Grundfakta

Media (1 st)

Originaltitel Hård klang
Filmtyp Långfilm
Kategori Spelfilm
Regi
Manus
Förlaga
Produktionsland
Produktionsbolag
Åldersgräns Tillåten från 15 år
Dialogspråk
Sverigepremiär 1952-09-15

Medverkande

Victor Sjöström
Klaus Willenhart, kallad Kungen

Edvin Adolphson
Frans Willenhart, disponent, Klaus son

John Elfström
Olof Rydberg, stenhuggare

Margit Carlqvist
Minka, Olof systerdotter

Nils Hallberg
Teofil, invalidiserad stenhuggare

Rolf von Nauckhoff
Gert Willenhart, major i tyska armén, Frans' bror

Visa alla medverkande

Handling

En gammal kvinna i svart, klädmånglerskan i byn Brovik på småländska ostkusten, berättar om byns förvandling från ett litet bondesamhälle vid havet till industriort med egen hamn och...

Visa hela handlingen

Press

"Det är (-) själva miljön, som är det bästa i Arne Mattssons film. Tillsammans med sin fotograf Sven Thermænius har han på ett utomordentligt sätt fångat detta steniga vinterlandskap...

Visa all press


Relaterat

Titlar

Originaltitel
Svensk premiärtitel
Distributionstitel

Filmteam

Regi
Manus
Produktionsledare
Foto
Musik
Arkitekt
Klippning
Ljudtekniker
Scripta
Dialog
Inspicient
B-foto
Stillbildsfoto
Musikarrangör
Smink
Förtexter

Medverkande

Victor Sjöström Klaus Willenhart, kallad Kungen
Edvin Adolphson Frans Willenhart, disponent, Klaus son
John Elfström Olof Rydberg, stenhuggare
Margit Carlqvist Minka, Olof systerdotter
Nils Hallberg Teofil, invalidiserad stenhuggare
Rolf von Nauckhoff Gert Willenhart, major i tyska armén, Frans' bror
Naima Wifstrand klädmånglerska, berätterska
Eva Bergh Vera, Frans' hustru
Erik Hell Johan, betjänt hos familjen Willenhart
Magnus Kesster Verk-Masse, arbetsledare
Dagmar Ebbesen Hanna, trotjänarinna hos Willenharts
Axel Högel Svenske Fredrik, äldre stenhuggare
Wiktor "Kulörten" Andersson Karlsson, stenhuggare
Sten Mattsson Börje, ung stenhuggare
Gösta Gustafson Hornvall, klockare
Svea Holst Karlssons hustru
Hedvig Lindby gammal kvinna i byn
John Norrman skrivare på brukskontoret
Birger Åsander Arvid, stenhuggare
Gunnar Öhlund stenhuggare
- Ej krediterade:
Bengt-Eric Nordman Heinrich Willenhart, Frans' och Veras pojke
Maj Bergqvist kvinna i byn
Karin Högel Svenske Fredriks hustru
Ingemar Holde fiolspelare på avskedsfesten
Carl-Gustaf Lindstedt fiolspelare på avskedsfesten
John Melin gäst hos Willenhart på avskedsfesten

Bolag

Produktionsbolag Svenska AB Nordisk Tonefilm
Distributör i Sverige (35 mm) Svenska AB Nordisk Tonefilm 1952
Laboratorium AB Kinocentralen

Handling

En gammal kvinna i svart, klädmånglerskan i byn Brovik på småländska ostkusten, berättar om byns förvandling från ett litet bondesamhälle vid havet till industriort med egen hamn och stenexport på Tyskland.

Tysken Klaus Willenhart, av befolkningen döpt till "kungen", insåg granitens värde och öppnade stenbrottet i slutet av 1800-talet. Frans, hans äldste son, har tagit över och styr nu företaget med järnhand. Hans stora kapitalbindande investeringar oroar fadern. Världskriget rasar sedan ett par år och exporten är stoppad.

Frans' hustru Vera är tyska. Hon, fadern och brodern Gert Willenhart betraktar -- i motsats till Frans -- Tyskland som sitt verkliga fädernesland och tror på dess seger i kriget. Gert har avancerat till major i tyska armén och kommer på besök till Brovik. Han har förlorat ett öga vid fronten. Samtidigt anländer den unga Minka, systerdotter till stenhuggaren Olof Rydberg. Efter systerns död har Olof tagit hand om Minka och bekostat hennes läroverksstudier i staden. Nu vill hon försörja sig själv, men det enda skrivarbete som finns är på stenbrukets kontor.

Olof hatar den Willenhartska familjen och känner sig sviken av Minka när hon börjar arbeta på kontoret. Där fick han en gång i barndomen stryk då han tagit en gran till bränsle ur brukets skogar.

Hos Olof bor stenhuggaren Teofil, som fått foten krossad under ett stenblock men fortsätter att mejsla sten i brottet. Utan att våga visa det blir han förtjust i Minka. Olof organiserar arbetarna och leder en strejk för bättre villkor. Han avskedas av Frans men återanställs senare.

Vera dras till Gert och när denne måste återvända bryter hon upp ur äktenskapet och följer tillsammans med barnen sin svåger till Tyskland för att som sjuksköterska göra en patriotisk insats.

Åsidosatt av Frans lämnar också "kungen" Sverige. Vid den gamle patronens avskedsfest för huggarna kommer deras förbittring till uttryck och allmänt slagsmål utbryter. Mellan den forne arbetsgivaren och Olof uppstår dock i sista ögonblicket ett slags förståelse.

Den övergivne Frans grips av svårmod och börjar dricka. Minka försöker ta hand om honom; inom kort har hon blivit hans älskarinna. Driften vid bruket måste inskränkas, arbetslösheten drabbar byn och ännu en olycka: spanska sjukan. Den skördar offer i flera familjer.

Ryktet om Minkas förhållande med Frans når en dag Olof genom verkmästaren. Rasande driver han henne ur stugan, trots Teofils försök att medla. Minka flyr till Frans och installerar sig i hans hus i hopp om att kunna efterträda Vera. Frans har emellertid tappat greppet om utvecklingen. Instängd med några f d låntagande "vänner" super han ned sig och förödmjukar grovt Minka i deras sällskap.

En dag på vårvintern kommer en mina drivande in från havet och blir liggande vid iskanten. Byns befolkning flyr skräckslagna. I trotsigt överdåd rider Frans iväg för att skjuta sönder den med sitt jaktgevär. Det blir en våldsam explosion. Frans skadas dödligt av splitter i benet. Olof kommer till undsättning och lägger upp honom på sin iskälke. En sista häftig uppgörelse mellan de bägge männen leder till att Frans accepterar Olofs hjälp och uttrycker sin respekt för honom. När de kommer till stranden är Frans död. Teofil väntar där och Minka. Ingenting binder henne längre vid byn, till Teofils sorg.

Censur / granskning

Censurnummer 81082
Datum 1952-09-04
Åldersgräns Tillåten från 15 år
Originallängd 2375 meter
Kommentar Aktlängder: 450-525-560-570-270 = 2375 meter - 87 minuter. Aktlängder: 450, 525, 560, 570, 270.


Tekniska fakta

Bildformat 1.37:1
Ljudtyp Ljud
Ljudsystem AGA-Baltic
Färgtyp Svartvit
Bredd 35 mm
Hastighet 24
Längd i meter 2375 meter
Längd i minuter 87 min
Akter 5 rullar


Kommentarer

Pressreaktion Svensk filmografi

"Det är (-) själva miljön, som är det bästa i Arne Mattssons film. Tillsammans med sin fotograf Sven Thermænius har han på ett utomordentligt sätt fångat detta steniga vinterlandskap med det isbundna havet utanför. Hela filmen har en karg, hård, frusen skönhet. Man hade gärna sett ett fängslande drama i dessa sträva och egenartade omgivningar", skrev Nils Beyer i MT och många kritiker delade hans synsätt. Kaj Axelsson (AT) fann Hård klang "i allt väsentligt ärlig" och tyckte att den fördelaktigt skilde sig från mycken annan svensk film "genom sitt dristiga försök att skildra en social kampsituation". "Men", tillade kritikern, "ambitionen har nog varit en aning för stor, man har försökt spränga in för mycket i historien till men för balansen och stramheten".

Robin Hood (StT) hörde också till dem som redovisade två motsatta värderingar: "Hård klang är mycket bra film, i vissa avseenden, och mycket dålig film i andra avseenden. Man tycker om den och man tycker inte om." Till positiva inslag räknade kritikern den fotografiska bildberättelsen och skådespelarnas insatser. Edvin Adolphson, Victor Sjöström, John Elfström, Nils Hallberg och Erik Hell omnämndes särskilt. Men själva historien godtog inte Robin Hood på grund av dess oklarhet och många stilbrott. "Författarna lägger ut flera röda trådar. Trådarna vinglar sig om varann, trasslar in sig, och författarna hinner inte, eller förmår inte, nysta upp dem till ett dramatiskt avrundat, överskådligt nystan. Trådarna viftar med lösa ändar som frågetecken. Och åskådaren sitter där oorienterad och otillfredsställd."

Staffan Tjerneld (Expr) kände att "viljan varit god" men konstnärligt hade det burit "om kanske inte direkt åt skogen så en bra bit på väg". Recensenten uttryckte åsikten att Mattsson var en svag personinstruktör som inte förmått styra skådespelarna in i rollerna: "Om man undantar John Elfström och Kulörten finns det inte en av de medverkande skådespelarna som lyckas lämna privatstadiet och patentlåten bakom sig. Inte ens Margit Carlqvist blir någon annan än Margit Carlqvist."

Mest negativ var Snapp i Ny Dag med omdömet "ett mischmasch alltigenom": "Storyn är rapsodisk och helt i avsaknad av följdriktighet. En ytligt och dåligt gjord social skildring av brytningen mellan patriarkalism och modern kapitalism och mellan arbetare och arbetsköpare blandas helt godtyckligt med familjetragedier och billiga effekter." Det enda värdefulla recensenten kunde upptäcka var att "Nils Hallberg äntligen fått spela en karaktärsroll och visa att han inte längre är en förväxt Anderssonskans Kalle".

Om John Elfström och Nils Hallberg genomgående fick beröm hade kritikermajoriteten svårt för Naima Wifstrands roll som berätterska och "olyckssiande vala" (AT). "Vad ska man nu säga", skrev Filmson i AB, "om den sällsamma sibylla som med Naima Wifstrands dystra tunga mumlar om spanskan som vore den en digerdöd av anno 1300 och skriker om en ynka liten mina av nittonhudraarton som om det gällde en atombomb av i morgon?"

Kommentar Svensk filmografi

Författaren Hans Hergin (före 1944 Håkanson) föddes 1910 i Döderhults socken i Kalmar län och arbetade under ungdomsåren i de närliggande Våneviks stenbrott. Sin djupa förtrogenhet med småländsk stenhuggarmiljö utnyttjade han i de sociala problemromanerna "Hård klang", utgiven av Holger Schildt i Stockholm 1937, och "Berg -- öppna dig" (1946). Efter studier på folkhögskola blev han journalist på den socialdemokratiska tidningen Östra Småland 1931-1944. Sedan andra världskrigets slut bosatt i Täby norr om Stockholm, där ett femtontal novellsamlingar, romaner och pjäser tillkommit i författarverkstaden.

Motivrikedomen i "Hård klang" vållade manusförfattaren Vladimir (Volodja) Semitjov svårigheter. Någon krönikekaraktär liknande romanens visade sig inte möjlig att genomföra med hänsyn till kravet på dramatisk koncentration. Manuskriptet skrevs om sju gånger och slutligen fick Hergin lägga en inledande historisk sammanfattning i munnen på Broviks klädmånglerska (i romanen Påt-Karin) så att handlingen kunder föras över från 1800-talet till krigsåren 1917-18.

Inspelningen startade under senare hälften av mars 1952 och avslutades under första hälften av juni. Exteriörtagningar ägde bl a rum i Vånevik och i "Rid i nattmiljön" (1942/27) Viby utanför Sigtuna. Våren tvingade inspelningstruppen allt längre norrut för vinterbildernas skull, vilket föranledde några desorienterade recensenter att undra var Brovik egentligen låg.

Vid rollfördelningen markerades "tyskt" ursprung bl a genom valet av den norska skådespelerskan Eva Bergh till rollen som Frans Willenharts hustru. Märkligare var kanske att Rolf von Nauckhoff -- under andra världskriget verksam som dramaturg, kameraassistent och skådespelare vid tyska UFA, efter kriget skådespelare i tysk och österrikisk film -- fick spela Frans' tyskorienterade bror Gert. Ingen av de två medverkande skulle göra några ytterligare framträdanden i svensk film.

Filmen blev inte den skildring av arbetarrörelsens kamp kring sekelskiftet och under de första decennierna av det nya århundradet som Nordisk Tonefilm hoppats på.

Förlaga

Originaltitel Hård klang (Roman)
Författare Hans Håkanson


Inspelning

1952-03-19 1952-06-10
Svenska AB Nordisk Tonefilms ateljé Stockholm Sverige
Nacka Sverige
Viby by Sigtuna Sverige
Vånevik Oskarshamn Sverige
Åsarna Bergs kommun Sverige
Klövsjö Bergs kommun Sverige
Luleå Sverige (isscenerna)

Visningar

Sverigepremiär 1952-09-15 Folkan Borgholm Sverige 87 min
1952-09-15 Grand Kalmar Sverige 87 min
1952-09-15 Metropol Luleå Sverige 87 min
1952-09-15 Saga Oskarshamn Sverige 87 min
1952-09-15 Saga Sundsvall Sverige 87 min
1952-09-15 Roxy Västervik Sverige 87 min
1952-09-15 Folkan Örnsköldsvik Sverige 87 min
1952-09-15 Svea Östersund Sverige 87 min
Urpremiär 1952-09-15 Folkan Borgholm Sverige 87 min
1952-09-15 Grand Kalmar Sverige 87 min
1952-09-15 Metropol Luleå Sverige 87 min
1952-09-15 Saga Oskarshamn Sverige 87 min
1952-09-15 Saga Sundsvall Sverige 87 min
1952-09-15 Roxy Västervik Sverige 87 min
1952-09-15 Folkan Örnsköldsvik Sverige 87 min
1952-09-15 Svea Östersund Sverige 87 min
Stockholmspremiär 1952-11-01 Olympia Stockholm Sverige 87 min
TV-visning 1975-08-20 TV1 Sverige 83 min
1991-04-30 TV2 Sverige 83 min
1997-12-05 SVT1 Sverige 83 min

Musikstycken

Originaltitel Clementine
Sångare Margit Carlqvist
Sten Mattsson (repris)


Originaltitel Fiskar-vals från Bohuslän
Textförfattare Göran Svenning (1908)
Bearbetning David Hellström (uppteckning 1908)


Originaltitel Fascination/Valse tzigane
Kompositör Fermo Dante Marchetti (1904)
Textförfattare Dick Manning (engelsk text 1932)
S.S. Wilson (svensk text)
Karin Wollgast (ny svensk text 1954)
Maurice de Féraudy (fransk text 1904)


Originaltitel Herre, signe du och råde
Kompositör Johann Schop (1642)
Textförfattare Jesper Swedberg (1694)
Sångare Axel Högel
kör (repris)


Originaltitel Ölandstöser
Kompositör Otto Hultner (1907)


Originaltitel Björneborgarnas marsch
Kompositör Christian Fredric Kress (osäker uppgift)
Textförfattare Johan Ludvig Runeberg (svensk text 1860)


Originaltitel An der schönen blauen Donau, op. 314
Kompositör Johann Strauss d.y. (1867)


Ämnesord

1910-tal
Alkoholmissbruk
Arbetare
Arbetskonflikt
Brukspatroner
Disponenter
Industri/sten-
Invalid
Klok gumma
Klädmånglerska
Klövsjö
Minsprängning
Nacka
Nationalism
Officer
Olyckor
Otrohet
Sierska
Sjukdom/spanska sjukan
Skilsmässor
Slagsmål
Spanska sjukan
Stenhuggare
Strejker
Tysk
Viby
Världskriget/första
Vånevik
Åsarna

Bestånd Film

Uppgifterna här avser filmmaterial i Svenska Filminstitutets arkiv. Arkivets bestånd tillgängliggörs på begäran främst för forskning, andra filmarkiv och rättighetsinnehavare. Vid frågor kontakta filmarkivet@filminstitutet.se

Typ Kopia
Materialbas Polyester
Bredd 35 mm
Längd i meter 2375


Typ Kopia
Materialbas Acetat
Bredd 35 mm


Typ Kopia
Materialbas Acetat
Bredd 35 mm
Längd i meter 2389


Typ Duplikatpositiv
Bredd 35 mm
Längd i meter 2394


Typ Duplikatpositiv
Bredd 35 mm
Längd i meter 2375


Typ Originalnegativ bild
Bredd 35 mm
Längd i meter 2375


Typ Tonnegativ
Bredd 35 mm
Längd i meter 2375


Typ Tonnegativ
Bredd 35 mm
Längd i meter 2375


Bestånd Affischer

Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se

Storlek Mellan 850 x 700 och 850 x 1100
Affischtitel HÅRD KLANG efter Hans Hergins roman
Tryckeri Borås kliché & litografiska AB
Affischdesign [?] Holmström


Storlek Mindre än 850 x 400
Affischtitel HÅRD KLANG efter Hans Hergins roman
Tryckeri Ewes O.B. -tryck


Bestånd Manuskript

Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Biblioteket, biblioteksexpeditionen@filminstitutet.se

Typ Inspelningsmanus
Manustitel Hård klang. W. Semitjov.
Omfång 103 s.
Språk Svenska


Typ Inspelningsmanus
Manustitel Hård klang. Scenario. W. Semitjov.
Omfång 104 s.
Språk Svenska


Typ Synopsis
Manustitel Line-up. (Jungfrudansen). W. Semitjov.
Omfång 15 s.
Språk Svenska


Typ Synopsis
Manustitel Hård klang. Manskript av W. Semitjov.
Omfång 78 s. Rollista och utkast till disposition (2 s.) ingår.
Språk Svenska


Typ Synopsis
Manustitel Hård klang. Manuskript: W. Semitjov. Tredje versionen.
Omfång 50 s.
Språk Svenska


Typ Inspelningsmanus
Manustitel Hård klang. Fjärde versionen.
Omfång 94 s.
Språk Svenska


Typ Synopsis
Manustitel Hård klang. Synopsis. Av Hellbom-Semitjov.
Omfång 23 s. Rollista (1 s.) ingår.
Språk Svenska


Typ Inspelningsmanus
Manustitel Hård klang. W. Semitjov.
Omfång 133 s. + 4 s. tillägg löst i manus. Miljölista (13 s.) ingår.
Språk Svenska


Typ Inspelningsmanus
Manustitel Hård klang. W. Semitjov.
Omfång 120 s. + 5 s. miljölista och spelplan i ett ex.
Språk Svenska


Typ Inspelningsmanus
Manustitel Hård klang. W. Semitjov.
Omfång 125 s. + ca 37 s. kommentarer till manus.
Språk Svenska


Bestånd Stillbild

Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se

Svartvitt papper SET
Bakombild papper SET
Album Ja


Bestånd PR-material

Typ Program/Reklamtryck
Språk Svenska


Typ Program/Reklamtryck
Språk Svenska


    Kontakta redaktionen

    Har du frågor om Svensk Filmdatabas eller är det någon uppgift på den här sidan som inte är korrekt eller som saknas? Hör i så fall gärna av dig till oss på redaktionen. Obs! Vi vet inte om det går att få tag på en film för att se den, så fråga oss inte om det, men testa däremot gärna knappen Hitta filmen som du hittar längst upp i högra hörnet på alla databasens filmsidor.

    Vad gäller det?