Grundfakta

Media (2 st)

Originaltitel Ådalen 31
Filmtyp Långfilm
Kategori Spelfilm
Regi
Manus
Produktionsland
Produktionsbolag
Utmärkelser
Dialogspråk
Sverigepremiär 1969-05-01

Medverkande

Peter Schildt
Kjell Andersson

Kerstin Tidelius
Karin, hans mor

Roland Hedlund
Harald, hans far

Marie De Geer
Anna Björklund

Anita Björk
Hedvig, Annas mor

Olof Bergström
disponent Olof Björklund, Annas far

Visa alla medverkande

Handling

I en förtext anges filmens tema: "1931 stod skorstenarna ut- an rök vid många av Ådalens fabriker. Sympatistrejker pågick för arbetarna vid Marma, vars timpenning arbetsgivaren...

Visa hela handlingen

Press

Bedömningen av filmens politiska innebörd splittrade kritik- en. De kraftigaste angreppen kom från röster till vänster om socialdemokratin. Filmens förtjänster i enskilda scener fra-...

Visa all press


Relaterat

Boka filmen

Den här filmen finns i Filminstitutets distribution och finns tillgänglig att boka på dcp för visning på biograf. Filmerna bokas för slutna och öppna visningar till fasta priser.

Boka film i Filminstitutets biografdistribution

Titlar

Originaltitel
Svensk premiärtitel
Internationell titel
Distributionstitel
Videotitel i Sverige
Dvd-titel i Sverige

Filmteam

Medverkande

Peter Schildt Kjell Andersson
Kerstin Tidelius Karin, hans mor
Roland Hedlund Harald, hans far
Marie De Geer Anna Björklund
Anita Björk Hedvig, Annas mor
Olof Bergström disponent Olof Björklund, Annas far
Jonas Bergström Nisse, Kjells vän
Tommy Holmström en kommunistisk arbetare
Pierre Lindstedt
Gunnar Norberg arbetarledare
Olle Björling en strejkbrytare
Stefan Feierbach Åke, Kjells bror
Martin Widerberg Martin, Kjells bror
Elisabet Wallin Nisses andra flicka
Rolf Tourd landsfogde Sune Pålman
Martin Fahlén kapten Mesterton
Sölve Forsell en alkoholiserad arbetare
Hedvig Johansson Elin, Nisses mor

Bolag

Produktionsbolag AB Svensk Filmindustri
Distributör i Sverige (35 mm) Stiftelsen Svenska Filminstitutet 1994
AB Svensk Filmindustri
Distributör i Sverige (DCP) Stiftelsen Svenska Filminstitutet 2020
Distributör i Sverige (hyrvideo) (fysisk) Stiftelsen Svenska Filminstitutet 1997
Distributör i Sverige (köpvideo) Stiftelsen Svenska Filminstitutet 1997
Distributör i Sverige (DVD) SF Home Entertainment 2006
SF Home Entertainment 2012
Laboratorium Technicolor Ltd.
FilmTeknik AB

Handling

I en förtext anges filmens tema: "1931 stod skorstenarna ut- an rök vid många av Ådalens fabriker. Sympatistrejker pågick för arbetarna vid Marma, vars timpenning arbetsgivaren ville sänka med 4 öre från 1:18 till 1:14. Under den demonstration som följde sköts fem arbetare ihjäl av militär. Filmen tillägnas dessa fem."

Harald Andersson är en av de sympatistrejkande arbetarna. Han och hans hustru Karin försöker hushålla i knapphetens tecken och hålla modet uppe. Det finns arbetare på orten som söker tröst i sprit. Familjens yngsta söner Åke och Martin ägnar sig obekymrade åt lekar med jämnåriga i den vackra norrländska försommaren. Kjell, den äldste, arbetar på brukets kontor och undervisas i fransk impressionism, musik och goda seder av disponentens fru. Han är med i fackföreningens orkester men jazzen från Amerika lockar honom och hans vän Nisse starkare. Lika stark dragningskraft utövar flickorna. Nisse studerar deras erogena zoner efter upplysningslitteraturens anvisningar och försöker hypnotisera dem. Disponentfamiljens unga dotter Anna kommer hem över skollovet. Hon och Kjell blir förälskade i varandra. Snart väntar Anna barn med Kjell.

Bruket skall skeppa massa till Amerika. Strejkbrytare tillkallas utifrån för lastningen, en åtgärd som väcker de strejkande arbetarnas förbittring. Den kommer till uttryck i demonstrationer och våldshandlingar. Strejkbrytarna angrips vid lastkajen och ombord på fartyget. En del kastas i sjön, andra slås blodiga. Harald tar hand om en skadad strejkbrytare. Andersson tillhör de förhandlingvilliga och avvisar våldsmetoder men alla strejkande delar inte hans uppfattning. Militär anländer för att upprätthålla ordningen och skydda strejkbrytarna.

Nya demonstrationståg utlöses. Ett stort tåg av strejkande går från Frånö mot Lunde där strejkbrytarna är inkvarterade. I landsfogde Pålmans ficka ligger ett telegram från Länsstyrelsen med beskedet att lastningsarbete tills vidare inte får bedrivas av de "arbetsvilliga". Det når aldrig demonstranterna. Då militären inte lyckas hejda tåget ger den befälhavande kaptenen order om eld. Döda och sårade faller för kulorna.

Bland de dödade är Harald. Karin kan inte riktigt fatta det otroliga som drabbat familjen; i sin övergivenhet söker hon tröst hos barnen.

Anna har förts till Stockholm av sin mor, som låtit en läkare ta bort fostret. Kjell får beskedet av disponenten och ser plötsligt den borgerliga idyllen avslöjad.

Generalstrejk har proklamerats. Kjell sitter vakt vid en fabriksvissla. En ung hetsig arbetare erinrar honom om att först nu har arbetarna enats. Kjell svarar att arbetarna måste också läsa och skaffa sig kunskaper när de får makten. Långsamt lösgör sig familjen Andersson ur sorgens förlamning. Faderns blodiga skjorta rivs till trasor för fönstertvätt. Fabrikens hjul sätter igång.

En sluttext meddelar att socialdemokraterna övertog makten, folkhemmet Sverige förvandlades till en välmående ö i världen men "jämlikhet har inte förverkligats".

Censur / granskning

Censurnummer 107994
Datum 1969-04-30
Originallängd 3125 meter
Kommentar Aktlängder: 0, 0, 0, 0, 0.


Censurnummer 107994
Datum 1969-04-30
Originallängd 3120 meter
Kommentar Aktlängder: 525, 515, 690, 505, 570, 315.


Tekniska fakta

Bildformat 2.35:1 (Techniscope)
Ljudtyp Ljud
Ljudsystem Optisk mono
Färgtyp Färg
Färgsystem Technicolor
Bredd 35 mm
Hastighet 24
Längd i meter 3125 meter
Längd i minuter 114 min
Akter 5 rullar


Kommentarer

Pressreaktion Svensk filmografi

Bedömningen av filmens politiska innebörd splittrade kritik- en. De kraftigaste angreppen kom från röster till vänster om socialdemokratin. Filmens förtjänster i enskilda scener fra- mhölls dock, liksom skådespelarnas övertygande insatser.

Under rubriken "Bo Widerberg har lyckats" tyckte Jacob Bran- ting i AB att regissören inte alltid klarat "den svåra bala- nsgången mellan det dokumentära och den privata visionen" men det var, enligt kritikern, ingen väsentlig anmärkning. I de centrala mass- cenerna fanns en "varsam och hårt gripande omsorg": "Där är varje bild en nödvändighet som inte är mindre verklighetspr- äglad för att den är svåröverskådlig. Widerberg återberätta- r, lånar oss ögon och öron från folk som befann sig på plat- s. Så fungerar det." Efter att ha konstaterat att regissören "låter de lyriska hugskotten regna som äppelblom och hans leende har ett innerligen gott förhållande till främmande decennier" sammanfattade Branting: "Somligt tyder på att han filmat i kapp med sommaren och klippt i tidsnöd inför premi- ären. Vad som otvetydigast visar hans stora begåvning är att han givit utrymme åt hela improvisationen som bättre än det genomvinklade och planlagda låter Ådalen 31 återuppstå och berätta inte bara för utan också om Sverige - 69."

Lasse Bergström (Expr) kallade "Ådalen 31" "en mycket märk- lig film" (rubrik) och trodde att Widerberg som utgångspun- kt haft filmens slutord "Jämlikhet har icke genomförts": "Widerbergs tes 1969 då alla gamla begrepp fått nya namn och vi alltså talar om våra låglönegrupper som ett administ- rativt problem är att sträckan mellan Ådalen 31 och Sverige just nu på det djupaste planet är 38 år av oföränderlighet. Vi har inte glömt Erik Blombergs gravskrift över arbetaren i Lunde. Den lever som poesi. Med en skickligt anlagd fördröjd utlösning blir alltså denna filmfiktion kring Ådalshändels- erna ett inlägg i en dagspolitisk debatt."

Även Mauritz Edström (DN) menade att filmen genom slutorden om den uteblivna jämlikheten sköt "som en sprängkil rakt in i nuet". Men kritikern uppehöll sig framför allt vid Wider- bergs förmåga att levandegöra det förgångna: "Widerberg ger oss en fenomenalt levande 1930-talsskildring, som börjar i det privata, med individer, för att sakta mynna ut i en mäs- terligt kraftfull bild av kollektivet i rörelse." Edström lovordade skådespelarnas insatser som han gav regissören sä- skild del i: "Widerberg lyssnar hela tiden inåt, och sin ve- rkliga styrka har han förmodligen i personinstruktionen, som numera inte står Ingmar Bergmans efter."

Åberopande författaren Birger Normans Ådalsskildring angrep Carl Henrik Svenstedt (SvD) hårt filmens brist på historisk analys och verklighetsöverensstämmelse: "Historiskt och doku- mentärt är (-) "Ådalen 31" genomgående ytlig och falsk på många punkter. Konflikten privatiseras till pikanta eller dr- amatiska episoder som gör sig utmärkt på film men som förry- cker helhetsbilden. Widerberg gör båda sidor stora orätter." Svenstedt förhöll sig kallsinnig till regissörens metod att "skickligt spela på känslorna": "Bo Widerberg har en farlig förmåga att skyla över sina brister i uppriktighet gentemot stoffet och åskådaren med vackra och vitsiga bilder. De poä- ng han plockar kommer möjligen att dölja det tekniskt bräck- liga i den här filmens konstruktion och förbluffande svaga foto. Men storartade passager som finns kan och får inte ur- säkta att Widerberg inte lyckats säga något väsentligt om Å- dalen 1931. Inte heller om Ådalen 1969."

Från samma utgångspunkt - den historiska verkligheten - kri- tiserade Maria Bergom-Larsson filmen i BLM: "Den karaktäri- seras som helhet av en långtgående idyllisering och privati- sering av en situation som i Sverige är anmärkningsvärd gen- om sin odiskutabla prägel av klasskamp." Kritikern kunde in- te återfinna det verkliga 30-talet i filmen men väl "tretti- otalet förvandlat till den kolorerade veckopressens banala skönhet - trettiotalet som skön yta!"

Kommentar Svensk filmografi

Filmens bakgrund var en arbetskonflikt i Ådalen i Ångermanl- and våren 1931, framkallad av Marma-Långrörskoncernens (kontrollerad av familjen Versteegh) krav på lönesänkning under samtidig dyrtid och depression. Arbet- arna krävde oförändrad timlön och strejkade. Konflikten utv- idgades genom sympatistrejker vid andra företag inom koncer- nen. För att ombesörja lastning av ett parti pappersmassa i Sandviken till den grekiska ångaren Milos dirigerade Svenska Arbetsgivareföreningen strejkbrytare dit. Dessa angreps av de strejkande och några av "brytarna" skadades. För att sky- dda dem eftersändes militär från Sollefteå under befäl av kapten Mesterton. På Kristi Himmelsfärdsdag, torsdagen den 14 maj, öppnade militärerna eld mot ett stort demonstration- ståg som de strejkande organiserat i syfte att få bort stre- jkbrytarna. Tåget gick från ett möte i Folkets Park i Frånö till den av militären skyddade strejkbrytarvillan i Lunde, där beskjutningen ägde rum. Fem personer dödades, tre i sjä- lva tåget, och lika många sårades. Då hade Länstyrelsen red- an beslutat att strejkbrytarna skulle bort men beskedet kom för sent.

Detta bruk av militärt våld från samhällets sida i en arbet- skonflikt var med hänsyn till konsekvenserna unikt i den svenska arbetarrörelsens historia. Regeringen tillsatte en kommission för att utreda oroligheterna. Tre arbetare dömdes till fängelsestraff på 1 - 3 år. Händelseförloppet dokumen- terades bl a i regeringskommissionens rapport samt i förf- attaren Birger Normans bok "Ådalen 31", utgiven på Rabén & Sjögrens Förlag 1968. I en gravskrift, inristad på en minne- ssten över offren, på Gudmundrå kyrkogård i Ådalen skrev di- ktaren Erik Blomberg: "Här vilar/en svensk arbetare./Stupad i fredstid./Vapenlös, värnlös./Arkebuserad av okända kulor./ Brottet var hunger./Glöm honom aldrig."

Vid inspelningen av filmen i Ådalen medverkade som rådgivare till Widerberg personer som upplevt dramat och flera av dem deltog i egenskap av statister. Enligt DN ingick 100-tals veteraner från 1931 i Widerbergs demonstrationståg. Det krä- vdes för inspelningen av demonstrationen ca 3.000 statister som förväntades ställa upp utan ersättning i tidsenliga klä- der. I början av maj 1968 hade knappt ett 100-tal anmält sig till Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) i Kramfors, vilket å- tagit sig att mot en erhållen stipendiesumma på 25.000 kro- nor rekrytera statister. Orsaken kan ha varit en oro hos so- cialdemokratiska kommunalmän och fackföreningsrepresentanter i området att Widerbergs filmversion genom sin behandling av ämnet och genom den eventuella politiska tendensen skulle kunna skada partiet inför det förestående valet (15.9.1968).

I Ådalsdramat hade en motsättning mellan kommunisterna, som tagit initiativet, och socialdemokraterna kommit till uttry- ck och denna motsättning låg bakom den 1932 tillträdda soci- aldemokratiska regeringens beslut att inte bevilja de dömda arbetarna amnesti. Widerberg var vid denna tidpunkt engage- rad i filmupptagningar från demonstrationerna mot tennismat- chen Sverige-Rhodesia i Båstad ("Den vita sporten", 1968/14) under vilka den svenska regeringen anklagades för passivitet - genom att inte ingripa mot matchen - inför den vita rhode- siska regimens förtryck av den svarta befolkningen.

Bland de lokala motståndarna till filmprojektet i Ådalen befann sig länets högste ämbetsman, landshövding Hjalmar Nilsson. Dekl- arerad socialdemokrat lyckades dock Widerberg till sist öve- rtyga de flesta tveksamma om allvaret i sina ambitioner och kunde vid inspelningen dirigera ca 2.500 demonstranter som gjorde sitt bästa för att ge iscensättningen autentisk prä- gel. Miljön i Lunde kunde ej utnyttjas då platsen ändrat ka- raktär. Demonstrationen inspelades i stället i Hallstanäs. En nästan intakt bevarad bruksmiljö fann man i Bollsta.

Pia Degermark från Widerbergs stora internationella succé "Elvira Madigan" (1967/9) var avtalad för rollen som den unga disponentdottern Anna men hennes amerikanska Paramountkontr- akt skapade svårigheter. Widerberg kunde bl a inte uppfyl- la Paramounts begäran att få tillgång till ett utskrivet ma- nuskript eftersom han arbetade med lösa scenskisser som gav utrymme åt improvisation. För rollen valde han slutligen Ma- rie de Geer, en 17-årig skolflicka från Stockholm utan tidi- gare filmerfarenhet.

Inspelningen startades den sista maj och pågick till senare hälften av augusti 1968. Produktionskostnaden uppgick till ca 1.700.000 kronor.

Filmen hade samtidig premiär bl a i Härnösand, Lunde och Kramfors. De starkt skiftande omdömen som avgivits om filmen vid pre- miären präglade även en efterföljande debatt i pressen. Den pågick hela sommaren 1969 och rymde flera mycket häftiga an- grepp på Widerberg för privatisering och idyllisering av en social och politisk konflikt. I en kommentar i BLM till de första inläggen skrev Björn Nilsson att diskussionen om fil- men var lika intressant som filmen själv: den visade hur de politiska motsättningarna "lever kvar bakom retoriken". Men skribenten fann det anmärkningsvärt att de kommit till uttr- yck med tanke på "hur politiskt oförarglig" filmen var. "Ka- nske är det så att Widerberg splittrats av ambitioner som är näst intill oförenliga: att uttrycka sin upplevelse av moti- vet Ådalen, att göra en politisk insats och att bli kommer- siellt framgångsrik", summerade Björn Nilsson.

"Ådalen 31" fick ett gott mottagande vid filmfestivalen i Cannes i maj 1969 och tilldelades juryns särskilda pris. För Widerberg och hans medarbetare, som infunnit sig, uppstod problem, då svenskarna enligt festivalarrangörerna inte upp- fyllde gällande krav på formell elegans i uppträdandet. Vid visningen av filmen under New York-festivalen i septem- ber var kommentarerna likaledes hedrande. Under titeln "Adalen '31" distribuerades filmen av Paramount och tillhörde våren 1970 de filmer som nådde finalen i den amerikanska Oscarstävling- en. Något pris erhöll den emellertid ej. I Danmark fick den Bodil-priset 1969 för bästa utländska film.

I Sverige fick Bo Widerberg och skådespelaren Roland Hedlund 1969 vardera en "Guldbagge" av Svenska Filminstitutets jury för sina insatser. I kvalitetspoäng gav juryn 2,0, varigenom filmen delade högsta poäng med tre andra filmer (11 totalt). Bidraget uppgick till 352.865 kronor.

Filmens manuskript i sin helhet finns tryckt i den franska tidskriften L' Avant-Scène Cinéma nr 124.

Inspelning

Ådalen, Hallstanäs, Bollsta

Visningar

TV-visning SVT1 Sverige
Sverigepremiär 1969-05-01 Spegeln Stockholm Sverige 114 min
Urpremiär 1969-05-01 Spegeln Stockholm Sverige 114 min
Annan visning 1972 Warszawa Polen
TV-visning 1981-05-01 TV1 Sverige 109 min
1989-05-01 TV1 Sverige 109 min
1997-05-21 SVT2 Sverige 109 min
Videorelease 1997-09 Sverige 109 min
TV-visning 1999-05-01 SVT2 Sverige 109 min
2003-12-01 SVT1 Sverige 109 min
Dvd-release 2006-09-03 Sverige
TV-visning 2006-10-03 SVT1 Sverige 109 min
2008-07-29 SVT1 Sverige 109 min
Dvd-release 2012-12-12 Sverige (ingår i boxen "Bo Widerberg - En Filmografi")
TV-visning 2016-11-21 SVT1 Sverige
Cinemateksvisning 2017-11-01 Filmhuset Stockholm Sverige

Musikstycken

Utmärkelser

Academy Award-nominering Los Angeles 1970 (bästa icke engelskspråkiga film 1969/Best Foreign Language Film 1969)
Golden Globe Hollywood 1970 (nominering till bästa utländska film)
Bodil Köpenhamn 1969 (bästa europeiska film)
Guldbagge Stockholm 1969 Bästa regi Bo Widerberg (bästa regi)
Stockholm 1969 Bästa skådespelare Roland Hedlund
Pris 1969 (bästa sociala film, enl. socialistiska filmklubbarna i Belgien)
Prix Spécial du Jury (juryns specialpris) Cannes 1969
Svenska Filminstitutets kvalitetsbidrag Stockholm 1969 (bidrag om 352 865,66 kr)
Alla är äldre än jag (2012) Citat ingår från Ådalen 31 (1969)
En sann historia (1985) Citat ingår från Ådalen 31 (1969)

Ämnesord

Abort
Antikapitalism
Arbetarskildring
DK Arbete, Arbetsvillkor
DK Drama
DK Historia
Filmdebatter
Föräldrar och barn
Historisk rekonstruktion
Impressionism
Jazz
Klassamhälle
Kärlek över klassgränser
Norrland
Pacifism
Politisk film
Renoir, Auguste (1841-1919)
Samhällsvåld
Strejkbryteri
Strejker
Strejkkravaller
Svenskt samhälle: 1931
Tonåringar
Ådalshändelserna 1931

Bestånd Film

Uppgifterna här avser filmmaterial i Svenska Filminstitutets arkiv. Arkivets bestånd tillgängliggörs på begäran främst för forskning, andra filmarkiv och rättighetsinnehavare. Vid frågor kontakta filmarkivet@filminstitutet.se

Typ Kopia
Materialbas Polyester
Bredd 35 mm
Längd i meter 3109


Typ Kopia
Materialbas Acetat
Bredd 35 mm
Längd i meter 3108


Typ Kopia
Materialbas Polyester
Bredd 35 mm
Längd i meter 3120


Typ Kopia
Materialbas Acetat
Bredd 35 mm
Längd i meter 3047


Typ Kopia
Materialbas Acetat
Bredd 35 mm
Längd i meter 3103


Typ Duplikatnegativ
Bredd 35 mm


Typ Duplikatnegativ
Materialbas Acetat
Bredd 35 mm


Typ Duplikatpositiv
Bredd 35 mm


Typ Tonnegativ
Bredd 35 mm


Bestånd Affischer

Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se

Storlek Mellan 850 x 700 och 850 x 1100
Affischtitel Bo Widerbergs ÅDALEN 31
Tryckeri Kopia


Storlek Mindre än 850 x 400
Affischtitel Bo Widerbergs nya film ÅDALEN 31 Den största filminspelning som någonsin gjorts i Sverige


Storlek Mellan 850 x 400 och 850 x 690
Affischtitel Grand prix w Cannes film Szwedzki ADALEN 31


Storlek Mindre än 850 x 400
Affischtitel Bo Widerbergs ÅDALEN 31
Tryckeri Ewes tryckeri AB


Storlek Mellan 850 x 400 och 850 x 690
Affischtitel ADALEN 31


Bestånd Manuskript

Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Biblioteket, biblioteksexpeditionen@filminstitutet.se

Typ Dialoglista
Manustitel Ådalen. English dialogue list.
Omfång 31 s.
Språk Engelska


Typ Dialoglista
Omfång 25 s. + 1 s. förord.
Språk Svenska


Typ Dialoglista
Manustitel Dialoglista. Ådalen.
Omfång 21 s.
Språk Svenska


Typ Dialoglista
Manustitel English dialogue list. Ådalen.
Omfång 31 s.
Språk Engelska


Typ Dialoglista
Manustitel English dialouge list. Ådalen.
Omfång 24 s.
Språk Engelska


Typ Dialoglista
Manustitel Les troubles de Ådalen.
Omfång 22 s.
Språk Franska


Typ Dialoglista
Omfång 29 s. + 2 s. anteckningar.
Språk Svenska


Typ Dialoglista
Omfång 29 s.
Språk Svenska


Bestånd Stillbild

Uppgifterna här avser material i Svenska Filminstitutets arkiv. Vid frågor kontakta Bild- och affischarkivet, bildarkivet@filminstitutet.se

Svartvitt papper 19
Färg papper SET
Dia 12
Album Nej


Bestånd PR-material

Typ Program folio
Språk Svenska


Andra utgåvor av verket

Digitaliserad

Tekniska fakta

Bildformat 2.39:1
Ljudtyp Ljud
Färgtyp Färg
Hastighet 24
Längd i minuter 114 min
Dialogspråk


Bestånd Film

Typ Digitalt arkivmaterial
Bredd WAV


Typ Digitalt arkivmaterial
Bredd WAV


Typ Digitalt arkivmaterial
Bredd MAP


Typ Digitalt arkivmaterial
Bredd MAP


Typ Digitalt arkivmaterial
Bredd MAP


Typ Digitalt arkivmaterial
Bredd MAP


Typ Digitalt visningsmaterial
Bredd ProRes


Typ Digitalt visningsmaterial


Typ Digitalt visningsmaterial
Bredd DCP


    Kontakta redaktionen

    Har du frågor om Svensk Filmdatabas eller är det någon uppgift på den här sidan som inte är korrekt eller som saknas? Hör i så fall gärna av dig till oss på redaktionen. Obs! Vi vet inte om det går att få tag på en film för att se den, så fråga oss inte om det, men testa däremot gärna knappen Hitta filmen som du hittar längst upp i högra hörnet på alla databasens filmsidor.

    Vad gäller det?