Grundfakta

Media (1 st)

Originaltitel Som natt och dag
Filmtyp Långfilm
Kategori Spelfilm
Regi
Manus
Produktionsland
Produktionsbolag
Utmärkelser
Åldersgräns Tillåten från 15 år
Dialogspråk
Sverigepremiär 1969-02-13

Medverkande

Agneta Ekmanner
Susanne Roos, TV-hallåa

Gösta Ekman
Rikard, underläkare

Keve Hjelm
Erland Roos, kirurgiprofessor

Claire Wikholm
Claire Dahlberg, Susannes syster

Gudrun Berg
Karin, hallåa

Birgitta Valberg
Cecilia, läkare

Visa alla medverkande

Handling

Susanne arbetar som programuppläsare på TV och håller ihop med underläkaren Rikard. Deras förhållande är nött och oen- gagerat. Aggressionerna ligger under ytan. Susanne längtar efter...

Visa hela handlingen

Press

Cornells andra långfilm framkallade förvirring hos kritikerna. Den banala intrigen, det glamorösa skönfotot, det i medvetet valda schabloner inneslutna sociala perspektivet var en...

Visa all press


Relaterat

Titlar

Originaltitel
Svensk premiärtitel

Filmteam

Medverkande

Agneta Ekmanner Susanne Roos, TV-hallåa
Gösta Ekman Rikard, underläkare
Keve Hjelm Erland Roos, kirurgiprofessor
Claire Wikholm Claire Dahlberg, Susannes syster
Gudrun Berg Karin, hallåa
Birgitta Valberg Cecilia, läkare
Håkan Serner Gustav
Ernst Günther Sture
Hans Lannerstedt Daniel, Erlands son
Barbro Hiort af Ornäs Madeleine, Erlands förra fru
Carl Johan De Geer Klas
Göran O. Eriksson Guiden
Gudrun Ryman TV-producenten
David Bonnier Best man vid bröllopet

Bolag

Produktionsbolag Sandrew Film & Teater AB
Distributör i Sverige (35 mm) Sandrew Film & Teater AB
Laboratorium FilmTeknik AB

Handling

Susanne arbetar som programuppläsare på TV och håller ihop med underläkaren Rikard. Deras förhållande är nött och oen- gagerat. Aggressionerna ligger under ytan. Susanne längtar efter nya känsloupplevelser men söker även social trygghet och en djupare mening med sitt liv. Hon anar ett inslag av självdestruktion i statusjakten men kan inte hoppa av.

En medelålders frånskild professor, Erland Roos, är Rikards chef på sjukhuset där han arbetar. Rikard beundrar Erland, som är en internationellt känd vetenskapsman, och betraktar sig efter skilsmässan som Erlands förtrogne. En dag möter Susanne professorn på laboratoriet. Hon ser genast i honom allt som Rikard saknar: trygghet, social auktoritet och in- tellektuell prestige, möjligheter att röra sig fritt i värl- den. Rikard för dem tillsammans utan att inse faran och Su- sanne erövrar Erland trots dennes tveksamhet inför konsekve- nserna på arbetsplatsen.

De gifter sig. Susanne blir husfru i den vackra villan i Drottningholm. Hon känner sig bortstött av alla inventarier som inte är förknippade med henne. Hennes försök att få kon- takt med Erlands lille son Daniel misslyckas. Susanne åter- upptar förbindelsen med Rikard. Erland skall resa på kon- gress till USA och Susanne känner en vag ångest inför den förestående ensamheten. På vägen till flygfältet berättar hon för Erland att hennes syster Claire flyttat till Stock- holm och börjat arbeta på en bank. De har flyktigt träffats över disken. Susanne känner att Claire hatar henne för att hon kommit sig upp.

I Drottningholms slottspark lyssnar Daniel till en guide som talar om parkanläggningen. Guiden förklarar att parken uttrycker en dröm om ett samhälle där makten är samlad i en enda punkt. Rörelsefrihet är tänkbar längs de gångar som lö- per runt mittpunkten men aldrig tvärs över.

Sedan Daniels mor hämtat honom över en weekend tar Susanne kontakt med bå- de Claire och Rikard. En triangel uppstår, vars ekonomiska och erotiska möjligheter Claire hänsynslöst utnyttjar. Su- sanne dras med i leken och täcker driftskostnaderna med Er- lands kapitaltillgångar.

Erland återvänder och Susanne av- bryter sitt dubbelliv. Idyllen efter återföreningen blir dock kortvarig. I desperation över sin isolering förstör Su- sanne några laboratoriepreparat på sjukhuset. Erland lägger ansvaret på Rikard. Ett spänt förhållande uppstår på arbets- platsen. Sedan Rikard kastat ut Claire ur sin våning försö- ker hon pressa pengar av systern.

En kväll kommer ambulans och polis till parken i Drottning- holm. Något har hänt David. Erland stöter bort Susanne från ambulansen och stänger dess dörr. Hjälplös sjunker hon ned på en bänk i parken.

Censur / granskning

Censurnummer 107723
Datum 1969-01-31
Åldersgräns Tillåten från 15 år
Originallängd 2830 meter
Kommentar Aktlängder: 590-535-550-550-515-90 = 2830 m.


Tekniska fakta

Bildformat 1.66:1
Ljudtyp Ljud
Ljudsystem Optisk mono
Färgtyp Färg
Färgsystem Eastman Color
Bredd 35 mm
Hastighet 24
Längd i meter 2830 meter
Längd i minuter 103 min
Akter 6 rullar


Kommentarer

Pressreaktion Svensk filmografi

Cornells andra långfilm framkallade förvirring hos kritikerna. Den banala intrigen, det glamorösa skönfotot, det i medvetet valda schabloner inneslutna sociala perspektivet var en främmande kombination i svensk film och reaktionerna var med några undantag övervägande negativa.

Lasse Bergström i Expressen tyckte att Cornell "spelade på en dold indignation med artistiska fingertoppar" och kommenterade: "Det är det jag tycker illa om, inte om hans upptäckt av det sociala tryck som gör kärleken sjuk."

Carl Henrik Svenstedt levererade den kanske hårdaste kriti- ken i SvD: "'Som natt och dag' verkar innehållsmässigt över- arbetad och bildmässigt ogenomtänkt. Sofistikerade och ut- studerade historier utan ironi blir nästan alltid enformiga, utstuderade bilder inströdda bland "höftskott" (-) och in- tensiva närbildsvandringar på fri hand bryter sönder upple- velsen och stör kommunikationerna på ett sätt som också fre- star på ens vilja till uppmärksamhet och engagemang. (-) Det gäller att kunna ordna sina bilder på ett sätt som omedel- bart i upplevelseögonblicket övertygar om deras bärkraft. Och här kan inga efterrationaliseringar eller intellektuella filter släta över misstagen eller fusket. Om därför Cornell har någon filosofi så har han i fallet "Som natt och dag" i varje fall inte lyckats formulera den."

Madeleine Gustafsson i BLM såg däremot i vad andra kritiker kallat brister filmens styrka. Under rubriken "Önskedrömmen som mardröm" skrev hon: "En banal berättelse? Kanske. Men f i l m e n s berättelse löper inte i första hand genom in- trigen. Den rör sig genom bilder, episoder, påminnelser; den pekar och antyder, suggerar oändligt mycket mer än vad som egentligen utsägs. Att den kan göra det, att man upplever dessa bilder som ett slags sanning är nästan hela tiden Ag- neta Ekmanners förtjänst. Hennes rastlöshet får bilderna att stelna och glasväggen att hårdna till en fängelsemur. Hon spelar med osviklig säkerhet Susannes osäkerhet, en uppmärk- sam och desorienterad gestalt i en värld berövad mål och me- ning. Kring hennes spröda och levande figur sluter sig kuli- sserna till en ogenomtränglig yta, glatt och utan fäste. "Som natt och dag" är en mångtydig film - det är dess svaghet men också en rikedom. Vad som förloras i omedelbar "användbarhe- t" har vunnits i intensitet: svårigheten att finna en enkel förklaring (och därmed en väg till befrielse) förstärker bi- ldernas ångestskärpa och får den att dröja sig kvar. Det är längesedan jag kände mig närmare berörd av en film."

Kommentar Svensk filmografi

Filmen inspelades på plats i Stockholms omgivningar, bl a Drottningholm, från början av juni till början av augusti 1968.

En debatt kring filmen uppstod i Expressen, vilken inleddes av Lars Gustafsson (16.2.1969). Denne tyckte sig ha funnit "en skrämmande sanning" i filmen: "Samhällets nivåskillnader, dess orättvisor, dess hierarkiska struktur framstår plötsligt som dess väsentliga attraktion och som ett slags generator för alla de hemliga önskedrömmar det rymmer. De krafter som förhindrar jämlikhet är samtidigt de som används för att fylla det tomrum som finns i dess ställe. Denna oerhört skrämmande bild av ett sätt att uppleva erotik, leder Cornell mycket följdriktigt fram till ett ovanligt otäckt sammanbrott."

Björn Norström (20.2.1969) ansåg inte att någon sammhällskritik kunde utläsas ur filmens struktur som han kallade "Fall på eget grepp": "Människan blir lyckligast, tycks Cornell mena, om hon lever i harmoni med sitt ur- sprung, det vill säga bönder och baroner på var sin kant. Inga konflikter eller störningar hade inträffat om de båda systrarna vandrat vidare på sin egen låga nivå. (-) Det ödesdigra med "Som natt och dag" är att den mycket väl lånar sig till ovanstående tolkningar, att den kan uppfattas som hopplöst högerreaktionär."

P.C. Jersild (25.2.1969) tillbakavisade Norströms uppfattning men tyckte att det ändå fanns en risk med den form Cornell använt: "Han vill verkligen berätta något, något svårt och smärtsamt, och han kämpar med olika metoder för att äntligen få oss att förstå. "Som natt och dag" är som story en veckotidningsnovell, en vulgär schablon. Detta är naturligtvis riskabelt. Den som arbetar med t ex satir eller pastisch kan alltid uppfattas fel - eller rättare: måste alltid kunna uppfattas fel. Jag tror i likhet med Norström att Cornell kanske tar litet väl stor risk den här gången."

Bo Strömstedt (25.2.1969) slutligen hade "en både klar och intensiv upplevelse av filmen". Han menade att den handla- de om människors kontaktlöshet, deras liv bakom glasväggar. Han utpekade scenerna med den medvetslösa gamla damen som nyckeln till förståelse av filmens tema: "Naturligtvis är det ingen tillfällighet att Cornell återvänder till henne; hon är den tydliga, nästan över- tydliga, sammanfattningen av de människors villkor som han berättar om. Förlamningen. Isole- ringen. Oförmågan."

Ett av Chaplins stora priser tilldelades Agneta Ekmanner "för hennes känsliga och intelligenta tolkning av den kompl- icerade roller som Susanne".

Svenska Filminstitutets jury tilldelade filmen 1,25 kvalite- tspoäng (7:11) vilket gav 220.541 kronor i bidrag.

Filmens manuskript utgavs i bokform 1969 med bilder ur fil- men: Jonas Cornell. Som natt och dag. En filmberättelse. Al- dus/Bonniers.

Inspelning

Drottningholm 1968-06-04 1968-08-10
Stockholm

Visningar

Sverigepremiär 1969-02-13 Grand Stockholm Sverige 103 min
TV-visning 1974-12-20 TV2 Sverige
1996-05-16 Kanal 5 Sverige
1997-01-06 Kanal 5 Sverige
Urpremiär 1969-02-13 Grand Stockholm Sverige 103 min
TV-visning 2011-12-13 SVT1 Sverige
2013-12-03 SVT1 Sverige
2015-07-20 SVT1 Sverige
2019-11-11 SVT1 Sverige

Musikstycken

Originaltitel Études symphoniques, op. 13
Kompositör Robert Schumann (1834, reviderad 1852)


Originaltitel Symphonie fantastique, H. 48 (op. 14)
Kompositör Hector Berlioz (1830)


Originaltitel Discoteket
Kompositör Georg Wadenius


Originaltitel Grammofonen
Kompositör Georg Wadenius
Tommy Borgudd
Bo Häggström


Originaltitel Josefin
Kompositör Georg Wadenius
Tommy Borgudd
Bo Häggström


Originaltitel Fanfar TV-Aktuellt
Kompositör Bobbie Ericson


Originaltitel Gul och blå
Kompositör Georg Wadenius


Originaltitel Partyt
Kompositör Georg Wadenius
Tommy Borgudd
Bo Häggström


Originaltitel Spådom
Kompositör Georg Wadenius
Tommy Borgudd
Bo Häggström


Originaltitel Utkastaren
Kompositör Georg Wadenius
Tommy Borgudd
Bo Häggström


Utmärkelser

Chaplin-priset Stockholm 1969 Agneta Ekmanner (roll)
Svenska Filminstitutets kvalitetsbidrag Stockholm 1969 (bidrag om 220 541,04 kr)

Ämnesord

Drottningholm
Erotik över klassgränser
Filmdebatter
Främlingskap
Klassamhället
Kvinnoskildring
Läkare
Otrohet
Svenskt samhälle: 1969
Äktenskap

Bestånd Film

Uppgifterna här avser filmmaterial i Svenska Filminstitutets arkiv. Arkivets bestånd tillgängliggörs på begäran främst för forskning, andra filmarkiv och rättighetsinnehavare. Vid frågor kontakta filmarkivet@filminstitutet.se

Typ Kopia
Bredd 35 mm


Typ Kopia
Bredd 35 mm


Typ Kopia
Bredd 35 mm
Längd i meter 2796


Typ Kopia
Bredd 35 mm


Typ Kopia
Materialbas Polyester
Bredd 35 mm
Längd i meter 2796


Typ Kopia
Bredd 35 mm


Typ Duplikatpositiv
Bredd 35 mm


Typ Duplikatpositiv
Bredd 35 mm


Typ Originalnegativ bild
Bredd 35 mm


Typ Tonnegativ
Bredd 35 mm


Bestånd Affischer

Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se

Storlek Mellan 850 x 700 och 850 x 1100
Affischtitel Jonas Cornell SOM NATT OCH DAG En färgfilm
Tryckeri Tryckeri AB Småland


Storlek Mindre än 850 x 400
Affischtitel SOM NATT OCH DAG En färgfilm av Jonas Cornell
Tryckeri Robert E. Petersen offset-bogtryck


Storlek Mellan 850 x 400 och 850 x 690
Affischtitel Farverfilm af Jonas Cornell SOM NAT OG DAG
Tryckeri Robert E. Petersen offset-bogtryck


Bestånd Manuskript

Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Biblioteket, biblioteksexpeditionen@filminstitutet.se

Typ Inspelningsmanus
Manustitel Som natt och dag. Manus av Jonas Cornell.
Omfång 93 s. Rollista (1 s.) ingår.
Språk Svenska


Typ Dialoglista
Manustitel Like night and day directed by Jonas Cornell. List of English sub-titles.
Omfång 20 s.
Språk Engelska


Typ Dialoglista
Manustitel Som natt och dag. Dialoglista.
Omfång 38 s.
Språk Engelska


Bestånd Stillbild

Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se

Svartvitt papper SET
Färg papper 14
Bakombild papper 3
Album Nej


Bestånd PR-material

Typ Program/Reklamtryck
Språk Svenska


Typ Reklamtryck
Språk Danska


Typ Program/Reklamtryck
Språk Engelska


    Kontakta redaktionen

    Har du frågor om Svensk Filmdatabas eller är det någon uppgift på den här sidan som inte är korrekt eller som saknas? Hör i så fall gärna av dig till oss på redaktionen. Obs! Vi vet inte om det går att få tag på en film för att se den, så fråga oss inte om det, men testa däremot gärna knappen Hitta filmen som du hittar längst upp i högra hörnet på alla databasens filmsidor.

    Vad gäller det?