alltid Ivar Johansson men man vill inte gärna komma med invändningar ty de omtuggningar som förekommer och den tröghet man understundom retar sig på är kanske medvetna. Ivar vänder sig till en stor publik ute i landet som vill ha tid att tänka på vad det är de ser. Annars är det en härlig film, och särskilt första hälften och slutavsnittet har stil och slagkraft.

Sten Lindgren övertygar verkligen om kraft i arm och mod i barm och hans lite tafatta spel blir hans styrka i synnerhet i de sporadiska ömma scenerna med hustrun, en liten porträttskiss av Anna Lindahl."

Expr (Mikael Katz): "Det är inte särskilt mycket dramatik i Ivar Johanssons film om den barske 1800-talsprosten Landgren i Delsbo. Det konstlösa manuskriptet har fogats ihop av en rad scener ur hans liv med tonvikt på de ibland nog så hårda dusterna med obstinata församlingsbor -- som han för resten med förkärlek tilltalar med kärnfulla benämningar som oxe, drummel, räkel, etc.

Men man trivs i alla fall rätt gott med filmen och den något entonigt rytande gudsmannen i Sten Lindgrens storjovialiska gestalt. Det är en vänlig film med hembränt, slagsmål och åtskilliga förstulna rörelsetårar som väsentliga ingredienser. Och vackra bilder från Delsbotrakten får man på köpet, plus några tjusiga glimtar av ett riktigt hälsingebröllop."

MT (Nils Beyer): "Naturligtvis satt man ofta och önskade, att det varit ett annat manuskript än denna rätt enformiga krönikeberättelse, en mera dramatisk behandling av stoffet, en lättare och mjukare och mera artistisk kameraföring. Märkvärdigt litet blev det av ren naturskönhet. Men ändå -- det finns hos Ivar Johansson något som ingen annan svensk regissör har.

Han har sinne för det äkta folkliga. Inte alls så att han spekulerar i bred publiksmak utan han faktiskt älskar detta svenska folk med hela sitt lättrörda hjärta. Och nu har han varit gripen av historien om den väldige prästen, som med kraftiga nävar och Guds ord röjde upp bland rackarpacket i Delsbo, slängde ut brännvinspannorna genom fönstret, läste lagen för syndarna i kyrkan och byggde skolor för barnen. Det är denna gripenhet man smittas av, då man ser filmen -- liksom man rycks med av det frodiga gemytet i de mera burdusa scenerna."

Kommentar Svensk filmografi

Lars Landgren (1810--1888) var kyrkoherde i Delsbo 1842--76 och biskop i Härnösand från 1876. Landgren blev bekant för sin originella och folkliga predikometod och sitt arbete på att höja det sedliga tillståndet i Delsbo. Han gjorde en betydelsefull insats för folkskoleundervisningen i Norrland.

Lång-Lasse i Delsbo distribuerades med ett förspel i vilket Delsbostintan (Ida Gawell-Blumenthal) berättar om Lars Landgren. Den 160 meter långa filmen hade titeln Delsbostintan språkar litet om Lång-Lasse.

I förtexterna till Lång-Lasse i Delsbo kallar sig Ivar Johansson "krönikör".

Inspelning

1949 1949
AB Sandrew-Ateljéerna Stockholm Sverige
Delsbotrakten med flera platser i Hälsingland Sverige

Visningar

Stockholmspremiär 1949-11-18 Grand Stockholm Sverige 101 min
TV-visning 1999-03-30 SVT1 Sverige 96 min
2003-01-28 SVT1 Sverige 96 min
Urpremiär 1949-10-29 Sveabio Delsbo Sverige 101 min
TV-visning 2007-02-06 SVT1 Sverige 96 min
Sverigepremiär 1949-10-29 Sveabio Delsbo Sverige 101 min
TV-visning 2010-07-13 SVT1 Sverige 96 min
2012-06-18 SVT1 Sverige
2017-06-05 SVT1 Sverige
Cinemateksvisning 2016-03-12 Filmhuset Stockholm Sverige

Musikstycken

Originaltitel Improvisation (Westblad)
Kompositör Gösta Westblad


Originaltitel Uvertyr
Kompositör Georg Friedrich Händel


Originaltitel Hosiannah
Kompositör Nicolaas Jaak Lemmens


Originaltitel Brudmarsch från Delsbo


Originaltitel Schottis (Öst)
Kompositör Eric Öst


Originaltitel Vals (Olsson)
Kompositör Einar Olsson


Originaltitel Allegro maestoso
Kompositör Felix Mendelssohn-Bartholdy


Originaltitel Scherzoso
Kompositör Joseph Rheinberger


Ämnesord

Barnafödsel
Biskop
Brännvinsbränning
Bröllop
Delsbo
Dödsfall
Ecklesiastikdepartementet
Fängelsestraff
Kyrkoherde
Landgren, Lars (1810-1888)
Läkare
Misshandel
Operationer
Rättegångar
Skolbyggande
Överfall

Bestånd Film

Uppgifterna här avser filmmaterial i Svenska Filminstitutets arkiv. Arkivets bestånd tillgängliggörs på begäran främst för forskning, andra filmarkiv och rättighetsinnehavare. Vid frågor kontakta filmarkivet@filminstitutet.se

Typ Kopia
Materialbas Acetat
Bredd 16 mm
Längd i meter 650


Typ Kopia
Bredd 35 mm


Typ Duplikatpositiv
Bredd 35 mm


Bestånd Affischer

Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se

Storlek Mellan 850 x 700 och 850 x 1100


Storlek Mindre än 850 x 400


Bestånd Manuskript

Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Biblioteket, biblioteksexpeditionen@filminstitutet.se

Typ Inspelningsmanus
Manustitel Lång-Lasse i Delsbo. En film om delsboprosten Lars Landgrens liv och gärning.
Omfång 228 s. Miljölista (9 s.) ingår.
Språk Svenska


Typ Inspelningsmanus
Manustitel Lång-Lasse i Delsbo. En film om delsboprosten Lars Landgrens liv och gärning.
Omfång 175 s.
Språk Svenska


Typ Inspelningsmanus
Manustitel Lång-Lasse i Delsbo. En film om delsboprosten Lars Landgrens liv och gärning.
Omfång 219 s.


Typ Inspelningsmanus
Manustitel Lång-Lasse i Delsbo. En film om delsboprosten Lars Landgrens liv och gärning.
Omfång 219 s.
Språk Svenska


Typ Synopsis
Manustitel Våran prost slåss med djävulen.
Omfång 31 s.
Språk Svenska


Bestånd Stillbild

Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se

Svartvitt papper SET
Bakombild papper 7
Album Ja


Bestånd PR-material

Typ Program/Reklamtryck
Språk Svenska


    Kontakta redaktionen

    Har du frågor om Svensk Filmdatabas eller är det någon uppgift på den här sidan som inte är korrekt eller som saknas? Hör i så fall gärna av dig till oss på redaktionen. Obs! Vi vet inte om det går att få tag på en film för att se den, så fråga oss inte om det, men testa däremot gärna knappen Hitta filmen som du hittar längst upp i högra hörnet på alla databasens filmsidor.

    Vad gäller det?