Innehållsförteckning

Grundfakta

Originaltitel Under Södra korset : En film från Franska Ekvatorialafrikas urskogar, byggd på autentiska händelser, som utspelats kring sekelskiftet.
Filmtyp Långfilm
Kategori Spelfilm
Regi
Manus
Produktionsland
Produktionsbolag
Åldersgräns Barntillåten
Dialogspråk
Sverigepremiär 1952-10-13

Medverkande

Olof Bergström
Bror Mundelle, missionär

Mampassi Esaï
hövdingens yngste son

Muthengi Bongonpassi
hövdingens äldste son

Kunkulikuba
fetischmannen

Måns Westfelt
guide på Etnografiska museet i Stockholm

Elsa Prawitz
besökare på museet

Visa alla medverkande

Handling

En åldrad svensk missionär besöker Etnografiska Museet i Stockholm. Bland de föremål han insamlat under sin vistelse i Afrika och skänkt till museets samlingar återser han en liten...

Visa hela handlingen

Press

"Man måste beundra Olof Bergström och Sven Ny!kvist, som ensamma gett sig i kast med uppgiften att skapa ett dokumentärt filmdrama från Afrikas djungler. Delvis har de lyckats", skrev E i...

Visa all press


Relaterat

Titlar

Originaltitel
Svensk premiärtitel
Distributionstitel

Filmteam

Regi
Manus
Produktionsledare
Foto
Musik
Klippning
Ljudtekniker
Rådgivare
Stillbildsfoto
Musikarrangör
Mixning
Förtexter

Medverkande

Olof Bergström Bror Mundelle, missionär
Mampassi Esaï hövdingens yngste son
Muthengi Bongonpassi hövdingens äldste son
Kunkulikuba fetischmannen
Måns Westfelt guide på Etnografiska museet i Stockholm
Elsa Prawitz besökare på museet
Ulla Sjöblom besökare på museet
Tage Severinson besökare på museet

Bolag

Produktionsbolag AB Sandrew-Produktion
Olof Bergström
Sven Nykvist
Distributör i Sverige (35 mm) AB Sandrew-Bauman Film 1952
Laboratorium AB Film-Labor

Handling

En åldrad svensk missionär besöker Etnografiska Museet i Stockholm. Bland de föremål han insamlat under sin vistelse i Afrika och skänkt till museets samlingar återser han en liten fetisch i form av en trägud. Föremålet är förknippat med hans första tid hos Babembestammen i Franska Ekvatorialafrika, där han hade uppdraget att anlägga en missionsstation.

Missionären försjunker i minnen och erinrar sig att han färdades i kanot uppför Kongofloden under flera dagar, omgiven av tät djungel. Vid ankomsten till målet möts han av beskedet att den gamle stamhövdingen ligger för döden. Medicinmannen försöker med magiska riter och besvärjelser driva bort de onda andar som tros ha förorsakat hövdingens tillstånd.

Hövdingens söner Muthengi och Mampassi avvaktar utgången. Den yngre Mampassi har en gång beundrat sin äldre bror, men denne har bara visat honom förakt och Mampassi hatar nu Muthengi.

Genom sina fetischer får medicinmannen veta att Mampassi måste offras om faderns liv skall räddas. Muthengi tvekar inte att verkställa planen. Mampassi grips och förs åtföljd av hela byn ut i djungeln, där han binds vid ett träd som byte åt de vilda djuren.

Ett våldsamt tropiskt oväder drar förbi under natten. Mampassi överlever dock och påträffas följande morgon i medtaget tillstånd av några afrikanska medhjälpare till den svenske missionären, som i sin nya miljö går under namnet "Bror Mundelle". Väl omskött på stationen repar sig snart Mampassi. Han får själv lära sig sjukvård och deltar i byggandet av en sjukstuga.

Hövdingen dör och Muthengi insjuknar. Det råder svår torka, folket svälter. För att driva fram viltet ur buskvegetationen anlägger man bränder. Stammen söker en förklaring till alla olyckor som drabbat den. Den vite mannen, som förhindrat offrandet av Mampassi, utpekas. Man håller krigsråd och beslutar döda missionären.

Denne ligger sjuk i malaria då krigarna närmar sig stationen. Vapenlös lägger han sitt öde i Guds hand. I samma ögonblick Mundelle stiger ut på trappan framför medicinmannens bössmynning börjar regnet falla och avfyrningen på det gamla geväret klickar. Mundelle har demonstrerat den överlägsna kraften i sin magi och de svarta flyr skräckslagna.

Efter händelsen kommer stammens medlemmar till missionären för att söka vård för skador och åkommor. Muthengi förs med hög feber till stationen och Mundelle finner att ena lungsäcken måste tappas på vatten.

Missionären saknar dock såväl erfarenhet av operationen som en punkteringsnål. Mampassi sänds genom djungeln till närmaste station för att hämta instrumentet medan Mundelle försöker läsa in tillvägagångssättet.

Då Mampassi återvänder ligger medicinmannen i bakhåll och skjuter ned honom med en förgiftad pil. Den yngre brodern dör, men Mundelle utför operationen med den anskaffade nålen.

Muthengi tillfrisknar och i tacksamhet sliter han av sig den fetisch han burit på bröstet och kastar bort den som ett tecken på att han accepterar både den vite mannens vård och vänskap och hans religion.

Censur / granskning

Censurnummer 80745
Datum 1952-07-09
Åldersgräns Barntillåten
Originallängd 2285 meter
Kommentar Speltid: 84 minuter. Den 25.10.1952 förkortades filmen av filmbolaget med 60 m i akt 3 och 85 m i akt 4 till totalt 2140 m - 78 minuter. Aktlängder: 0, 0, 0, 0.


Censurnummer 80745
Datum 1952-07-09
Åldersgräns Barntillåten
Kommentar Aktlängder: 0, 0.


Tekniska fakta

Bildformat 1.37:1
Ljudtyp Ljud
Ljudsystem Optisk mono
Färgtyp Svartvit
Bredd 35 mm
Hastighet 24
Längd i meter 2285 meter
Längd i minuter 84 min
Akter 4 rullar


Kommentarer

Pressreaktion Svensk filmografi

"Man måste beundra Olof Bergström och Sven Ny!kvist, som ensamma gett sig i kast med uppgiften att skapa ett dokumentärt filmdrama från Afrikas djungler. Delvis har de lyckats", skrev E i AT och uttryckte med dessa ord kritikermajoritetens hållning till filmen.

Uppfattningen om i vilken utsträckning tvåmannaexpeditionen lyckats i sitt arbete skiftade, men samtliga kritiker ansåg filmen, med sina brister, sevärd. Anmärkningar riktades i huvudsak mot intrigen, tempot och Olof Bergströms porträtt av den svenske missionären.

En film på gott och ont ansåg bl a Carl Björkman i DN. "Det finns alldeles utomordentliga partier i denna afrikanska film", skrev han och räknade dit återgivandet av offerceremonin med Sven Nykvists förtätade naturbilder:

"Träden i ödemarken, där man inte vet vad som är ormar och vad som är lianer, törsten och ensamheten, de smygande djuren där nere på marken och trolltrummornas oändligt utdragna begravningsmusik i fjärran -- ja, det är nog Afrika. Afrika som ett monotont drama, av vilket man sitter förhäxad."

För filmens huvudperson hade kritikern emellertid ingen förståelse: "Men vad missionärer har att göra i dylika sammanhang har jag aldrig med bästa vilja i världen lyckats fatta -- såvida inte deras verksamhet gäller rent medicinska ingripanden. Deras inblandning i infödingarnas angelägenheter ter sig ju fullständigt opåkallad och kommer en ideligen att rita frågetecken. Inte minst sådan denne vite missionär här framställs i Olof Bergströms mjukt tassande förkunnare, glidande genom vildmarken på mjuka sulor eller behagligt buren i guppande bärstol var gång han ska ut i angeläget ärende."

Jurgen Schildt (MT) var den mest positive och tyckte att det var "en fin, ställvis mycket fin film" de bägge svenskarna åstadkommit. Enligt Schildt tecknade Olof Bergström "den ensamme läkarmissionärens roll med varsamt behärskade medel". Kritikern var också tillfreds med det sätt på vilket det kristna budskapet framfördes: "Att den kristna propagandan här blivit någonting sekundärt eller tertiärt och att missionärerna i första hand får ägna sig åt mera handfasta sysselsättningar är en känd och omvittnad sak. Det är också en av filmens främsta förtjänster: dess frihet från all predikantvisdom och klerikal salvelse, dess stillsamma värdighet och vördnad för livets egenvärde."

SvDs Lill hade uppmärksammat att Sven Nykvist redan tidigare gjort en dokumentär filmstudie av afrikanskt stamliv (I fetischmannens spår, 1948), och att han hade personlig anknytning till den aktuella filmen: "Som missionärsbarn är han ju (-) förtrogen med hela miljön och man förstår mer än väl att han velat göra en långfilm på sitt ämne. Med den unge dramatenskådespelaren Olof Berg!ström som medhjälpare har han under ett helt år, under svåra strapatser och primitiva inspelningsförhållanden fullbordat Under södra korset. Han är värd en ärlig honnör för företaget och prestationen, och inte minst för modet att göra en film för den stora publiken kring ett religiöst ämne." Ur fotografisk synpunkt var filmen, enligt recensenten, "ett konstverk i svartvitt", men berättelsen var svag, något som var förklarligt, "då ingen författare av facket haft sin hand med i storyns utformning".

AB, AT, Arbetaren och Ny Dag noterade att huvudfilmen föregicks av en film om Albert Schweitzer, också den upptagen av Sven Nykvist, och ett par av kritikerna ifrågasatte programsättningen. "Det är (-) något av ett attentat mot den unge skådespelaren [Olof Bergström! och filmen över huvud att presentera den store Albert Schweitzer personligen i hans egen miljö i en utsökt dokumentärfilm som förspel", skrev Filmson i AB.

Kommentar Svensk filmografi

Fotografen Sven Nykvist och skådespelaren Olof Bergström sammanträffade under inspelningen av Lata Lena och blåögda Per (1947/23) och Maj på Malö (1947/33). Vid det senare tillfället tog planerna på en film om Nykvists far, den småländske afrikamissionären Gustaf Nykvist (1871-1944), fastare form. Fadern verkade i trettio år vid Svenska Missionsförbundets station i Kibunzi i nuvarande Zaïre, där hans dagböcker bevarats.

Sven Nykvist gjorde en första resa till området 1948, ett besök som resulterade i dokumentärfilmen I fetischmannens spår. Den censurerades i två versioner: en 16mm 15.12.1948, nr 74.637, med längden 290/285 m samt den förkortade 35mm biografversionen 5.12.1949, nr 76.256, med längden 380 meter.

En synopsis till den planerade missionsfilmen överlämnades till Sandrews, vars chef Anders Sandrew omedelbart accepterade projektet och ställde kapital till de bägge initiativtagarnas förfogande. Krediten innefattade ett fast mindre arvode utöver rese-, traktaments- och inspelningskostnader. Enligt avtalet ingick Bergström och Nykvist med sina arbetsinsatser även som medproducenter. Någon ytterligare avkastning för deras del blev det dock ej fråga om på grund av de små biografintäkterna. Med tanke på den afrikanska stjärnhimmeln hade de på ett tidigt stadium bestämt sig för titeln Under Södra korset.

Tvåmannaexpeditionen, utrustad med en filmkamera och en bandspelare, lämnade Sverige 10.8.1950. Manuskriptet arbetades delvis fram under nedfärden; något sedvanligt, komplett scenario skrevs aldrig.

De första tagningarna gjordes 29.9.1950. Vid årsskiftet var arbetet på platsen i huvudsak färdigt. Ett franskt flygplan medförande ca en fjärdedel av det inspelade materialet störtade i Kamerunbergen i januari 1951, varvid partiet gick förlorat. Kompletteringar måste därför göras under våren och sommaren. Missionsstationerna Kolo och Zanaga med omnejd, belägna inom en radie av ca trettio mil väster och norr om Brazzaville vid Kongofloden -- Kolo närmast -- bildade inspelningsplatser.

Nykvist var därtill sysselsatt med en film om den tyske läkaren, Bach-tolkaren, teologen och fredspristagaren Albert Schweitzer (1875-1965), som 1913 grundat ett sjukhus i Lambarene (Franska Ekvatorialafrika). Om sina svårigheter under denna tid har den svenske fotografen berättat för Lars-Henrik Ottoson i "Resan till Lambarene", utgiven av Almqvist & Wiksell/Gebers Förlag i Stockholm 1959.

Den fullbordade Schweitzer-filmen med titeln Vördnad för livet fick biografpremiär i Stockholm som förfilm till Under Södra korset. Den censurerades 10.7.1952 på nr 80.749 och hade längden 430 meter i 35mm version.

Förlaga

Författare Gustaf Nykvist


Inspelning

(våren och sommaren) 1951 1951
1950-09-29 1950-12
Svenska Missionsförbundets station Kolo Centralafrikanska republiken
Svenska Missionsförbudets station Zanaga Kongo (Kongo-Brazzaville)
Etnografiska museet Stockholm Sverige

Visningar

Sverigepremiär 1952-10-13 Grand Stockholm Sverige 84 min
Urpremiär 1952-10-13 Grand Stockholm Sverige 84 min

Musikstycken

Originaltitel Afrikansk pastoral
Kompositör Hilding Rosenberg (1952)


Originaltitel Andante religioso
Kompositör Hilding Rosenberg (1952)


Originaltitel Nearer, My God, to Thee
Kompositör Lowell Mason (1856)
Textförfattare Sarah Flower Adams (engelsk text 1841)
Emanuel Linderholm (svensk text 1912)


Ämnesord

Afrika/Folkrepubliken Kongo
Afrika/Franska Ekvatorial-
Antropologi
Dans
Elefanter/afrikanska
Etnografi
Etnografiska Museet
Etnologi
Fetisch
Flod/Kongofloden
Flodhästar
Läkarmissionär
Magi
Medicinmän
Mission
Museer
Människooffer
Offerrit
Operationer
Oväder
Religion
Stamkultur/afrikansk
Syskonrivalitet
Tropisk regnskog
Tropiska djur

Bestånd Film

Uppgifterna här avser filmmaterial i Svenska Filminstitutets arkiv. Arkivets bestånd tillgängliggörs på begäran främst för forskning, andra filmarkiv och rättighetsinnehavare. Vid frågor kontakta filmarkivet@filminstitutet.se

Typ Kopia
Materialbas Acetat
Bredd 35 mm
Längd i meter 2133


Typ Duplikatnegativ
Bredd 35 mm


Typ Duplikatpositiv
Bredd 35 mm


Typ Duplikatpositiv
Materialbas Acetat
Bredd 35 mm


Bestånd Manuskript

Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Biblioteket, biblioteksexpeditionen@filminstitutet.se

Typ Dialoglista
Manustitel Svenska dialoglistan Under södra korset.
Omfång 7 s.
Språk Svenska


Typ Dialoglista
Manustitel Svenska dialoglistan Under södra korset.
Omfång 8 s.
Språk Svenska


Typ Dialoglista
Manustitel Kongofilmen.
Omfång 4 s.
Språk Svenska


Typ Dialoglista
Manustitel Svensk textlista över Under södra korset.
Omfång 4 s.
Språk Svenska


Typ Dialoglista
Manustitel Under södra korset. Svensk dialoglista.
Omfång 5 s.
Språk Svenska


Typ Dialoglista
Manustitel Under södra korset. Speakerlista.
Omfång 5 s.
Språk Svenska


Typ Dialoglista
Manustitel English title-list.
Omfång 5 s.
Språk Engelska


Typ Dialoglista
Manustitel Congofilm. Dialogue list.
Omfång 4 s.
Språk Engelska


Typ Dialoglista
Manustitel Speaker-lista.
Omfång 4 s.
Språk Engelska


Typ Dialoglista
Omfång 5 s.
Språk Engelska


Typ Dialoglista
Manustitel Sprechertext für den Film Unter dem Kreuz des Südens.
Omfång 9 s.


Typ Dialoglista
Manustitel Sprechertext für den Film Unter dem Kreuz des Südens.
Omfång 10 s.
Språk Tyska


Bestånd Stillbild

Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se

Svartvitt papper SET
Album Nej


Bestånd PR-material

Typ Program/Reklamtryck


    Kontakta redaktionen

    Har du frågor om Svensk Filmdatabas eller är det någon uppgift på den här sidan som inte är korrekt eller som saknas? Hör i så fall gärna av dig till oss på redaktionen. Obs! Vi vet inte om det går att få tag på en film för att se den, så fråga oss inte om det, men testa däremot gärna knappen Hitta filmen som du hittar längst upp i högra hörnet på alla databasens filmsidor.

    Vad gäller det?