Grundfakta

Media (1 st)

Originaltitel Den vita sporten
Filmtyp Långfilm
Kategori Dokumentär
Produktionsland
Produktionsbolag
Utmärkelser
Åldersgräns Barntillåten
Dialogspråk
Sverigepremiär 1968-09-09

Medverkande

Olof Palme
undervisningsminister

Herman Kling
justitieminister

Rune Johansson
inrikesminister

Matts Carlgren
Svenska Tennisförbundets ordförande

Henri Swaving
guldhandlare i Båstad

Adrian Bay
lagkapten i rhodesiska tennislaget

Om filmen

   Rik reportagefilm om händelserna kring Davis Cup-matchen mellan Sverige och Rhodesia i Båstad 1968. Upphovsmakare var filmarkollektivet Grupp 13 där några av Sveriges...

Visa hela texten

Handling

I en serie intervjuer framträder demonstranter, arbetare och regeringsmedlemmar och ger sina synpunkter på politik och i- drott och på formerna för aktivt motstånd mot förtryck. Arb-...

Visa hela handlingen

Press

När Grupp 13:s film drygt fyra månader efter upptagningen premiärvisades i Stockholm bemöttes den mycket positivt av huvudtidningarnas kritiker. Under rubriken "Båstads-filmen - ett...

Visa all press


Relaterat

Om filmen 

Rik reportagefilm om händelserna kring Davis Cup-matchen mellan Sverige och Rhodesia i Båstad 1968. Upphovsmakare var filmarkollektivet Grupp 13 där några av Sveriges mest välkända regissörer ingick, Bo Widerberg bland andra.

Den vita sporten skildrar händelserna kring Davis Cup-matchen mellan Sverige och Rhodesia i Båstad 3 maj 1968. I intervjuer med studenter, politiker, tennisbyråkrater, poliser, motdemonstranter och människor på gatan får vi följa det som kulminerar i de protester som stoppade matchen från att genomföras.

Rhodesia, nuvarande Zimbabwe, styrdes vid tiden för matchen av en vit minoritetsregering ledd av Ian Smith, som bland annat genom grundlagen hade begränsat rösträtten för sin svarta majoritetsbefolkning.

I filmen får vi bland annat följa socialdemokraternas första maj-tåg där dåvarande undervisningsminister Olof Palme på frågan vad han tycker om att matchen ska spelas i Sverige svarar: "en del duktiga tennisspelare är tydligen lika dåliga på politik som jag är i tennis". Övriga politiker som intervjuas, justitieminister Herman Kling och inrikesminister Rune Johansson, svär sig fria från ansvar och bland motståndarna till protesterna hävdar många att politik och idrott inte bör blandas ihop.

De unga demonstranterna, varav de flesta är studenter, talar om att det med tidens informationskanaler "går att inhämta så mycket information att man kan ta en politisk ståndpunkt". Filmen följer demonstranternas nattliga bussresa till Båstad medan bilder från destinationen visar tidningsrubriker om att Båstad rustar för krig medan tennisspelare i eleganta vita tenniskläder kontrasteras mot de unga studenterna. Bilderna från själva demonstrationen visar hur massorna av demonstranter rör sig mot arenans grindar, skanderande "Stoppa matchen!" och "Smith mördare!". De möts av vatten från brandslangar och batongslag men lyckas blockera grinden.

Den vita sporten guldbaggebelönades och fick även Chaplin-priset. Också pressens mottagande var positivt. Lasse Bergström i Expressen kallade den: "en av de få viktiga politiska filmer som gjorts i Sverige" medan Jürgen Schildt i Aftonbladet skrev: "ett i långa stycken förfärande bra reportage [...] Grupp 13 är att lyckönska. I motsats till Svenska Tennisförbundet."

Filmen utgör inte bara ett unikt tidsdokument där 1968 levandegörs utan är också ett verk med uppenbara filmiska förtjänster där särskilt klippningen utmärker sig. Mängden filmat material var enormt och här fångas hela spännvidden av åsikter kring ett laddat politiskt skeende. Kombinationen av röster där välformulerade studenter samsas med politiker och lunchlediga poliser ger ett mångfacetterat dokument som väcker frågor kring hur samhällsengagemang ser ut och drivs i dagens Sverige.

Anna Håkansson (2015)

Boka filmen

Den här filmen finns i Filminstitutets distribution och finns tillgänglig att boka på dcp för visning på biograf. Filmerna bokas för slutna och öppna visningar till fasta priser.

Boka film i Filminstitutets biografdistribution

Titlar

Originaltitel
Svensk premiärtitel

Filmteam

Medverkande

Olof Palme undervisningsminister
Herman Kling justitieminister
Rune Johansson inrikesminister
Matts Carlgren Svenska Tennisförbundets ordförande
Henri Swaving guldhandlare i Båstad
Adrian Bay lagkapten i rhodesiska tennislaget

Bolag

Handling

I en serie intervjuer framträder demonstranter, arbetare och regeringsmedlemmar och ger sina synpunkter på politik och i- drott och på formerna för aktivt motstånd mot förtryck. Arb- etarna är emot Davis Cupmatchen i tennis Sverige - Rhodesia men vill inte ta några initiativ. De politiskt medvetna studenterna ser protesten som ett uttryck för viljan att förändra samhället. Undervisning- sministern Olof Palme tycker att "en del duktiga tennisspel- are är tydligen lika dåliga på politik som jag är i tennis". Justitieministern Herman Kling vill inte uttala sig om sven- ska organisationers idrottspolitik medan inrikesministern Rune Johansson låter förstå att idrottsorganisationerna inte kan vara ovetande om regeringens ståndpunkt, men något för- sök att påverka dem tror han ej har skett.

Mellan dessa intervjuer visas bilder av förtrycket mot de svarta i Afrika. En vit villaägare vid sin swimmingpool i Rhodesia deklarerar att de svarta "är lyckliga över att de vita styr landet och sköter deras angelägenheter" vilket den tillkallade svarte kocken bekräftar. Svarta universitets- studenter i Sverige uttrycker sin besvikels över att den svenska regeringen skjutit ifrån sig en i grunden väsentlig politisk fråga. Tennisförbundets ordförande Matts Carlgren kallar till lottning. Ove Bengtson och Hans Nerell skall spela för Sve- rige.

En ensam turist från Johannesburg och den rhodesiske lagkap- tenen Adrian Bay intervjuas. Bägge undviker politiska komme- ntarer trots försåtliga frågor.

Polisen vill helst se att matchen inte spelas men är beredd att göra sin plikt. Bland ortsbefolkningen upplevs demonstr- anterna som en främmande och ovälkommen invasion.

Efter instruktioner sätter sig demonstranterna i rörelse mot banområdets två grindar där tumultartade scener utspelas. Demonstranterna blockerar grindarna genom att sätta sig ned. Polismännen försöker rensa området med hjälp av tårgas, batong- er och vattensprutor. Det fysiska våldet är begränsat och stämningen relativt behärskad. Under demonstranternas applå- der meddelar Tennisförbundet att matchen i Båstad inställt- s.

En afrikan uttalar sitt tack till demonstranterna för att de försökt väcka folkets moraliska samvete. Pressens sensation- slöpsedlar visas i bild bl a "Det värsta sen 1909" (stor- strejken) och "Pöbeln vann i Båstad". Ungdomar och vuxna från trakten berättar att aktioner varit igång under kvällen för att ta hand om och märka demonstranterna. En av deras bussar uppges förstörd.

Guldhandlare Henry Swaving i Båstad upprättar en medborgar- petition till regeringen där det krävs vidgade maktbefogen- heter för polisen "om ligister anfaller ett samhälle". Jus- titieministern tänker sig ökad insats av personal för samma ändamål. En blivande läkare uttrycker sin oro över växande polisinsatser i politiska sammanhang och över pressens hets mot demonstranterna.

Till sist ställs två röster mot varandra: en svart student kräver åtgärder från den svenska regeringens sida mot rasis- tregimen i Rhodesia men inrikesminister Johansson säger sig inte kunna ingripa i föreliggande sammanhang.

Censur / granskning

Censurnummer 107150
Datum 1968-09-06
Åldersgräns Barntillåten
Originallängd 2790 meter
Kommentar Aktlängder: 575-530-580-545-560 = 2790 meter.


Tekniska fakta

Bildformat 1.37:1
Ljudtyp Ljud
Ljudsystem Optisk mono
Färgtyp Färg
Bredd 35 mm
Hastighet 24
Längd i meter 2790 meter
Längd i minuter 102 min
Akter 5 rullar
Dialogspråk


Kommentarer

Pressreaktion Svensk filmografi

När Grupp 13:s film drygt fyra månader efter upptagningen premiärvisades i Stockholm bemöttes den mycket positivt av huvudtidningarnas kritiker. Under rubriken "Båstads-filmen - ett suveränt reportage" skrev Jurgen Schildt i AB: "Som debattinlägg anländer alltså "Den vita sporten" post festu- m. (-) Men det är nästan det enda negativa som kan sägas om saken. Det har nämligen blivit ett i långa stycken förfäran- de bra reportage: smidigt klippt, fylligt i redovisningen, mångsidigt i uppföljningen, turvis nyktert och passionerat i sina polemiska kombinationer och därtill färgfotograferat på ett sätt som aldrig tillåter kulörerna att förvandlas till distraherande självändamål. Grupp 13 är att lyckönska. I mo- tsats till Svenska Tennisförbundet."

Lasse Bergström (Expr) fann den vara "en av de få viktiga politiska filmer som gjorts i Sverige" och den kallades i tidningens rubrik "en seger för ungdomen". Bergström skrev: "Den visar i bild vad Olof Palme sagt i ord: att politik är att vilja. Och den lyckas klart demonstrera att denna majdag var en seger för en ungdom som är det bästa Sverige har i dag och ett nederlag för en idrottsrörelse som tyvärr inte längre har några ideal gemensamma med denna ungdom." Kriti- kern var medveten om att filmen skulle beskyllas för att "arbeta med en manipulerad verklighet" men tyckte att det var en bisak och undrade från vilka glashus den egentligen kunde stenas. "Det viktiga" sammanfattade Bergström, "är att "Den vita sporten" är den första svenska film som ger en al- ldeles klar och engagerande bild av en ung politisk genera- tion som ser Sverige som en del av världen och som är, i värsta fall, beredd att slåss för denna internationella vi- sion."

Lennart Jönsson (DN) menade att tiden arbetat för filmen. Först genom filmen fick man en klar insikt i skillnaden mellan demonstranterna och den reaktion de vände sig mot: "Demonst- ranterna, det tycker jag Grupp 13:s väsentliga film tydligt visar, är relativt sett kunniga människor, medvetna om avgö- rande politiska, sociala problem och medvetna om att de inte kan påverka dessa med - bara - inomparlamentariska metoder. Mot dem står en reaktion med relativt svaga argument, oklara begrepp om lag och ordning, klent intresse för viktiga värl- dsfrågor, med sig har den en stark polismakt. Det är ett myc- ket allvarligt motsatsförhållande."

Hanserik Hjertén (SvD) utpekade ett par onödigt insinuanta grepp och hånfullt retoriska frågor men ansåg liksom Jönsson att dröjsmålet med filmens distribution närmast var en för- del. "Därigenom lyfts åter ett stycke svensk samtidshistoria med vittgående aspekter fram i rampljuset", skrev kritikern. Efter att ha understrukit filmens klara uppbyggnad och dra- matiska utveckling stannade Hjertén vid de motsättningar av inte bara moraliskt slag som filmen belyste: "Filmen visar andra intressanta motsättningar i Sverige: mellan intellek- tuella och andra, mellan tjänsteplikt och privat åsikt. Det är över huvud ett innehållsrikt och imponerande filmjobb som tillhandahåller ett viktigt dokument för vår framtida sam- hällsdebatt."

Kommentar Svensk filmografi

Inspelningen av filmen ägde rum i samband med demonstration- er mot Davis Cupmatchen Sverige-Rhodesia (Zimbabwe). Matchen avsågs äga rum på tävlingsbanorna i Båstad 3-5 maj 1968. Rhodesia var vid denna tidpunkt föremål för partiella, av FN rekommenderade sanktioner på grund av den vita minoritet- sregimens - illegalt etablerad under Ian Smiths ledning -- förtryck av den svarta befolkningen. Demonstrante- rna, som krävde att matchen skulle stoppas, representerade bl a socialdemokraternas, centerns och folkpartiets ungdo- msförbund samt FNL-grupperna (motståndare till USA:s krigföring i Vietnam). Även svenska och utländska studenter från universiteten deltog. Efter sammanstötningen mellan polis och demonstranter inställdes matchen. Den spe- lades senare på hemlig plats i Frankrike (Bandol) varvid det svenska laget vann med 3-2.

I inspelningsgruppen bl a elever och f d elever vid Svenska Filminstitutets filmskola och SFI inträdde som finansiär ett par dagar före matchtillfället. Med fem 16mm kameror i arbete upptogs film för ca nio timmars visning. Behandlingen av detta omfattan- de material gav upphov till flera konflikter som debattera- des och kommenterades i pressen. Åberopande löfte från Wide- rberg krävde dåvarande justitieministern Herman Kling att få granska filmmaterialet men denna begäran avvisades av film- gruppen under hänvisning till demonstranternas behov av rät- tsskydd.

Filmatiseringen av projektet, producentskapet - framförallt värderingen av kollektivets arbetsinsats - och redigerin- gstiden föranledde motsättningar mellan SFI och filmgruppen. Dessa bilades formellt i början på juli då gruppen konstitu- erade sig som medproducent (40 proc.) under beteckningen Grupp 13. Även Svensk Filmindustri (30 proc.) biträdde nu produktions- avtalet.

I maj 1969 angreps Bo Widerberg av Grupp 13 för att han i allt för hög grad framträdde som filmens upphovsman. Wider- berg svarade med ett häftigt angrepp på Filminstitutet vil- ket han utpekade som filmkollektivets verkliga motståndare.

Filmen visades bl a vid festivalen i Edinburgh, Skottland ("The White Match").

Upphovsmännen till de två dokumentärfilmer som berörde båstadshändelserna 1968 tilldelades priser av tidskriften Chaplin; dels Grupp 13, dels Lars Westman för hans "Sanning- en om Båstad". Tillsammans med fyra andra filmer (av 11) er- höll "Den vita sporten" högsta poäng (2,0) av Filminstitute- ts jury, vilket resulterade i ett kvalitetsbidrag på 352.865 kronor. Detta täckte mer än väl produktionskostnaderna. Då filmen kom ut på biograf fyra månader efter händelserna i Båstad uteblev publiken. Initiativtagarna till demonstratio- nen publicerade en egen vitbok kallad "Aktion Båstad 1968", Båstadsaktivisterna. Den stundtals starkt fantasifulla mass- mediabehandlingen av vad som ägt rum granskades av Bo Lind- holm i "Fallet Båstad. En studie i svensk opinionsbildning" utgiven på Wahlström & Widstrand 1968.

Inspelning

Båstad

Visningar

Sverigepremiär 1968-09-09 Sture Stockholm Sverige 102 min
Urpremiär 1968-09-09 Sture Stockholm Sverige 102 min
TV-visning 1971-12-27 TV2 Sverige 98 min
Festivalvisning 2008-01-29 Capitol Göteborg Sverige 102 min (Göteborg Film Festival)
2008-02-03 Draken Göteborg Sverige 86 min (Göteborg Film Festival. Visning med anledning av att Selma Lagerlöf 2008 skulle fyllt 150 år)
Cinemateksvisning 2017-09-06 Filmhuset Stockholm Sverige

Musikstycken

Utmärkelser

Guldbagge Stockholm 1969 Högsta kvalitetspoäng (Svenska Filminstitutets kvalitetsbidrag om 352 865,66 kr)
Chaplin-priset Stockholm 1968

Ämnesord

DK Dokumentärfilm
DK Politik
Debattfilm
Demonstrationer
Dokumentärfilm
Filmdebatter
Idrott och politik
Klassmotsättningar
Kollektivfilm
Kravaller
Lynchstämning
Poliser
Polisvåld
Politisk film
Populism
Rhodesia
Sport
Svenskt samhälle: 1968
Sverige och u-land
Tennis

Bestånd Film

Uppgifterna här avser filmmaterial i Svenska Filminstitutets arkiv. Arkivets bestånd tillgängliggörs på begäran främst för forskning, andra filmarkiv och rättighetsinnehavare. Vid frågor kontakta filmarkivet@filminstitutet.se

Typ Kopia
Bredd 35 mm


Typ Kopia
Materialbas Polyester
Bredd 35 mm
Längd i meter 2788


Typ Kopia
Materialbas Polyester
Bredd 35 mm
Längd i meter 2789


Typ Duplikatnegativ
Materialbas Acetat
Bredd 35 mm


Typ Duplikatnegativ
Materialbas Acetat
Bredd 35 mm


Typ Duplikatpositiv
Materialbas Acetat
Bredd 35 mm


Typ Omvändningsoriginal
Materialbas Acetat
Bredd 16 mm


Typ Tonnegativ
Materialbas Acetat
Bredd 35 mm


Typ Tonnegativ
Materialbas Acetat
Bredd 16 mm


Typ Slutmix
Materialbas Polyester
Bredd 16 mm


Bestånd Affischer

Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se

Storlek Mellan 850 x 700 och 850 x 1100
Affischtitel DEN VITA SPORTEN. Om händelserna kring Davis Cup-matchen i Båstad 1-5 maj 1968 mellan Sverige och Rhodesia. En film av Grupp 13


Bestånd Manuskript

Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Biblioteket, biblioteksexpeditionen@filminstitutet.se

Typ Dialoglista
Omfång 6 s.
Språk Svenska


Typ Dialoglista
Manustitel Dialoglista. Den vita sporten.
Omfång 34 s.
Språk Svenska


Typ Dialoglista
Manustitel The white sport
Omfång 31 s.
Språk Engelska


Typ Dialoglista
Manustitel Dialoglista.
Omfång 34 s.
Språk Svenska


Typ Kringmaterial
Omfång 25 s. Korrespondens samt anteckningar från Filmskolan
Språk Svenska


Bestånd Stillbild

Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se

Svartvitt papper 7
Album Nej


Bestånd PR-material

Typ Program/Reklamtryck


Andra utgåvor av verket

Digitaliserad

Tekniska fakta

Ljudtyp Ljud
Färgtyp Färg
Längd i minuter 102 min
Textad


Bestånd Film

Typ Digitalt visningsmaterial
Bredd ProRes


Typ Digitalt arkivmaterial
Bredd MAP


Typ Digitalt arkivmaterial
Bredd MAP


Typ Digitalt visningsmaterial
Bredd DCP


Typ Digitalt ljud
Bredd WAV


Typ Digitalt visningsmaterial


    Kontakta redaktionen

    Har du frågor om Svensk Filmdatabas eller är det någon uppgift på den här sidan som inte är korrekt eller som saknas? Hör i så fall gärna av dig till oss på redaktionen. Obs! Vi vet inte om det går att få tag på en film för att se den, så fråga oss inte om det, men testa däremot gärna knappen Hitta filmen som du hittar längst upp i högra hörnet på alla databasens filmsidor.

    Vad gäller det?