Grundfakta

Media (1 st)

Originaltitel Yngsjömordet
Filmtyp Långfilm
Kategori Spelfilm
Regi
Manus
Förlaga
Produktionsland
Produktionsbolag
Utmärkelser
Åldersgräns Tillåten från 15 år
Dialogspråk
Sverigepremiär 1966-10-01

Medverkande

Gunnel Lindblom
Anna Månsdotter

Gösta Ekman
Per Nilsson, hennes son

Christina Schollin
Hanna Johansdotter, hans hustru

Rune Lindström
Wahlbom, häradshövding

Isa Quensel
Grave-Karna, en klok gumma

Heinz Hopf
Helmertz, häradshövding

Visa alla medverkande

Handling

En gravsten anger att Hanna Johansdotter mördats av sin man Per Nilsson och hans mor i Yngsjö 28.3.1889. Från gravstenen förflyttar sig filmen till dramats slutakt. På Kristianstads...

Visa hela handlingen

Press

I AB, DN och SvD var kritiken genomgående positiv. Man tyck- te sig i regissören skönja en till den kommersialiserade fi- lmen förlorad son som oväntat återvänt till filmkonstens fa-...

Visa all press


Relaterat

Titlar

Originaltitel
Svensk premiärtitel
Distributionstitel

Filmteam

Regi
Manus
Produktionsledare
Foto
Musik
Arkitekt
Klippning
Ljudtekniker
Scripta
Inspelningsledare
B-foto
Stillbildsfoto
Musikarrangör
Rekvisita
Smink
B-ljud
Specialeffekter, ljud
Mixning

Medverkande

Gunnel Lindblom Anna Månsdotter
Gösta Ekman Per Nilsson, hennes son
Christina Schollin Hanna Johansdotter, hans hustru
Rune Lindström Wahlbom, häradshövding
Isa Quensel Grave-Karna, en klok gumma
Heinz Hopf Helmertz, häradshövding
Elsa Prawitz Hilda Persdotter
Frej Lindqvist H. N. Hansson, handlande, hennes man
Tore Lindwall Johan Olsson, häradsdomare, Hannas far
Maritta Marke Stina Edvards
Curt Ericson Dalman, skarprättare
Gudrun Östbye Johanna Hansson
Lasse Krantz Erik Olsson, hemmansägare
Gösta Bernhard Jöns Persson
Cleo Boman Bengta Jönsdotter
Axel Düberg Johanna Hanssons man
Julie Bernby Hannas mor
Arne Strand Persson, fångvaktare
Monique Ernstdotter Anna Jönsson
Christian Bratt Schneider, fängelsedirektör
Claes Esphagen Anders Andersson Post
Stefan Ekman Hasselqvist, pastor
Karl-Arne Bergman Ehrenborg, landssekreterare
Birger Lensander Ola Svensson
Olle Björling skarprättarens medhjälpare
Lennart Engquist Pettersson, kronolänsman
Lennart Norbäck en dräng

Bolag

Produktionsbolag AB Svensk Filmindustri
Distributör i Sverige (35 mm) Stiftelsen Svenska Filminstitutet 1994
AB Svensk Filmindustri
Laboratorium FilmTeknik AB

Handling

En gravsten anger att Hanna Johansdotter mördats av sin man Per Nilsson och hans mor i Yngsjö 28.3.1889. Från gravstenen förflyttar sig filmen till dramats slutakt. På Kristianstads länsfängelse förbereds avrättningen av Anna Månsdotter, Per Nilssons mor. En schavott har lagts ut på fängelsegården och rättsväsendets företrädare finns på plats. Anna förs fram och domen uppläses.

En tillbakablick: Anna har förlorat två av sina barn och ser i den överlevande sonen Per sin enda glädjekälla. Hennes om- sorg och kärlek och hennes starka vilja gör snart Per helt beroende.

När liket av Hanna upptäcks i Yngsjögården den ödesdigra ma- rsmorgonen är grannarna och bygdens folk inte sena att miss- tänka ett brott och ange Annas förhållande till sonen som motiv. Per skiljs från modern. En utredning om händelseförl- oppet sätts igång. Under likvakan bryter han samman och erk- änner att han dödat hustrun.

Vid rättegången, ledd av häradshövding Wahlbom, förklarar Per att det spända förhållandet mellan hustrun och modern och Hannas utlovade men uteblivna hemgift föranlett dådet. Det framgår att Per aldrig legat med sin hustru. Vittnenas försök att kasta skulden på Anna misslyckas. Hon avvisar al- la anklagelser.

Häradshövding Helmertz övertar förhöret. Han tillämpar hård- are metoder och lyckas med hjälp av vittnen och indicier gö- ra troligt att Anna deltagit i dådet. Då fängelsedirektör Schneider förespeglar Anna strafflindring om hon erkänner medverkan efter själva våldshandlingen tycks hon beredd att offra sin sons liv men vid förnyade förhör inför Helmertz tar hon ensam på sig hela skulden. Hon har dödat sonhustrun av svartsjuka. Hon erkänner även otukt med sonen. Helmertz tvingar dock Anna att vidgå Pers medverkan i mordet.

Åter en tillbakablick: Per och Hanna gifter sig. Per rör in- te hustrun efter ett löfte till modern. Bristen på pengar blir allt kännbarare på det skuldsatta arrendet men Per skä- ms för att gå till svärfadern och stöta på om hemgiften så länge äktenskapet är ofullbordat. Anna återupptar samlivet med Per och Hanna överraskar dem tillsammans. En kväll för- söker den förtvivlade Hanna närma sig sin man men möts av ett slag i ansiktet. För att tysta hennes skrik slår han henne med ett vedträ. Anna fullbordar mordet och tillsamma- ns arrangerar de koppen så att det ser ut som en olycka.

Anna döms till döden medan Per av nåd får domen förvandlad till livstids fängelse, mycket tack vare insatser från byg- dens folk.

På fängelsegården väntar bödeln. Ett yxhugg skiljer huvudet från kroppen. Klockan visar ett par minuter över åtta på mo- rgonen.

Censur / granskning

Censurnummer 104721
Datum 1966-08-24
Åldersgräns Tillåten från 15 år
Originallängd 3090 meter
Kommentar Aktindelning: 530-495-470-505-515-575 = 3090 m.


Tekniska fakta

Bildformat 1.37:1
Ljudtyp Ljud
Ljudsystem Optisk mono
Färgtyp Svartvit
Bredd 35 mm
Hastighet 24
Längd i meter 3090 meter
Längd i minuter 113 min
Akter 6 rullar


Kommentarer

Pressreaktion Svensk filmografi

I AB, DN och SvD var kritiken genomgående positiv. Man tyck- te sig i regissören skönja en till den kommersialiserade fi- lmen förlorad son som oväntat återvänt till filmkonstens fa- dershus med ett ambitiöst och genomarbetat verk. Avrättnings- scenen uppmärksammades för sin brutala realism. Bedömningen av skådespelarnas insatser var inte enhetlig men Gunnel Lin- dblom, Christina Schollin och Gösta Ekman fick i olika tidn- ingar beröm.

Under rubriken "Mattsson visar vad han kan" inleder Mauritz Edström (DN) med följande kommentar: "Arne Mattssons film om det beryktade Yngsjömordet framstår för mig som det svenska filmårets mest glädjande överraskning. Den är en rak och br- ed och kraftfullt genomförd skildring av ett rättsfall, bur- en av ett engagemang som ger rekonstruktionen liv." Edström konstaterar att Mattsson genom sina utsvävningar i thriller- genren hamnat på villospår och hälsar honom välkommen till- baka: "Det är som realistisk berättare han har sin styrka, och här kommer den helt till sin rätt, medan de filmiska di- versejobb han sysslat med på senare tid bara avslöjat hans svagheter. För ett par år sedan gav jag för egen del upp ho- ppet och avskrev honom som regissör tills vidare. Ingen kan därför vara gladare över tillfället att få ta det tillbaka. Här möter man åter den Mattsson som i några filmer på 50-ta- let fick oss att se honom som en regissör att räkna med."

Jurgen Schildt i AB tyckte att Mattsson förvaltat sitt upp- drag på ett sätt som kunde motivera ett fredat samvete. Han skrev: "I stort sett är det (-) en putsad Arne Mattsson vi möter den här gången; fri från slarv, fri också från överty- dligheter och symboliska ornament av det bondskare slaget. I "Yngsjömordet" berättar han rakt fram, och jag kan inte se annat än att rättframheten gett utdelning. Hans rekonstrukt- ion av dramat verkar trovärdig och hederligt gestaltad: så här k a n det ha gått till."

"Återkomsten sker med en beslutsamhet och en kraft som ger skäl för frågan om inte "Yngsjömordet" är hans starkaste och mest genomarbetade film", skrev Carl Henrik Svenstedt i SvD. Han ansåg också att Mattssons auktoritet i uppbyggnad och genomförande av filmen representerade "det bästa inom svensk filmkonst före Widerberg". Gunnel Lindblom och Gösta Ekman fick beröm för lysande prestationer.

Torsten Manns i Chaplin och Lasse Bergström i Expr var däre- mot missnöjda med helhetsintrycket, även om de pekade på att Mattsson lyckats i enskildheter. Manns talade i en kort rec- ension om en seg och utdragen skildring som inte hade mycket att ge åskådaren och Bergström fann filmen isolerad i sin tid; den saknade en sida som vette mot nuet. Den senare kri- tikern slutade med orden: "Bara i några få scener klarar han enhetligheten. De första minuterna från fängelset och fänge- lsegården är lysande. Några rättegångsscener är knivskarpa. Men filmen som helhet lämnar mitt minne som en närmast total meningslöshet."

Kommentar Svensk filmografi

Dokumentärromanen "Yngsjömordet" skrevs av advokaten Yngve Lyttkens (1894-1974) och utkom på Bonniers Förlag 1951. Den utgjorde en på källmaterial och intervjuer baserad rekonstruktion av mordet på 22-åriga Hanna Johansdotter från Möllegården i Yngsjö (Skåne) natten mellan den 27 och 28 mars 1889.

De unika omständigheterna i fallet och den följande rättegången väckte på sin tid stor uppmärksamhet. Såsom skyldiga till mordet och till otukt dömdes - ehuru skuldfrågan ej i juridisk mening kunde fullt utredas - Anna Månsdotter och hennes son Per Nilsson till döden. Anna Månsdotter som i likhet med sin son erkänt brottet avrättades genom halshuggning på fängelsegården i Kristianstad den 7 aug. 1890. Hon var den sista kvinnan som avrättades i Sverige. Dödsstraffet avskaf- fades dock först 1921. Per Nilsson fick nåd och tillbringade 23 år på Långholmens fängelse i Stockholm. Han frigavs därefter och återvände till hemtrakterna (Åhus) där han mottogs väl av befolkningen och kunde försörja sig genom bokbinderi.

Lyttkens återger objektivt det mänskliga och rättshistoriska förloppet. Hans tes är att Anna Månsdotter ensam utförde mordet på natten utan sonens vetskap. Manuskriptförfattarinnan Eva Dahlbeck återger i huvudsak bokens verklighet men fördelar skuldbördan mellan modern och sonen och skapar ett betydligt mer nyanserat porträtt av Anna Månsdotter än källmaterialet medger. Förhållandet till sonen blir därtill i filmversionen naturligare genom att Anna gjorts yngre än den historiska personen, som vid sin död var 48 år.

Avrättningsscenen inspelades på Vaxholms fästning i Stockholms skärgård; den ursprungliga platsen var ej längre lämplig. Däremot användes autentisk rekvisita från Kriminalmuseet såsom bila, stupstock och handbojor. De senare föremålen utställdes bl a på premiärbiografen i Stockholm. Möllegården byggdes upp i Filmstadens ateljé i Råsunda och förseddes med levande husdjur.

Under produktionen avled Lorens Marmstedt och skådespelaren Christian Bratt.

Inspelningen åstadkom nytt pressintresse för Yngsjödramat. Lars Widding ägnade i Expressen sex artiklar åt en rekapitu- lation av fallet.

I en på nyåret 1967 till landsortspressen distribuerad arti- kel gick Gunder Andersson till hårt angrepp mot "de intellektuella som förbiser underhållningsfilmens berättigande". Andersson, som ansåg filmens regissör orättvist nedvärderad, rekommenderade "någon av våra unga genier" att våga gå en match mot "fördettingen Arne Mattsson inom området underhål- lningsfilm". Man kunde då vara säker på att publiken kom rusande - "överraskad, förväntansfull, som väckt ur en lång ond dröm".

Filminstitutets jury gav 1967 filmen 0,6 poäng varigenom den kom att dela en fjärdeplats med tre andra filmer av samman- lagt 10. Kvalitetsbidrag utgick med 119.226 kronor.

I England distribuerades filmen under titeln "Woman of Darkness".

Förlaga

Originaltitel Yngsjömordet (Roman)
Författare Yngve Lyttkens


Inspelning

Filmstaden, Råsunda.

Visningar

Sverigepremiär 1966-10-01 Röda Kvarn Stockholm Sverige 113 min
TV-visning 1992-07-10 TV2 Sverige 108 min
2000-08-15 SVT1 Sverige 108 min
Urpremiär 1966-10-01 Röda Kvarn Stockholm Sverige 113 min

Musikstycken

Utmärkelser

Svenska Filminstitutets kvalitetsbidrag Stockholm 1967 (bidrag om 119 226,53 kr)
Yngsjömordet [trailer] (1966) Trailer till Yngsjömordet (1966)

Ämnesord

Avrättningar
Blodskam
Bönder
DK Drama
DK Historia
DK Litterära förlagor
Domstolar
Filmad litteratur
Främlingskap
Föräldrar och barn
Halshuggning
Hedendom
Historisk rekonstruktion
Incest
Kloka gummor
Mord
Rättegångar
Rättsfall
Skarprättare
Svartsjuka
Svensk samhälle: 1880-tal
Vaxholms fästning
Äktenskapsskildring

Bestånd Film

Uppgifterna här avser filmmaterial i Svenska Filminstitutets arkiv. Arkivets bestånd tillgängliggörs på begäran främst för forskning, andra filmarkiv och rättighetsinnehavare. Vid frågor kontakta filmarkivet@filminstitutet.se

Typ Kopia
Materialbas Acetat
Bredd 35 mm


Typ Kopia
Materialbas Acetat
Bredd 35 mm
Längd i meter 3080


Typ Kopia
Materialbas Acetat
Bredd 35 mm
Längd i meter 3083


Typ Duplikatnegativ neutral bakgrund
Materialbas Acetat
Bredd 35 mm


Typ Duplikatpositiv
Bredd 35 mm
Längd i meter 3090


Typ Duplikatpositiv Neutral bakgrund
Materialbas Acetat
Bredd 35 mm


Typ Originalnegativ bild
Materialbas Acetat
Bredd 35 mm


Typ Tonnegativ
Materialbas Acetat
Bredd 35 mm


Typ Tonnegativ
Materialbas Acetat
Bredd 35 mm


Typ I-band
Bredd 17,5 mm


Typ Slutmix
Bredd 17,5 mm


Bestånd Affischer

Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se

Storlek Mellan 850 x 700 och 850 x 1100
Affischtitel YNGSJÖ MORDET
Tryckeri Kopia


Storlek Mindre än 850 x 400
Affischtitel YNGSJÖ MORDET
Tryckeri Ewes O.B. -tryck


Storlek Mellan 850 x 400 och 850 x 690
Affischtitel YNGSJÖ MORDET
Affischdesign [?] Stevenov


Bestånd Manuskript

Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Biblioteket, biblioteksexpeditionen@filminstitutet.se

Typ Inspelningsmanus
Manustitel Yngsjömordet.
Omfång 172 s. Rollista och rollbeskrivning (9 s.) ingår.
Språk Svenska


Typ Inspelningsmanus
Manustitel Yngsjömordet. En film av Arne Mattson.
Omfång 172 s. Rollista och rollbeskrivning (9 s.) ingår.
Språk Svenska


Typ Inspelningsmanus
Manustitel Yngsjömordet.
Omfång 172 s. Rollista och rollbeskrivning (9 s.) ingår + 6 s. handskriven miljölista + 37 s. miljölista
Språk Svenska


Typ Kringmaterial


Typ Inspelningsmanus
Manustitel Yngsjömordet.
Omfång 178 s. Rollista, rollbeskrivningar, spelplan, anteckningar mm. (15 s.) ingår.
Språk Svenska


Bestånd Stillbild

Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se

Svartvitt papper SET
Bakombild papper 10
Album Nej


Bestånd PR-material

Typ Program/Reklamtryck


    Kontakta redaktionen

    Har du frågor om Svensk Filmdatabas eller är det någon uppgift på den här sidan som inte är korrekt eller som saknas? Hör i så fall gärna av dig till oss på redaktionen. Obs! Vi vet inte om det går att få tag på en film för att se den, så fråga oss inte om det, men testa däremot gärna knappen Hitta filmen som du hittar längst upp i högra hörnet på alla databasens filmsidor.

    Vad gäller det?