Foto: Johan Bergmark

Nordic Women in Film

Nordic Women in Film är en kunskapsbank och en inspirationskälla om kvinnor i skandinavisk film. Ambitionen är att skriva om – och skriva om – den rörliga bildens historia ur ett feministiskt perspektiv i Norden.

Webbplatsen bjuder på aktuella porträtt, fördjupande artiklar, intervjuer och filmklipp som verkar för att sprida kunskap och medvetenhet om kvinnors professionella insatser på filmens område, både historiskt och i samtiden. Samt namnposter för en massa nordiska kvinnor som har skapat och som skapar film.

Nordic Women in Film berikar filmhistorien, fyller i luckor och låter fler vara med och skapa den i framtiden!

Besök Nordic Women in Film