Grundfakta

Media (1 st)

Originaltitel Kameleonterna
Filmtyp Långfilm
Kategori Spelfilm
Regi
Manus
Produktionsland
Produktionsbolag
Åldersgräns Tillåten från 15 år
Dialogspråk
Sverigepremiär 1969-12-15

Medverkande

Tor Isedal
Dick Flodén, affärsman

Mona Malm
Ann-Mari Flodén, hans hustru

Håkan Serner
Bertil Broström, Flodéns medarbetare

Monica Stenbeck
Anna-Lisa Almgren, studerande

Pär Ericson
Eyvind Lund-Hollingworth, filmregissör

Monica Nielsen
Barbro Johansson, kallad Blondie

Visa alla medverkande

Handling

Dick Flodén är en framgångsrik företagare med intressen i så vitt skilda branscher som livsmedel, preventivmedel och fil- m. Han är inte främmande för socialism och spelar på fritid-...

Visa hela handlingen

Press

Med undantag av Carl Henrik Svenstedt (SvD) ansåg kritiker- na att Torbjörn Axelman föll på eget grepp i sitt försök att lägga den svenska "filmmaffian" på rygg. Lasse Berg- ström...

Visa all press


Relaterat

Titlar

Originaltitel
Svensk premiärtitel

Filmteam

Regi
Manus
Foto
Musik
Scenograf
Arkitekt
Klippning
Ljudtekniker
Regiassistent
Scripta
Inspelningsledare
B-foto
Negativklippning
B-ljud
Specialeffekter, ljud
Mixning

Medverkande

Tor Isedal Dick Flodén, affärsman
Mona Malm Ann-Mari Flodén, hans hustru
Håkan Serner Bertil Broström, Flodéns medarbetare
Monica Stenbeck Anna-Lisa Almgren, studerande
Pär Ericson Eyvind Lund-Hollingworth, filmregissör
Monica Nielsen Barbro Johansson, kallad Blondie
Ulf Brunnberg Malcolm Fyhring, regissör
Åke Fridell Kommissarie
Yvonne Lombard Tina "Tintomara" Bergwall, journalist
Elisabet Gustavsson Berit Larsson, nakenmodell
Claude Kazi-Tani Hugo Ljus, chef för Filmverket
Sten Ardenstam Per-Gustav, filmkrönikör
Bertil Askelöf Kulturredaktör
Per Edström Författare
Anders Näslund Svante Sjöström, regissör
Bo Samuelson Anders Bexell, filmkritiker
Jan de Laval Skådespelare

Bolag

Handling

Dick Flodén är en framgångsrik företagare med intressen i så vitt skilda branscher som livsmedel, preventivmedel och fil- m. Han är inte främmande för socialism och spelar på fritid- en tennis med chefen för statliga filmverket, Hugo Ljus. Han har umgänge med ett innegäng av pseudointellektuella kultur- arbetare men knappast med sin konstnärligt verksamma hustru Ann-Mari vars böjelser tycks gälla det egna könet.

En av hustruns adepter, nakenmodellen Berit Larsson, har få- tt smak för detta livets goda och tillställt Ann-Mari ett utpressningsbrev med krav på ett anständigt underhåll. Resu- ltatet blir att Berit förpassas till den eviga vilan av en av Flodéns medarbetare, charkuteristen Bertil Broström. Den- ne gömmer Berit i ett kylrum och begrundar svårmodig den kr- ossade drömmen om en framtid i hennes närhet. Vid brottspla- tsen har filmregissören Eyvind Lund och den unga Lisa Almgr- en av en slump befunnit sig. Lisa har till och med tillvara- tagit Berits skärp.

Eyvind är i färd med att spela in en film i vilken Flodén satsat pengar. Den ska heta "Ka- meleonterna" och handla om opportunister, strebrar och myg- lare som byter färg och åsikt för vinnings skull. På Lisas arbetsplats, ett laboratorium, har Eyvind fått studera de märkvärdiga kräldjuren och hon har förklarat deras reaktioner för honom. Efter be- söket har de börjat umgås.

Halv-världen kring Flodén vistas med förkärlek på Operabaren. Där finns exempelvis regissö- ren Malcolm Fyhring. Han bjuder hem flickor för att visa dem sin garderob och låter fotografera sig i exhibitionis- tisk extas. Om han bara fick bra betalt skulle han göra en film om Berit Larssons liv.

Polisens efterforskningar har lett fram till namnen Flodén och Broström. Direktören kal- lar till sig sin medarbetare för överläggningar i det obe- hagliga ärendet och finner sig plötsligt själv föremål för utpressning. Broström har fått förhöjda levnadskostnader ef- ter mordet.

Under ett stort party hos Flodéns, där filmvärl- dens "kameleonter" får agera fritt under mottot "slå varann på käften" - även bokstavligen - upptäcker Lisa Berits ut- pressningsbrev och får sina misstankar mot Flodén och Bro- ström bekräftade vid ett besök i kyllagret. När hon i säll- skap med Flodén återvänder dit har dock Broström redan hun- nit flytta liket. Lisas försök att engagera Eyvind i akti- onen mot Flodén misslyckas. Pengarna i filmen betyder för honom mer än direktörens eventuella brottslighet. Besviken och resignerad super Lisa ned sig och beger sig till Flodén där hon låter sig våldtas i hustruns åsyn. Eyvinds film får premiär och utanför biografen mottar han innegängets kommen- tarer. Broström, som för säkerhets skull frusits ned i kyl- lagret av sin arbetsgivare, vaknar till liv och räcker ut tungan åt publiken.

Censur / granskning

Censurnummer 108647
Datum 1969-12-01
Åldersgräns Tillåten från 15 år
Originallängd 2915 meter


Tekniska fakta

Bildformat 1.66:1
Ljudtyp Ljud
Ljudsystem Optisk mono
Färgtyp Färg
Färgsystem Eastman Color
Bredd 35 mm
Hastighet 24
Längd i meter 2915 meter
Längd i minuter 106 min
Akter 6 rullar


Kommentarer

Pressreaktion Svensk filmografi

Med undantag av Carl Henrik Svenstedt (SvD) ansåg kritiker- na att Torbjörn Axelman föll på eget grepp i sitt försök att lägga den svenska "filmmaffian" på rygg. Lasse Berg- ström (Expr) var den som tog i hårdast under rubriken "Ax- elmans nya film är en katastrof": "Axelman kör (-) - med förvånansvärt bistånd av Sandro Key-Åberg - med vapen från pappslöjden. Som satiriker har han säkert aggressioner. Men hans humoristiska sinne förefaller efter denna övning be- synnerligt outvecklat och denna kombination av personlig laddning och personlig brist är i sammanhanget katastrofal - jag har svårt att föreställa mig att denna leksaksuppgö- relse med Branschen kan ha något intresse utanför den krets som häckar på Operabaren."

Torsten Manns i AB menade att luften gick ur historien efter mindre än en timme och skrev: "Axelman anklagar filmkritikerna för fikonspråk men det är just vad han själv gör sig skyldig till. I hans film finns bildlösningar, associationer, klipp och en brist på rytm som försvårar kommunikationen med publiken. Man sitter hela tiden och önskar att Axelman skulle gjort en rak, enkel, frän och lackerad film. Men "Kameleonterna" faller på eget grepp. När någon i slutet ber filmens kritiker "vara försik- tig" låter det både som en vädjan och ett hot. Axelman har gjort fyra filmer och det är fortfarande omöjligt att ur- skilja vare sig distinkt konstnärlig vilja eller självdis- ciplin."

Ulf von Strauss i Chaplin gick på samma linje och menade att Axelman var en eklektiker som i be- rättarteknik och bildkomposition demonstrerade en djup omo- ral: "Axelman förhåller sig till sitt ämne - både då han be- rättar om knarklangning ("Het snö", 1968/29) och om flickmord i kul- turmiljö ("Kameleonterna" på det reella Berit Karlsson-fal- let) - på parasitiskt sätt. Omoralen ligger således på två plan: Dels (-) det sätt på vilket han förhåller sig till seriösa problem, dels den tekniskt formella omoralen. Då Godard säger att varje kamerainställning är ett moraliskt ställningstagande, så menar han, tror jag, bl a att det mås- te finnas en kommunikativ motivation mellan respektive in- nehåll och formlösning. Denna, som i sig också innefattar en sorts ärlighet, saknas nästan alltid hos Axelman."

Mau- ritz Edström i DN konstaterade att "det största hos Axel- man är hans pretentioner" och tyckte att hans rytande mot kändisarna när det kom till kritan förvandlades till ett "pip": "Axelman tycks i dessa ärenden genast gripas av stora skälvan och bli en hare i tigerfäll. Han laborerar med så öppna anspelningar som namnet Hugo Ljus för Harry Schein, låter Ulf Brunnberg karikera Jan Halldoff och Sten Arden- stams TV-krönikör Per-Gustav föreställa Nils Petter Sund- gren o s v. Men vem kan drabbas eller ta åt sig av denna o- förargliga och i grunden humorlösa "satir" som inte vet vad den vill och vågar? Ett revynummer av Karl Gerhard rymde mer av kritisk udd än vad Torbjörn Axelman drar ihop i en hel film."

Några positiva ord uttalade dock Carl Henrik Svenstedt (SvD): "'Kameleonterna' visar tydligt att Axelman lång- samt rör sig framåt - mot vilka mål är svårt att säga. Det vulgära och fula bildslaskandet från "Het snö" är borta, den överskruvade farsen likaså (med undantag för en sängscen med Ulf Brunnberg och Monica Nielsen). Han vinner på lägre ton- fall och lyriska försök i några scener mellan de unga älska- nde och har fin drive i en rad bilder, exempelvis från en filminspelning i ett industriområde."

Kommentar Svensk filmografi

I uttalanden i pressen (AB 1.11.1969) lät Axelman förstå att han bl a låtit inspirera sig av ett fall i Stockholm då en försvunnen 22-årig fotomodell efter ett halvår hittades dru- nknad i närheten av sitt hem. Han hade vidare haft Christine Keeler-affären (engelsk societetsskandal) och den franske skådespelaren Alain Delons antydda inblandning i ett mord i tankarna.

Journalister roade sig med att gissa vem som föreställde vem i filmen. Förutom Filminstitutets chef Harry Schein, regiss- ören Jan Halldoff och TV:s filmkrönikör Nils Petter Sundgren tyckte man sig se Ingmar Bergman (Svante Sjöström), kåsörer- na Kid Severin och Gunnel Hessel (Tina "Tintomara" Bergwall) och Lars Forssell (Författaren). Författarens slutreplik i filmen: "Den här filmen hade du möjligen kunnat visa för bj- örnarna på Skansen" refererade till Jurgen Schildts recensi- on av Axelmans "Lejonsommar" (1968/01) i vilken Schildt för- eslog visning av filmen på nämnda utomhusmuseum.

Inspelning

Sverige 1969-06-30 1969-08-20

Visningar

Sverigepremiär 1969-12-15 Sergel Stockholm 106 min
Urpremiär 1969-12-15 Sergel Stockholm 106 min

Musikstycken

Originaltitel Musik i urval


Ämnesord

Exhibitionism
Filmvärlden
Innekretsar
Kameleonter
Korruption
Metafilm
Mord
Nyckelfilm
Social satir
Thriller

Bestånd Film

Uppgifterna här avser filmmaterial i Svenska Filminstitutets arkiv. Arkivets bestånd tillgängliggörs på begäran främst för forskning, andra filmarkiv och rättighetsinnehavare. Vid frågor kontakta filmarkivet@filminstitutet.se

Typ Kopia
Materialbas Acetat
Bredd 35 mm


Typ Kopia
Materialbas Acetat
Bredd 35 mm


Typ Kopia
Materialbas Acetat
Bredd 35 mm
Längd i meter 2902


Typ Originalnegativ bild
Bredd 35 mm
Längd i meter 2902


Typ Originalnegativ bild Neutral bakgrund
Bredd 35 mm


Typ Tonnegativ
Bredd 35 mm
Längd i meter 2902


Bestånd Affischer

Storlek Mellan 850 x 700 och 850 x 1100
Affischtitel Torbjörn Axelmans färgthriller KAMELEONTERNA - Slå först, snacka sen
Tryckeri Uddeholms Offset


Storlek Mindre än 850 x 400
Affischtitel Torbjörn Axelmans färgthriller KAMELEONTERNA - slå först, snacka sen
Tryckeri Robert E. Petersen offset-bogtryck


Bestånd Manuskript

Typ Dialoglista
Manustitel Kameleonterna. Dialoglista.
Omfång 31 s.
Språk Svenska


Typ Inspelningsmanus
Omfång 230s.
Språk Svenska


Bestånd Stillbild

Svartvitt papper SET
Album Nej


Bestånd PR-material

Typ Program/Reklamtryck
Språk Engelska


Typ Program/Reklamtryck
Språk Svenska


Kontakta redaktionen

Har du frågor om Svensk Filmdatabas eller är det någon uppgift på den här sidan som inte är korrekt eller som saknas? Hör i så fall gärna av dig till oss på redaktionen. Obs! Vi vet inte om det går att få tag på en film för att se den, så fråga oss inte om det, men testa däremot gärna knappen Hitta filmen som du hittar längst upp i högra hörnet på alla databasens filmsidor.

Vad gäller det?