Veckans Bergmanfilm: Kvinnors väntan

Veckans Bergmanfilm är Kvinnors väntan och den visas av Cinemateket i Stockholm kl 18 den 21 mars.

”Ingmar Bergman hade inte regisserat en långfilm sedan fiaskot Sånt händer inte här. Däremellan hade han bara gjort reklamfilm och medförfattat ett manuskript. Han behövde, kort sagt, upprättelse. Bergman i ‘Bilder’:

‘Uppslaget fick jag av min dåvarande hus­tru Gun. Hon hade tidigare varit ingift i en fa­miljeklan med stort sommarställe på Jylland. Gun be­rättade att en kväll hade klanens kvinnor sut­tit ensamma efter kvällsmaten och börjat prata med varandra. De talade med stor öppenhet om si­na äktenskap och sina kärlekar. Jag tyckte detta var ett gott uppslag till en film med tre his­to­rier inom en fast ram.

Min ekonomiska situation efter filmstoppet hade framtvingat ett skamkontrakt med SF. Jag var helt på det klara med att jag nu måste åstad­komma en succé. En komedi var alltså oundgäng­ligen nödvändig. Komedin manifesterade sig i fil­mens tredje avsnitt: Eva Dahlbeck och Gunnar Björn­strand i hissen. För första gången hörde jag en pub­lik skratta åt något jag gjort. Eva och Gun­nar var erfarna komediaktörer och visste precis hur slip­stenen skulle dras. Att denna lilla övning i det trånga rummets teknik och estetik blev rolig, är helt deras för­tjänst.'”

Texten ovan kommer från ingmarbergman.se, Stiftelsen Ingmar Bergmans hemsida, följ länken längst ner på sidan om du vill läsa mer om veckans Bergmanfilm hos dem.”

Veckans Bergmanfilm

Här finns en länk till filmens post i Svensk Filmdatabas. Dessutom förekommer eventuellt länkar till fler filmer som Ingmar Bergman var involverad i vid ungefär samma tid.

Läs mer