Grundfakta

Media (1 st)

Originaltitel Krigets vanvett
Filmtyp Långfilm
Kategori Dokumentär
Regi
Produktionsland
Produktionsbolag
Utmärkelser
Åldersgräns Tillåten från 15 år
Dialogspråk
Sverigepremiär 1963-02-25

Handling

I samband med att man i bild visar detaljer ur Goyas etsningar presenteras filmen genom följande text:"En realistisk skildring av krigets grymheter är den spanske konstnären Francisco...

Visa hela handlingen

Press

Filmen anmäldes till en del av andra skribenter än filmkritikerna, till exempel Olle Tolgraven i AB och Olle Santesson i DN, båda politiska journalister. Det var alltså inte i främsta...

Visa all press


Relaterat

Titlar

Originaltitel
Samproduktionstitel
Svensk premiärtitel
Distributionstitel
Censurtitel

Filmteam

Regi
Musik
Klippning
Redigering
Texter
Musikarrangör
Sångare
Speaker

Bolag

Produktionsbolag Minerva International Films AB
Samproduktionsbolag Nippon Eiga Shinsha
Distributör i Sverige (35 mm) Minerva Film AB 1963

Handling

I samband med att man i bild visar detaljer ur Goyas etsningar presenteras filmen genom följande text:

"En realistisk skildring av krigets grymheter är den spanske konstnären Francisco de Goyas etsningar från Napoleons krig mot Spanien 1808.

Med makaber fantasi och brännande temperament tecknar han

"Krigets vanvett".

I reportagets form vill denna film skildra några krig från 1914 fram till våra dagar samt ge en bild av den fruktansvärda vapenutveckling som världen upplevt."

Därefter tecknar filmen vapenutvecklingen i den moderna historien genom en skildring av följande krig och krigsskådeplatser:

Västeuropa 1914-1918

Ryssland 1914-1918

Abessinien 1935-1936

Spanien 1936-1939

Europa 1939-1945

Fjärran Östern 1939-1945 samt

Korea 1950-1953.

Slutligen en återblick över atombombernas verkan i Hiroshima och Nagasaki.

I samband med detta avsnitt visas delar av en amerikansk demonstration om vätebombens verkningar.

Filmens avsikt är att visa att det i krig inte finns några segrare, bara förlorare.

Censur / granskning

Censurnummer 99882
Datum 1963-01-23
Åldersgräns Tillåten från 15 år
Originallängd 2765 meter
Kommentar Aktindelning: 580-565-550-510-560 = 2765 m - 101 minuter. Aktlängder: 580, 565, 550, 510, 560.


Censurnummer 99882
Datum 1962-11-09
Åldersgräns Tillåten från 15 år
Originallängd 2710 meter
Kommentar Speltid: 99 minuter. Aktlängder: 0, 0, 0, 0, 0.


Tekniska fakta

Bildformat 1.37:1
Ljudsystem Optisk mono
Bredd 35 mm
Hastighet 24
Längd i meter 2765 meter
Längd i minuter 101 min
Akter 5 rullar


Kommentarer

Pressreaktion Svensk filmografi

Filmen anmäldes till en del av andra skribenter än filmkritikerna, till exempel Olle Tolgraven i AB och Olle Santesson i DN, båda politiska journalister. Det var alltså inte i främsta rummet de estetiska och berättartekniska kvaliteterna som diskuterades, utan uppfattningen om filmens sannfärdighet och historiska objektivitet.

De tekniska kvaliteterna prisades allmänt.

Sålunda avslutades Sven O. Anderssons recension i StT med följande: "'Krigets vanvett' är mycket skickligt klippt av Ingemar Ejve, Georg Riedels musik är bara någon gång överbetonande och Erik Holms text har bara få klichéer av patos. Den läses välgörande sakligt av Bengt Ekerot.

Krigets vanvett är vad man brukar kalla en nyttig film. Till de nyttiga funderingar den föder, hör kanske en om den fascination med vilken man låter sig underhållas av den dokumentära döden och dödandet."

Däremot var de politiska och historiska anmärkningarna ganska många. Olle Santesson kommenterade det faktum att filmen i sina avsnitt om andra världskriget tycktes glömma den nazistiska utrotningsfilosofin, andra filmare hade behandlat detta utförligt - även Tore Sjöberg - vilket Santesson glömmer.

Andra underlåtenhetssynder i filmen diskuteras av Gunnar Unger i SvD: "Sämst är - likaledes utan tvekan - den andra delen, och det beror inte bara på att stoffet redan tidigare är hårt utnyttjat. Skildringen är otillbörligt rapsodisk; först i nästa avsnitt får man t.ex. så vitt jag kan erinra mig reda på det för hela krigsförloppet avgörande faktum att USA till följd av Pearl Harbor inträtt i kriget. Dessutom tillkommer en obehaglig omständighet: filmens måhända omedvetet tendentiösa uppläggning kommer här klart till synes - inte genom vad som visas utan genom vad som inte visas. Man får exempelvis inte veta någonting om den rysk-tyska pakten, om Polens delning (det heter bara att tyskarna underkuvade landet) om Rysslands överfall på Finland och bland alla de kadaver som visas saknas naturligtvis - kadavren från Katyn! Slutligen hade det varit skönt att slippa höra ett och annat av hr Holms korn åt små fåglar av typen: "Ibland är det fegare att dö än att leva". Sådant har ingenting i en upplysningsfilm att göra." Kritikerna tycktes ense om att filmens starkaste avsnitt var de journalfilmer från Hiroshima, som nu visades för första gången. En allmänt taget kritisk recension av Olle Tolgraven i StT avslutades med: "Några enskilda scener måste redovisas, de dokumentära upptagningarna timmarna efter atombomben över Hiroshima. Några japanska filmare var ute och fotograferade och lyckades rädda kopior till eftervärlden. Dessa bilder går inte att kommentera."

Torsten Manns i Chaplin avslutade med följande lovord för den serie filmer som Tore Sjöberg hade producerat: "Denna film kröner Minervafilms insats som modern historieskrivare i svensk dokumentärfilm. Vi kan inte blunda för vad som hänt och händer i vår tid. På något sätt känns de ohyggliga sanningarna befriande när de som här sätts in i sina riktiga sammanhang. Information i stället för sensation."

Kommentar Svensk filmografi

I en artikel i SvD presenterade Stig Björkman den 24.2.1963 bakgrunden för Tore Sjöbergs dokumentärfilmer: "En fruktansvärd men nyttig påminnelse om människans andra ansikte ger den svenska dokumentärfilmen Krigets vanvett, som snart får sin Stockholmspremiär.

Krigets vanvett är gjord av Tore Sjöberg, som tidigare gett svensk dokumentärfilm världsrykte genom filmen om Hitler och det nazistiska väldet, Den blodiga tiden, och den censurfamösa Krigsförbrytare. Sjöbergs första kontakter med dokumentärfilmer från kriget är av gammalt datum. Under kriget skötte han amerikanarnas filmpropaganda i Sverige, arrangerade föreningsvisningar av Frank Capras journalupptagningar, av Chaplins Diktatorn, filmer som genom sin politiska tendens var förbjudna för offentlig visning. Men det var först som chef för filmbolaget Minerva och importen av Alain Resnais koncentrationslägersskildring Natt och dimma, som han födde idén med en egen dokumentärfilmsproduktion. Han hade också köpt tyska krigsfilmer, men de var färgade av en tysk uppfattning som måste betecknas som ohistorisk. Ett neutralt land borde ha större förutsättningar att ge en objektiv skildring av krigshändelserna.

Den första filmen tillkom i samarbete med Erwin Leiser, och genom dennes utmärkta förbindelser kom man i kontakt med utländska filmarkiv; som första företag i världen kunde Minerva Film hämta material från Goebbels riksarkiv i Berlin. Till grund för Krigets vanvett ligger journalfilmer från filmarkiv i Berlin, Paris, London, New York, Moskva och Tokyo.

Krigets vanvett är skriven av Erik Holm från Utrikespolitiska institutet och klippt av Ingemar Ejve. Till grund för filmen ligger ett 18 månader långt förhandsarbete, ett par tusen meter film har redigerats ihop till spelfilmens ca 3 000. "Krigets vanvett" är ett ohyggligt memento om människan under femtio års krig, om vapnens snabba utveckling och allt större förödelsebringande makt. Filmen avslöjar med vilken effektivitet och hänsynslöshet människan fortsatt sin kamp mot människan. Här finns unika bilder från Hiroshima, från krigsskådeplatserna för första och andra världskriget. Men mest gripande är avsnitten från bombningarna av spanska inbördeskrigets Madrid eller av de koreanska bergsbyarna. Här visas kriget i all sin grymma meningslöshet, där den oskyldiga människan är offret och priset.

I en av Tore Sjöberg undertecknad pressrelease berättas om hur producenterna fick tag på bilderna från Hiroshima: "Robert Jungk berättar i sin bok "Strålar ur askan", att ett japanskt filmföretag gjort upptagningar i Hiroshima och Nagasaki några dagar efter bombningen. Vi beslöt därför att resa till Tokyo för att försöka erhålla detta reportage för vår film. Efter två resor till Tokyo lyckades Tore Sjöberg erhålla rätten att disponera detta reportage för sin nya film "Krigets vanvett". Vi måste dock samproducera filmen med det japanska företag, som upptagit dessa fantastiska bilder. När vi till slut såg filmen i Tokyo, måste vi tillstå, att den var ett oerhört skakande reportage. Bilderna hade inte visats tidigare på grund av att den amerikanska ockupationstruppens ledare, General Douglas MacArthur, enligt uppgift givit order om att de 13 rullar film, som de japanska fotograferna upptagit, skulle förstöras. Vi vet inte, om dessa negativ blev förstörda, men innan det japanska filmföretaget överlämnade negativen till ockupationsmakten, gjorde de en kopia, som de trots risk för stränga straff gömde för att kunna ge eftervärlden en bild av vad ett atomkrig innebär."

Visningar

Stockholmspremiär 1963-03-11 Draken Stockholm Sverige 101 min
1963-03-11 Göta Lejon Stockholm Sverige 101 min
1963-03-11 Skandia Stockholm Sverige 101 min
Sverigepremiär 1963-02-25 Fågel Blå Uppsala Sverige 101 min
Urpremiär 1963-02-25 Fågel Blå Uppsala Sverige 101 min

Musikstycken

Originaltitel Senyu no ikotso o idaite
Kompositör Kozo Matsui
Textförfattare Minoru Tsujihara


Utmärkelser

Premie från Statens Filmpremienämnd Stockholm 1963

Ämnesord

Dokumentärfilm
Krig

Bestånd Film

Uppgifterna här avser filmmaterial i Svenska Filminstitutets arkiv. Arkivets bestånd tillgängliggörs på begäran främst för forskning, andra filmarkiv och rättighetsinnehavare. Vid frågor kontakta filmarkivet@filminstitutet.se

Typ Kopia
Bredd 35 mm


Typ Kopia
Bredd 35 mm


Typ Kopia
Bredd 35 mm


Typ Duplikatnegativ
Bredd 35 mm


Typ Duplikatnegativ
Bredd 35 mm


Typ Duplikatnegativ
Bredd 35 mm


Typ Duplikatnegativ
Bredd 35 mm


Typ Duplikatnegativ Huvudtext
Bredd 35 mm


Typ Duplikatpositiv
Bredd 35 mm


Typ Tonnegativ
Bredd 35 mm


Typ Tonnegativ
Bredd 35 mm


Typ Tonnegativ
Bredd 35 mm


Bestånd Affischer

Storlek Mindre än 850 x 400
Affischtitel En realistisk film om krigets helvete i autentiska bilder visas 50 års krig med en spänning som endast verkligheten kan ge! KRIGETS VANVET
Tryckeri Robert E. Petersen offset-bogtryck


Storlek Mellan 850 x 700 och 850 x 1100
Affischtitel En realistisk film om krigets helvete! I autentiska bilder visas 50 års krig med en spänning som endast verkligheten kan ge! KRIGETS VANVETT Sanningen om Hiroshima.
Tryckeri Tryckeri AB Småland
Affischdesign Walter Bjorne


Bestånd Manuskript

Typ Dialoglista
Manustitel Text till Krigets ansikte.
Omfång 35 s. + 6 s. omarbetad text.
Språk Svenska


Typ Dialoglista
Manustitel The face of war. A film by Tore Sjöberg.
Omfång 34 s. + 1 s. inledning med produktionsuppgifter.
Språk Engelska


Typ Dialoglista
Manustitel The face of war. Text by Erik Holm, Ph.D. Translated by Sandra Kjellin.
Omfång 34 s.
Språk Engelska


Typ Dialoglista
Manustitel The face of the war. A film by Tore Sjöberg.
Omfång 41 s. + 1 s. introduktion + 3 s. trailer dialogue list i ex 1.
Språk Engelska


Typ Kringmaterial
Språk Svenska


Typ Inspelningsmanus
Manustitel The face of war. Feature dialogue list.
Omfång 23 s.
Språk Engelska


Bestånd Stillbild

Svartvitt papper SET
Album Ja


Bestånd PR-material

Typ Program/Reklamtryck
Språk Japanska


Typ Program/Reklamtryck
Språk Svenska


Typ Program/Reklamtryck
Språk Svenska


Typ Program/Reklamtryck
Språk Japanska


Typ Program/Reklamtryck
Språk Engelska


Typ Program/Reklamtryck
Språk Engelska


Kontakta redaktionen

Har du frågor om Svensk Filmdatabas eller är det någon uppgift på den här sidan som inte är korrekt eller som saknas? Hör i så fall gärna av dig till oss på redaktionen. Obs! Vi vet inte om det går att få tag på en film för att se den, så fråga oss inte om det, men testa däremot gärna knappen Se filmen som du hittar längst upp i högra hörnet på alla databasens filmsidor.

Vad gäller det?