Grundfakta

Media (1 st)

Originaltitel Jag älskar, du älskar
Filmtyp Långfilm
Kategori Spelfilm
Regi
Manus
Produktionsland
Produktionsbolag
Utmärkelser
Åldersgräns Tillåten från 15 år
Dialogspråk
Sverigepremiär 1968-06-26

Medverkande

Evabritt Strandberg
Helena, "Lena", veterinär

Sven Wollter
Sten, förman på Transportbolaget

Agneta Ekmanner
Barbro, Helenas syster, skådespelerska

Dexter Gordon
John, jazzmusiker

Olle Björling
Olle Bergström, Stens arbetskamrat

Torsten Wahlund
Tomas, regissör

Visa alla medverkande

Handling

Det är vinter. Helena, tjugofyraårig veterinär, och Sten, trettiotvå år och förman på en bogserbåtsfirma i Stockholm, har hållit ihop en tid men är nu på väg att glida ifrån var-...

Visa hela handlingen

Press

Kritikerna i huvudtidningarna i Stockholm ställde sig posi- tiva till vardagsrealismen i människoskildringen och den mjuka sensualismen i kärleksscenerna men efterlyste en kla- rare profil...

Visa all press


Relaterat

Titlar

Originaltitel
Svensk premiärtitel
Alternativtitel
Distributionstitel

Filmteam

Medverkande

Evabritt Strandberg Helena, "Lena", veterinär
Sven Wollter Sten, förman på Transportbolaget
Agneta Ekmanner Barbro, Helenas syster, skådespelerska
Dexter Gordon John, jazzmusiker
Olle Björling Olle Bergström, Stens arbetskamrat
Torsten Wahlund Tomas, regissör
Harriet Andersson Olivia, detektiv i franska agentfilmen "À la recherche des hommes perdus - un film noir"
Gösta Ekman Stan, detektiv i franska agentfilm
Annette Kullenberg veterinär
Margareta Lindholm veterinär
Elisabeth Söderström Berit, kontorist på Transportbolaget
Bernt Lundquist en sjöman
Jarl Borssén hyresskojaren
Ditte Strandberg Ditte, Barbros dotter
Anna Karolina Wollter Lotta, Helenas och Stens dotter
Bo Johan Hultman polis i den franska agentfilmen
Christer Frunck polis i den franska agentfilmen
Ragnar Boman polis i den franska agentfilmen
Lennart Malmer polis i den franska agentfilmen
Bo Hansson gitarristen
Peter Ohlström fotografen

Bolag

Produktionsbolag Handelsbolaget Sten & Helena
Stiftelsen Svenska Filminstitutet
Distributör i Sverige (35 mm) Sandrew Film & Teater AB
Laboratorium AB Film-Labor
Övrigt bolag Filmmakarna AB (ljudstudio)

Handling

Det är vinter. Helena, tjugofyraårig veterinär, och Sten, trettiotvå år och förman på en bogserbåtsfirma i Stockholm, har hållit ihop en tid men är nu på väg att glida ifrån var- andra. Denna januaridag får Helena ett positivt graviditets- besked i ett kuvert. Vännen Olle kommer på besök och mycket tack vare hans närvaro lättar den tryckta stämningen och pa- ret beslutar sig för att acceptera barnet.

Våren kommer. Sten och Helena visas i vardagssituationer, tillsammans med arbetskamrater och vänner. Helenas syster Barbro är skådespelerska och har en liten dotter. Hon lever i ett fritt, inte okomplicerat men ömt förhållande till en svart amerikansk jazzmusiker. Sten och Helena har stunder då de finner varandra i kroppslig närhet men hon plågas av deras trångboddhet och av att inte ha något eget. Sten ger sig ut på jakt efter lägenhet och kommer i kontakt med en hyresock- rare som vill ha 20.000 kr för "bostad med inventarier".

Sten försöker bota sin känsla av instängdhet genom att ta med sig Berit på kontoret ut i en segelbåt och ligga med henne. När hon får klart för sig att Helena väntar barn tyc- ker hon att Sten handlat ojust. Sten ljuger för Helena om sin båtutflykt men lyssnar till hennes rapporter från mödra- gymnastiken. Olle lånade ut båten till Sten och tvingas nu flytta ur sin våning för att bereda plats åt paret. Han tyc- ker liksom Berit att Sten handlat orätt.

En av Helenas veterinärkollegor på arbetsplatsen ger sina o- förblommerade synpunkter på barnafödandet. Hon tycker det är höjden av ansvarslöshet att slarva till ett barn när världen redan är full av andra barn som svälter.

Den 12 juli kommer Helenas första värkar. Hon tvingas åka ensam i taxi till sjukhuset eftersom Sten glömt bilnycklarna i sista ögonblicket. När barnet föds råkar han sitta på bio och se en fransk agentfilm med titeln "På spaning efter de män som flytt" där den kvinnliga agenten anklagar sin manlige part- ner för att genom barnsbörd ha förstört hennes karriär.

Det är höst. Barnet är några månader gammalt. Sten och Hele- nas vägar skiljs. Hon flyttar hem till sin syster och börjar umgås med regissören Tomas. Vid ett möte mellan de bägge männen i hennes liv kommer Tomas till slutsatsen att Sten är "en bister gubbe". Helena vill vara ifred. På en krog stöter Sten ihop med en sjöman som detaljerat berättar om sin första sexuella upplevelse. Plötsligt känner sig Sten mycket ensam. Jazzmu- sikern John anländer till Arlanda där han möts av Barbro. Det lyser av lycka kring dem när de vandrar bort.

Censur / granskning

Censurnummer 106919
Datum 1968-06-20
Åldersgräns Tillåten från 15 år
Originallängd 2475 meter
Kommentar Aktindelning: 545-550-585-515-280 = 2475 m.


Tekniska fakta

Bildformat 1.66:1
Ljudtyp Ljud
Ljudsystem Optisk mono
Färgtyp Svartvit
Bredd 35 mm
Hastighet 24
Längd i meter 2475 meter
Längd i minuter 90 min
Akter 5 rullar


Kommentarer

Pressreaktion Svensk filmografi

Kritikerna i huvudtidningarna i Stockholm ställde sig posi- tiva till vardagsrealismen i människoskildringen och den mjuka sensualismen i kärleksscenerna men efterlyste en kla- rare profil hos regissören och ett djupare engagemang i sam- levnadsproblemen.

Jurgen Schildt (AB) kallade regissören en "sympatiskt nyfi- ken filmdebutant": "Var Stig Björkman har sina måttfulla tillgångar är uppenbart. Han lyssnar sig fram, låter aktö- rerna röra sig mer eller mindre fritt innanför den givna si- tuationen och dess förutsättningar. Det ljugs och arrangeras mycket litet i den här filmen. Det finns desto mer som stäm- mer. Björkman har åsyftat - och i flera stycken lyckats -- att skapa en atmosfär av psykologisk och kollegial och ko- operativ förtrolighet". Efter reservationer mot de komiska inslagen fortsatte Schildt: "Men ett förstlingsverk är ett förstlingsverk. Och om Stig Björkmans debut har sina lakuner (håligheter) så besitter den i gengäld ett slags allmän nyfikenhet som det vore dumt att kalla annat än sympatisk. Det är en u- tomordentligt blond film, bitvis också ganska oskuldsfull, en film av en känslig novis som lutat sig ut och med en bud- get av 100.000 kr kikat på nutiden. Det som är bra i det här försöket - dvs när Stig Björkman undviker att rapa upp slitna anekdoter och låna Mozart - är så pass bra att man gärna misstänker att nästa försök blir bättre."

Mauritz Edström (DN) höll fast vid sina värderingar från Can- nesfestivalen: "Vad som då blev sagt står sig i stort sett efter ett förnyat betraktande: en liten sympatisk skildring av några unga människors leverne i dagens Stockholm, skiss- artad men berättad i en fin vardagston." Edström tyckte det var glädjande att filmen höll så pass bra att se om men tyck- te sig i dess "svala beskrivning av en yta och lätta spel med realistiskt fångade attityder" känna igen "filmkritikern Björkmans distanserande och måttfulla person, som något ö- verskuggar Jonas Cornells tänkbara underfundigheter i ma- nus". Ett mera drivande temperament kunde, menade kritikern, exempelvis ha gett en annan kritisk egg åt en nu så minimal episod som den med hyresockraren. Edström avslutade: "Stilistiskt är "Jag äl- skar, du älskar" ren och direkt fri från gammal suggestions- film, där man förväntas sitta med ögonen på skaft och för- nuftet bortkopplat. Åskådaren hinner med sin egen replik till de samlevnadssituationer som belyses. Men för att riva till riktigt krävs något mer: att inte bara tampas med for- men utan också med verkligheten."

Lasse Bergström (Expr) var inne på samma linje: "Detta är sympatiskt men inte nytt. Sympatiskt är också det unga kol- lektivjobbet kring Björkman: det finns massor av begåvning i denna film, både framför och bakom kamerorna. Men det man vill önska till nästa gång är en hårdare vilja att gå in i vardagarna. Det är bra nog att spegla dem men i längden blir det lite inaktivt. Björkman - och andra med honom - gör idag svensk film med en entusiasm som inte utesluter möjligheten att de anser mediet vara budskapet, punkt slut. Risken är att de blir fria, snälla och inte har något annat att upprö- ra oss med än att film är bra."

Kommentar Svensk filmografi

Filmens förtexter anger under rubriken "Finansiärer" följan- de namn: Christer Frunck, Hans Abramson, Ragnar Boman och Teddy af Burén.

Filmen karaktäriserades i massmedia som den första svenska kollektivfilmen. Ursprungligen hade Stig Björkman skrivit en komedi för Evabritt Strandberg men på grund av hennes havan- deskap måste projektet skrinläggas. I stället togs hennes och Sven Wollters situation till utgångspunkt för ett nytt manu- skript vid vars utformning Jonas Cornell medarbetade. Sedan Svensk Filmindustri efter granskning av manuskriptet dragit sig tillbaka som tilltänkt producent bildades ett handelsbo- lag, Sten & Helena, på kollektivbasis och med en kvartett privata finansiärer (de i förtexten angivna). Övriga medarbetare ingick med sina arbetsinsatser. Med ett startkapital på 5.000 kr inspelades ett första avsnitt av filmen och prese- nterades som en kortfilm för Svenska Filminstitutet. Filmin- stitutet ingick därefter avtal med handelsbolaget om produk- tion av långfilmen.

Inspelningen pågick under större delen av 1967, i huvudsak på de medverkandes fritid. Vid filmens premiär uppstod en debatt i Expressen om Filminstitutet utnyttjat handelsbolagets tidsnöd (havan- deskapet) för att påtvinga bolaget ett oförmånligt avtal. Genom avtalet tillförsäkrades Filminstitutet 60 procent av intäkterna medan handelsbolaget erhöll 40 procent motsvaran- de värderingen av parternas insatser i filmen. Filminstitu- tets direkta kapitalinsats, exkl. omkostnader, uppgavs 1 ju- li 1969 till 135.900 kr.

För sin regi erhöll Stig Björkman av sina kollegor på tid- skriften Chaplins redaktion ett av 1968 års priser.

I samband med filmens deltagande i festivalen i Sydney och Melbourne i juni 1969 (The Australian 5.6.1969) stoppade Au- straliens tullminister Mr. Scott dess visning under hänvis- ning bl a till en ingående autentisk samlagsscen. Ehuru skådespelarna Evabritt Strandberg och Sven Wollter telegra- fiskt förnekade att något sådant ägt rum eller ens åsyftats i filmen, drog Stig Björkman som redan befann sig i Austra- lien, tillbaka filmen då tullministern ställde krav på censur- klipp före eventuell visning. Björkman inspelade i stället en kortfilm för den australiensiska televisionen med titeln "To Australia With Love".

Inspelning

Sverige 1967-02-28 1967-12
Stockholm
Arlanda

Visningar

Sverigepremiär 1968-06-26 Grand Stockholm Sverige 90 min
Festivalvisning 1968-05-19 Cannes Frankrike 90 min (filmfestivalen i Cannes)
TV-visning 1971-12-18 TV2 Sverige 87 min
1974-12-06 TV2 Sverige 87 min
Cinemateksvisning 2020-02-11 Filmhuset Stockholm Sverige
Festivalvisning 2020-02-01 Capitol Göteborg Sverige Göteborg Filmfestival 2020

Musikstycken

Originaltitel Blixtlåset upp
Kompositör Peter Ortman (1967)
Textförfattare Peter Ortman (1967)
Sångare Agneta Ekmanner
Instrumentalist Bo Hansson (gitarr)


Originaltitel London Bridge Is Falling Down
Instrumentalist Dexter Gordon (tenorsaxofon)


Originaltitel Symfoni, nr 5, op. 67, c-moll. Sats 1 (Allegro con brio)
Kompositör Ludwig van Beethoven (1804-1808)


Originaltitel Konsert, piano, orkester, nr 21, K. 467, C-dur. Sats 2 (Andante)
Kompositör Wolfgang Amadeus Mozart (1785)


Utmärkelser

Chaplin-priset Stockholm 1968 Stig Björkman (debutpris)

Ämnesord

Befolkningsexplosionen
Debutfilm
Film i filmen
Filmdebatter
Havandeskap
Hyresockrare
Kollektivfilm
Otrohet
Stockholmsäktenskap
Utlänningar
Äktenskapsskildring

Bestånd Film

Uppgifterna här avser filmmaterial i Svenska Filminstitutets arkiv. Arkivets bestånd tillgängliggörs på begäran främst för forskning, andra filmarkiv och rättighetsinnehavare. Vid frågor kontakta filmarkivet@filminstitutet.se

Typ Kopia
Materialbas Acetat
Bredd 35 mm


Typ Kopia
Materialbas Acetat
Bredd 35 mm
Längd i meter 2468


Typ Kopia
Materialbas Acetat
Bredd 35 mm


Typ Kopia
Materialbas Acetat
Bredd 35 mm


Typ Kopia
Materialbas Acetat
Bredd 35 mm


Typ Duplikatpositiv
Bredd 35 mm


Typ Originalnegativ bild
Bredd 35 mm


Typ Originalnegativ bild
Bredd 35 mm


Typ Tonnegativ
Bredd 35 mm


Typ Tonnegativ
Bredd 16 mm


Bestånd Affischer

Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se

Storlek Mellan 850 x 700 och 850 x 1100
Affischtitel "JAG ÄLSKAR, DU ÄLSKAR"
Tryckeri Ewes tryckeri AB


Bestånd Manuskript

Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Biblioteket, biblioteksexpeditionen@filminstitutet.se

Typ Synopsis
Manustitel Jag älskar, du älskar. Av Stig Björkman och Jonas Cornell.
Omfång 13 s. Bilaga (1 s.) ingår.
Språk Svenska


Typ Dialoglista
Manustitel Jag älskar, du älskar. Dialogmanus.
Omfång 44 s.
Språk Svenska


Typ Dialoglista
Manustitel Jag älskar, du älskar. English dialogue list.
Omfång 34 s.
Språk Engelska


Typ Dialoglista
Manustitel Jag älskar, du älskar. Engelska subtitles.
Omfång 21 s.
Språk Engelska


Bestånd Stillbild

Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se

Svartvitt papper SET
Bakombild papper 1
Album Nej


Bestånd PR-material

Typ Program/Reklamtryck
Språk Flera språk


Typ Program/Reklamtryck
Språk Engelska


Typ Program/Reklamtryck
Språk Svenska


    Kontakta redaktionen

    Har du frågor om Svensk Filmdatabas eller är det någon uppgift på den här sidan som inte är korrekt eller som saknas? Hör i så fall gärna av dig till oss på redaktionen. Obs! Vi vet inte om det går att få tag på en film för att se den, så fråga oss inte om det, men testa däremot gärna knappen Hitta filmen som du hittar längst upp i högra hörnet på alla databasens filmsidor.

    Vad gäller det?