Innehållsförteckning

Grundfakta

Media (1 st)

Originaltitel Anaconda
Filmtyp Långfilm
Kategori Dokumentär
Regi
Produktionsland
Produktionsbolag
Utmärkelser
Åldersgräns Barntillåten
Dialogspråk
Sverigepremiär 1954-10-11

Handling

Sedan filmens speaker klargjort att huvudsyftet med den förestående djungelexpeditionen är att finna ett exemplar av jätteormen Anaconda inne i Amazonas, vidtar omedelbart skildringen av en...

Visa hela handlingen

Press

En bragd och en sportprestation ansåg stockholmskritikerna om Anaconda-expeditionen, men överlag hade man också ampla lovord att säga om det filmatiska resultatet: intressant, vackert,...

Visa all press


Relaterat

Titlar

Originaltitel
Svensk premiärtitel
Alternativtitel
Distributionstitel
Censurtitel

Filmteam

Regi
Idé
Foto
Klippning
Ljudtekniker
Övrig medarbetare
Speaker

Bolag

Produktionsbolag Svenska AB Nordisk Tonefilm
Distributör i Sverige (35 mm) Svenska AB Nordisk Tonefilm 1954
Laboratorium FilmTeknik AB

Handling

Sedan filmens speaker klargjort att huvudsyftet med den förestående djungelexpeditionen är att finna ett exemplar av jätteormen Anaconda inne i Amazonas, vidtar omedelbart skildringen av en strapatsrik färd genom Andernas skogar. Till en början reser man med truck, men terrängen blir allt oländigare och man får övergå till mulor och hästar som transportmedel. Rolf Blomberg finner några exemplar av den av honom själv upptäckta jättepaddan (Bufo Blombergi) och fångar bl a en boaorm.

När expeditionen når Amazonfloden ansluter kocken och trubaduren Lino, varefter man börjar ta sig uppför floden mot gränslanden mellan Colombia och Ecuador. På vägen inhandlas en apunge i utbyte mot en morakniv. Den döps i vatten till Laban och blir sedan ett återkommande komiskt/rörande inslag i filmen.

Några dagars påtvingad lägervila till följd av att Lino blir febersjuk ger Rolf Blomberg anledning att utforska djurlivet i strandområdena: bladskärarmyror, sengångare, darrålar och andra stora och små inslag i faunan. Nu firar man också jul, med 30 grader i badvattnet och brevhälsningar hemifrån.

Flodfärden fortsätter med nya vedermödor, eftersom gruppens farkost måste dras mot strömmen. Man möter de första urskogsindianerna och får hjälp med att forcera forsarna. I en indianby, Santa Rosa de Sucumbio, stannar expeditionen för en längre vistelse. Deltagarna vinner byinnevånarnas, cofanernas, vänskap och förtroende genom att demonstrera sin hemlighetsfulla ljudutrusning, visa foton av afrikanskt djurliv och låta barnen leka med mekaniska leksaker.

Med viss etnografisk noggrannhet skildras byns levnadssätt till vardags, bl a jakt på vildsvin med curareförgiftade pilar som med stor träffsäkerhet avfyras med blåsrör. Expeditionen anordnar en tävling i prickskytte med blåsrör, där en liten indianpojke vinner första pris. Den svenske ljudteknikerns oförmåga i sammanhanget görs till ett komiskt nummer.

Svenskarna bjuder på grammofonkonsert med Beet!hoven, "ett musikaliskt budskap över tid och rum", varvid indianerna lyssnar med stort och högtidligt allvar. Byinnevånarna bjuder på fest för att fira en lyckad jakt. På kvällen får Laban kissa och krypa i säng i en kasse. Lino sjunger en vaggsång för honom.

På morgonen vaknar djungeln och alla djungelns djur. Jorge, en av expeditionens colombianska jägare, ger sig ut på strövtåg. Han upptäcker en anaconda i vattnet och försöker ropande påkalla de andras uppmärksamhet utan att lyckas. Han försöker snara ormen, men den slingrar sig iväg innan någon undsättning hinner fram.

Regntiden är nu inte långt borta, så det är hög tid att fånga det djur som angetts som upptäcktsresans huvudsyfte. Expeditionen fortsätter upp mot ett väldigt träskområde, La Apaya, där truppens andre jägare, Villamizar, bedriver nattlig kajmanjakt med pannlampa och harpun. Här fångar man också en pirarucú, världens största sötvattensfisk. Därefter lyckas man äntligen hitta en ny anaconda som man med förenade krafter bärgar. Så kan man bryta lägret för sista gången och börja hemfärden.

Censur / granskning

Censurnummer 84878
Datum 1954-09-20
Åldersgräns Barntillåten
Originallängd 2710 meter
Kommentar 29.9.1959 godkände Biografbyrån en förkortad version på 1070 m som expedierades i 5 35 mm-kopior. En motsvarande 16 mm-version expedierades i 8 kopior. Långfilmens aktindelning: 495-530-405-530-540-210 = 2710 m - 99 minuter. Efter censureringen har vissa ändringar i och tillägg till filmens speakerkommentar vidtagits, vilka godkänts av biograbyrån. Aktlängder: 495, 530, 405, 530, 540, 210.


Tekniska fakta

Bildformat 1.37:1
Ljudsystem Optisk mono
Bredd 35 mm
Hastighet 24
Längd i meter 2710 meter
Längd i minuter 99 min
Akter 6 rullar


Kommentarer

Pressreaktion Svensk filmografi

En bragd och en sportprestation ansåg stockholmskritikerna om Anaconda-expeditionen, men överlag hade man också ampla lovord att säga om det filmatiska resultatet: intressant, vackert, anspråkslöst och spännande. Nästan alla recensenter hade charmats av apan Laban, fascinerats av de allvarligt musiklyssnande indianerna och funnit jakterna på kajmaner och ormar fängslande.

"Trots sitt heterogena innehåll har filmen blivit en konstnärlig helhet -- där det slutliga infångandet av anacondan bildar klimax. K o n s t n ä r l i g ? Ja, kom inte och säg att en film som 'Anaconda' kan göras utan konst, utan ett högt utvecklat filmsinne." (Robin Hood i StT)

"Vem av de fyra äventyrshjältarna skall man räcka den första orkidén? Jo, fotografen Kurt Wahlgren. Han har gjort ett oerhört styvt arbete. Trots att resurserna måste ha varit begränsade och svårigheterna många är varje bild genomkomponerad, välbelyst och rätt exponerad. Och blickarna över och in i djungeln är inte bara fotografiskt sköna, dessutom har varje del av filmen en vilja till reportage, en strävan att förklara och berätta utan vilken hela genren bara blir en romantisk kuliss." (Staffan Tjerneld i Expr)

"Blomberg är en erfaren och oförvägen, entusiastisk och mångkunnig resenär, lika road av djur som av människor, ja, kanske mer. Men han nöjer sig med att registrera och fotografera, utan allt djupsinne, utan bildestetiska arrangemang eller dramatisering.

Detta är både styrka och svaghet i en långfilm. Styrka, därför att resultatet blir vederhäftigt och sympatiskt flärdfritt, svaghet därför att spänningen saknas och en viss monotoni i längden kommer intresset att slappna. Filmen har heller icke försetts med vare sig musik -- utöver den som direkt exekveras i bilden -- eller sammanhängande speakertext. I början finner man denna anspråkslöshet tilltalande och vilsam. Hur många utländska filmer av denna art har inte dränkts i prat och tonsvall! Men i det långa loppet blir det trots allt en smula magert med vattenskvalp, fågelrop och spridda spanska repliker, samtidigt som flodlandskapets enformighet och den i överkant rörliga kameran verkar tröttande på ögat.

Men därmed är kritiken avfärdad och man betygar gärna sin respekt för en storartad sportprestation och en lyckligt genomförd filmexpedition." (Lill i SvD)

Kommentar Svensk filmografi

Nordisk Tonefilms Amazonexpedition ägde rum 1953--54 och leddes av forskningsresanden Rolf Blomberg. Denne hade i många år under 30- och 40-talet försett Svensk Filmindustri med dokumentära kortfilmer från sina resor i Ostindien och Latinamerika, men inspelnings- och regiansvaret för Anaconda togs om hand av den långfilmsdebuterande Torgny Anderberg som senare skulle återkomma som filmregissör i åtskilliga sammanhang, både i ren spelfilm och i dokumentärgenren.

Inspelningsarbetet med Anaconda ägde rum under två olika, helt skilda perioder. Under den första var Walter Boberg fotograf och inspelningen avbröts, när denne av religiösa skäl vägrade att arbeta en lördag (han var sjundedagsadventist), just den lördag, då man efter mycken möda äntligen lyckats fånga en anaconda. Denna måste släppas utan att några bilder blivit tagna.

Expeditionen avbröts då, Anderberg och övriga återvände till Sverige och när de flera månader senare reste ut igen, hade Boberg bytts ut mot Kurt Wahlgren. (I filmen torde ingå bilder även från första inspelningsperioden.)

Paret Blomberg-Anderberg återkom närmast med Jangada (1958/13), ett försök att återupprepa succén med förstlingsverket. Anaconda blev nämligen en framgång, både i Sverige och utomlands. Bl a ska den ha varit den första svenska efterkrigsfilm som exporterades till Sovjet.

De exotiska djur som infångades under expeditionen överlämnades efter hemkomsten till Göteborgs akvarium.

Som ett kuriosum kan nämnas, att STIM inte ville godkänna expeditionskocken Quinones som upphovsman till vaggsången "Lilla Laban" med vilken han i filmen sjunger apungen till sömns.

Anaconda blev nöjesskattebefriad enligt beslut 12.10.1954.

Inför pensionsomröstningen 1957 kom ett avsnitt ur Anaconda att användas i en propagandafilm för Linje 1 inplacerad mellan filmade appeller av Arne Geijer resp Gustav Möller (censurnummer 90.642).

I boken "Guld att hämta", utgiven 1965, beskrev Rolf Blomberg Anaconda-expeditionens färder och inspelningsäventyr.

Inspelning

Andernas urskogsområden Amazonas Colombia

Visningar

Stockholmspremiär 1954-10-18 Saga Stockholm Sverige 99 min
Sverigepremiär 1954-10-11 Palladium Göteborg Sverige 99 min
TV-visning 1989-02-26 TV2 Sverige
Urpremiär 1954-10-11 Palladium Göteborg Sverige 99 min
Annan visning 1957 Warszawa Polen

Musikstycken

Originaltitel Lilla Laban
Kompositör José Lino Quinones (1954)
Textförfattare José Lino Quinones (1954)


Originaltitel Konsert, violin, orkester, op. 61, D-dur
Kompositör Ludwig van Beethoven (1806)


Utmärkelser

Filmbewertungsstelle (Wiesbaden) Wiesbaden (prädikat: besonders wertvoll)

Ämnesord

Amazonas
Anderna
Apa
Beethoven/Ludwig van
Colombia
Curare
Djungel
Djurliv
Dokumentärfilm
Forsfärder
Indianer
Jakt
Julfirande
Konserter
Musikupplevelse
Orm
Resa
Strapatser
Träsk
Urskog

Bestånd Film

Uppgifterna här avser filmmaterial i Svenska Filminstitutets arkiv. Arkivets bestånd tillgängliggörs på begäran främst för forskning, andra filmarkiv och rättighetsinnehavare. Vid frågor kontakta filmarkivet@filminstitutet.se

Typ Kopia
Materialbas Acetat
Bredd 35 mm


Typ Kopia
Bredd 35 mm


Typ Kopia
Bredd 35 mm


Typ Kopia
Bredd 35 mm


Typ Duplikatnegativ
Bredd 35 mm


Typ Duplikatnegativ
Bredd 35 mm


Typ Duplikatpositiv
Bredd 35 mm


Typ Duplikatpositiv
Bredd 35 mm


Typ Duplikatpositiv
Bredd 35 mm


Typ Originalnegativ bild
Bredd 35 mm


Typ Tonnegativ
Bredd 35 mm


Typ Tonnegativ
Bredd 35 mm


Typ Tonnegativ
Bredd 35 mm


Typ Tonnegativ
Bredd 35 mm


Typ Tonnegativ
Bredd 35 mm


Bestånd Affischer

Storlek Mellan 850 x 700 och 850 x 1100
Affischtitel En svensk långfilm från Rolf Husbergs expedidtion till Amazonas outforskade djungler. ANACONDA
Tryckeri Ljunglöfs


Storlek Mindre än 850 x 400
Affischtitel Nordisk Tonefilm presenterar ANACONDA
Tryckeri Ewes tryckeri AB


Storlek Mindre än 850 x 400
Affischtitel Nordisk Tonefilm presenterar ANACONDA
Tryckeri Ewes tryckeri AB


Bestånd Stillbild

Svartvitt papper SET
Album Ja


Bestånd PR-material

Typ Program/Reklamtryck
Språk Svenska


Typ Program/Reklamtryck
Språk Engelska


Kontakta redaktionen

Har du frågor om Svensk Filmdatabas eller är det någon uppgift på den här sidan som inte är korrekt eller som saknas? Hör i så fall gärna av dig till oss på redaktionen. Obs! Vi vet inte om det går att få tag på en film för att se den, så fråga oss inte om det, men testa däremot gärna knappen Se filmen som du hittar längst upp i högra hörnet på alla databasens filmsidor.

Vad gäller det?